ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Обов'язки посадових осіб органів виховної роботи щодо МПЗ бойового чергування та зміст їх діяльності

Заступник командира військової частини з виховної роботи (начальник відділення) безпосередньо організовує у військовій частині МПЗ бойового чергування та несе персональну відповідальність за його стан. Він зобов'язаний:

1) в період підготовки особового складу до несення бойового чергування:

разом з командиром та начальником штабу військової частини брати участь у підборі та підготовці особового складу, який залучається до несення бойового чергування;

роз'ясняти особовому складу задачі підрозділу та окремо завдання кожного військовослужбовця під час несення бойового чергування;

інструктувати старших чергових сил щодо практики організації МПЗ в ході бойового чергування;

доводити до особового складу воєнно-політичну, воєнно-стратегічну та оперативну обстановку, що склалася у районах відповідальності;

узагальнювати та розповсюджувати передовий досвід виконання завдань бойового чергування, активно використовуючи індивідуальні та групові бесіди, пам'ятки, бойові аркуші, інформаційні бюлетені, фотогазети, матеріали друкованих ЗМІ;

відпрацьовувати та затверджувати у командира графік роботи офіцерів відділення виховної роботи частини з особовим складом чергових сил по наданню допомоги в організації та проведенні МПЗ підготовки та несення бойового чергування;

організовувати та проводити вивчення морально-психічних якостей особового складу, який залучається до несення та забезпечення бойового чергування;

приймати участь в створенні необхідних матеріально-побутових умов для особового складу на бойовому чергуванні.

2) в ході бойового чергування:

постійно знати морально-психологічний стан особового складу, який виконує завдання бойового чергування;

забезпечувати ефективність впливу ритуалу заступлення на бойове чергування на кожного військовослужбовця та орієнтації психіки військовослужбовців на бойовий лад;

щодобово особисто організовувати інформування військовослужбовців чергових сил, оперативно доводити до них зміни у воєнно-політичній, воєнно-стратегічній та оперативній обстановці;

постійно отримувати інформацію про хід виконання бойового чергування, приймати участь у визначенні кращих військовослужбовців серед усіх фахівців;

знати потреби і запити особового складу, який несе бойове чергування, вживати заходів щодо їх задоволення (вирішення), підтримувати тісний зв'язок з сім'ями військовослужбовців, які залучені до бойового чергування;

своєчасно доповідати командиру військової частини про стан МПЗ виконання завдань бойового чергування;

турбуватися про своєчасне забезпечення особового складу гарячою їжею, періодичною пресою, забезпечувати роботу технічних засобів виховання;

дбати про створення умов для відпочинку та психічної релаксації особового складу, який залучається до бойового чергування;

при переведенні чергових сил у готовність №1, а також в інших необхідних випадках, за вказівкою командира, негайно прибувати на командний пункт або на позицію чергових сил та:

а) з'ясувати обстановку;

б) поставити завдання підлеглим офіцерам виховної роботи на додаткове проведення виховних та інших заходів;

в) вживати заходи щодо забезпечення успішного виконання особовим складом чергових сил поставлених завдань;

г) доповідати у вищі органи виховної роботи про заходи, що проводяться, обстановку, підсумки дій чергових сил та морально-психологічний стан особового складу.


3) по закінченню бойового чергування:

приймати участь у підведенні підсумків несення бойового чергування, аналізувати ефективність заходів МПЗ;

організовувати розповсюдження передового досвіду несення бойового чергування, брати участь у заохоченні особового складу, який відзначився при несенні бойового чергування;

дбати про забезпечення особового складу повноцінним відпочинком;

аналізувати причини виявлених недоліків та вживати заходи щодо їх усунення;

вирішувати соціально-побутові проблеми військовослужбовців, які залучаються до несення бойового чергування, та членів їх сімей;

доповідати старшому начальнику про підсумки виконання завдань бойового чергування.

Заступник командира підрозділу з виховної роботи безпосередньо проводить з особовим складом підрозділу заходи МПЗ бойового чергування. Він зобов'язаний:

знати особистісні, морально-психічні якості кожного військовослужбовця, який виконує завдання бойового чергування;

проводити підбір особового складу у чергові зміни бойового чергування та їх психологічну підготовку;

щоденно інструктувати особовий склад військового підрозділу, що залучається до бойового чергування;

не менше одного разу на тиждень особисто приймати участь у інформуванні військовослужбовців, проведенні занять з особовим складом чергових сил;

за окремим розпорядженням командира військової частини бути присутнім на постановці завдань на бойове чергування та проведенні ритуалу заступання на бойове чергування;

аналізувати підсумки несення бойового чергування та дієвість заходів МПЗ;

піклуватися про створення належних умов для підтримання високої працездатності особового складу чергових сил;

вживати заходи щодо забезпечення особового складу чергових сил періодичними виданнями.


У підрозділах, де штатом не передбачена посада заступника командира з виховної роботи, ці обов'язки виконує призначений командиром офіцер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Обов'язки посадових осіб органів виховної роботи щодо МПЗ бойового чергування та зміст їх діяльності"
 1. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 2. Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи
  В організації та здійсненні психологічної роботи, що охоплює широкий спектр проблем життєдіяльності Збройних сил України, ключове місце посідають військові психологи. їхні посади впроваджені починаючи з батальйонної ланки. У батальйоні (лінійному й окремому) і полку (на кораблі 1 рангу) психологічну роботу провадять офіцери-психологи: - в батальйоні - офіцер з морально-психологічної підготовки
 3. Зміст аналізу стану військової дисципліни
  Цей аналіз провадять особисто командири підрозділів (частин). У процесі аналізу стану військової дисципліни командир (начальник) визначає: -реальний стан справ з морально-психологічним кліматом та станом військової дисципліни в підрозділах (частині); - провідні тенденції у МГТС та військовій дисципліні; - характер порушень військової дисципліни особового складу; - категорії
 4. Концепція виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України про виховну роботу і МПЗ
  З метою підвищення рівня виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України, визначення напрямів і засад її перебудови відповідно до сучасних вимог Президент України затвердив Концепцію виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України. Згідно цього Указу Міністрові оборони, Командувачу Національної гвардії, Голові Державного комітету у справах охорони
 5. Основні напрями виховної роботи в Збройних силах України
  Основними напрямками виховної роботи згідно Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України є: МПЗ бойової і мобілізаційної готовності військ (сил), бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності військових формувань; МПЗ військової дисципліни та профілактика правопорушень; інформаційно-пропагандистське
 6. Методика аналізу та підведення підсумків стану військової дисципліни у військовій частині та підрозділі
  Значне місце в системі роботи щодо покращення МПС-у та зміцнення військової дисципліни у військових підрозділах і частинах займає аналіз та підведення підсумків стану військової дисципліни. Ця робота спрямована на виявлення реального стану справ у підлеглих підрозділах, їх об'єктивної оцінки, визначення кращих та гірших підрозділів за станом військової дисципліни, з'ясування причин і умов, що
 7. Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин
  Поняття "порушення статутних правил взаємовідносин" сьогодні потребує уточнення, бо це надзвичайно негативне явище у військовому середовищі насправді є порушенням політичних, громадських і соціальних прав людини, злочином проти особистості, колективу й держави. Розуміння злочинної його природи і обґрунтування на цьому підґрунті концептуальних основ викорінення порушень статутних правил
 8. Основні напрями психологічного забезпечення
  Ряд цих проблем можуть бути оптимально зняті завдяки ефективній організації психологічного забезпечення підготовки і ведення бойових дій, яке має на меті досягнення мораль но-психологічної переваги над протиборчою стороною, підтримку високої боєздатності військ і духовної стійкості населення. Це досягається узгодженими за завданнями, місцем і часом, здійсненими за єдиним задумом і планом
 9. Місце командира і його заступника з виховної роботи (психолога) в організації і здійсненні психологічної роботи
  У вирішенні завдань психологічної роботи беруть участь різні суб'єкти, кожен з яких виконує свої специфічні функції. Разом з тим ефективність цієї роботи забезпечується лише спільними, скоординованими зусиллями всіх її суб'єктів. Це зумовлює необхідність поєднання двох рівнів організації і здійснення заходів психологічної роботи: перший - рівень застосування методів і технологій
 10. Зміст і задачі психологічної роботи у військовій частині (підрозділі)
  "Психологічна робота у Збройних силах - це діяльність командирів, штабів, офіцерів виховних структур щодо формування і розвитку у військовослужбовців психічних якостей, які необхідні для введення бойових дій, виконання службових і навчально-бойових задач, а також щодо збереження їх психічного здоров'я; складова частина МПЗ життєдіяльності військ" [1, с. 413]. Аналіз психологічної роботи в
 11. Особливості МПЗ бойової підготовки Військ Протиповітряної оборони
  Війська ППО Збройних сил України виконують особливу роль у захисті державних інтересів України. Підрозділи цих військ і в мирний час виконують відповідальну бойову задачу - несуть бойове чергування по охороні повітряних рубежів Батьківщини. Отже, вони призначені для захисту від ударів з повітря та із космосу адміністративних, промислово-економічних центрів і районів держави, важливих військових і
 12. Зміст і організація МПЗ бойової підготовки особового складу Військово-Морських Сил
  Військово-Морські Сили - це вид Збройних сил, який призначений для рішення стратегічних і оперативних задач на океанському і морському ТВД. Вони спроможні наносити удари по важливим наземним об'єктам противника, знищувати його сили на море і в базах, порушувати океанські і морські перевезення, завойовувати перевагу в море, допомогти сухопутним військам у проведенні операцій на континентальному
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека