Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
Наступна »
Реферат. Фінансування охорони праці в галузі медицини, 2008 - перейти до змісту підручника

Охорона праці на підприємстві

У Конституції України Стаття 43 сказано, що кожен має право на безпечні та здорові умови праці. Стаття 46 проголошує право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Це право гарантується обов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

На всіх підприємствах, незалежно від форм власності, повинні створюватися здорові і безпечні умови роботи, що відповідають чинним нормативним актам з охорони праці. Обов'язок забезпечити здорові і безпечні умови праці покладається на власника або уповноважений ним орган, які повинні здійснювати заходи по всій номенклатурі заходів з охорони праці. План номенклатурних заходів з охорони праці включається до колективного договору.

Наймач зобов'язаний впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, попереджуючі виробничий травматизм, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.

При укладанні трудового договору працівник повинен бути проінформований наймачем під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які поки не можуть бути усунені відомими способами, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і положень колективного договору. Заборонено приймати на роботу, протипоказану працівникові за станом здоров'я. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, небезпечної для його життя і здоров'я або для оточуючих людей.

На власника покладається також обов'язок систематичного проведення інструктажу працівників з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони та інших правилам охорони праці, що діють на підприємстві.

Працівники, зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, мають право на отримання безкоштовного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочену тривалість робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та на інші пільги, що надаються в порядку, передбаченому законодавством.
У встановленому законом випадку працівнику видаються спецодяг та взуття, а також миючі та знезаражувальні засоби.

Підприємства мають право за рахунок власних коштів встановлювати колективним або трудовим договором працівникам додаткові пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством.

Закон "Про охорону праці" покладає на власника обов'язок відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому інвалідністю або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у повному розмірі втраченого заробітку, а також виплатити потерпілому (або членам сім'ї та утриманцям померлого) одноразову компенсацію. При цьому пенсії та інші доходи, одержувані працівником, не враховуються.

Розмір одноразової компенсації встановлюється колективним чи трудовим договором. Якщо медичним висновком встановлена ??стійка втрата працездатності, ця компенсація повинна бути не менше суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку працівника за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого розмір одноразової компенсації повинен бути не менше його п'ятирічного заробітку на сім'ю і, крім того, не менше річного заробітку на кожного утриманця померлого працівника, а також на народжену після його смерті дитини.

У разі наявності вини потерпілого в недотриманні правил охорони праці розмір компенсації може бути зменшений на відсоток вини потерпілого в порядку, встановленому трудовим колективом, власником і профспілковим комітетом.

Власник зобов'язаний відшкодувати потерпілому також витрати на лікування (в тому числі санаторно-курортне), протезування, по догляду за ним і на інші види медичної і соціальної допомоги відповідно до медичного висновку.

За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток на весь період відновлення працездатності або до встановлення інвалідності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи власник зобов'язаний забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим праці.


У разі неможливості працевлаштування потерпілого на своєму підприємстві працевлаштування цих осіб здійснюється державною службою зайнятості. При цьому власник зобов'язаний перерахувати цільовим призначенням до державного фонду зайнятості кошти в розмірі середньорічного заробітку працівників за кожне нестворене робоче місце для таких осіб.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до загального стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами праці, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Слід зазначити, що законодавством встановлено підвищені пільги та гарантії охорони праці для неповнолітніх працівників, інвалідів, а також жінок, і особливо вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей. Фінансування охорони праці здійснюється власником. Працівники не несуть ніяких витрат з охорони праці.

На підприємствах, в галузях і на державному (в тому числі регіональному) рівні в установленому порядку створюються фонди охорони праці.

Кошти фонду охорони праці на підприємстві можуть використовуватися тільки на здійснення заходів, що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві.

Держава стимулює охорону праці шляхом пільгового кредитування цих робіт, зниження мит та видачі держзамовлень на відповідне обладнання. Держава забезпечує належний контроль і сприяє діяльності органів державного і громадського контролю за охороною праці.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Охорона праці на підприємстві "
 1. Санітарна захист ферм
  Це загальні неспецифічні заходи на фермі (комплексі) з попередження проникнення збудників інфекційних та інвазійних захворювань тварин із зовнішнього середовища на ферму та охорона навколишнього середовища ферми (комплексу) від відходів тваринництва в процесі виробництва м'яса, молока та іншої тваринницької продукції. Тваринницька ферма особливо комплекс являє собою підвищений
 2. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 3. К
  + + + каверна (від лат . caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 4. П
  + + + падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 5. Введення
  В даний час гігієні та санітарії на підприємствах харчових галузей приділяється особлива увага. З одного боку, сировина, напівфабрикати, вироби можуть бути живильним середовищем для розвитку патогенних мікроорганізмів, можуть містити небезпечні та шкідливі речовини як для здоров'я споживача, так і працівників підприємства. З іншого боку, самі умови праці, різні шкідливі фактори виробництва
 6. ВСТУП
  В історично склалася сукупності окремих дисциплін є галузі фундаментальних наук, таких, як математика, фізика, хімія, біологія та ін У кожній області є окремі дисципліни зі специфічним об'єктом вивчення. Наприклад, у такій фундаментальній області, як біологія, є специфічні дисципліни: ботаніка, зоологія, екологія, гідробіологія, грунтознавство, медицина та ін
 7. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 8. Державний санітарний нагляд в області санітарної охорони грунту й очищення населених місць
  Санітарна охорона грунту передбачає: проведення заходів щодо запобігання її забруднення побутовими та промисловими твердими і рідкими відходами, мінеральними добривами, пестицидами та іншими екзогенними хімічними речовинами; нагляд за правильним пристроєм, утриманням та експлуатацією споруд по знешкодженню , ліквідації та утилізації відходів; контроль за застосуванням безпечних
 9. Гігієнічне значення атмосферного повітря
  Атмосфера - це газова оболонка Землі масою майже 5,157 х 1015 т, а маса нашої планети становить 5,98 х 1021 т. В атмосфері розрізняють кілька шарів: тропосферу і стратосферу, розділені перехідним шаром - тропопаузою, а також мезосферу (від стратосфери відділяється стратопаузой), іоносферу та термосферу. Зовнішня частина термосфери називається магнітосферою. У ній частинки газів (іони) утримуються
 10. Соціально-гігієнічне значення житла
  Житлова проблема - одна з найбільш гострих проблем. Потреба в житлі є природною для людини. Це одна з трьох матеріальних передумов, що забезпечують не тільки нормальні умови існування людини, але і його активну участь у виробничій, суспільного і культурного життя суспільства. У всі періоди розвитку людського суспільства житло в залежності від соціального
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека