ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников . Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Оперативна психологічна допомога військовослужбовцям у різні періоди виконання бойових завдань

Раніше відзначалося, що психологічна допомога розглядається нами як найважливіша складова психологічного забезпечення бойових дій військ, як комплекс психологічних, організаційних, медичних заходів, спрямованих на забезпечення успішного подолання військовослужбовцями психотрав-мірующіх обставин бойової обстановки, збереження та відновлення їх боєздатності і психічного здоров'я.

Очевидно, що існують умови, при яких будь-який вплив на людину, що розширює його психологічні можливості, може розглядатися як психологічна допомога. Психологічною допомогою позначаються технологічні способи і засоби додаткової мобілізації, актуалізації, корекції та компенсації психологічних можливостей військовослужбовців, які зазнали впливу бойових стрес-факторів.

Ясно, що військовослужбовці, які зазнали різного ступеня псіхотравматіза-ції, потребують якісно різної психологічної допомоги. У зв'язку з цим нам видається важливим виділення в її структурі двох взаємопов'язаних елементів:

1) психологічної підтримки;

2) психологічної реабілітації.

1. Психологічна підтримка спрямовується на актуалізацію наявних і створення додаткових психологічних ресурсів, що забезпечують активні дії військовослужбовців на полі бою. Вона виявляється в профілактичному плані (з метою попередження розвитку негативних психологічних явищ) всім військовослужбовцям, а в цілях психологічної корекції застосовується по відношенню до осіб з симптомами непатологічних і патологічних психогенних реакцій.

У випадках, коли військовослужбовці піддаються психогенним розладів, що характеризується за класифікацією Ю. А. Олександрівського як психогенні невротичні стани, потрібно здійснення психореабілітаційні заходів.
Показаннями до цього служать симптоми неврастенії, істеричного і депресивного неврозів, неврозу нав'язливих станів (клаустрофобія, агорафобія, мінобоязнь, снайперофобія, фатальна впевненість у своєї близької смерті та ін), що супроводжуються в ряді випадків втратою критичного розуміння того, що відбувається і можливостей цілеспрямованої діяльності.

2. Психологічна реабілітація, як було показано вище, є частиною загального реабілітаційного комплексу (поряд з медичної, професійної, соціальної) і направляється на відновлення і корекцію втрачених (порушених) психічних функцій, особистісних властивостей і соціального статусу воїнів, психологічного ресурсу, необхідного для подальшого життя і діяльності.

Існують декілька принципових схем психологічної допомоги військовослужбовцям у бойовій обстановці.

«Американська схема» полягає в тому, що психологічна допомога військовослужбовцям надається посадовими особами штатних військових і медичних підрозділів і частин (командирами, молодшим медичним персоналом, фахівцями психологічного профілю, які у штаті медичних рот і частин, і т. д.).

«Російська схема» полягає в тому, що в неї включена штатна система психологічної служби, що включає «вертикаль» психологів (від батальйону до вищих ешелонів військового управління) і систему центрів (пунктів) психологічної допомоги та реабілітації .

Така схема видається більш перспективною, т. к. має мобільністю, дозволяє швидко концентрувати сили і засоби на ділянках з прогнозованою високою психотравматизації особового складу.

Інший підхід має місце в арміях Великобританії, Ізраїлю та ін Тут, поряд з існуючою штатною структурою психіатричної допомоги, на час бойових дій створюються мобільні загони, групи, пункти психологічної допомоги (реабілітації).


Ці підрозділи сприймаються військовослужбовцями більшою мірою як «група здоров'я», а не як психіатричні. Отже, дана схема володіє меншим ефектом «психіатричної стигматизації» людей і «пси-хіатрізаціі» їх самосвідомості.

Досвід роботи з військовослужбовцями, що зазнали бойового стресу, накопичений в нашій армії і арміях інших держав, дозволяє виділити основні способи і засоби їх психологічної підтримки. Безпосередньо в ході бойових дій застосовуються комунікативні та організаційно-деятельност-ні способи.

Бойова обстановка пред'являє жорсткі вимоги до засобів психологічної підтримки.

По-перше, вони повинні бути простими і доступними для застосування.

По-друге, результат їх впливу не може носити відстрочений характер (не більше 3-5 хвилин).

По-третє, вони не повинні викликати побічних явищ (наприклад, сонливість). Цим вимогам відповідають експрес-методи психічної саморегуляції і ряд фармакологічних засобів1, перевірених у процесі бойових дій войск2.

Бойовий досвід підтверджує, що способи психологічної реабілітації повинні відповідати вимогам швидкодії, простоти застосування, виключення ефекту психіатричної стигматизації. Цим вимогам найбільшою мірою відповідають методи індивідуальної та групової раціональної психотерапії, методика «Дебрифинг стресу критичних інцидентів» (психологічний дебрифинг), які докладно розглядаються в наступних розділах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оперативна психологічна допомога військовослужбовцям у різні періоди виконання бойових завдань "
 1. Визначення психологічної роботи та основні етапи її розвитку
  Психологічна робота - це діяльність, що проводиться в мирний і воєнний час командирами , офіцерами органів виховних структур, психологами і спеціально створюваними структурами (підрозділами). Вона спрямована на вивчення, формування і розвиток у військовослужбовців психологічних якостей, підтримання психічних станів, необхідних для успішного ведення бойових дій, виконання
 2. Характеристика елементів психологічної моделі сучасного бою
  Розглянемо докладніше перераховані вище елементи психологічної моделі бою. 1. Об'єкт протиборства визначає якісно-кількісні параметри всіх решта елементів моделі. Історія війн і воєнного мистецтва переконливо доводить, що об'єктом протиборства в бою і війну є не територія, не військові об'єкти і бойова техніка і навіть не жива сила протиборчої сторони, а
 3. Сутність і класифікація психогенних втрат
  Що ж таке психологічні втрати? Яке коло феноменів включає в себе це явище? Які глибина і ступінь впливу психологічних втрат на боєздатність частин і підрозділів? Перш, ніж перейти до аналізу сутності і градації психогенних втрат, слід розглянути ширшу реальність - людські втрати на війні взагалі і визначити місце психогенних втрат у їх структурі. В
 4. ОСОБЛИВОСТІ реаніматологіческіх ДОПОМОГИ ПРИ мінно-вибухової травми
  Cовершенствованіе засобів і способів ведення війни привели до істотної зміни характеру бойових ушкоджень. Зокрема, в структурі санітарних втрат одне з основних місць стали займати постраждалі від мінно-вибухового зброї. Так, якщо в період Великої вітчизняної війни поранення від протипіхотних мін становили лише 2,7% від всіх пошкоджень стопи, то під час В'єтнамської війни
 5. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
  1 . АГРЕССИЯ ВІЙСЬКОВА - будь-яке незаконне з точки зору Статуту ООН пряме чи непряме застосування військової сили однією державою (групою держав) проти суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності або політичної незалежності іншої держави (групи держав) або народу (нації). Дії держави в порядку збройного відсічі агресору, навіть якщо вони є
 6. . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 7. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 8. Зміст і специфіка професійного навчання психологів у Військовому університеті
  Період освоєння професії психолога у Військовому університеті - це важливий етап загального процесу професіоналізації особистості молодої людини. Саме в ході навчання у ВВНЗ у майбутнього фахівця формуються основні уявлення про зміст та особливості обраної професії, відбувається становлення первинних професійних навичок і вмінь, розвиток професійної спрямованості особистості.
 9. Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення
  У структурному відношенні психологічна робота як система об'єднує в своєму складі такі елементи, як цілі і завдання, суб'єкти, об'єкти , методи і засоби психологічної роботи. Загальна спрямованість і завдання та психологічної роботи визначаються необхідністю всебічного забезпечення бойової готовності Збройних сил, а також характером конкретних проблем, що роблять негативний
 10. Критерії ефективності психологічної роботи та професійної діяльності психолога військової частини
  Проблема вдосконалення системи критеріїв оцінки професійної діяльності психолога обумовлена ??недостатнім використанням у повсякденній практиці адекватних засобів, що забезпечують об'єктивне виявлення ступеня відповідності його професійної компетентності та результатів праці нормам професії. Існуючі нормативні документи, що визначають основні параметри психологічної
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека