ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Об'єкт і предмет психологічного забезпечення бойових дій частини

Предметом досліджень, в більшості випадків, виступають індивідуальні психологічні можливості воїна, перш всього його психологічна готовність до бою і психологічна стійкість. Тим часом очевидним є та обставина, що заміряний рівень індивідуальної психологічної готовності істотно змінюється при включенні воїна в різні військові колективи, при виконанні бойових завдань в звичних або незвичних природ-но-географічних, погодно-кліматичних, соціально-політичних умовах. Складається парадоксальна ситуація: прагнучи, наприклад, забезпечити перемогу у футбольному щоглі, організатори ретельно прораховують, як позначаться на психологічному та соматичному стані спортсменів «чуже поле», пристрасті уболівальників, очікуване стан погоди, зміна біоритмічних режимів спортсменів, ступінь зіграності команди, наявність у ній конфліктів, рівень професійної майстерності та вольової мобилизованности суперника і т. д. При прогнозуванні ж шансів на перемогу в бою в кращому випадку обмежуються лише оцінкою морально-психологічного стану військовослужбовців, без урахування його динаміки, без якісно-кількісного порівняння з аналогічними показниками військ противника.

Саме ігнорування необхідності системного підходу до аналізу психологічних складових бойової діяльності породило факти, що мали місце в бойових діях наших військ в Чечні в 1995-1996 рр.. Окремі військові підрозділи були наспіх укомплектовані військовослужбовцями з 40-45 військових частин, практично не знали не тільки бойових і психологічних можливостей, а й імен один одного. У запалі бою деякі командири лише за списком могли згадати прізвище підлеглого, щоб уточнити йому бойове завдання. У багатьох солдатів і командирів були відсутні не тільки навички, а й уявлення про сучасну тактику ведення бою в населених пунктах. Чи не досить обгрунтовано прогнозувався характер можливого впливу на бойову активність військ поведінки місцевого населення, психологічних можливостей противника. Війська, перекидали з Далекосхідного регіону, вступали в бій не адаптувавшись до кліматичних умов, до режиму биоритмической активності.

Таке становище стало можливим не тільки внаслідок інерційного неуваги ряду командирів до психологічної стороні сучасного бою, а й вузького підходу психологів до розуміння об'єкта психологічного впливу, що не розуміння важливості ідеї всебічного психологічного забезпечення бойових дій військ. Сьогодні стає все більш очевидним, що альтернативи цій ідеї немає. Вона випливає з самої істоти гуманістичного підходу до образу збройного захисника інтересів держави.

Чисто теоретично учасник бойових дій може розглядатися в суспільній свідомості як «витратний матеріал», як «засіб вирішення бойових завдань» і як «соціальна цінність» (табл. 2.2). Обраний у суспільстві підхід цілком визначає зміст психологічного вспомоществованія воює людині.

Таблиця 2.2

Залежність технологій психічного вспомоществованія від стереотипу воїна







З таблиці видно, що коли воїн розглядається як придаток до систем зброї і бойовій техніці, своєрідного «витратного матеріалу», досить його психологічно підготувати до бою і включити в бойову діяльність, а подальша його доля виявляється нецікавою державі. Таке ставлення до воїна стає можливим в тих випадках, коли члени суспільства по суті є «гвинтиками», «гайками», бидлом, «гарматним м'ясом».

Коли воїн розглядається як «засіб», виникає необхідність у його змісті, у здійсненні своєрідного «психологічного регламенту». У цьому випадку з'являється необхідність в психологічному супроводі, психологічної підтримки та відновленні. Після ж закінчення військових дій доля ветеранів престає цікавити держава, суспільство, психологічне співтовариство.

У тому випадку, коли людина розглядається державою як вища цінність, воно стає зацікавленим у поверненні з війни кожного учасника, причому психічно здоровим, готовим до творчої діяльності. Тоді здійснюється організоване, поступове психологічне повернення ветеранів війни в систему соціальних зв'язків мирного часу, тобто соціально-психологічна реадаптація. Завдяки цьому забезпечується захист ветеранів з «оголеною», вразливою психікою від травмуючих факторів жорсткого і безкомпромісного мирного суспільства, і самого суспільства від людей із зміненими цінностями та смислами життя, зі специфічними потребами, з своєрідним розумінням справедливості і т. д.

Таким чином, суспільство, яке дійсно доросло до визнання цінності людського життя та особистості, має бути готовим прийняти цілісну концепцію психологічного забезпечення бойових дій військ.


Така концепція розробляється у військовій психології з початку 80-х рр.. минулого сторіччя. У ній асимільовані такі ідеї:

- У. Штерна і Г. Мюнстерберг про комплексне додатку психологічного знання до практики;

- А. А. Крилова та Г. С . Никифорова про наскрізному характері психологічного забезпечення діяльності;

- Є. М. Дубовський і О. А. Тіхомандріцкая про сполученні стратегій проектування та консультування в психологічній практиці;

- С. А. Ліпатова про уровневом будові психологічного забезпечення;

- евристичні погляди на сутність і організацію психологічного забезпечення різних видів військової діяльності, що містяться в працях військових психологів Д. В. Гандера, О. І. Жданова , В. Г. Корчемного, А. В. Ответчікова, В. Н. Селезньова, Н. Ф. Феденко та Л. Ф. Железняка, В. Т. Юсова та ін

Сучасна концепція психологічного забезпечення бойових дій військ включає такі положення.

1. Термін «забезпечення» вживається в ній в тому значенні, яке релевантний але не для оперування матеріальними засобами (наприклад, забезпечити чим-небудь в достатній кількості), а для вирішення соціальних і психологічних проблем (наприклад, забезпечити що: світ, військову дисципліну, перевагу над противником та ін.) Тобто забезпечення розглядається як процес надання властивостей надійності, неухильності здійснення певних заходів, досягненню поставлених цілей шляхом створення необхідних і достатніх умов для цього.

Предикат «психологічне», що вживається стосовно забезпечення, означає, що предмет впливу має психологічну природу і що для його зміни застосовуються психологічні засоби.

Поняття «психологічне забезпечення» містить внутрішню вимогу до обов'язкового рішенням психологічних проблем бойової діяльності.

2. Об'єктно-предметне поле психологічного забезпечення бойових дій військ представляє систему. Сьогодні на це поле кинуто безліч слабо прописаних і погано сумісних категорій. Серед них: «психологічні якості», «психологічна готовність», «психологічна стійкість», «морально-психологічний стан», «психологічні можливості» та ін Одні з них змістовно дублюють один одного, інші потребують більш чіткому логічному співвіднесенні. Одночасно їх використання практично нічого не дає ні психологу, ні командиру, оскільки не дозволяє зробити головного - порівняти будь-яка з перерахованих якостей наших військ з аналогічними якостями противника.

Звісно ж необхідним виробити одне-єдине, нехай навіть дещо спрощений опис психологічних можливостей військ (як своїх, так і противника), яке включало б всю, доступну для аналізу та обліку, сукупність значущих психологічних факторів ефективності бойових дій. Тоді кількісні вимоги до реального задіяння даних факторів цілком будуть визначатися рівнем їх прояву у військах противника.

Запропонована вище психологічна модель сучасного боя1 підводить нас до того, щоб розглядати як об'єкт психологічного дослідження і впливу не окремої військовослужбовця, а системи «людина-середовище-діяльність».

Така система включає військовослужбовця, а також елементи соціальної та ергономічної середовища, які впливають на психологічні компоненти його бойової діяльності (мета, мотиви, психічні стани, способи дій). Військовослужбовець як суб'єкт бойових дій розглядається з трьох сторін:

1) з боку його внутрішніх, психологічних можливостей здійснювати бойові дії;

2) з боку підтримують його дії психологічних умов соціальної та ергономічної середовища;

3) з боку несприятливих і протидіючих психологічних обставин зовнішнього середовища.

З цього видно, що оптимізації бойових дій можна домогтися, використовуючи три шляхи:

а) за допомогою вдосконалення психологічних можливостей воїнів;

б) шляхом створення сприятливого зовнішнього середовища;

в) за рахунок зниження психологічних можливостей і ефективності впливу противника на наших воїнів.

3. Виходячи зі сказаного пропонується розглядати в якості предмета психологічного забезпечення бойових дій особового складу або психологічні можливості військ, або, на наш погляд, більш релевантний термін цільової психологічний ресурс (ЦПР).

Поняття психологічного ресурсу останнім часом широко використовується в гуманістичної психології, нейролінгвістичному програмуванні, психосоціальної роботі. Воно позначає усвідомлювані і неусвідомлювані актуальні та потенційно доступні психологічні можливості людини, що містяться в його теперішньому, минулому і майбутньому.


Див главу «Сучасний бій і його вплив на психіку воїнів».

Однак, як підкреслювалося вище, психологічні можливості людини істотно варіюються зі зміною соціальної, діяльнісної та еколого-ергоно-мічної середовища. По суті в самих цих середовищах потенційно міститься ресурс для різних видів бойової діяльності, який у разі його актуалізації вплітається в тканину психологічних можливостей конкретного військовослужбовця.

Наприклад, морозна зима 1941 стала своєрідним ресурсом для Червоної Армії, гірський рельєф Чечні і настрій місцевих жителів Ресурсного для чеченських бойовиків. Морський піхотинець, що володіє психологічним ресурсом для ефективних бойових дій, перекинутий протягом декількох годин на літаку з Далекого Сходу під Грозний, значною мірою його втрачає.

Тому є важливим, по-перше, включити в психологічний ресурс військовослужбовця як актуальні, так і потенційні елементи, і, по-друге, вживати термін «психологічний ресурс» лише стосовно до бойових завдань певного рівня, класу.

Під цільовим психологічним ресурсом слід розуміти сукупність готівкових та потенційно доступних для використання індивідуально-психологічних, соціально-психологічних та псіхоергономіческіх можливостей ефективного вирішення завдань певного типу (класу).

Структура об'єкта психологічного забезпечення (особистість-середовище-діяльність) визначає структурно-змістовну визначеність цільового психологічного ресурсу (табл. 2.3).

ЦПР, відображаючи явище полімотівірованность бойової діяльності, включає в себе компоненти:

- персональний (індивідуальна психологічна готовність військовослужбовця до активних дій на полі бою);

- межперсонального (мотивирующее, яке компенсує і психотерапевтичний вплив товаришів по службі);

- надперсональний (стеническое вплив колективної думки, настрої, традицій);

- псіхоергономіческій (раціональна організація просторово-часових, техніко-технологічних, екологічних параметрів бойової діяльності).

Елементи ЦПР перебувають у відносинах взаємного доповнення та часткової компенсації. Наприклад, недолік індивідуальної психологічної готовності може бути певною мірою компенсовано за допомогою правильної розстановки людей, створення ефекту "психологічного зараження" груповим настроєм і ін

ЦПР різних людей і одного і того ж військовослужбовця в різний час відрізняється за обсягом, якісному стану і ступеня відповідності меті бойових дій. При цьому він може:

а) бути невідомим самому військовослужбовцю і оточуючих;

б) відсутні або не повною мірою відповідати вимогам бойової діяльності;

в) свідомо чи несвідомо замінюватися квазіресурсом (наркотики, алкоголь, релігійні вірування, забобони, ритуали, «заградотряди» тощо);

г) піддаватися виснаження в процесі діяльності та дезорганізації внаслідок цілеспрямованого психологічного впливу противника; втрачатися і руйнуватися;

д) ставати неактуальним, неадекватним новим соціально-діяльнісних умов;

е) повністю відповідати вимогам умов бойового завдання.

Таблиця 2.3

Структура цільового психологічного ресурсу







Недолік ЦПР може компенсуватися стихійно, спонтанно, методом проб і помилок або цілеспрямовано, організовано, з урахуванням закономірностей прояву людської психіки і психології військових колективів в бойовій обстановці. Останній спосіб і являє собою психологічне забезпечення бойових дій.

Стан ресурсу визначає ту конкретну технологію психологічного забезпечення, яку необхідно реалізувати в конкретній ситуації (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Залежність технологій психологічного забезпечення від стану ЦПР







  Таким чином, системність об'єкта психологічного забезпечення обумовлює системність його предмета. Як предмет психологічного вспомоществованія учаснику бойових дій вступає цільової психологічний ресурс, який представляє сукупність готівкових та потенційно доступних для використання індивідуально-психологічних, соціально-психологічних та псіхоергономіческіх можливостей ефективного вирішення завдань певного типу (класу). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Об'єкт і предмет психологічного забезпечення бойових дій частини"
 1.  Військова акмеологія
    План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 2.  Військова акмеологія
    План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 3.  Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
    Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 4.  Критерії ефективності психологічної роботи та професійної діяльності психолога військової частини
    Проблема вдосконалення системи критеріїв оцінки професійної діяльності психолога обумовлена ??недостатнім використанням у повсякденній практиці адекватних засобів, що забезпечують об'єктивне виявлення ступеня відповідності його професійної компетентності та результатів праці нормам професії. Існуючі нормативні документи, що визначають основні параметри психологічної
 5.  СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЧАСТИНИ
    Роль і значення психології визначаються найважливішою функцією науки - служити потребам людей і суспільній практиці. Власне вся історія розвитку психології і є рух від пізнання законів функціонування духовного світу особистості до їх практичного використання в інтересах самої ж особистості і суспільства. Постійно наращіваясвой теоретичний і прикладний потенціал, психологія все
 6.  Психологічні операції противника: сутність, зміст, сили і засоби
    Історія розвитку теорії та практики інформаційно-психологічного впливу на противника, здійснюваного в цілях його залякування, введення в оману, породження паніки, недовіри до свого керівництва, невіри у власні сили, відчаю і т. п., налічує тисячоліття. У стародавні часи для цього використовувалися: страхітлива бойове розфарбовування воїнів, люті бойові кличі, спеціальні
 7.  Шляхи і способи захисту військ від психологічних операцій ротівніка
    Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що захист військ від ПСО противника повинна являти собою систему заходів, спрямованих на прогнозування, профілактику, оцінку, зрив інформаційно-психологічного впливу на особовий склад підрозділів і частин та ліквідацію його негативних наслідків. Прогнозування ПСО противника передбачає вирішення низки завдань. На першому етапі такий
 8.  Психологічна допомога в подоланні відстрочених реакцій на травматичний стрес методами індивідуальної психотерапії
    Психологічні механізми психологічної допомоги ветеранам війни Основними психологічними механізмами, що виробляють особистісні трансформації, виступають: конфронтація, коригуючий емоційний досвід, научіння і плацебо-ефект. Механізм конфронтації полягає в осмисленні людиною свого зіткнення з власним «дзеркальним Я», тобто зі знанням того, як його оцінюють в конкретній
 9.  Характеристика видів девіантної поведінки в бойовій обстановці
    Загальна класифікація девіацій воєнного часу, побудована на підставі їх спрямованості, може мати наступний вигляд (рис. 2.15). З малюнка видно, що мають місце своєрідні групи девіантних вчинків, які мають різні мети. Так, одні з них орієнтовані на отримання девиантами особистої вигоди у вигляді задоволення ідеологічних потреб, реалізації ідеологічних, етнічних та
 10.  Загальна характеристика принципів виховання
    Даючи характеристику того чи іншого принципу виховання, важливо враховувати, що кожна ідея, закладена в ньому, є відображення однієї або декількох закономірностей. Сутність же їх розкривається і реалізується на практиці у вигляді вимог і педагогічних правил виховної діяльності. Принципи виховання як би дозволяють перекинути місток з педагогічної теорії в практичну діяльність. Їх
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека