Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Н.В . Козлова. Психолого-акмеологическое знання в системі вищої професійної освіти, 2007 - перейти до змісту підручника

Навчання на основі вивчення конкретних ситуацій (кейс-стаді)

Кейс-метод - це ділова гра в мініатюрі, так як він поєднує в собі професійну діяльність з ігровою. Сутність даної технології полягає в тому, що навчальний матеріал подається учнем у вигляді мікропроблем, а знання набуваються в результаті їх активної дослідницької та творчої діяльності з розробки рішень. Основною метою даної технології є активізація учнів, що, в свою чергу, підвищує ефективність професійної підготовки, а також змінює рівень навчальної мотивації за рахунок стимулювання професійного інтересу учнів до навчального процесу.

Кейс-метод як форма навчання та активізації навчального процесу дозволяє успішно вирішувати наступні завдання:

? оволодіти навичками і прийомами всебічного аналізу ситуацій зі сфери професійної діяльності;

? відпрацювати вміння затребувати додаткову інформацію, необхідну для уточнення вихідної ситуації, тобто правильно формулювати питання «на розвиток», «на розуміння»;

? придбати навички застосування теоретичних знань для аналізу практичних проблем;

? наочно уявити особливості прийняття рішення в ситуації невизначеності, а також різні підходи до розробки плану дій, орієнтованих на досягнення кінцевого результату;

? придбати навички вербалізації, тобто ясного і точного викладу власної точки зору в усній або письмовій формі;

? виробити вміння здійснювати презентацію, тобто переконливо підносити, обгрунтовувати і захищати свою точку зору;

? відпрацювати навички конструктивного критичного оцінювання точки зору інших;

? навчитися самостійно приймати рішення на основі групового аналізу ситуації;

? оволодіти вмінням отримувати користь з своїх і чужих помилок, спираючись на дані зворотного зв'язку.

Принципова відмінність методу кейсів від інших інтерактивних технологій активізації навчального процесу в тому, що тут превалює необхідність професійної компетентності у кого навчають. Для більшості розглянутих ситуацій доцільно залучення спеціальних знань, що й активізує пізнавальні потреби студентів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Навчання на основі вивчення конкретних ситуацій (кейс-стаді) "
 1. Теми для рефератів, есе
  Організація проблемного навчання: прогноз результатів. 2. Контекстний підхід як форма підвищення активності студента в процесі навчання. 3. Розробка способів побудови навчальної проблеми у Вашому профілі навчання. 4. Реалізація суб'єктного підходу в системі активних освітніх форм. 5. Можливість синтезу освітніх технологій з вираженим акмеологическое потенціалом.
 2. МЕДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (РЕДАКТОРИ)
  Чого чекають від лікаря? Практична медицина поєднує в собі одночасно науку і мистецтво. Роль науки в медицині ясна. Вона забезпечує науково обгрунтовану технологію, яка є фундаментом для вирішення багатьох важливих клінічних проблем. Приголомшливі успіхи біохімічних методів дослідження і біофізичних способів отримання зображення, які дозволяють дістатися до самик затишних куточків
 3. КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
  Лі Голдмен (Lee Goldman) Процес клінічного мислення важко пояснити. Він грунтується на таких факторах, як досвід і навчання, індуктивне і дедуктивне мислення, інтерпретація фактів, відтворюваність і цінність яких непостійні, і інтуїція, яку буває важко визначити. Для оптимізації клінічного мислення було здійснено ряд спроб з метою проведення кількісного аналізу
 4. ТАХІАРИТМІЯМИ
  Марк Е. Джозефсон, Альфред Е. Бакстон, Франсіс Є. Мархлінскі (Mark Е. fosephson, Alfred E. Buxton, Francis E. Marchlinski) Механізм розвитку тахіаритмій Тахіаритмії можуть бути розділені на дві групи: що виникають внаслідок порушення поширення імпульсу і внаслідок порушення утворення імпульсу. Найчастіше зустрічаються тахіаритмії, викликані порушенням поширення імпульсу. При
 5. ХВОРОБИ ЛЕГЕНІВ, ЗУМОВЛЕНІ ФАКТОРАМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Франк І. Спайзер (Frank E. Speizer) Дана глава присвячена перспективам підходів до оцінки легеневих хвороб, що викликаються факторами навколишнього середовища . Ця оцінка дуже важлива, оскільки усунення шкідливих факторів з навколишнього середовища часто може стати єдиним засобом попередження подальшого погіршення стану хворого. Крім того, ідентифікація цих хвороб у одного хворого може
 6. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
  Деніел У. Фостер (Daniel W. foster) Цукровий діабет - найбільш поширене з важких метаболічних захворювань. Точне число хворих визначити досить важко через розбіжність критеріїв діагностики, але, по всій ймовірності, воно становить близько 1%. Хвороба характеризується метаболічними порушеннями, віддаленими ускладненнями, такими як поразка очей, нирок, нервів і
 7. ЕПІЛЕПСІЯ І судомних станів
  М. А. Діхтер (М. A. Dichter ) Епілепсії - це розлади, що характеризуються хронічними, рецидивуючими пароксизмальними порушеннями функцій ЦНС, обумовлені змінами електричної активності мозку. Це група поширених неврологічних розладів; хворіють особи будь-якого віку; за наявними даними, ними страждають 0,5 - 2% населення. Кожен епізод неврологічної дисфункції
 8. ЗЛОВЖИВАННЯ опіоїдних ПРЕПАРАТАМИ
  М. А. Шукіт, Д. С. Сігал (М. Л. Schuckvt, DS Segal) Опіати істотно притупляють сприйняття болю, а також володіють помірно вираженими ефектами заспокоєння і ейфорії. Толерантність до будь-якого з опіоїдних препаратів поширюється на всі препарати цієї групи (тобто йдеться про перехресної толерантності); всі вони породжують одну і ту ж медичну проблему - наркоманію, пов'язану
 9. Плацентарний бар'єр в анестезіологічному плані. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів, що використовуються в акушерській анестезіології
  В результаті описаних вище змін чутливість організму вагітної жінки до фармакологічних препаратів змінюється. Велике значення для раціонального застосування фармакологічних засобів, що використовуються для надання анестезіологічної допомоги вагітним жінкам, мають і особливості трансплацентарного переходу того або іншого фармакологічного засобу. Відомо, що
 10. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека