ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
Наступна »
Байєр О. ??В. . Frequently Asked Questions оформлення дипломів і курсових, 2012 - перейти до змісту підручника

Оформлення обкладинки курсової

Міністерство освіти та науки України

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Факультет психології

Кафедра соціальної психології та психології управлінняКурсова робота

освітньо -кваліфікаційного уровня «бакалавр»на тему: Вплив «Я-образ» НА ВДОВОЛЕНІСТЬ

ЕМОЦІЙНІМІ Стосунки

У Юнацьке ВІЦІ

Виконавець

студентка

групи ДС-04-1 Пофаліт О. О.Науковий керівник

ст. викл. Чередник Г.Ю.

Дніпропетровськ

2009

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Оформлення обкладинки курсової"
 1. Байєр О. ??В.. Frequently Asked Questions оформлення дипломів і курсових, 2012
  Методичка для написання будь-якої роботи (курсова, докторська, доповідь) з психології. Українською мовою Питання. Оформлення обкладинки курсової. Оформлення обкладинки диплома. Порядок підшивки документів для диплома. Реферат (тільки для дипломів). Анотація (тільки для дипломів). Загальне оформлення тексту. Зразок плану. Докладніше про введення. Про теоретичний огляд. Оформлення малюнків і
 2. 5.9. Неспецифічний виразковий коліт
  Мета фармакотерапії: провести курсову терапію, що забезпечує симптомно ремісію захворювання (нормальна вага, пасаж оформленого калу, відсутність лихоманки, анемії, ерозій і виразок слизової оболонки прямої кишки (ректороманоскопія проводиться в процесі лікування і обов'язково в стадії клінічної ремісії). Лікувальні заходи в активній фазі (при загостренні): Дистальний проктит:
 3. Клініко - патологоанатомічний епікриз
  На відміну від попереднього розділу, який представляє собою висновок про характер хвороби, патологоанатомічний епікриз представляє клініко-анатомічний аналіз і синтез виявлених змін з думкою розкриває про патогенетичні особливості діагностичного випадку, а також про причину і механізм смерті. Клініко-патологоанатомічний епікриз є найскладнішою частиною курсової
 4. ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  На початку необхідно зупинитися на визначенні основних термінів, що будуть зустрічатися і даному лекційному матеріалі, так як на засвоювання будь-якого матеріалу істотний вплив має знання понять і термінів. І так , основні терміни, поняття, визначення. Відразу обмовлюся, що вони взяті безпосередньо з різних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації.
 5. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 6. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ КУРСОВИХ РОБІТ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ОФОРМЛЕННЯ
  Курсова робота складається з вступу (обгрунтування актуальності теми), основної частини (узагальнене і систематизоване виклад теми на основі літературних джерел , а також власної думки з даного питання), укладення або висновків та переліку використаних літературних джерел. Курсова робота може бути більш об'ємною і докладної, ніж усний виступ з даного питання.
 7. Процесуально-технологічний аспект удосконалення професійної діяльності кадрів управління
  Як ми вказували, одним з найбільш істотних методичних моментів пропонованого акмеологічного тренінгу є попереднє забезпечення його програмно-цільової спрямованості шляхом вивчення технологічного складу відповідного виду професійної діяльності, побудови робочого варіанту ідеальної функціональної моделі даного виду діяльності, виявлення тенденцій розвитку
 8. Ситуаційний підхід у психології: теорія і практика вивчення смисложиттєвих орієнтації педагогів
  Традиція вивчення особистості в контексті концепції ситуаціонізму налічує в психології кілька десятиліть. Виникнувши в 30-і рр.. ХХ-го століття як варіант вирішення проблеми детермінації соціальної поведінки та ролі особистості в ній, даний напрямок дуже швидко стало самостійної дослідницької парадигмою в соціальній психології та психології особистості. Найбільш інтенсивно «ситуаційний»
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека