Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога
« Попередня Наступна »
Погодін Ю.І., Іванов П.Є. та ін. Мобілізаційна підготовка охорони здоров'я, 2006 - перейти до змісту підручника

Операції з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву

У лекції використовуються такі терміни та визначення:

- поставка матеріальних цінностей до державного резерву - закупівля та (або) відвантаження (доставка) матеріальних цінностей в організації для зберігання;

- закладка матеріальних цінностей до державного резерву - прийняття матеріальних цінностей для зберігання в державному резерві ;

- відпуск матеріальних цінностей з державного резерву - реалізація чи безоплатна передача матеріальних цінностей державного резерву визначеному одержувачу (споживачу) або реалізація їх на ринку;

- відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву - зберігання закладених до державного резерву матеріальних цінностей у постачальника (виробника) або в одержувача (споживача) без надання йому права користування цими матеріальними цінностями до прийняття у встановленому порядку рішення про випуск їх з державного резерву;

- освіження запасів державного резерву - відпуск матеріальних цінностей з державного резерву у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання матеріальних цінностей, тари, упаковки, а також внаслідок виникнення обставин, що можуть призвести до псування або погіршення якості збережених матеріальних цінностей до закінчення встановленого терміну їх зберігання, при одночасній поставці та закладці рівної кількості аналогічних матеріальних запасів;

- запозичення матеріальних цінностей з державного резерву - відпуск матеріальних цінностей з державного резерву на певних умовах з наступним поверненням до державного резерву рівної кількості аналогічних матеріальних цінностей ;

- розбронювання матеріальних цінностей державного резерву - відпуск матеріальних цінностей з державного резерву без наступного повернення;

- заміна матеріальних цінностей державного резерву - відпуск матеріальних цінностей з державного резерву при одночасної закладці в нього рівної кількості аналогічних або інших однотипних матеріальних цінностей у зв'язку із зміною стандартів і технології виготовлення виробів, передбачених мобілізаційним завданням.

Запаси матеріальних цінностей державного резерву розміщуються на підприємствах, в установах і організаціях, спеціально призначених для зберігання таких запасів. Розміщення об'єктів для зберігання запасів державного резерву планується і здійснюється Федеральним агентством з державних резервів, за погодженням з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

Запаси мобілізаційного резерву розміщуються на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання. Частина запасів державного резерву за необхідності також розміщується на підприємствах, в установах і організаціях різних галузей економіки на відповідальне зберігання (пункти відповідального зберігання).


Пункти відповідального зберігання не мають права самостійно укладати щодо матеріальних цінностей державного резерву угоди купівлі, продажу, обміну, оренди та відчуження їх в будь-яких формах, включаючи акціонування.

Підприємства, установи та організації різних галузей економіки, що здійснюють зберігання матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резервів, несуть відповідальність за їх кількісне і якісне зберігання, складування, забезпечує встановлені режими зберігання, організацію обліку та звітності по них.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації повинні забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо формування, зберігання і використання запасів матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резервів, розміщених на підвідомчій їм території.

Послуги пунктів відповідального зберігання оплачуються Федеральним агентством з державних резервів, або його окружними управліннями в суб'єктах Російської Федерації відповідно до укладених договорів на відповідальне зберігання матеріальних цінностей.

Поставка матеріальних цінностей здійснюється з метою їх накопичення відповідно до встановлених мобілізаційними завданнями, повернення раніше запозичених, заміни та освіження накопичених запасів, є одним з видів поставки продукції для федеральних потреб і включається в проект державного оборонного замовлення , що затверджується щорічно постановою Уряду Російської Федерації за узагальненими заявками, що подаються в Росрезерв Розробниками плану. Після затвердження Росрезерву попередніх обсягів фінансування Розробники

плану направляють Виконавцям повідомлення для укладення договорів на поставку матеріальних цінностей до мобрезерву. Торги на поставку матеріальних цінностей проводяться окружними управліннями Росрезерву. Виконавці мобілізаційного плану в договорах на поставку матеріальних цінностей фігурують в ролі одержувача, платника - окружні управління Росрезерву, постачальника - підприємства (організації), незалежно від форм власності, які виграли конкурс на поставку продукції.

Матеріальні цінності, що закладаються в мобрезервів, повинні відповідати затвердженій номенклатурі, відповідати вимогам технічної документації, а їх якість підтверджуватися сертифікатами, паспортами, протоколами випробувань та ін, закладатися на зберігання цілими одиницями (ящиками, бочками, стосами і т.п.). Виконавці, що зберігають матеріальні цінності, звільняються від повернення постачальникам тари всіх видів надалі до їх випуску з резерву.

Розробники плану в мирний час мають право дозволяти Виконавцям за погодженням з Росрезерву:

- розбронювати для розгортання відповідно до рішень Уряду Російської Федерації спеціальних формувань та установ воєнного часу матеріальні цінності мобілізаційного резерву;

- використовувати матеріальні цінності, призначені для розгортання спецформувань та установ воєнного часу, при проведенні вчених зборів та навчань особового складу формувань та установ у відповідності з планами, але не більше ніж протягом 3 -х місяців (без оплати їх вартості), з поверненням їх в мобрезервів без погіршення якісного стану.
При цьому використовувати матеріальні цінності в поточній роботі забороняється;

- переміщати матеріальні цінності від одних Виконавців до інших;

- проводити заміну і освіження матеріальних цінностей з розривом у часі між випуском і закладкою до 6 місяців;

- знищувати в порядку, встановленому розробником плану, матеріальні цінності у зв'язку із закінченням строків їх придатності, які не можуть бути використані для поточних потреб охорони здоров'я;

- розбронювати матеріальні цінності, зберігання яких не викликається необхідністю у зв'язку з уточненням номенклатури або обсягів накопичення (як правило після попередньої оплати).

Випуск матеріальних цінностей в порядку запозичення і розбронювання відбувається за клопотанням Розробника плану або Виконавця на підставі висновків Мінекономрозвитку Росії і Росрезерву і за рішенням Уряду Російської Федерації, в якому визначаються одержувачі, строки та умови випуску, порядок і терміни їх повернення. При разбронювання матеріальних цінностей порядок і терміни повернення не обмовляються.

Розробники плану мають право самостійно або на підставі запитів МНС Росії, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації запозичувати матеріальні цінності з мобілізаційного резерву, необхідні для здійснення першочергових робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, з наступним доповіддю в 10 -денний термін Уряду Російської Федерації та одночасним внесенням в установленому порядку проекту рішення Уряду Російської Федерації з даного питання з вказівкою термінів і порядку розрахунків за запозичені матеріальні цінності та строків повернення їх до резерву.

Випуск матеріальних цінностей в порядку заміни і освіження проводиться на підставі рішень Росрезерву, з урахуванням термінів придатності або зберігання цих цінностей, а при необхідності з розривом у часі між випуском і закладкою до 6 місяців.

При введенні в дію мобілізаційного плану економіки Російської Федерації Розробникам плану надається право дозволяти Виконавцям розбронювати з мобілізаційного резерву накопичені матеріальні цінності для виконання встановлених завдань. Порядок їх оплати визначається рішенням Уряду Російської Федерації
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Операції з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву"
 1. Фінансування матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
  фінансування операцій по створенню, поповненню, розміщення, зберігання матеріальних цінностей завжди було прерогативою держави. Відповідно до Федерального закону «Про державний матеріальний резерв» фінансування витрат на проведення операцій з матеріальними цінностями, утримання і розвиток системи державної УЛАР ТЕК іншого резерву здійснюється за рахунок коштів федерального
 2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
  1. АГРЕССИЯ ВІЙСЬКОВА - будь-яке незаконне з точки зору Статуту ООН пряме чи непряме застосування військової сили однією державою (групою держав) проти суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності або політичної незалежності іншої держави (групи держав) або народу (нації). Дії держави в порядку збройного відсічі агресору, навіть якщо вони є
 3. державного матеріального резерву МЕДИЧНОГО І САНІТАРНО-ГОСПОДАРСЬКОГО МАЙНА
  Поняття «Резерв» походить від французького слова «reserv» або від латинського слова «reservus», що означає березі, зберігаю і має два значення: - запас чого-небудь на випадок потреби; - джерело, звідки черпаються необхідні нові матеріали, сили. Державний резерв - це створювані і планомірно поповнюються державою запаси сировини і матеріалів, палива, зерна та інших
 4. Облік і звітність
  Облік і звітність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву регламентується «Інструкцією про облік, звітності та якісному стані матеріальних цінностей мобрезерву Російської Федерації »від 08.04.1993 року № М011-2/376 Комітету Російської Федерації з державних резервів. Облік і звітність по матеріальних цінностей мобілізаційного резерву детально викладені в IX розділі Інструкції
 5. Серцева недостатність
  Євген Браунвальд (Eugene Braunwald) Серцеву недостатність можна визначити як патофізіологічний стан, при якому порушення функції серця призводить до нездатності міокарда перекачувати кров зі швидкістю, необхідної для задоволення метаболічних потреб тканин, або ж ці потреби забезпечуються тільки за, рахунок патологічного підвищення тиску наповнення
 6. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 7. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 8. К
  + + + каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 9. М
  + + + магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 10. Р
  + + + рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека