ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Обов'язки начальника пункту психологічної допомоги та реабілітації

Начальник пункту призначається , як правило, з числа офіцерів, що мають психологічну освіту. Він підпорядковується заступнику командира полку (корабля 1 рангу) з виховної роботи і є прямим начальником усього особового складу пункту.

Він відповідає за організацію та проведення роботи в пункті, ефективність і якість проведених заходів психологічної допомоги та реабілітації, аналіз результатів обстежень військовослужбовців, обгрунтованість висновків і рекомендацій, спрямованих на відновлення їх психічного здоров'я.

Він зобов'язаний:

планувати діяльність пункту;

розробляти пропозиції командиру полку (корабля 1 рангу) з підвищення психологічної готовності особового складу, зміцненню психічного здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей;

розробляти рекомендації посадовим особам ланки рота-батальйон по роботі з військовослужбовцями, які перебувають під динамічним наглядом в пункті, організовувати їх практичне виконання;

рекомендувати командуванню проведення обстежень та опосвідчень військовослужбовців на предмет їх придатності до військової служби за станом психічного здоров'я;

організовувати та проводити заходи психологічної допомоги та реабілітації з військовослужбовцями, котрі перенесли бойові та інші стреси;

брати участь у заняттях з навчання військовослужбовців прийомам і методам надання психологічної саме й взаємодопомоги;

взаємодіяти з фахівцями медичної служби, штатної (нештатної) групою професійного психологічного відбору полку (корабля 1 рангу) , громадськими організаціями і спеціальними установами з питань соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження особового складу, організації та здійснення заходів психологічної допомоги та корекції в особливих умовах;

дотримуватися професійно-етичні норми діяльності військового (флотського) психолога ;

впроваджувати в роботу пункту передові технології роботи з військовослужбовцями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обов'язки начальника пункту психологічної допомоги та реабілітації "
 1. Еволюція права громадян на надання згоди з приводу медичного втручання (історико-правовий аналіз)
  В даний час право на інформовану добровільну згоду з приводу медичного втручання пацієнта або особи, залученого в клінічне дослідження, є загальновизнаною нормою права. Конституція Російської Федерації, як правовий акт, що володіє вищою юридичною силою, в статті 21 визначає: "Ніхто не може бути, без добровільної згоди, піддана медичним, науковим чи
 2. Структура психологічної роботи та основні принципи її організації і проведення
  У структурному відношенні психологічна робота як система об'єднує в своєму складі такі елементи, як цілі і завдання, суб'єкти, об'єкти, методи і засоби психологічної роботи. Загальна спрямованість і завдання та психологічної роботи визначаються необхідністю всебічного забезпечення бойової готовності Збройних сил, а також характером конкретних проблем, що роблять негативний
 3. Шляхи і способи захисту військ від психологічних операцій ротівніка
  Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що захист військ від ПСО противника повинна являти собою систему заходів, спрямованих на прогнозування, профілактику, оцінку, зрив інформаційно-психологічного впливу на особовий склад підрозділів і частин та ліквідацію його негативних наслідків. Прогнозування ПСО противника передбачає вирішення низки завдань. На першому етапі такий
 4. Опції, обов'язки та порядок роботи психолога полку на різних етапах бойових дій
  Роль і місце психолога в бойовій обстановці визначається виконуваними їм функціями, системою взаємодії з посадовими особами, етапами і послідовністю реалізації своїх обов'язків. Система роботи психолога будується на основі чіткого усвідомлення ним того, що комплекс заходів психологічного забезпечення бойових дій полку зводиться до вирішення епізодично виникаючих завдань, а
 5. Мета і завдання морально-психологічного забезпечення при приведення військ ( сил) у різні ступені бойової готовності і в бойовій обстановці. Рівні морально-психологічного забезпечення
  Морально-психологічне забезпечення являє собою комплекс заходів щодо формування у військовослужбовців психологічної стійкості, емоційно-вольових якостей, необхідних для виконання бойових завдань, що дозволяють зміцнити психіку, загартувати волю, навчитися боротися зі страхом, підвищити переносимість фізичних і психологічних навантажень, придбати вміння діяти в бою
 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  11 . Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
  Державна система військово-професійної орієнтації громадян є частиною загальнодержавної системи професійної орієнтації та психологічної підтримки населення. Система органів військово-професійної орієнтації громадян являє собою сукупність державних організацій та установ, здійснюють взаємодію між собою з метою проведення та забезпечення
 8. Введення
  Психологічна робота у Збройних Силах Російської Федерації - це цілеспрямована і планомірна діяльність, що проводиться в мирний і воєнний час командирами, штабами, офіцерами виховних структур, психологами, фахівцями центрів (пунктів) психологічної допомоги та реабілітації, медичною службою по формуванню та розвитку у військовослужбовців психологічних якостей і станів,
 9. Обов'язки психолога пунктапсіхологіческой допомоги та реабілітації
  Психолог пункту призначається із числа цивільного персоналу, що має психологічну освіту. Він підпорядковується начальнику пункту і відповідає за психологічний супровід особового складу, зберігання, облік, витрата і обгрунтованість застосування немедикаментозних засобів, що використовуються в цілях відновлення працездатності військовослужбовців; технічний стан устаткування, використовуваного в
 10. Професійно-етичні норми в психологічній роботі
  Психологічна робота вимагає відповідної освіти, професійної майстерності і може зачіпати долі людей. Психологічна робота пов'язана з пізнанням суто індивідуальних особистісних особливостей людей, їх глибоких внутрішніх переживань і станів. У процесі роботи психолог оперує інформацією, недбале використання якої може завдати непоправної шкоди окремим
 11. Основні види діяльності психолога
  Професійна діяльність психолога різноманітна за своїм характером і змістом. Виконуючи свої функціональні обов'язки, психолог використовує різноманітні методи, техніки і технології, об'єднані за їх характером в окремі види діяльності. До їх числа відносяться: Організаційно-методична робота В рамках даного виду діяльності вирішуються завдання планування і підготовки
 12. Психологічна допомога та реабілітація
  Психологічна допомога та реабілітація військовослужбовців організовується органами виховної роботи і здійснюється у відповідних центрах (пунктах) психологічної допомоги та реабілітації. Основними напрямками психологічної допомоги та реабілітації є: організація та проведення психодіагностичних заходів з військовослужбовцями, що вимагають підвищеної психолого-педагогічного
 13. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 14. Укази Президента Російської Федерації, що регламентують питання мобілізаційної підготовки
  3.2.1. Указ Президента Російської Федерації від 2 жовтня 1998 року № 1175 «Про затвердження Положення про військово-транспортного обов'язку» Військово - транспортний обов'язок встановлюється для своєчасного, якісного та в повному обсязі забезпечення транспортними засобами Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, а також створюваних на воєнний час
 15. . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  Відповідно до федеральних законів «Про оборону »і« Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації »в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 16. Невирішені проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню Далекого Сходу Росії
  На «плечах» лікарів і медичних сестер лежить важкий тягар відповідальності за якість надаваних медичних послуг. Російське суспільство досі сприймає медичних працівників як якусь категорію людей, одягнених в білий одяг і дали клятву Гіппократа, які повинна працювати на благо того самого суспільства, відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Наприклад, в отриманні гідної заробітної
 17. Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
  Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека