ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А.С. Калюжний. Психологія колективу військового підрозділу, 2004 - перейти до змісту підручника

Узагальнені характеристики психології військового колективу

Важливою узагальненої характеристикою будь-якого військового колективу є його спрямованість (цілеспрямованість), яка являє собою систему колективних цілей і завдань найближчій і подальшої перспективи. Саме в цілеспрямованості відображається узагальнений соціально значуща особа підрозділу, характер його дій, колективні інтереси, запити, устремління. Однак для посилення виховної ролі колективу мало визначити лише спрямованість його діяльності. Тут важливо конкретизувати цілі колективу. Розбити їх по рубежів, визначити внесок кожного військовослужбовця у загальну справу, впровадити ці цілі в свідомість підлеглих, викликати інтерес до їх досягнення.

Характер і зміст спрямованості військового колективу значною мірою визначаються наступною характеристикою, якої виступає групова (колективна) сумісність, що представляє собою здатність військовослужбовців погоджувати (робити несуперечливими) свої дії в різних видах спільної діяльності. Іншими слова-ми, це ефект поєднання взаємодії військовослужбовців, який відображає рівень задоволеності військовослужбовців, в спільної військово - професійної діяльності.

Результатом оптимальної колективної сумісності та однією з умов ефективності функціонування військового підрозділу виступає згуртованість колективу, що представляє собою характеристику міцності, єдності і стійкості міжособистісних взаємодій військовослужбовців. До числа її основних показників віднесені чіткість, злагодженість і результативність спільної групової діяльності.

У свою чергу колективна згуртованість відбивається на кількісних показниках наступної характеристики, яка представлена ??колективної узгодженістю (спрацьованістю, злагодженістю). Її сутність полягає в ефекті поєднання взаємодії військовослужбовців, який відображає рівень максимально можливої ??успішності спільної діяльності при мінімальних витратах на тлі значної суб'єктивної задоволеності спільною діяльністю. Іншими словами, це результат успішної взаємодії військовослужбовців у конкретній діяльності (при відпрацюванні завдань і нормативів, несенні вахтової або бойової служби та ін
). Вища ступінь колективної (групової) узгодженості характеризується її злагодженістю, що виникає в процесі спільної діяльності особового складу з сукупності колективних зусиль і викликає у військовослужбовців почуття гордості за свій колектив, прояви товариства, взаємодопомоги, координації зусиль, творчого от-носіння до справи.

Розглянуті соціально-психологічні явища військових колективів та їх узагальнені характеристики являють собою лише теоретичний зміст колективної психології. Командирам і начальникам ж важливо не тільки їх знання, а й уміння використовувати отримані знання у своїй військово-професійної діяльності. А для цього необхідно засвоїти методику вивчення та управління основними соціально-психологічними явищами військових колективів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Узагальнені характеристики психології військового колективу "
 1. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 2. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу
  Головною метою роботи психолога у військових колективах (підрозділах, заставах, караулах, бойових розрахунках, екіпажах ) є оптимізація спільної діяльності військовослужбовців, міжособистісних взаємин у військовому колективі на основі глибокого вивчення морально-психологічного стану окремих військовослужбовців і соціально-психологічних явищ, що виникають у військових колективах.
 3. Основні напрямки психологічного дослідження військового колективу
  У військових колективах (підрозділах, бойових розрахунках, екіпажах, караулах) військовий психолог вирішує завдання дослідження, корекції та формування їх соціально-психологічних характеристик. Головна мета його роботи - оптимізація спільної військової діяльності, міжособистісних взаємин, а також морально-психологічного стану окрем військовослужбовців. Для розуміння особливостей
 4. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011
  Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових
 5. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011
  Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче
 6. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усній або письмовій ) характеристики основних його компонентів на основі проведеного дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групової діяльності:
 7. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних компонентів його структури на основі дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групового життя (групові
 8. В В Е Д Е Н І Е
  До числа основних соціально-психологічних явищ у військовому колективі відносяться колективні взаємини, думки, настрої, потреби і традиції. Водночас взаємини між військовослужбовцями є центральним компонентом психології військового колективу. Саме на їх основі складаються і проявляються багато інших соціально-психологічні феномени як позитивною, так і
 9. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Анашкин О., Лебедєв О. Конфлікти у військових колективах / / Орієнтир. 2004. № 2 червня. Арзамаскін Ю.Н., Бублик Л.А. «Морально-психологічний забезпечення у збройних силах Росії »- М.: ВУ, 2002. 3. Бодалева А.А., Столина В.В. Oбщая психодіагностика - М.: Просвещение, 1987р. 4. Військова психологія і педагогіка: Учеб. посібник-М. : Досконалість, 1998р. 5. Гуревич К.М. Психологічна
 10. Лекції. Військова психологія, 2008
  Військова психологія як галузь психологічної науки. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Війна як соціально-психологічне явище. Розвиток військової психології в Росії до 1917 року. Розвиток військової психології напередодні і в роки Великої вітчизняної війни. Розвиток військової психології в США. Розвиток військової
 11. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців, 2010
  Дисципліна - Конфліктологія Зміст. Введення. Військовий колектив. Міжособистісні відносини в середовищі військовослужбовців. Взаємовідносини як соціально-психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємовідносин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування. Висновок. Список
 12. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології
  Військова психологія - це галузь науки, що вивчає закономірності прояву психіки військовослужбовця. Об'єкт воєн. псих. - військовослужбовці (військові колективи) проходять військову службу за призовом і контрактом, а також ті. хто може бути притягнутий до військової служби у воєнний час. Предмет військової психології - особливості прояву психіки військовослужбовця в різних умовах
 13. Структура військового колективу
  У військових частинах існує велика різноманітність низових (первинних) колективів. У структурі їх психології багато спільного. В Водночас усі вони відрізняються один від одного. Пояснюється це тим, що військові колективи вирішують різні завдання, мають свої військово-професійні особливості (наприклад, в залежності від структурних підрозділів - бойова частина, екіпаж, берегова частина і т.д.).
 14. Додаток 7
  Донесення про результати вивчення соціально-психологічної обстановки в (найменування військової частини) 1) Донесення адресується командиру військової частини. 2) Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3) Донесення представляється за підсумками вивчення соціально-психологічної обстановки у військових колективах, у строки, встановлені
 15. Соціально-психологічні чинники ефективності спільної діяльності військового колективу
  Спільна військова діяльність, колективним суб'єктом якої виступає підрозділ (екіпаж, розрахунок, особовий склад варти тощо), являє собою систему групової активності, об'єднуючу індивідуальні діяльності військовослужбовців і регульовану груповими соціально-психологічними процесами (станами, утвореннями). Для військового психолога -практика завдання розуміння психології і
 16. Список використаних джерел
  Амелін В.Я. Психологія і педагогіка професійної діяльності: Курс лекцій. / В.Я. Амелін. - М .: МПІ ФСБ РФ, 2003. -312 с. 2. Григорович Л.А. Педагогіка і психологія: навчальний посібник для вузів / Л.А.. Григорович, Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардіка, 2004 .. 3 . Калюжний А.С. Психологія колективу військового підрозділу: навч. пос. / А.С. Калюжний. - Н. Новгород: НГТУ, 2004. - 42 с. 4. Нємов
 17. Психологія військового колективу
  Психологія військового колективу - це складна сукупність внутрішньоколективних соціально-психологічних явищ і процесів, одна зі сторін його духовного життя. Вона є результатом об'єднання, підсумовування психології окремих особистостей - членів даного колективу. Слід виділяти такі найважливіші компоненти в структурі психології військового колективу: громадське (колективне)
 18. З А К Л Ю Ч Е Н І Е
  Наукове розуміння сутності, динаміки формування колективу і його психології допомагає командиру військово-морського та іншого військового підрозділу, як керівнику, повніше охопити службові проблеми своєї діяльності, організувати її на принципах системності. Командування підрозділом в психологічному сенсі - це специфічне, що враховує всі тонкощі і складнощі закономірностей
 19. ВИСНОВОК
  Таким чином, взаємини у військовому колективі являють собою складне соціально-психологічне явище, яке має суттєвий вплив на якість бойової та вахтової служби, бойової підготовки, рівень бойової готовності підрозділу. Для того щоб сформувати в колективі хороший соціально- психологічний клімат, офіцеру-керівнику необхідно знати не тільки особливості психіки
 20. Обов'язки психолога полку (корабля 1 рангу) військової частини
  Психолог військової частини в мирний і воєнний час відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а зі спеціальних питань -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека