ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог »
« Попередня Наступна »
Шпаргалки. Введення в професію, 2011 - перейти до змісту підручника

Загальне уявлення про розвиток особистості в професії

А.К. Маркова виділяє: 1) модель вже діючого фахівця і 2) модель підготовки фахівця (на основі аналізу навчальної діяльності майбутніх фахівців та їх орієнтації на модель вже готового спеціаліста). При описі моделі готового спеціаліста виділяються: модель діяльності фахівця, а також - модель особистості фахівця. Однією з найбільш гострих проблем при складанні «моделі фахівця» є виділення «моделі особистості фахівця». Традиційно психологи за допомогою тестів виділяють найбільш виражені за різними шкалами і параметрам особистісні якості успішно працюючих фахівців і, таким чином, начебто і виходить «особистісний профіль фахівця». Але виміряти любов до людей, порядність, чесність неможливо. Щоб хоч якось вийти з тупикової ситуації, фахівці іноді йдуть «від протилежного», намагаючись виділити явні протипоказання для роботи в якості психолога. Такими протипоказаннями для психолога можуть бути:

Ненависть до людей, прагнення «мститися» їм незрозуміло за що

Відверте психічне нездоров'я.

Невміння спілкуватися, нездатність вибудовувати з людьми відносини на засадах взаємоповаги.

Стосовно до майбутньому студенту-психологу можна виділити і такі небажані якості як «лінь», безініціативність.

При розгляді основних вимог (і протипоказань) до професіонала-психолога слід згадати і про неминучий формуванні у досвідчених фахівців індивідуального стилю трудової діяльності?, Який складно підігнати під якісь загальноприйняті стандарти і профілі. Загальна логіка формування індивідуального стилю професійної діяльності психолога передбачає наступні важливі моменти:

Спочатку психолог спирається на вже наявні у нього здібності та вміння, поступово пристосовуючи їх до вирішення своїх професійних завдань.

Далі на основі наявних якостей і умінь нерідко виникають нові, раніше відсутні якості.

Нарешті, поступово формується складна взаємозалежна система наявних адаптованих і нових професійно важливих якостей. Можна виділити основні етапи формування індивідуального стилю діяльності психолога:

На першому етапі важливо освоювати професійну діяльність за вже відпрацьованим схемам і процедурам, тобто навчитися працювати так, «як положено». Саме це гарантує успішне виконання поставлених завдань. На даному етапі можливе виділення наступних підетапів:

Загальна орієнтування у даній діяльності, коли початківець працівник «в цілому» вже знає (або представляє) як треба працювати, але саму роботу в цілому виконувати ще не може.

Освоєння окремих дій та операцій, а також - відпрацювання окремих процедур, прийомів і методик роботи.

Нарешті, освоєння діяльності в цілому (по нормативно-одобрюваного, «правильному» зразком).

На другому етапі вже більш досвідчений спеціаліст (який навчився виконувати окремі завдання і навіть освоїв певні види професійної діяльності в цілому) може дозволити собі деякий відступ від нормативно-схвалюваних зразків роботи. Тут можна виділити приблизно наступні підетапи:

Виникнення загальної ідеї роботи по-новому, по-своєму (хоча б приблизне уявлення, як можна успішно виконувати професійну задачу інакше, ніж це робиться зазвичай).

Проба та освоєння окремих дій по-новому.

Поступове проектування та освоєння всієї діяльності по-новому, тобто формування свого, індивідуального стилю професійної діяльності. Можна умовно виділити наступні етапи професійного розвитку психологів:

Захоплено-романтичний, коли до серйозних «розчарувань» психолог ще просто не «доріс». Етап самоствердження, дуже важливий і необхідний етап - це основа майбутньої професійної гордості і почуття власної професійної гідності.

Перші розчарування, а потім будуть і наступні, про що вже багато писалося вище. Це найбільш відповідальні етапи. Оскільки тут вирішується основне питання: навчиться студент-психолог долати ці «кризи розчарування» або вони просто «зламають» його. Нагадаємо, що найважливішою умовою подолання таких криз є пошук нових особистісних смислів в навчанні і в подальшій роботі. Зауважимо також, що ці смисли можуть бути знайдені тільки самостійно, адже тільки тоді вони можуть стати «особистісними».

Початок самостійного вирішення деяких психологічних проблем (теоретичних чи практичних) з використанням вже відомих технологій і методів. Закінчується цей етап поступовим накопиченням негативного досвіду використання цих технологій і спробами працювати якось інакше (початок справжнього професійного творчості і формування свого індивідуального стилю діяльності).

Перші серйозні спроби працювати по-новому. Часто ці спроби також закінчуються «розчаруванням в собі» і прагненням таки довести свої ідеї до досконалості. Звернення до теоретичним і методологічним основам психології, тобто до всього того, що на етапі навчання у вузі у багатьох студентів зазвичай викликає відверту «алергію».

Імпровізація і професійна творчість вже на основі оновленої теоретичної та методологічної бази, де органічно з'єднуються теорія і практика, наука і мистецтво.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальне уявлення про розвиток особистості в професії "
 1. Загальне уявлення про розвиток особистості в професії
  1. Проблема «моделі фахівця» і індивідуального стилю діяльності психолога Сама ідея «моделі фахівця», тим більше стосовно до такої творчої та складної професії, як психолог, викликає іноді сумнів. Зазвичай наводиться приблизно таке обгрунтування: неможливо втиснути в «модель» всі характеристики професійної діяльності (разом з необхідністю імпровізувати в праці), а
 2. Шпаргалки. Введення в професію, 2011
  Сутність психологічної допомоги людині. Проблема предмета і методу психології. Основні напрямки психології. Поняття «Практична психологічна методика». Різні підстави для класифікації методів практичної психології. Проблема оцінки ефективності психологічної допомоги. Природничонаукова і гуманітарна парадигми в психології. Цілі і завдання психологічної допомоги.
 3. АТЕРОСКЛЕРОЗ ТА ІНШІ ФОРМИ Артеріосклероз
  Едвін Л. Бірман (Edwin L. Bierman) Артеріосклероз - потовщення і ущільнення стінок артерії, причина більшості випадків смерті в Сполучених Штатах і в більшій частині країн, де населення веде західний спосіб життя. Атеросклероз, що представляє собою один з варіантів артеріосклерозу, характеризується ураженням великих артерій і зустрічається у переважної частини пацієнтів з коронарною хворобою
 4. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 5. Репродуктивне здоров'я
  Для опису характеристик репродуктивного здоров'я чоловіків і жінок скористаємося матеріалами Г.Л. Апанасенко і Л.А. Попової (2000). На біологічному рівні функціонування у людини є два завдання - вижити і відтворити собі подібних. Реалізація першого завдання пов'язана з такими поняттями, як адаптація, адаптаційний потенціал, рівень індивідуального фізичного і соматичного
 6. Оптимальний руховий режим
  Рухова активність (діяльність) є обов'язковим і визначальним фактором , що обумовлює розгортання структурно-функціональної генетичної програми організму в процесі індивідуального вікового розвитку. Це добре розуміли в Стародавній Індії, Китаї та інших країнах - вже тоді в житті та вихованні людей широко використовувалися гімнастика, дихальні вправи, масаж.
 7. Контрольні питання по темем
  Тема 1. Введення Урок 1. Дайте відповідь на питання: - Яким чином люди, що проживають в первісні часи, отримували знання про властивості рослин? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Якими невід'ємними елементами
 8. Лікарська допомога в історико-антропологічної ретроспективі
  Головна мета будь-якого навчального посібника - це засвоєння учнями якогось набору позитивного матеріалу, без якого неможливе розуміння предмета даної науки . Але існує ще більш важлива мета - викликати у студента інтерес до історії фармації, бажання самому покопатися в джерелах, погортати праці видатних представників науки. Найпрекрасніша мрія викладачів, поки ще погано реалізована на
 9. Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
  Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека