Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Обов'язки психолога батальйону ( дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних)

Психолог батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних підрозділів) в мирний і воєнний час несе відповідальність за психологічний стан особового складу, організацію і стан психологічної роботи в батальйоні; дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості особового складу, ефективність заходів, що проводяться в інтересах збереження психічного здоров'я військовослужбовців.

Він підпорядковується заступнику командира батальйону з виховної роботи, а зі спеціальних питань - психолога полку (корабля 1 рангу).Психолог батальйону зобов'язаний:

організовувати і проводити психологічну роботу з підтримання бойової та мобілізаційної готовності, в ході виконання бойових (навчально-бойових) завдань, бойового чергування (бойової служби), вартової і внутрішньої (чергової і вахтової) служб, повсякденної діяльності батальйону;

вивчати вплив психологічних, організаційних та інших факторів життєдіяльності підрозділів на військовослужбовців, підготовляти пропозиції командиру батальйону щодо підвищення результативності їх діяльності , поліпшення умов військової служби;

проводити соціально-психологічне вивчення і психологічне обстеження особового складу батальйону, знати психологічні якості кожного військовослужбовця батальйону;

складати і регулярно уточнювати психологічну характеристику батальйону ;

вивчати соціально-психологічні процеси в підрозділах батальйону (корабля), виробляти пропозиції та брати участь у формуванні здорового морально-психологічного обстановки, попередженні порушень військової дисципліни, профілактики правопорушень;

проводити спільно з фахівцями медичної служби заходи з підтримання психічного здоров'я особового складу, організовувати евакуацію псіхотравмірованних військовослужбовців;

проводити практичні заходи психокорекції та реабілітації псіхотравмірованних військовослужбовців;

проводити заходи з профілактики суїцидальних подій, виявлення військовослужбовців, схильних до суїцидальних вчинків;

аналізувати рівень психічних і фізичних навантажень військовослужбовців при виконанні покладених на них завдань, виявляти військовослужбовців з відхиленнями у психічному розвитку, здійснювати динамічне спостереження за військовослужбовцями з ознаками нервово-психічної нестійкості;

проводити індивідуальну психологічну роботу з військовослужбовцями, що вимагають підвищеної психолого-педагогічної уваги;

вивчати, аналізувати, прогнозувати і вести облік психогенних втрат, стан боєздатності особового складу, а також планувати, організовувати та проводити заходи купірування психогенних втрат, спрямовані на якнайшвидше відновлення боєготовності військовослужбовців в екстремальних умовах;

проводити заняття з психологічної підготовки особового складу;

проводити заняття з підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) батальйону;

навчати сержантів (старшин) особливостям роботи з підлеглими військовослужбовцями, що вимагають підвищеної психолого-педагогічної уваги , схильними до порушень військової дисципліни;

брати участь у заходах професійного психологічного відбору, в розстановці військовослужбовців по підрозділах і військовими спеціальностями, у здійсненні заходів з адаптації особового складу до умов армійської служби, наданні психологічної допомоги нужденним;

здійснювати у взаємодії з командирами, їх заступниками з виховної роботи психологічний супровід особового складу;

здійснювати відбір і брати участь у підготовці військовослужбовців для несення служби у варті;

проводити заходи з протидії негативному психологічному впливу на особовий склад і виробляти пропозиції командирам щодо підвищення психологічної стійкості військовослужбовців;

навчати військовослужбовців прийомам надання психологічної само-та взаємодопомоги, особисто надавати кваліфіковану психологічну допомогу;

дотримуватися професійно-етичні норми діяльності військового (флотського) психолога;

доповідати командиру батальйону (корабля), його заступнику з виховної роботи про психологічний стан військовослужбовців та результати проведеної психологічної роботи, а зі спеціальних питань - психолога полку (корабля 1 рангу).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Обов'язки психолога батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних)"
 1. Додаток 3
  Обов'язки психолога військової частини Психолог військової частини відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а але спеціальним
 2. Робота командира з профілактики нестатутних взаємовідносин у підрозділі
  Значення статутних взаємовідносин для будь військової організації виключно велике. Засновані на принципах єдиноначальності та суворої субординації, колективізму і високого гуманізму, вони згуртовують воїнів у єдиний бойовий колектив, підвищують боєготовність частин і кораблів, створюють необхідні умови для оперативного керівництва в бою [15, с. 154]. На стан військової дисципліни в чому
 3. Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
  Відповідно до нормативних документів з організації та проведення виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації головним змістом виховної роботи з усіма категоріями особового складу є проведення у військах (силах) державної політики, формування у військовослужбовців якостей громадянина- патріота, військового професіонала, надійного захисника Вітчизни, особистої
 4. Організація і порядок планування бойової підготовки підрозділів (частини)
  Бойова підготовка - це один з основних видів підготовки Збройних Сил Російської Федерації, що представляє собою цілеспрямований, організований процес військового навчання і виховання особового складу, злагодження (бойового злагодження) підрозділів, військових частин, з'єднань і їх органів управління (штабів) для виконання бойових і інших завдань відповідно до їх призначення. Бойова
 5. Обов'язки психолога полку (корабля 1 рангу) військової частини
  Психолог військової частини в мирний і воєнний час відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримання психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а зі спеціальних питань -
 6. Обов'язки начальника пункту психологічної допомоги та реабілітації
  Начальник пункту призначається, як правило, з числа офіцерів, що мають психологічну освіту. Він підпорядковується заступнику командира полку (корабля 1 рангу) з виховної роботи і є прямим начальником усього особового складу пункту. Він відповідає за організацію та проведення роботи в пункті, ефективність і якість проведених заходів психологічної допомоги та реабілітації, аналіз
 7. Обов'язки психолога пунктапсіхологіческой допомоги та реабілітації
  Психолог пункту призначається із числа цивільного персоналу, що має психологічну освіту. Він підпорядковується начальнику пункту і відповідає за психологічний супровід особового складу, зберігання, облік, витрата і обгрунтованість застосування немедикаментозних засобів, що використовуються в цілях відновлення працездатності військовослужбовців; технічний стан устаткування, використовуваного в
 8. Формалізовані документи
  Документи по психологічної роботі, що розробляються в полку (і йому рівних): Розробляються: розділ «Психологічна робота» в планах виховної роботи (морально-психологічного забезпечення) на період навчання, місяць і по конкретних завдань, що вирішуються полком; план роботи пункту психологічної допомоги та реабілітації; донесення про психологічної стійкості за період
 9. Підготовка лікарів. Костянтин Щепін
  У другій половині XVIII в. в Росії було вже чимало лікарів - вітчизняних, «з природних росіян », які отримали освіту в госпітальних школах, але головним чином - таки приїхали з-за кордону. Зважаючи на це розширення масштабів підготовки вітчизняних лікарів і хірургів продовжувало залишатися однією з найбільш важливих завдань. Водночас не можна було забувати про прогрес медицини та хірургії, про
 10. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  В результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми розвитку професійного здоров'я особистості виявлені наукові підстави для розробки психолого-акмеологічної концепції розвитку професійного здоров'я фахівця. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми здоров'я особистості проводилося в різних напрямках: у філософському аспекті античності, з
 11. Опції, обов'язки та порядок роботи психолога полку на різних етапах бойових дій
  Роль і місце психолога в бойовій обстановці визначається виконуваними їм функціями, системою взаємодії з посадовими особами, етапами і послідовністю реалізації своїх обов'язків. Система роботи психолога будується на основі чіткого усвідомлення ним того, що комплекс заходів психологічного забезпечення бойових дій полку не зводиться рішенням епізодично виникаючих завдань, а
 12. Основні напрямки діяльності заступника командира полку - бригади (корабля 1 рангу) з виховної роботи в реалізації комплексного підходу
  Реалізація комплексного підходу до виховання залежить від дружною, узгодженої роботи всіх вихователів полку - бригади (корабля 1 рангу). Але в педагогічному колективі полку - бригади (корабля 1 рангу) провідна роль належить командиру та заступнику командира з виховної роботи. Їх права та обов'язки дозволяють активно впливати на всі сторони військово -педагогічного процесу полку -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека