ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
Наступна »
Реферат. Особливості особистості психолога-консультанта, 2012 - перейти до змісту підручника

Загальні вимоги, що пред'являються до психологічного консультування і до психолога-консультанта

Система загальних, професійних і морально-етичних вимог, що пред'являються до психологічного консультування і до практичної роботи психолога-консультанта, найкраще відображена в існуючих кодексах професійної етики практичних психологів. Багато положень цих кодексів безпосередньо застосовні до роботи психолога-консультанта. Нагадаємо про ці положення, включивши до їх формулювання замість слова «психолог» словосполучення «психолог-консультант».

1. Професійна діяльність психолога-консультанта характеризується його особливою відповідальністю перед клієнтом за ті рекомендації, які він пропонує клієнту.

2. Практична діяльність психолога-консультанта повинна спиратися на відповідні морально-етичні та юридичні основи.

3. Діяльність психолога-консультанта спрямована на досягнення виключно гуманних цілей, які передбачають зняття яких би то не було обмежень на шляху інтелектуального і персонального (особистісного) розвитку клієнта.

4. Свою роботу психолог-консультант будує на основі безумовної поваги гідності та недоторканності особи клієнта. Психолог-консультант поважає основоположні людські права, що визначаються загальної Декларацією прав людини.

5. У роботі з клієнтами психолог-консультант керується принципами чесності і відкритості (щирості). Разом з тим він повинен бути обачний в радах і рекомендаціях клієнта.

6. Психолог-консультант зобов'язаний ставити до відома колег, членів своїх професійних об'єднань про помічаються ним порушення прав клієнта, про випадки негуманного ставлення до клієнтів.

7. Психолог-консультант має право надавати лише такі послуги клієнтам, для яких він має необхідну освіту, кваліфікацію, знання і вміння.

8. У своїй роботі психолог-консультант повинен застосовувати тільки апробовані методики, що відповідають сучасним загальнонаукових стандартам.

9. Обов'язковою складовою частиною роботи психолога-консультанта є постійна підтримка на високому рівні своїх професійних знань і умінь.

10. У разі вимушеного застосування психологічних методик та рекомендацій, які не пройшли достатньої апробації, які не повністю відповідають науковим вимогам, психолог-консультант повинен про це попереджати своїх клієнтів і бути вельми обережним у своїх висновках.

11. Психолог-консультант не має права розголошувати або передавати третім особам дані про своїх клієнтів або про результати консультування.

12. Психолог-консультант зобов'язаний перешкоджати використанню методів психологічного консультування та психологічного впливу на людей некомпетентними особами, професійно не підготовленими людьми, а також попереджати про це тих, хто користується послугами таких «фахівців».


13. Психолог-консультант не має права передавати некомпетентним особам методи психологічної роботи з клієнтами.

14. Психологу-консультанту слід дотримуватися обережності, щоб не викликати необгрунтованих надій і очікувань з боку клієнта, не давати йому обіцянок, порад і рекомендацій, які не можна буде виконати.

15. Психолог-консультант несе особисту відповідальність за зберігання у таємниці інформації, що стосується клієнтів.

Дотримання всіх цих правил або етичних норм є обов'язковим у практичній роботі психолога-консультанта.

Є, крім того, ряд істотних відмінностей хорошого, професійно підготовленого психолога-консультанта від поганого, професійно не цілком підготовленого. Ці відмінності стосуються того, як психолог-консультант веде себе по відношенню до клієнта в різних ситуаціях психологічного консультування, як він виходить зі скрутних випадків, які нерідко виникають у процесі проведення психологічного консультування.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Загальні вимоги, пропоновані до психологічного консультування та до психолога- консультанту "
 1. Реферат. Особливості особистості психолога-консультанта, 2012
  Загальні вимоги, що пред'являються до психологічного консультування і до психолога-консультанта Вимога до особистості консультанта - модель ефективного консультанта Система цінностей консультанта
 2. Основні види діяльності практичних психологів
  Основні види діяльності в практичній психології - це психологічний оцінювання, психологічне консультування, психологічне просвітництво, коррек-ційна і розвиваюча робота. Психологічне оцінювання в якості окремої спеціалізації практичних психологів у нас в країні поки ще не склалося. Відповідна професійна спеціалізація могла б називатися так:
 3. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту навчальних програм і компетенціями з дисциплін
  Зміст навчальної програми дисципліни за кожному циклу представляється в укрупнених дидактичних одиницях ( або навчальних модулях), а вимоги до компетенцій з дисципліни в знаннях і уміннях. Цикл соціально-гуманітарних дисциплін Історія Білорусі Концептуальні основи вітчизняної історії. Цивілізаційну спадщину Стародавнього світу і середньовіччя в історії Білорусі.
 4. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 5. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 6. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 7. Психологічне консультування в юридичній практиці
  Застосування психологічних знань сприяє розкриттю і розслідуванню злочинів і перевихованню осіб, які вчинили злочини. Тому психолога часто використовують в якості консультанта у справі на попередньому слідстві. У практиці роботи слідчих при розкритті складних кримінальних справ буває чимало ситуацій, успішному вирішенню яких сприяє допомога психолога в якості
 8. Види професійної діяльності педагога-психолога
  Згідно з «Загальною характеристиці спеціальності 031000 Педагогіка і психологія »(див. Додаток 2) основними видами діяльності педагога-психолога є корекційно-розвиваюча, викладацька, науково-методична, соціально-педагогічна, виховна, культурно-просвітницька та управлінська. Корекційно-розвиваюча діяльність. Корекція в буквальному перекладі з латинської
 9. Основні методи роботи педагога-психолога
  У своїй роботі педагог-психолог застосовує цілий ряд методів. Поняття «метод» означає сукупність способів і прийомів, що використовуються в роботі. Найбільш використовуваними в психології є спостереження, опитування, інтерв'ю, психодіагностичні тести (вони діляться на кілька груп), експеримент, моделювання, методи корекції та розвитку (в них також виділяють кілька груп), в педагогіці - це
 10. Психологічна підтримка творчо обдарованих школярів і учнів з проблемами
  Особливої ??уваги педагога-психолога вимагають кілька категорій учнів: обдаровані, з відставанням у розвитку, педагогічно запущені, що мають проблеми в емоційному розвитку. Учитель в шкільному класі не завжди розпорядженні достатній час для того, щоб приділити цим дітям стільки уваги, скільки вони вимагають. Більше того, він може не володіти знаннями, необхідними для роботи з цими
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека