ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Загальні обов'язки посадових осіб військової частини з організації та проведення психологічної роботи

Психологічна робота у військових частинах і підрозділах виступає перш за все як система регулювання процесів особливого типу - психологічних і соціально-психологічних.

Основним змістом психологічної роботи є психологічне вивчення і психологічне управління об'єктом.

Як об'єкт психологічної роботи виступають військовослужбовці і цивільний персонал військової частини, члени їх сімей, а також основні види військової діяльності.

У залежності від об'єкта виділяються наступні організаційні рівні психологічної роботи у військовій частині:

- рівень окремого військовослужбовця;

- рівень військового колективу (підрозділу);

- рівень військової частини.

Психологічне вивчення об'єкта передбачає наукове дослідження, опис, пояснення і прогнозування психологічних процесів, явищ і станів окремих військовослужбовців і військових колективів на основі достовірної інформації, отриманої за допомогою надійних методів. Результатом цієї діяльності є психологічний діагноз, який передбачає опис актуального і перспективного станів об'єкта вивчення, а також запропоновані заходи керуючого впливу.

Психологічний управління об'єктом має на меті оптимізувати наявні умови життєдіяльності військовослужбовців з урахуванням її психологічних аспектів, на основі впровадження практичних рекомендацій та надання безпосередньої допомоги керівникам, військовим колективам, окремим військовослужбовцям, членам їх сімей та цивільному персоналу. Слід зазначити, що психологічне управління може бути прямим, що включає спеціальні психологічні методи впливу на особистість, колектив, і непрямим, здійснюваним спільними зусиллями всіх суб'єктів психологічної роботи через зміну умов життєдіяльності, підбір військовослужбовців, через зміну технології та режиму діяльності.

Реалізація конкретних завдань, що відносяться до даних напрямках, здійснюється суб'єктами психологічної роботи. У військовій частині до них відноситься досить широке коло осіб і органів керівництва, в тій чи іншій мірі надають психологічний вплив на військовослужбовців. Такими, зокрема, є командири, штаби, органи виховної роботи, медична служба, військовослужбовці, військові колективи, громадські організації. Від узгодженості їх дій багато в чому залежить ефективність психологічної роботи в цілому [148].

Коротко охарактеризуємо основні функції деяких із зазначених категорій.


1. Командири всіх рівнів відповідають за організацію і керівництво психологічною роботою у ввірених їм підрозділах і частинах. Здійснюючи комплексний, системний підхід до вирішення різних проблем, вони ставлять завдання підлеглим посадовим особам з організації та проведення психологічної роботи, підтримання здорового і керованого морально-психологічного стану особового складу, згуртування військових колективів, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, самі безпосередньо беруть участь у реалізації основних заходів, контролюють якість їх виконання.

Командири (військові керівники) зобов'язані:

- систематично підвищувати особистий рівень психолого-іедагогіческіх знань, вимагати цього від підлеглих;

- всебічно вивчати особовий склад шляхом особистого спілкування з ним, знати ділові та морально-психологічні якості підлеглих, повсякденно займатися їх вихованням;

- формувати і підтримувати у підлеглих високу морально-психологічний стан, моральну і психологічну готовність до захисту Вітчизни, а також якості, необхідні для виконання військового обов'язку;

- при організації бойового навчання домагатися від підлеглих посадових осіб використання розроблених форм і методів психологічної підготовки;

- піклуватися про згуртування військових колективів, удосконалювати культуру міжнаціонального спілкування військовослужбовців;

- проявляти чуйність і уважність до підлеглих, не допускати у взаєминах безтактності і брутальності, поєднувати високу вимогливість і принциповість з повагою їхнього особистого гідності;

- в роботі з кадрами спиратися на результати професійного психологічного відбору військовослужбовців, враховувати психолого-педагогічні знання, професійні навички та вміння, здібності та досвід підлеглих посадових осіб при кадрових переміщеннях;

- зберігати конфіденційність отриманої психологічної інформації;

- вживати заходів щодо збереження та зміцнення психічного і фізичного здоров'я військовослужбовців, направляти військовослужбовців з відхиленнями у психічному розвитку на психіатричний огляд, а при необхідності, за висновком лікаря-психіатра, і на лікування;

- керувати діяльністю психолога (спеціалізованих психологічних підрозділів), систематично заслуховувати його про стан психологічної роботи, проблемах у проведенні її заходів, і вживати заходів до їх своєчасному вирішенню;

- здійснювати контроль дієвості заходів психологічної роботи;

- вживати своєчасних заходів для всебічного забезпечення психологічної роботи (кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного, фінансового).


2. Штаби, спільно з органами виховної роботи, забезпечують єдність планування, узгодженість проведення заходів психологічної роботи та взаємодія відповідальних виконавців. На основі аналізу морально-психологічного стану особового складу вносять пропозиції щодо його зміцнення і беруть участь в їх реалізації.

3. Органи виховної роботи несуть відповідальність за планування, методичне забезпечення, організацію, безпосереднє проведення і дієвість заходів психологічної роботи з військовослужбовцями, членами їх сімей та цивільним персоналом.

4. Медична служба у взаємодії з психологами, командирами та посадовими особами виховної роботи здійснює заходи щодо псіхогі-

гієні і психопрофилактике з метою створення оптимальних умов для збереження психічного і фізичного здоров'я військовослужбовців, попередження психічних розладів і раннього виявлення військовослужбовців з нервово-психічної нестійкістю і психічними захворюваннями.

У той же час існує спеціальний інститут посадових осіб та органів психологічної роботи. На рівні військової частини їм є психолог. Володіючи необхідним рівнем професійної кваліфікації, він несе персональну відповідальність за зміст та наукове забезпечення заходів психологічної роботи, а також за обгрунтованість і якість застосування методів і процедур психологічного вивчення і управління, достовірність психологічних висновків і рекомендацій. У його обов'язки входить здійснення заходів, що припускають застосування спеціальних психологічних процедур і методів, а також надання методичної допомоги психологам батальйонів та іншим посадовим особам (див. додаток 3).

Крім цього у військовій частині на нештатної основі функціонує центр (пункт) психологічної допомоги та реабілітації, який підпорядковується заступнику командира полку з виховної роботи. Він об'єднує в своєму складі психолога частини і психологів батальйонів, офіцерів, що мають високий рівень психолого-педагогічної компетентності, а також психологічний актив з числа сержантів і рядового складу (бажано з психологічним, медичним або педагогічною освітою).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальні обов'язки посадових осіб військової частини з організації та проведення психологічної роботи "
 1. Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
  Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 2. Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення
  У структурному відношенні психологічна робота як система об'єднує в своєму складі такі елементи, як цілі і завдання, суб'єкти, об'єкти , методи і засоби психологічної роботи. Загальна спрямованість і завдання та психологічної роботи визначаються необхідністю всебічного забезпечення бойової готовності Збройних сил, а також характером конкретних проблем, що роблять негативний
 3. Правові та організаційно-методичні аспекти проведення психологічної роботи
  Цілеспрямованість та ефективність психологічної роботи багато в чому обумовлена ??централізованим і системним керівництвом даним видом діяльності. Система керівництва психологічною роботою у ВР РФ призначена для організації та всебічного забезпечення діяльності посадових осіб, які здійснюють вирішення основних завдань психологічної роботи. Керівництво психологічною роботою
 4. Взаємодія психолога з іншими посадовими особами
  У рішенні задач психологічної роботи беруть участь різні суб'єкти. Кожен з них виконує свої специфічні функції. Разом з тим успіх цієї роботи може бути забезпечений лише спільними, добре скоординованими зусиллями всіх її учасників. Це передбачає поєднання наступних методичних рівнів організації та проведення заходів психологічної роботи: а) рівень застосування методів і
 5. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрямок професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 6. Загальна характеристика принципів виховання
  Даючи характеристику того чи іншого принципу виховання, важливо враховувати, що кожна ідея, закладена в ньому, є відображення однієї або декількох закономірностей. Сутність же їх розкривається і реалізується на практиці у вигляді вимог і педагогічних правил виховної діяльності. Принципи виховання як би дозволяють перекинути місток з педагогічної теорії в практичну діяльність. Їх
 7. Сутність і структура педагогічної майстерності вихователя
  Одним з найважливіших факторів і умов, що визначають ефективність і якість виховної роботи, є високий рівень педагогічної майстерності офіцера-вихователя. Проблема професійної майстерності педагога відноситься до тих питань педагогічної теорії та практики, які завжди входять до числа вічно актуальних. Людська історія залишила нам безліч фактів, прикладів, ідей,
 8. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 9. Закони Російської Федерації, що регламентують питання мобілізаційної підготовки та мобілізації
  3.1.1. Конституція Російської Федерації (12 грудня 1993) У статті 4 Конституції вказується, що Конституція Російської Федерації і федеральні закони мають верховенство на всій території Російської Федерації. Російська Федерація забезпечує цілісність і недоторканність своєї території. Згідно зі статтею визначає, що оборона і безпека знаходяться у веденні Російської Федерації. А
 10. Додаток 1
  ЗАКОН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ "Про донорство крові та її компонентів" (№ 5142-1, прийнятий 09.06.93 р.) Цей Закон покликаний врегулювати відносини , пов'язані з розвитком донорства крові та її компонентів в Російській Федерації та забезпеченням комплексу соціальних, економічних, правових, медичних заходів щодо організації донорства, захист прав донора. РОЗДІЛ I. Стаття 1.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека