Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія та педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003 - перейти до змісту підручника

Загальне поняття про закономірності процесу виховання

Давно помічено й практикою доведено, що цілеспрямоване і ефективне формування і розвиток людської особистості, виховання необхідних для життя та професійної діяльності якостей протікають успішніше тоді, коли враховуються об'єктивні тенденції, закономірності педагогічного процесу, тобто враховуються суттєві і стійкі зв'язки, відносини, в яких дана особа знаходиться, формується і розвивається. Відомо, що «стихія» в галузі виховання, пов'язана з неврахуванням закономірних зв'язків і відносин, як правило, соціально небезпечна своїми наслідками, точно так само неврахування та ігнорування негативних тенденцій, що негативно впливають на особистість, залишають після себе «пустелю». І життя переконливо підтверджує це. Сьогодні багато говориться і пишеться, наприклад, про негативний вплив деяких засобів масової інформації на виховання, розвиток сучасної молоді. Так, тільки за один день 17 жовтня 2002 шість основних каналів російського телемовлення показали 302 факту негативних новин, 202 вбивства, 160 бійок, 66 п'янок, 39 фактів брані, 10 статевих актів, 6 пограбувань. Природно, це не проходить повз свідомості і підсвідомості молодої людини, в тому числі і у військовій формі. Не враховувати такого роду тенденцію сьогодні не можна. Коментарі в даному випадку зайві.

Питання про закономірності будь-якого процесу, в будь-якій області людських знань складний. Як правило, він є об'єктом дискусій і суперечок. Не став винятком і проблема виявлення закономірностей, що виявляються в процесі виховання. За основу їх розгляду в даному параграфі узятий концептуальний підхід А.
В.Барабанщікова і В.Г. Дьоміна, викладений у роботі «Про закономірності військово-педагогічного процесу». Зрозуміло, з урахуванням тих змін, що відбулися в державі та її Збройних Силах.

Розглядаючи питання про закономірності процесу виховання, важливо враховувати той факт, що в даній сфері вони специфічні за своїм прояву і протіканню. Будучи за своєю суттю відображенням соціальних явищ, стійких взаємин зовнішніх і внутрішніх умов, вони припускають обов'язкову цілеспрямовану і доцільну свідому діяльність всіх, хто включений в педагогічний процес.

Одна з істотних особливостей прояву закономірностей виховного процесу полягає в тому, що вони діють у специфічній сфері людських взаємин, де завжди присутня маса факторів об'єктивного і суб'єктивного, випадкового і закономірного характеру. Тому такі закономірності часто пробивають собі дорогу через «паркан» випадкового і діють як пануючі тенденції, що характеризують певну відповідність одного іншому. Наприклад, відповідність методів і засобів виховання цілям і завданням підготовки і формування особистості військовослужбовця є найважливішою закономірністю виховного процесу. Облік такого роду «відповідностей» на практиці обов'язково передбачає більш високий рівень творчості у вихователів, висхідного до вершин майстерності і мистецтва, у визначенні закономірною заходи доцільності того чи іншого педагогічної взаємодії, впливу та впливу.

До специфіки прояву закономірностей виховного процесу слід віднести те, що вони мають більшу «історичністю» порівняно з законами природи.
Тому в міру змін, що відбуваються в суспільстві, в самому педагогічному процесі, в цілях і завданнях виховання і розвитку людини, ці закономірності «доповнюються, видозмінюються і навіть повністю змінюються новими». Це може підтвердити, наприклад, такий факт: донедавна вважався основною закономірністю класово-партійний підхід до виховання особистості. Сьогодні про це в науковій літературі мова вже не йде.

Виховання виступає і як складне соціальне явище, і як один з найважливіших чинників формування людської особистості, і як багатогранне явище з погляду володіння загальнолюдськими, національно-державними, професійними та особистісними цінностями, і як багатофункціональна система , і як специфічний процес, особливий вид людської діяльності. Звідси для нього характерно прояв у виховному процесі законів і закономірностей різного рівня і різного порядку. Такого роду підхід дозволяє найбільш повно розкривати, обгрунтовувати і враховувати на практиці глибокі внутрішні, властиві цьому процесу стійкі зв'язки і відносини сутності або між сутностями, ті міцні взаємозв'язки і реальні фактори, які об'єктивно зумовлюють протікання виховного процесу. Облік їх і дозволяє виробити наукові принципи організації, зміст, методику процесу виховання, найбільш ефективно здійснювати керівництво ним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальне поняття про закономірності процесу виховання "
 1. П
  + + + падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 2. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету . Вибрані з сотень захищених
 3. Фактори ризику для здоров'я. Гіподинамія, її вплив на організм
  Фізичне здоров'я людини залежить від: - біологічних факторів (спадковість, мінливість); - складного комплексу соціальних умов (спосіб життя, фактори зовнішнього середовища, харчування тощо) - Одні з цих факторів погіршують здоров'я, викликають захворювання і вкорочують життя, інші, навпаки, сприяють зміцненню та відновленню здоров'я. - У сучасній науці міцно
 4. Основи економіки охорони здоров'я
  Для визначення поняття «економіка охорони здоров'я», перш за все, слід дати загальне уявлення про поняття «економіка». Існує кілька значень терміна «економіка» (Словник-довідник менеджера , 1996): 1. Сукупність виробничих відносин історично визначеного способу виробництва, що переважають у тій чи іншій країні або в різний час, наприклад, ринкова економіка,
 5. Вивчення процесу оволодіння людиною професією
  Крім розгляду розвитку всієї сукупності характеристик людини, в яких знаходить вираження його зрілість, а в ній його акме, акмеологія науково аналізує зрілість і акме більш звужене, маючи на увазі тільки оволодіння людиною професією, досягнення ним в ній рівня майстерності. Адже зрозуміло , що осягнення сутності професіоналізму, бачення і розуміння шляхів, що ведуть до нього, має не тільки
 6. Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
  Принцип детермінізму. пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
 7. Структурні типи детермінації розвитку
  Спонукання (мета, прагнення, потреба, ідеал) як фактор розвитку особистості специфічно тим, що фіксує бажане майбутнє стан дійсності, якого ще немає в наявності, якого не існує. Спонукання містить в собі протиріччя між небажаним сьогоденням і бажаним майбутнім і лише в силу цього стає стимулом, рушійною силою активності, діяльності, спрямованої на
 8. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності і принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 9. акмеології - НОВА НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА
  Учень і продовжувач напрямку в науці, яку розвивав В.М.Бехтерев, Б.Г. Ананьєв, завершуючи свій творчий шлях, активно і цілеспрямовано став створювати в человекознании нову область наукових досліджень - акмеологію і змістовно розкрив її предмет. Акмеологія - наука, що виникла на стику природничих, суспільних, гуманітарних і технічних дисциплін і вивчає феноменологію,
 10. Про СТАНОВЛЕННІ ПСИХОЛОГА-ПРОФЕСІОНАЛА
  Як відомо, спеціальність психолога входить до числа професій сфери «людина-людина». І вона припускає, що опанувала нею людина на рівні мотиваційно-емоційному буде ставитися до іншої людини як до найвищої цінності. На рівні пізнавальному він проявить здатність капітально орієнтуватися в загальному, особливому й одиничному, що характеризує психіку людей, і добре знати причини, які
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека