Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
Наступна »
І.С. Сидорова, В.І. Кулаков, І.О. Макаров. Керівництво з акушерства, 2006 - перейти до змісту підручника

ЗМІСТ

Передмова 18Ч А С Т Ь I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ АКУШЕРСТВАГлава 1. Організація акушерської допомоги в Росії. - В. І. Кулаков,

О. Г. Фролова 20

1.1. Амбулаторна акушерська допомога 20

1.1.1. Загальні принципи роботи 20

1.1.2. Лікувально-профілактична допомога вагітним 28

1.1.2.1. Антенатальна програма спостереження вагітних ... 34

1.1.3. Спеціалізована акушерська допомога 45

1.2. Стаціонарна акушерська допомога 52

1.2.1. Структура акушерських стаціонарів і надання допомоги

вагітним 52

1.2.2. Організація медичної допомоги новонародженим в акушерському стаціонарі. - А. Г. Антонов, Є. Н. Байбаріна 57

1.2.3. Організація медичної допомоги новонародженим в перинатальному центрі. - А. Г. Антонов, Є. Н. Байбаріна 59

1.2.4. Перинатальна смертність 63

1.2.5. Материнська смертність 68

1.2.6. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах 76

Глава 2. Організаційні та медико-соціальні аспекти профілактики абортів. - В. І. Кулаков, О. Г. Фролова 88

Глава 3. Правова допомога матері і дитині. - В. І. Кулаков, М. С. Пустильнік 94

3.1. Нормативні акти 98

Програми 105

ЧАСТИНА II. ВАГІТНІСТЬ. УСКЛАДНЕННЯ

Глава 4. Методи дослідження в акушерстві. Клініко-діагностичні аспекти. - Я. С. Сидорова, І. О. Макаров 113

4.1. Дані анамнезу та об'єктивного обстеження 113

4.2. Визначення реактивності серцево-судинної системи плода за даними кардіотокографії під час вагітності та в пологах 1154.2.1. Досліджувані показники КТГ і їх патофизиологическое значення 116

4.2.2. Антенатальна кардіотокографія 123

4.2.2.1. Методи інтерпретації результатів КТГ 126

4.2.3. Інтранатальна кардиотокография 129

4.2.3.1. Особливості інтерпретації даних КТГ в першому періоді

пологів 131

4.3. Ехографіческое дослідження при вагітності 132

4.3.1. Ехографіческое дослідження в ранні терміни вагітності ......... 133

4.3.2. Ехографіческое дослідження в II і III триместрах вагітності ................................................................................... 135

4.4. Ехографіческая оцінка функціонального стану фетоплацентарного комплексу 143

4.4.1. Поведінкові реакції плода і функціональний стан фетоплацентарного комплексу при вагітності 143

4.4.2. Ехографіческая оцінка поведінкових реакцій плоду під час пологів 147

4.5. Діагностика стану гемодинаміки в системі мати - плацента - плід за допомогою доплерографії при вагітності і в пологах .................................... 147

4.5.1. Особливості доплерографії при нормальному та ускладненому перебігу вагітності 148

4.5.2. Особливості доплерографії при нормальному та ускладненому перебігу пологів 152

4.6. Оцінка захисно-пристосувальних можливостей плода за допомогою комп'ютерної кардіоінтервалографії при вагітності і в пологах 154

4.6.1. Теоретичне обгрунтування методу кардіоінтервалографії ... 154

4.6.2. Методика комп'ютерної кардіоінтервалографії плода 157

4.6.3. Захисно-пристосувальні можливості плода при нормальному та ускладненому перебігу вагітності за даними комп'ютерної кардіоінтервалографії 1584.6.3.1. Захисно-пристосувальні можливості плода при нормальному перебігу вагітності 158

4.6.3.2. Захисно-пристосувальні можливості плода при ускладненому перебігу вагітності 159

4.6.4. Захисно-пристосувальні можливості плода при нормальному та ускладненому перебігу пологів за даними комп'ютерної кардіоінтервалографії 159

4.6.4.1. Захисно-пристосувальні можливості плода при нормальному перебігу пологів 159

4.6.4.2. Захисно-пристосувальні можливості плода при ускладненому перебігу пологів 1604.7. Біохімічне та гормональне обстеження при вагітності ............ 161

4.8. Інвазивні методи дослідження 1654.8.1. Дослідження навколоплідних вод 165

4.8.2. Дослідження крові плоду 166

4.8.3. Киснева сатурація плода в пологах 166

4.8.4. Біопсія ворсин хоріона 168

4.8.5. Фетоскопія 168

Глава 5. Основні зміни в організмі жінки під час вагітності. -

І. С. Сидорова, І. О. Макаров 168

5.1. Роль плаценти. Гормональна і білково-утворююча функція плаценти 168

5.2. Зміни статевої системи 177

5.3. Молочні залози 181

5.4. Нервова система 182

5.5. Серцево-судинна система 182

5.6. Система дихання 183

5.7. Імунна система 184

5.8. Травна система. Функція печінки 185

5.9. Сечовидільна система 186

5.10. Ендокринна система 187

5.11. Обмін речовин 188

5.12. Зміни з боку крові 189

Глава 6. Перебіг і ведення вагітності по триместрах. - І. С. Сидорова 190

6.1. Визначення триместрів розвитку вагітності 190

6.2. I триместр вагітності (період органогенезу і плацентації) .... 1916.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) 192

6.2.2. Органогенез, плацентація (3-8 тижнів) 194

6.2.3. Ранній фетальний період (9-12 тижнів) 198

6.2.4. Основні функції плаценти в I триместрі 200

6.2.5. Чинники, які пошкоджують плід 204

6.2.6. Лікарські засоби в I триместрі вагітності 205

6.2.7. Обстеження вагітних жінок в I триместрі 209

6.2.8. Ускладнення I триместру вагітності 213

6.2.8.1. Мимовільний аборт 213

6.2.8.1.1. Основні причини 213

6.2.8.1.2. Класифікація 215

6.2.8.1.3. Загрозливий мимовільний аборт .... 215

6.2.8.1.4. Розпочатий мимовільний аборт 215

6.2.8.1.5. Аборт в ходу 216

6.2.8.1.6. Повний аборт 216

6.2.8.1.7. Неповний аборт 216

6.2.8.1.8. Не здійснений аборт 216

6.2.8.2. Низька плацентація 217

6.2.8.3. Розвивається вагітність 217

6.2.8.4. Пузирний занос 217

6.2.9. Ключові положення з ведення вагітності в I триместрі 218

6.3. II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий) 218 ??

6.3.1. Загальні положення 218

6.3.2. Зростання плода і плаценти 219

6.3.2.1. Серцево-судинна система 219

6.3.2.2. Кров плоду 220

6.3.2.3. Дихальна система плода 220

6.3.2.4. Імунна система 221

6.3.2.5. Шлунково-кишковий тракт 221

6.3.2.6. Нирки і сечові шляхи 221

6.3.2.7. Рухова активність плода 221

6.3.2.8. Навколоплідні води 221

6.3.3. Формування мозку і нейроендокринної системи плода в пре-і перинатальному онтогенезі 222

6.3.3.1. Формування ЦНС 222

6.3.3.2. Наднирники плоду 225

6.3.3.3. Щитовидна залоза 226

6.3.3.4. Становлення нейроендокринної системи 226

6.3.4. Розвиток плаценти 227

6.3.4.1. Порушення плацентації 228

6.3.5. Ускладнення II триместру вагітності 229

6.3.5.1. Пізній самовільний аборт в II триместрі. . . . 229

6.3.5.2. Істміко-цервікальна недостатність 231

6.3.5.3. Плацентарна недостатність 232

6.3.5.4. Антифосфоліпідний синдром 235

6.3.6. Штучний аборт в II триместрі вагітності. - В. І. Кулаков 237

6.3.7. Основні положення по веденню II триместру вагітності 243

6.4. III триместр вагітності - пізній плодовий період 244

6.4.1. Загальні дані 244

6.4.2. Зростання плоду 245

6.4.2.1. Наднирники плоду 245

6.4.2.2. Щитовидна залоза плоду 246

6.4.2.3. Мозок плоду 248

6.4.2.4. Легені плоду 251

6.4.2.5. Кров плоду 253

6.4.3. Плацента в III триместрі вагітності 253

6.4.4. Спостереження за станом плода в III триместрі вагітності. 255

6.5. Ускладнення вагітності в II і III триместрах 256

6.5.1. Анемія вагітних 256

6.5.2. Гестаційний діабет 257

6.5.3. Гестаційний пієлонефрит 258

6.5.4. Аортокавальние компресія 260

Глава 7. Внутрішньоутробні інфекції. - І. С. Сидорова, Н. А. Матвієнко,

І. О. Макаров 260

7.1. Внутрішньоутробне інфікування плода по триместрах розвитку вагітності 260

7.1.1. Загальні положення 260

7.1.2. Особливості розвитку інфекційного процесу у плода .............. 263

7.1.2.1. Інфікування плода в I триместрі вагітності ........... 264

7.1.2.2. Інфікування плода в II триместрі вагітності ........ 264

7.1.2.3. Інфікування плода в III триместрі вагітності ........ 266

7.2. Механізми захисту плода від інфікування 266

7.2.1. Механізми захисту з боку материнського організму ................ 266

7.2.2. Механізми захисту з боку плода (становлення імунної системи плоду) 268

7.3. Методи дослідження на наявність інфекції під час вагітності .............. 270

7.4. Загальні положення щодо профілактики внутрішньоутробного інфікування 271

7.5. Пренатальні вірусні інфекції 272

7.5.1. Загальні положення 272

7.5.2. Генітальний герпес 277

7.5.3. Цитомегаловірусна інфекція 281

7.5.4. Вітряна віспа та оперізувальний герпес 285

7.5.5. Краснуха 289

7.5.6. Вірусні гепатити 291

7.5.6.1. Інфекція, викликана вірусом гепатиту В 291

7.5.6.2. Інфекція, викликана вірусом гепатиту С 294

7.5.6.3. Інфекція, викликана вірусом гепатиту D 296

7.5.6.4. Інфекція, викликана вірусом гепатиту А 296

7.5.6.5. Інфекція, викликана вірусом гепатиту Е 296

7.5.6.6. Інфекція, викликана вірусом гепатиту G 297

7.5.6.7. Скринінг гепатитів під час вагітності 297

7.5.7. Парвовирусная інфекція 297

7.5.8. ВІЛ-інфекція 299

7.6. Пренатальні бактеріальні інфекції 302

7.6.1. Загальні положення 302

7.6.2. Стрептококова інфекція 304

7.6.2.1. Інфекції, викликані стрептококами групи А .... 305

7.6.2.2. Інфекції, викликані стрептококами групи В .... 305

7.7. Микоплазменная інфекція 306

7.8. Урогенітальний хламідіоз 307

7.9. Кандидоз 309

7.10. Пренатальні протозойні інфекції 311

7.10.1. Трихомоноз 311

7.10.2.Токсоплазмоз 312

7.11. Розвивається вагітність 316

Глава 8.Невинашіваніе вагітності. - Т. В. Овсянникова, Н. А. Шешукова 322

8.1. Етіологія і патогенез 323

8.2. Методи діагностики 323

8.3. Характеристика найбільш значущих чинників ризику 324

8.3.1. Генетичні порушення 324

8.3.2. Запальні захворювання 324

8.3.3. Ендокринні фактори 326

8.3.4. Імунні фактори 328

8.3.5. Органічна патологія статевих органів 331

8.3.6. Інші фактори ризику 332

8.4. Прогноз 332

Глава 9. Гестоз. - І. С. Сидорова 333

9.1. Визначення та характеристика гестозу 334

9.2. Актуальність 334

9.3. Термінологія 335

9.4. Класифікація гестозу за МКХ-10 335

9.5. Сучасні уявлення про етіологічних і патогенетичних аспектах

гестозу 336

9.5.1. Етіологічні аспекти гестозу 336

9.5.2. Патогенетичні аспекти гестозу 340

9.6. Патогенетичні та патоморфологічні зміни окремих органів

і систем при гестозі 343

9.6.1. Плацента 343

9.6.2. Нирки 345

9.6.3. Печінка 347

9.6.3.1. Гостра Подкапсульной гематома і спонтанний розрив печінки 348

  9.6.4. Серцево-судинна система. Порушення системної гемодинаміки 349

  9.6.5. Система дихання 352

  9.6.6. Головний мозок. Зміни очі 354

  9.6.7. Порушення обміну 357

  9.6.7.1. Порушення обміну води 357

  9.6.7.2. Порушення обміну натрію 358

  9.6.7.3. Порушення обміну магнію 359

  9.6.7.4. Порушення обміну калію 359

  9.6.7.5. Інші порушення обміну при гестозі 360

  9.6.8. Імунна система 361

  9.
 7. Клініка і діагностика 363

  9.7.1. Основні клінічні симптоми і ступінь їх вираженості 363

  9.7.1.1. Набряки 363

  9.7.1.2. Артеріальна гіпертензія 366

  9.7.1.3. Протеїнурія 366  9.7.2. «Чистий» і поєднаний гестоз 368

  9.7.3. Гестоз на тлі гіпертонічної хвороби 369

  9.7.4. Гестоз на тлі артеріальної гіпотонії 371

  9.7.5. Гестоз на тлі хронічного гломерулонефриту 372

  9.7.6. Гестоз на тлі хронічного пієлонефриту 373

  9.7.7. Коротке резюме: гестоз на тлі хронічного захворювання нирок 374

  9.7.8. Гестоз на фоні захворювання печінки 376

  9.7.9. Гестоз у юних жінок 381

  9.7.10. Гестоз у первісток старше 35 років 382

  9.8. Оцінка ступеня тяжкості гестозу 383

  9.8.1. Критерії оцінки 383

  9.8.1.1. Оцінка клінічних симптомів 383

  9.8.1.2. Достовірні ознаки гестозу 383

  9.8.1.3. Провідні фактори в оцінці ступеня тяжкості гестозу 383

  9.8.1.4. Оцінка функціонального стану окремих систем

  та органів 384

  9.8.2. Гестоз легкого ступеня 386

  9.8.3. Гестоз середнього ступеня тяжкості 387

  9.8.4. Важкий гестоз 388

  9.8.5. Прееклампсія 390

  9.8.6. Еклампсія 392

  9.9. Спостереження за вагітною у жіночій консультації. Профілактика гестозу 395

  9.9.1. Завдання жіночої консультації 395

  9.9.2. Фактори ризику розвитку гестозу 396

  9.9.3. Доказова медицина відносно гестозу 396

  9.9.4. Виявлення ранніх ознак гестоза 398

  9.9.5. Профілактика гестозу в жіночій консультації 399

  9.9.6. Можливості медикаментозної профілактики гестозу. Запобігання важких форм 400

  9.9.7. Профілактика гестозу у хворих з гіпертонічною хворобою 402

  9.10. Лікування гестозу в стаціонарі 404

  9.10.1. Основні положення 404

  9.10.2. Препарати антиагрегантного і антикоагулянтної дії. . . 406

  9.10.3. Плазмозаміщуючі розчини гемодинамічної дії. . . 407

  9.10.4. Гіпотензивні препарати 410

  9.10.5. Лікування гестозу в залежності від ступеня тяжкості 412  9.10.5.1. Лікування гестозу легкого ступеня 412

  9.10.5.2. Лікування гестозу середнього ступеня тяжкості 413

  9.10.5.3. Лікування гестозу важкого ступеня, включаючи прееклампсию 414

  9.10.5.4. Лікування еклампсії 416  9.10.6. Лікування гострої печінкової недостатності при гестозі .... 421

  9.10.7. Лікування гестозу, що розвивається на тлі пієлонефриту .... 422

  9.10.8. Лікування гестозу, що розвивається на тлі гломерулонефриту 423

  9.11. Родоразрешение при гестозі 424

  9.11.1. Загальні положення 424

  9.11.2. Родоразрешение при гестозі через природні родові шляхи 427  9.11.2.1. Ведення першого і другого періодів пологів 427

  9.11.2.2. Ведення післяпологового та раннього післяпологового періодів. Профілактика і боротьба з кровотечею. Програми інфузійної терапії 429

  9.11.3. Родоразрешение при гестозі шляхом кесаревого розтину. . Особливості відшкодування операційної крововтрати 431

  Глава 10. Фетоплацентарна недостатність. - І. О.Макаров, І. С. Сидорова 434

  10.1. Причини і фактори ризику 434

  10.2. Патогенез 436

  10.3. Морфофункціональні порушення в плаценті 442

  10.4. Класифікація 444

  10.5. Клінічна картина 445

  10.6. Діагностика і ведення вагітних з фетоплацентарної

  недостатністю 446

  10.7. Лікування 449

  10.8. Особливості розродження 456

  10.9. Профілактика 458

  Глава 11. Переношування вагітності. Запізнілі пологи. - І.С. Сидорова 459

  11.1. Етіологія і патогенез 460

  11.1.1. Етіологія 460

  11.1.2. Патогенез 460  11.2. Клінічне значення перенашивания вагітності 463

  11.3. Діагностика 464

  11.4. Ступені переношування вагітності 467

  11.5. Родоразрешение при переношеної вагітності 470

  11.6. Профілактика 474

  Глава 12. Багатоплідна вагітність. - І. О. Макаров 475

  12.1. Типи близнюків. Причини їх виникнення 475

  12.1.1. Разнояйцовие (дизиготна) двійня 475

  12.1.2. Однояйцеві (монозиготних) двійня 477  12.2. Особливості плацентації при багатоплідній вагітності 477

  12.3. Визначення зиготности близнюків 479

  12.4. Особливості перебігу багатоплідної вагітності. Можливі

  ускладнення та наслідки 479

  12.5. Діагностика багатоплідної вагітності 484  12.5.1. Клінічне дослідження 484

  12.5.2. Ехографіческая діагностика багатоплідної вагітності. . . 485  12.6. Особливості ведення вагітних при многоплодии 489

  12.7. Особливості розродження при многоплодии 491  12.7.1. Перебіг пологів 491

  12.7.2. Ведення пологів 492

  12.8. Післяродовий період 493

  Глава 13. Ізосерологіческая несумісність крові матері та плоду -

  І. С. Сидорова 493

  13.1. Загальні дані 493

  13.2. Система крові по резус-фактору і її значення в розвитку изосерологической несумісності крові матері і плоду 496

  13.3. Групова несумісність крові матері та плоду 496

  13.4. Сутність імунологічного конфлікту 497

  13.5. Значення сенсибілізації материнського організму в розвитку изосерологической несумісності 497

  13.6. Захисні механізми проти імунізації 497

  13.7. Стан плаценти при изоиммунизации (резус-конфлікті) 498

  13.8. Клініка іммуноконфліктной вагітності. Найбільш часті

  ускладнення 499

  13.9. Ведення вагітних з резус-негативною кров'ю 499  13.9.1. Завдання спостереження 499

  13.9.2. Алгоритм обстеження 500

  13.9.3. Ультразвукова діагностика у виявленні гемолітичної хвороби плода 501

  13.9.4. Дослідження навколоплідних вод в діагностиці тяжкості гемолітичної хвороби плода 502

  13.9.5. Кордоцентез 503

  13.10. Профілактика і лікування изосерологической несумісності залежно від ступеня ризику розвитку гемолітичної хвороби плода ................... 503 13.10.1.НІЗКІЙ ризик ..................................................................... 503

  13.10.2. Високий ризик 505

  13.11. Особливості розродження резус-негативних жінок 507

  13.12. Гемолітична хвороба плода та новонародженого 508  13.12.1. Зміни в організмі плода при гемолітичній хвороби 508

  13.12.2. Діагностика гемолітичної хвороби новонародженого .... 509

  13.12.3. Форми гемолітичної хвороби новонародженого 509

  13.12.4. Лікування гемолітичної хвороби плода 510

  13.12.5. Лікування гемолітичної хвороби новонародженого 511

  Глава 14. Міома матки і вагітність. - І. С. Сидорова, Е. Л. Прудникова 512

  14.1. Загальні положення 512

  14.2. Особливості міоми матки 513

  14.3. Основні клініко-морфологічні варіанти міоми матки .... 513

  14.4. Зміни міоматозних вузлів і плацентарного ложа під час вагітності 515

  14.5. Ступеня ризику ускладненого перебігу вагітності та

  протипоказання до збереження її при міомі матки 516

  14.6. Обстеження вагітних при міомі матки 518

  14.7. Ускладнення вагітності при міомі матки. Профілактика і лікування 519

  14.8. Ведення пологів та післяпологового періоду у хворих з міомою матки 523

  Глава 15. Трофобластичної хвороба. - С. А. Ліваків, І, С. Сидорова. . . 526

  15.1. Етіопатогенез 526

  15.2. Класифікація 527

  15.3. Фактори ризику 527

  15.4. Пузирний занос 527

  15.5. Хоріонкарцінома 528

  15.6. Хоріонкарцінома в поєднанні з тератомою або ембріональним раком 529

  15.7. Трофобластичної пухлина плацентарної площадки 529

  15.8. Клініка трофобластической хвороби 530

  15.9. Діагностика трофобластической хвороби 531

  15.10. Лікування трофобластической хвороби 534

  Глава 16. Анемія і вагітність. - І. С. Сидорова, С. А. Ліваків,

  І. О. Макаров 536

  16.1. Обмін заліза в організмі 536

  16.2. Особливості кровотворення в період вагітності 537

  16.3. Класифікації 537

  16.4. Фактори ризику розвитку залізодефіцитної анемії та

  протипоказання до вагітності 538

  16.5. Патогенез анемії вагітних 539

  16.6. Форми анемії, що виникають під час вагітності 539  16.6.1. Фізіологічна (помилкова) анемія 539

  16.6.2. Перніциозная анемія 539

  16.6.3. Гіпохромні анемії, які є супутніми захворюваннями під час вагітності 540

  16.6.4. Мегалобластна анемія, пов'язана з дефіцитом фолієвої

  16.6.5. кислоти 540

  16.6.6. Гіпопластична, або апластична, анемія 541

  16.6.7. Гемолітичні анемії 541

  16.6.8. Залізодефіцитна (істинна, гіпохромна) анемія 542  16.7. Перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду при анемії ....... 543

  16.8. Діагностика 543

  16.9. Лікування і профілактика анемії 545

  Глава 17. Ендокринні захворювання і вагітність. - І. С. Сидорова,

  Є. І. Боровкова, І. О. Макаров 547

  17.1. Цукровий діабет і вагітність 547

  17.1.1. Анатомія і фізіологія підшлункової залози 547

  17.1.2. Класифікація і патогенез цукрового діабету 548

  17.1.3. Діагностика та клінічна картина цукрового діабету ............ 550

  17.1.4. Фізіологічні зміни вуглеводного обміну при

  вагітності 552

  17.1.5. Перебіг цукрового діабету при вагітності 553

  17.1.6. Планування вагітності у жінок з цукровим діабетом 556

  17.1.7. Ведення вагітних з цукровим діабетом 557

  17.2. Захворювання щитовидної залози і вагітність 559

  17.2.1. Анатомія і фізіологія щитовидної залози 559

  17.2.2. Ембріологія щитовидної залози плода 560

  17.2.3. Оцінка функції щитовидної залози під час вагітності. 561 17.2.4. Йододефіцитні захворювання і вагітність 562  17.2.5. Вузловий зоб і вагітність 564

  17.2.6. Гіпотиреоз і вагітність 565

  17.2.7. Аутоімунний тиреоїдит і вагітність 567

  17.2.8. Тиреотоксикоз і вагітність 569

  17.2.9. Планування вагітності у жінок із захворюваннями щитовидної залози 571

  17.3. Захворювання надниркових залоз і вагітність 571

  17.3.1. Фізіологія надниркових залоз 571

  17.3.2. Етіологія та клінічні форми захворювань наднирників 574

  17.3.3. Гіпокортицизм і вагітність 574

  17.3.4. Гвперкортицизм і вагітність 577

  17.3.5. Дисфункція кори надниркових залоз (адреногенітальний синдром)

  і вагітність 579

  17.3.6. Первинний альдостеронизм і вагітність 580

  17.3.7. Феохромоцитома і вагітність 581

  Глава 18. Захворювання нирок і вагітність. - В. А. Рогов, Н. Б. Гордовський,

  Є. М. Шилов 582

  18.1. Хронічний гломерулонефрит у вагітних 582

  18.1.1. Клініка 582

  18.1.2. Взаємовплив хронічного гломерулонефриту і вагітності 583

  18.1.3. Прогноз ускладнень у вагітних з хронічним

  гломерулонефритом 584

  18.1.4. Профілактика нефрологічних, акушерських та перинатальних ускладнень у хворих з хронічним гломерулонефритом 585

  18.1.5. Особливості нефрологічного та акушерського ведення вагітних з хронічним гломерулонефритом 586

  18.2. Сечова інфекція у вагітних 588

  18.2.1. Безсимптомна бактеріурія 589

  18.2.2. Гострий цистит 589

  18.2.3. Гострий пієлонефрит вагітних (або загострення хронічного пієлонефриту) 590

  18.3. Гостра ниркова недостатність 594

  ЧАСТИНА III. ПОЛОГИ. УСКЛАДНЕННЯ

  Глава 19. Фізіологія пологів. - І. С. Сидорова 597

  19.1. Анатомія і фізіологія матки 597

  19.2. Мікроструктура матки 603

  19.3. Іннервація матки 605

  19.4. Кровопостачання матки і матково-плацентарний кровотік 608

  19.5. Підготовчий період пологів 611

  19.6. Розвиток пологової діяльності 617

  19.7. Фізіологія пологової діяльності 620

  19.
 8. Характеристика нормальних пологів 628

  19.9. Побудова акушерського діагнозу 630  19.10. Ведення пологів в періоді розкриття шийки матки 630

  19.11. Ведення пологів в періоді вигнання плоду 633

  19.12. Ведення пологів у післяпологовому періоді 635

  19.13. Спостереження за станом плоду в пологах 636

  19.14. Основні принципи ведення пологів 637

  19.15. Декларації прав матері та новонародженого 639

  Глава 20. Аномалії пологової діяльності. - І. С. Сидорова 640

  20.1. Міжнародна класифікація аномалій пологової діяльності ......... 640

  20.2. Патогенез і основні причини аномальної пологової діяльності ......... 641

  20.3. Патологічний прелімінарний період 643

  20.4. Слабкість пологової діяльності 646  20.4.1. Фактори ризику 646

  20.4.2. Первинна слабкість пологової діяльності 646

  20.4.3. Вторинна слабкість пологової діяльності 647

  20.4.4. Вибір тактики ведення пологів при слабкості пологової діяльності 648

  20.4.5. Лікування слабкості пологової діяльності (родостимуляция) .......... 649  20.4.5.1. Правила родостимуляции 650

  20.4.5.2. Простагландини в регуляції пологової діяльності 650

  20.4.5.3. Прискорена підготовка шийки матки до пологів за допомогою вагінального гелю Препіділ 653

  20.4.5.4. Родовозбуждение і родостимуляция за допомогою препаратів простагландину Е2 654

  20.4.5.5. Родостімуляція окситоцином 657

  20.4.5.6. Родостімуляція препаратами простагландину F2a 658

  20.4.5.7. Лікування інших видів слабкості пологової діяльності 659

  20.4.5.8. Алгоритм лікування слабкості родової діяльності. . . 660  20.5. Швидкі і стрімкі пологи 660

  20.6. Дискоординация пологової діяльності (гіпертонічна дисфункція, некоординовані сутички) 662  20.6.1. Загальні положення 662

  20.6.2. Патогенез і причини дискоординації пологової діяльності 663

  20.6.3. Клініка 665

  20.6.4. Ступеня тяжкості дискоординации пологової діяльності .... 667 20.6.4.1.1 ступінь (дистоція шийки матки) 669  20.6.4.2. II ступінь (сегментарна дистоція матки) 669

  20.6.4.3. III ступінь (тотальна дистоція матки) 671  20.6.5. Діагностика дискоординации пологової діяльності та її

  варіантів 674

  20.6.6. Лікування 675  20.7. Стан плода при аномаліях пологової діяльності 678

  20.8. Знеболювання пологів 683

  Глава 21. Тазові передлежання плоду. - І. О.Макаров 691

  21.1. Причини тазових передлежання плода 691

  21.2. Класифікація 691

  21.3. Діагностика 692

  21.4. Особливості перебігу вагітності та розвитку плода при тазових передлежання 693

  21.5. Ведення вагітних при тазових передлежання плода у жіночій консультації 694

  21.6. Ведення вагітних при тазових передлежання плода в стаціонарі 695

  21.6.1. Вибір способу розродження при тазових передлежання плода 696

  21.6.1.1. Кесарів розтин 696

  21.6.1.2. Пологи через природні родові шляхи 697  21.6.2. Особливості перебігу і ведення пологів при тазових передлежання плода 698

  21.6.3. Родоразрешение при недоношеній вагітності і тазових передлежання плода 708

  21.6 А. Ускладнені випадки пологів при тазових передлежання плода 709

  21.7. Профілактика ускладнень при тазових передлежання плода 710

  Глава 22. Вузький таз-проблема сучасного акушерства. - В. І. Кулаков,

  І. С. Сидорова 711

  22.1. Анатомічно вузький таз 711

  22.1.1. Характеристика і биомеханизм пологів при різних формах уз кого таза 713

  22.1.1.1. Общеравномерносуженного таз 713

  22.1.1.2. Поперечносуженний таз 713

  22.1.1.3. Плоскі тази 714

  22.1.1.4. Общесуженного плоский таз 715

  22.1.1.5. Рідко які анатомічно вузькі тази 715

  22.1.2. Ступеня звуження анатомічно вузького таза 715

  22.1.3. Діагностика анатомічно вузького таза 716

  22.1.3.1. Клініко-акушерські методи дослідження .................. 716

  22.1.3.2. Рентгенологічні методи дослідження .................... 718

  22.1.3.3. Магнітно-резонансна томографія ...................... 721

  22.1.4. Ускладнення вагітності при анатомічно вузькому тазі ................. 721

  22.1.4.1. Асінклітіческое вставляння голівки плоду 722

  22.1.4.2. Висока пряме стояння голівки 722

  22.1.4.3. Низьке поперечне стояння голівки 723

  22.1.5. Ведення пологів при анатомічно вузькому тазі 723

  22.2. Функціонально (клінічно) вузький таз 725

  Глава 23. Кровотечі під час вагітності та в пологах. - І. С. Сидорова,

  І. О. Макаров 728

  23.1. Передлежання плаценти 729

  23.1.1. Етіологія 729

  23.1.2. Клінічні особливості перебігу вагітності 730

  23.1.3. Діагностика 731

  23.1.4. Ведення вагітних і особливості розродження 732

  23.1.5. Профілактика 736

  23.2. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти ............ 736

  23.2.1. Етіологія і патогенез 736

  23.2.2. Клінічний перебіг 738

  23.2.3. Діагностика 739

  23.2.4. Ведення вагітних і породіль. Особливості розродження 740

  23.2.5. Профілактика 742

  23.3. Кровотечі в послідовно і ранньому післяпологовому періодах 742

  23.3.1. Етіологія і патогенез 742

  23.3.2. Патоморфологічні зміни в матці при гіпотонічному кровотечі 745

  23.3.3. Кровотечі в послідовно періоді 745  23.3.3.1. Кровотеча внаслідок патологічного прикріплення плаценти 746

  23.3.3.2. Ведення послідовно періоду при кровотечі .... 747

  23.3.4. Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді 748

  23.3.4.1. Кровотеча через затримку частин посліду в порожнині матки 748

  23.3.4.2. Гіпо-та атонічні кровотечі в ранньому післяпологовому періоді 748

  23.3.4.3. Лікування гіпотонічної кровотечі в ранньому після родовому періоді 749

  23.3.4.4. Перев'язка внутрішньої клубової артерії 752

  23.3.4.5. Профілактика післяпологових кровотеч 753

  23.4. ДВС-синдром 754

  23.4.1. Загальне уявлення 754

  23.4.2. Характеристика системи гемостазу та патогенетичні основи її порушення 754

  23.4.3. Основні акушерські причини і механізми розвитку

  ДВС-синдрому 757

  23.4.4. Стадії розвитку ДВС-синдрому 758

  23.4.5. Форми прояви ДВЗ-синдрому (блискавична, гостра, під- гостра, хронічна) 759

  23.4.6. Діагностика ДВЗ-синдрому 761

  23.4.7. Лікування ДВС-синдрому 761

  23.5. Патофізіологічні аспекти крововтрати і принципи її заповнення при акушерських кровотечах 763

  23.5.1. Компенсована крововтрата 763

  23.5.2. Централізація кровообігу 763

  23.5.3. Децентралізація кровообігу 764

  23.5.4. Геморагічний шок 765

  23.5.5. Загальні принципи інфузійно-трансфузійної терапії .... 765

  23.6. Перебіг відновного постгеморагічного періоду та реабілітація породіль після кровотеч 766

  Глава 24. Розриви матки. - І. С. Сидорова 769

  24.1. Основні причини та патогенез розривів матки 770

  24.2. Класифікація розривів матки 773

  24.3. Клініка, діагностика та лікування розривів матки 774  24.3.1. Клініка і діагностика загрозливого розриву матки 774

  24.3.2. Клініка і діагностика зробити розриву матки 775

  24.3.3. Тактика лікаря при загрозливому розриві матки 775

  24.3.4. Тактика лікаря при совершившемся розриві матки 776  24.4. Програма інфузійно-трансфузійної терапії 777

  24.5. Профілактика розриву матки 779

  Глава 25. Кесарів розтин. - І. О. Макаров, І. С. Сидорова 780

  25.1. Показання до кесаревого розтину, умови та протипоказання 781

  25.2. Методики виконання кесаревого розтину 782  25.2.1. Розріз передньої черевної стінки 782

  25.2.2. Розріз на матці 783

  25.2.3. Відновлення розсіченою стінки матки. Перитонизация. . . 784

  25.2.4. Кесарів розтин в модифікації Штарка 786  25.3. Шовний матеріал 786

  25.4. Ускладнення, що виникають в ході кесаревого розтину 786

  25.5. Знеболювання при виконанні кесаревого розтину 787

  25.6. Інфузійно-трансфузійна терапія при кесаревому розтині 788

  25.7. Контроль за маткою після кесаревого розтину 789

  25.8. Профілактика гнійно-запальних захворювань після кесарева

  перетину 790

  25.9. Вплив кесарева розтину на стан здоров'я пацієнтки 791

  Глава 26. Ведення вагітності та пологів при наявності рубця на матці. -

  І. О. Макаров, І. С. Сидорова 791

  26.1. Особливості формування рубця на матці 791

  26.2. Оцінка повноцінності рубця на матці 792

  26.3. Перебіг і ведення вагітності при наявності рубця на матці.

  Ускладнення 793  26.3.1. Особливості перебігу вагітності 793

  26.3.2. Особливості ведення вагітності 794  26.3.2.1. Оцінка спроможності рубця на матці під час

  вагітності 794

  26.3.2.2. Госпіталізація вагітних з рубцем на матці 795

  26.4. Особливості розродження жінок з рубцем на матці 796

  26.4.1. Розродження через природні родові шляхи 796

  26.4.1.1. Особливості перебігу і ведення пологів 796

  26.4.2. Абдомінальне розродження. Можливі ускладнення ............ 797

  26.5. Рубець на матці після інших оперативних втручань. Особливості розродження 797

  26.6. Профілактика неспроможності рубця на матці 798

  Ч А С Т Ь IV. Післяпологового періоду. УСКЛАДНЕННЯ

  Глава 27. Післяпологові гнійно-запальні захворювання. - І. С. Сидорова, І. О. Макаров, С. А. Ліваків 800

  27.1. Класифікація післяпологових гнійно-запальних захворювань 800

  27.2. Етіологія і патогенез післяпологових гнійно-запальних

  захворювань 800

  27.3. Фактори ризику післяпологових гнійно-запальних захворювань 802

  27.4. Післяпологовий ендометрит 803  27.4.1. Етіологія 803

  27.4.2. Патогенез 803

  27.4.3. Клінічний перебіг 804

  27.4.4. Діагностика 806

  27.4.5. Лікування 807

  27.5. Параметрит 810

  27.5.1. Етіологія 810

  27.5.2. Класифікація 811

  27.5.3. Клінічний перебіг 811

  27.5.4. Діагностика 811

  27.5.5. Лікування 811

  27.6. Післяпологовий аднексит 811

  27.6.1. Етіологія 811

  27.6.2. Клінічний перебіг 811

  27.6.3. Лікування 812

  27.7. Акушерський перитоніт 812

  27.7.1. Етіологія 813

  27.7.2. Патогенез 813

  27.7.3. Клінічний перебіг 815

  27.7.4. Діагностика 816

  27.7.5. Лікування 817

  27.8. Сепсис 819

  27.8.1. Етіологія 819

  27.8.2. Патогенез 820

  27.8.3. Клінічний перебіг 822

  27.8.4. Лікування 824

  27.9. Септичний шок 827

  27.9.1. Клінічний перебіг 828

  27.9.2. Діагностика 830

  27.9.3. Лікування 830

  27.10. Інфекції родових шляхів (цервіцит, вагініт) 831

  27.10.1. Клінічний перебіг 831

  27.10.2. Лікування 831

  27.11. Венозні ускладнення в післяпологовому періоді 832

  27.11.1. Тромбофлебіт поверхневих вен 832

  27.11.2. Глибокий флеботромбоз 832

  27.11.3. Тромбофлебіт вен матки, таза і яєчників 833

  27.11.3.1. Тромбофлебіт правої яєчникової вени 834

  27.12. Лактаційний мастит 834

  27.12.1. Етіологія і патогенез 834

  27.12.2. Класифікація 835

  27.12.3. Клінічні форми та особливості їх перебігу 835

  27.12.4. Діагностика 836

  27.12.5. Лікування 837

  27.13. Профілактика післяпологових гнійно-запальних захворювань 839

  27.14. Реабілітація після перенесених післяпологових гнійно-запальних захворювань 839

  Рак і вагітність. Доповнення до II частини. - С. А. Ліваків 841 
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ЗМІСТ"
 1.  Зміст
    Передмова до 3-го виданню 7 Список скорочень 9 Глава 1 Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті 12 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи {ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 12 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи (ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 17 1.3. Репродуктивні органи репродуктивної системи {Залізне Б. І.) 37 1.3.1.
 2.  Зміст
    Передмова 9 Введення Глава I. Хвороби органів дихання 16 Глава II. Хвороби органів кровообігу 105 Глава III. Хвороби органів травлення 291 Глава IV. Хвороби нирок 391 Глава V. Хвороби системи крові 422 Глава VI. Системні васкуліти 50 ° Глава VII. Дифузні захворювання сполучної тканини ... 525 Глава VIII Хвороби
 3.  ЗМІСТ
    ВСТУП 9 Глава 1. ІСТОРІЯ КОНТРАЦЕПЦІЇ 12 Глава 2. СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ 30 2.1. Гормональна контрацепція 33 Комбіновані гормональні пероральні контрацептиви (КОК) 34 Пролонгована контрацепція 96 Пероральні гормональні контрацептиви, що містять тільки прогестаген (комбіновані оральні таблетки, або міні-пили) 110 Гормональні
 4.  Зміст
    Вступ 3 1. Реєстрація 5 лютого. Анамнез 6 2.1. Анамнез життя +6 2.2. Анамнез хвороби 3 червня. Загальне обстеження хворої тварини 7 3.1. Загальне обстеження 7 3.2. Обстеження місцевого процесу 8 квітня. Додаткові методи обстеження 5 вересня. Діагноз 6 жовтня. Диференційований діагноз 13 липня. Клінічний діагноз 14 серпня. Лікування 15 вересня. Щоденник курації 17 жовтня.
 5.  Від автора
    Шановний молодий колега! Дозвольте представитися: я - автор. Предмет, який ми будемо з вами вивчати, стоїть на стику двох наук - медицини і педагогіки, а називається «Основи здорового способу життя і перша медична допомога». Медицина - це область науки і практики, яка спрямована на збереження і зміцнення здоров'я людей, на попередження і лікування хвороб. Педагогіка -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека