ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Обов'язки психолога полку (корабля 1 рангу) військової частини

Психолог військової частини в мирний і воєнний час відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а зі спеціальних питань - психолога з'єднання. Він керує роботою пункту психологічної допомоги та реабілітації військової частини, а зі спеціальних питань - психологами батальйонів (їм рівних).

Психолог військової частини зобов'язаний:

знати психологічні якості кожного офіцера та прапорщика (мічмана) військової частини, всіх військовослужбовців окремих підрозділів військової частини, а також військовослужбовців, які потребують підвищеної психолого -педагогічної уваги;

організовувати і проводити соціально-психологічне вивчення і психологічне обстеження військовослужбовців військової частини;

організовувати і проводити психологічну роботу при виконанні бойових (навчально-бойових) завдань , виконанні завдань бойової підготовки, бойового чергування (бойової служби), вартової і внутрішньої (чергової і вахтової) служб, повсякденної діяльності військової частини;

вивчати соціально-психологічні процеси у військовій частині і підрозділах, здійснювати прогноз їх розвитку, виробляти пропозиції та брати участь у формуванні здорового морально-психологічного клімату у військових колективах;

організовувати у військовій частині роботу з надання кваліфікованої психологічної допомоги військовослужбовцям та їх психологічної реабілітації;

складати і регулярно уточнювати спільно з офіцером з соціальної

роботі і профілактиці правопорушень військової частини соціально-психологічну характеристику військової частини;

організовувати та проводити заходи професійного психологічного відбору , брати участь в розстановці військовослужбовців по підрозділах і військовими спеціальностями;

проводити заходи з психологічної адаптації військовослужбовців до умов військової служби, здійснювати їх психологічний супровід;

виявляти спільно з медичною службою військової частини військовослужбовців з відхиленнями у психічному розвитку, здійснювати динамічне спостереження за військовослужбовцями з ознаками нервово-психічної нестійкості, організовувати надання їм кваліфікованої психологічної допомоги;

проводити заходи з протидії негативному психологічному впливу на військовослужбовців і виробляти пропозиції командирам з підвищення їх психологічної стійкості;

систематично аналізувати психологічну обстановку у військових колективах, здійснювати прогнозування та облік психогенних втрат, здійснювати заходи щодо їх профілактики (зниження);

проводити заходи з профілактики суїцидальних явищ, виявлення осіб, схильних до суїцидальних вчинків;

організовувати спільно з медичною службою військової частини проведення заходів щодо збереження психічного здоров'я особового складу, організовувати евакуацію військовослужбовців, які отримали психічну травму;

здійснювати навчання офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) формам і методам психологічної роботи з підлеглими;

здійснювати методичне забезпечення занять бойової (спеціальної) підготовки з метою формування у військовослужбовців психологічної стійкості; організовувати психологічну роботу з особовим складом підрозділів та окремими військовослужбовцями, які виконують завдання самостійно поза пунктами постійної дислокації, а також виконують завдання із зброєю;

дотримуватися професійно-етичні норми діяльності військового (флотського) психолога;

розвивати матеріально-технічну базу психологічної роботи;

доповідати про психологічний стан військовослужбовців, членів їх сімей і цивільного персоналу військової частини, проведені заходи психологічної роботи заступнику командира військової частини з виховної роботі, а зі спеціальних питань інформувати психолога дивізії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обов'язки психолога полку (корабля 1 рангу) військової частини "
 1. Додаток 3
  Обов'язки психолога військової частини Психолог військової частини відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічне стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а але спеціальним
 2. Основні напрямки діяльності заступника командира полку - бригади (корабля 1 рангу) з виховної роботи в реалізації комплексного підходу
  Реалізація комплексного підходу до виховання залежить від дружної, узгодженої роботи всіх вихователів полку - бригади (корабля 1 рангу). Але в педагогічному колективі полку - бригади (корабля 1 рангу) провідна роль належить командиру та заступнику командира з виховної роботи. Їх права та обов'язки дозволяють активно впливати на всі сторони військово-педагогічного процесу полку -
 3. Виховна робота з офіцерським складом частини (бригади, корабля 1 рангу)
  В історії розвитку Збройних Сил Росії важливе значення, завжди надавалося офіцерським кадрам. На різних етапах, в різних історичних умовах нашої країни по-різному ставилися питання підготовки офіцерських кадрів, але незмінним було розуміння однієї непорушної істини: офіцери - основа людського фактора армії, фундамент морального духу військ. Від рівня професійної підготовки
 4. ВСТУП
  Сучасні Збройні Сили Росії характеризуються значним посиленням уваги до проблеми надійного та ефективного функціонування людини в умовах військової діяльності. Це висуває на перший план фактор зміцнення морально-психологічного стану та психологічної стійкості особового складу, підвищення його готовності і здатності до виконання завдань у будь-яких умовах
 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 7. Методи вивчення та оцінки морально-психологічного стану
  Командири, офіцери виховних структур, в т . ч. і військові психологи, зобов'язані постійно вивчати й оцінювати МПС особового складу. У Наказі МО РФ № 226 зазначається, що «психолог полку (корабля 1 рангу) песет відповідальність за стан і організацію психологічної роботи в інтересах виховання особового складу, зміцнення його морально-психологічного стану і підтримки психологічної
 8. Педагогічна сутність і зміст комплексного підходу
  За своїм змістом комплексний підхід включає в себе такі основні елементи: - визначення і постановку цілей виховання, або цілепокладання; - оптимальний вибір і застосування змісту, методів, форм, засобів і прийомів педагогічного впливу; - вивчення та врахування рівня вихованості воїнів; - узгоджену і скоординовану педагогічну діяльність командирів, їх
 9. Особливості виховання прапорщиків (мічманів) частини
  У Збройних Силах нашої держави більше 30 років існує інститут прапорщиків і мічманів, який був введений з 1 січня 1972 Указом Президії Верховної Ради СРСР. Слово «прапорщик» походить від старослов'янського «прапор», що означає стяг, знамено. Прапорщиками в російській армії іменувалися прапороносці. У 1712 році був введений молодший офіцерський чин прапорщика, який проіснував до
 10. Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
  Відповідно до нормативних документів з організації та проведення виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації головним змістом виховної роботи з усіма категоріями особового складу є проведення у військах (силах) державної політики, формування у військовослужбовців якостей громадянина-патріота, військового професіонала, надійного захисника Вітчизни, особистої
 11. Організація і порядок планування бойової підготовки підрозділів (частини)
  Бойова підготовка - це один з основних видів підготовки Збройних Сил Російської Федерації, що представляє собою цілеспрямований, організований процес військового навчання і виховання особового складу, злагодження (бойового злагодження ) підрозділів, військових частин, з'єднань і їх органів управління (штабів) для виконання бойових і інших завдань відповідно до їх призначення. Бойова
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека