Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Калюжний А.С.. Психологія міжособистісного спілкування, 2004 - перейти до змісту підручника

СПІЛКУВАННЯ ЯК соціально-психологічних явищ

Спілкування - це складний, багатоплановий соціально-психологічний процес встановлення і розвитку контактів між військовослужбовцями , породжений потребою у спільній військово-професійної діяльності і включає обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини. Отже, головне завдання військової психології в цьому випадку полягає у встановленні закономірностей взаємодії людини з військово-соціальною системою через сукупність соціально-психологічних зв'язків, в які він тісно вписана і завдяки яким він набуває специфічних (військово-професійні) особистісні якості, стає самостійним суб'єктом діяльності і своєрідною індивідуальністю.

У представленому різноманітті зв'язків дослідники соціологічних проблем військової психології розрізняють два види відносин: суспільні (економічні, політичні, ідеологічні, соціальні тощо) і безпосередньо психологічні. Всі вони розкриваються і реалізуються в спілкуванні. Отже, коріння спілкування знаходяться в самій життєдіяльності та психічної природі людини. Спілкування, таким чином, постає в якості реальних вимірів суспільних (соціальних) та міжособистісних відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СПІЛКУВАННЯ ЯК соціально-психологічних явищ "
 1. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних його компонентів на основі проведеного дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групової діяльності:
 2. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних компонентів його структури на основі дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групового життя (групові
 3. Поняття "психологія колективу"
  По своїй суті психологія колективу представляє собою ті безпосередні психологічні реакції, які формуються в результаті міжособистісних взаємодій військовослужбовців з іншими членами колективу і закріпилися як загальновизнані. Іншими словами, це виникає в процесі спілкування, спільного життя, службової, вахтової, бойової та всякої іншої діяльності комплекс психологічних
 4. Поняття спілкування
  По своєю суттю спілкування - це одна з найважливіших форм взаємодії військовослужбовців, породжуваного потребами їх спільної військово-професійної та іншої діяльності, що припускає обмін (передачу, трансляцію) професійної, соціальної чи особистісно значущою інформацією. Його головна мета полягає в тому, заради чого у людини виникає даний вид активності, а саме: навчання та
 5. В В Е Д Е Н І Е
  Беручи участь у спільній діяльності, люди стають суб'єктами взаємин. Важливим засобом такої взаємодії виступає спілкування. Необхідність спілкування військовослужбовців обумовлена, по-перше, обов'язком спільної участі у військово-професійної діяльності, оволодіння своєю спеціальністю, засвоєння норм поведінки у військових колективах, по-друге, потребою особистості в
 6. Основні напрямки психологічного дослідження військового колективу
  У військових колективах (підрозділах, бойових розрахунках, екіпажах, караулах) військовий психолог вирішує завдання дослідження, корекції та формування їх соціально-психологічних характеристик. Головна мета його роботи - оптимізація спільної військової діяльності, міжособистісних взаємин, а також морально-психологічного стану окрем військовослужбовців. Для особливостей
 7. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011
  Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче
 8. Принципи спілкування з підлеглими
  До числа основних принципів організації та здійснення спілкування офіцера зі своїми підлеглими в останні роки віднесені наступні психологічні, педагогічні та організаційні вимоги, реалізація яких виступає однією з умов його ефективності. 1. Спілкування з підлеглим має здійснюватися з урахуванням його особистісних цінностей та індивідуальних психологічних особливостей. Для того,
 9. З А К Л Ю Ч Е Н І Е
  Наукове розуміння сутності, динаміки формування колективу і його психології допомагає командиру військово-морського та іншого військового підрозділу, як керівнику, повніше охопити службові проблеми своєї діяльності, організувати її на принципах системності. Командування підрозділом в психологічному сенсі - це специфічне, що враховує всі тонкощі і складності закономірностей
 10. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Соціально-психологічні особливості іміджу збройних сил росії в молодіжному середовищі, 2005
  Спеціальність: 19.00.05 - соціальна психологія (психологічні науки) Дисертація виконана на кафедрі психології Військового
 11. Традиції - як елемент психології військового колективу
  Важливою умовою діяльності та розвитку колективу є традиції, бойові реліквії і військові ритуали Все це в єдності і у взаємозв'язку окремих ланок утворює комплекс соціально-психологічних явищ, чи психологію військового колективу. Соціально-психологічними явищами, на відміну від психічних явищ, називають зазвичай процеси спілкування людей і ті взаємопов'язані зміни в їх
 12. Завдання психологічної роботи у військовій частині
  Психологічна робота у військовій частині спрямована на вирішення наступних завдань: вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців; вивчення соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах та прогноз їх розвитку; психологічна експертиза професійної придатності військовослужбовців та надходить поповнення в цілях їх раціонального розміщення по
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека