ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Наступна »
П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997 - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Справжнє Керівництво визначає зміст і організацію психологічної роботи у Збройних Силах Російської Федерації *, а також її науково-методичне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення та підготовку кадрів.

2. Психологічна робота - це система узгоджених, цілеспрямованих заходів в інтересах життєдіяльності військ (сил), з підтримання психологічної стійкості особового складу та збереженню психічного здоров'я військовослужбовців, членів їх сімей, цивільного персоналу Збройних Сил. Вона є складовою частиною морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил).

3. Психологічна робота організовується відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, наказами та директивами Міністра оборони Російської Федерації, його заступників та справжнім Керівництвом.

4. Завдання психологічної роботи:

вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців, соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах і прогнозування їх розвитку;

формування здорового морально-психологічного клімату в військових колективах;

організація заходів психологічної роботи із забезпечення бойової та мобілізаційної готовності, бойових і навчально-бойових завдань, бойового чергування (бойової служби), вартової і внутрішньої служб;

_______________________________

* Далі в тексті цього Посібника зміст і організація психологічної роботи у Збройних Силах Російської Федерації, якщо не обумовлено особливо, іменуватиметься - психологічна робота, Збройні Сили Російської Федерації - Збройними Силами, а Міністерство оборони Російської Федерації - Міністерством оборони.Психологічний аналіз службово-бойової діяльності, навчального процесу, виховної роботи та вироблення заходів з підвищення їх ефективності;

вивчення знову прибуває поповнення і вироблення рекомендацій щодо раціонального розподілу військовослужбовців;

організація психологічної допомоги та психологічного освіти військовослужбовців, членів їх сімей і цивільного персоналу Збройних Сил.
5. Ефективність психологічної роботи досягається єдністю дій і узгодженістю заходів, що проводяться командирами (начальниками), штабами, органами виховної роботи, медичною службою.

6. Командир (начальник) - відповідає за керівництво та організацію психологічної роботи. Ставить завдання підлеглим посадовим особам, органам військового управління з організації та проведення психологічної роботи, підтримання здорового і керованого морально-психологічного стану особового складу, згуртування військових колективів, зміцнення військової дисципліни та правопорядку. Здійснює контроль за якістю їх виконання. Направляє психологічну роботу в інтересах вирішення поставлених завдань.

Він зобов'язаний:

формувати і підтримувати у підлеглих високий рівень морально-психологічного стану, моральну і психологічну готовність до захисту Вітчизни, а також якості, необхідні для виконання військового обов'язку ;

при організації бойового навчання використовувати розроблені форми і методи психологічної підготовки;

забезпечувати участь психолога в підготовці особового складу до несення бойового чергування (бойової служби), гарнізонної, вартової і внутрішньої служб;

в роботі з кадрами спиратися на результати професійного психологічного відбору військовослужбовців, враховувати їх психологічні якості, знання та індивідуальні здібності;

зберігати конфіденційність отриманої психологічної інформації;

вживати заходів щодо зміцнення та збереження психічного здоров'я військовослужбовців.

Командир (начальник) має право:

знайомитися з основними висновками за результатами психологічних досліджень, проведених психологом;

запитувати необхідну психологічну інформацію з інших органів виховної роботи.


7. Штаби спільно з органами виховної роботи забезпечують єдність планування та узгодженість проведення заходів психологічної роботи. На основі аналізу морально-психологічного стану особового складу вносять пропозиції щодо його зміцнення і беруть участь в їх реалізації.

8. Органи виховної роботи відповідають за планування, методичне забезпечення, організацію, проведення та якість психологічної роботи з військовослужбовцями, членами їх сімей та цивільним персоналом Збройних Сил.

9. Медична служба у взаємодії з командирами (началь-никами) і посадовими особами органів виховної роботи бере участь у плануванні та проведенні психогігієнічних і психопрофілактичних заходів, з метою збереження психічного здоров'я особового складу, а також бере активну участь у виявленні військовослужбовців з нервово-психічної нестійкістю.

10. Права військовослужбовців при проведенні заходів психологічної роботи.

Військовослужбовець має право на:

отримання доступної кваліфікованої психологічної допомоги;

збереження в таємниці мотивів звернення і результатів психологічного обстеження;

отримання об'єктивної інформації за результатами дослідження;

відмова від психологічного обстеження та участі у психологічних експериментах.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ "
 1. Надання невідкладної допомоги в умовах поліклініки
  В умовах дитячої поліклініки найбільш часто зустрічаються такі види невідкладних станів: непритомність, колапс, анафілактичний шок, судомний синдром, напад бронхіальної астми, кропив'янка, набряк Квінке, гипертермический синдром. Різні отруєння, тепловий і сонячний удар зустрічаються вкрай рідко. НЕПРИТОМНІСТЬ Непритомність - раптово виникає короткочасна втрата свідомості з
 2. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
  У рамках Федеральної програми «Безпечне материнство» поряд з вирішенням питань соціального характеру здійснювався ряд медико -організаційних заходів, заснованих на впровадженні сучасних перинатальних технологій, орієнтованих на сім'ю (раннє прикладання до грудей матері, спільне перебування матері та новонародженого, годування «на вимогу» дитини та ін.) Однак дія
 3. II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий)
  6.3.1. Загальні положення У I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку
 4. . Загальні положення
  Проблема ВУІ є однією з провідних в акушерській практиці у зв'язку з високим рівнем інфікування вагітних, породіль та породіль, небезпекою порушення розвитку плоду і народження хворої дитини. Наявність інфекції у матері служить фактором ризику несприятливого результату вагітності та пологів, але це не завжди означає інфікування плода. При наявності інфекції у матері плід інфікується
 5. Загальні положення щодо профілактики внутрішньоутробного інфіці-вання
  Профілактика внутрішньоутробної інфекції знижує частоту і тяжкість ускладнень вагітності, пологів, а також несприятливих перинатальних наслідків . До профілактичних заходів у пацієнток групи ризику по розвитку ВУІ відносяться: - підготовка до планованої вагітності; - обмеження сексуальної активності під час вагітності (при наявності інфекції у подружжя); - дотримання особистої
 6. Загальні положення
  Захворюваність населення різними вірусними інфекціями неухильно зростає з кожним роком. Винятком не стають і жінки в період вагітності. При цьому гострі (первинні) вірусні інфекції можуть призводити як до втрати вагітності, так і до народження дітей з різними порушеннями в розвитку. Хронічні (латентні інфекції), які часто прогресують на тлі гестаційної імуносупресії,
 7. Загальні положення
  Серед бактеріальних захворювань під час вагітності велику питому вагу займають стани, пов'язані з порушеннями нормальної мікрофлори сечостатевих шляхів, зокрема з розвитком бактеріального вагінозу. Організм людини і населяє його мікрофлора є складовими частинами єдиної екологічної системи, що знаходиться в стані динамічної рівноваги. У свою чергу на ці компоненти
 8. Родоразрешение при гестозі
  Загальні положення Вибір методу і часу для розродження при гестозі залежить насамперед не тільки від ступеня тяжкості гестозу у вагітної, але і від акушерської ситуації та стану плода. У всі часи акушери вважали, що обережне і дбайливе розродження через природні родові шляхи є найбільш сприятливим для матері та плоду. Однак для цього необхідні умови:
 9. Загальні положення
  Поєднання міоми матки і вагітності відноситься до непростої проблеми. З одного боку, вагітність і пологи у пацієнток з міомою матки протікають без особливих ускладнень, з іншого - можуть виникати ситуації, що вимагають дострокового і оперативного розродження з подальшим видаленням матки. Результатом ускладненої вагітності може бути народження незрілого, хворої дитини з порушенням фізичного та / або
 10. Швидкі і стрімкі пологи
  Загальні положення. Швидкі і стрімкі пологи відносяться до однієї з форм такожгіпердинамічні дисфункції скоротливої ??діяльності матки, коли розвивається надмірно сильна скорочувальна активність матки. Пологи такого типу характеризуються крайней збудливістю міометрія, високою частотою сутичок (більше 5 за 10 хв), яка називається тахісістоліей. Амплітуда сутички підвищується з 70 до 100 мм
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека