Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
В.П. Кляуззе. Курс лекцій «Санітарія і гігієна праці», 2011 - перейти до змісту підручника

Забезпечення безпечного стану будівель і споруд

Прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціального призначення здійснюється відповідно до СНБ 1.03.04-2000 «Приймання закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення », згідно з якими приймання в експлуатацію підлягають всі об'єкти, закінчені будівництвом, незалежно від форм власності, джерел фінансування (інвестування), призначення і способів будівництва.

Приймальні комісії призначаються не менш ніж за 30 днів до початку приймання об'єкта в експлуатацію. Замовником (забудовником) за участю підрядника повинна бути визначена дата початку і закінчення роботи приймальної комісії з урахуванням встановленого терміну введення об'єкта в експлуатацію.

Приймальна комісія створюється з представників:

замовника (забудовника);

генерального підрядника (підрядника);

генерального проектувальника (проектувальника);

експлуатуючої організації;

державного пожежного нагляду, а при прийнятті об'єктів соціальної сфери - і представника місцевих виконавчих і розпорядчих органів. З ініціативи замовника (забудовника) до складу комісії за погодженням з іншими організаціями та органами державного нагляду можуть бути додатково включені їхні представники.

Замовники представляють приймальним комісіям таку документацію:

затверджену проектну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об'єкта, що приймається в експлуатацію;

перелік проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій, що брали участь у проектуванні об'єкта, що приймається в експлуатацію;

документи на право користування чи володіння землею, а також дозвіл на виробництво будівельно-монтажних робіт;

висновок органів Державної позавідомчої експертизи щодо проектної документації та екологічний паспорт проекту;

документи на геодезичну розбивочну основу для будівництва, а також на геодезичні роботи в процесі будівництва, які виконані замовником;

документи з інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань будівельного майданчика;

паспорти на обладнання та механізми;

довідку про забезпечення об'єкта, що приймається експлуатаційними кадрами і призначеними для їх обслуговування санітарно-побутовими приміщеннями, пунктами харчування тощо;

довідки міських експлуатаційних організацій про те, що зовнішні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, енергопостачання, зв'язку та інші забезпечать нормальну експлуатацію об'єкта і прийняті ними на обслуговування;

довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і генеральним підрядником (підрядником);

висновки органів державного нагляду про відповідність об'єкта, приймається в експлуатацію, затвердженої проектної документації;

інші документи, необхідні у відповідності з діючими нормами.

Органи державного нагляду зобов'язані до завершення роботи приймальної комісії подати висновок про готовність об'єкта або мотивовану відмову. Приймання об'єктів без наявності в акті приймання хоча б одного підпису члена комісії, а також за наявності мотивованої відмови з боку органів державного нагляду не допускається.

Приймальні комісії зобов'язані перевірити: відповідність об'єктів і змонтованого обладнання проектної документації, виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до вимог будівельних норм і правил; результати випробувань та комплексного випробовування обладнання, підготовленість об'єктів до експлуатації і випуску продукції (надання послуг), включаючи виконання заходів щодо забезпечення на них умов праці відповідно до вимог вибухо-і пожежної безпеки і виробничої санітарії, захисту природного середовища; наявність і зміст додається до акта і висновків органів державного нагляду.


Для забезпечення безпеки при експлуатації виробничих будівель і споруд, спостереженні за їх збереженням необхідно здійснювати такі основні заходи та види робіт:

щорічно проводити за допомогою геодезичних інструментів перевірку положення основних конструкцій виробничих будівель і споруд, зведених на територіях, підроблюваних гірничими виробками, на просадних грунтах, а також на підставах, що піддаються постійній вібрації;

підтримувати в належному стані планування землі біля будівлі і споруди для відводу атмосферної води . Спланована поверхня землі повинна мати ухил від стін будівлі. Вимощення навколо будівлі повинно бути в справному стані. Щілини між асфальтовими або бетонними вимощеннями (тротуарами) і стінами будівлі повинні розчищатися, а потім затарасовуватися гарячим бітумом, цементним розчином, смолою або м'ятою глиною;

не допускати складування матеріалів, відходів виробництва та сміття, а також пристрою квітників і газонів безпосередньо біля стін будівель;

стежити за справним станом покрівлі та пристроїв щодо відведення атмосферних і талих вод з даху будівлі;

своєчасно видаляти сніг від стін і з покриттів будівель і споруд. При очищенні покрівлі забороняється застосовувати ударні інструменти, що викликають псування покрівельних матеріалів;

не допускати викиду біля стін будівель відпрацьованих води та пари;

не допускати поширення в будівлях вогкості, що виникає через пошкодження гідроізоляції фундаментів;

стежити за справним станом внутрішніх мереж водопостачання, каналізації і теплопостачання, не допускаючи течі в з'єднаннях і через тріщини стінок труб, фасонних частин і приладів;

стежити за нормальною роботою вентиляційних систем;

стежити за щільністю примикання покрівель до стін, парапетів, труб, вишок, антенних пристроїв і інших конструкцій,;

періодично контролювати стан дерев'яних ферм, перекриттів та інших відповідальних конструкцій будівель і споруд з дерева. Забезпечувати постійне провітрювання підпільних просторів у будівлях;

приділяти особливу увагу елементам дерев'яних конструкцій, що стикаються з грунтом, які запаковані в цегляну кладку або бетон, а також у місцях значних температурних перепадів;

у разі появи в кам'яних чи бетонних стінах, в залізобетонних колонах, прогонах, фермах, балках і плитах тріщин негайно встановлювати на них маяки і проводити ретельне спостереження за поведінкою тріщин і конструкцій в цілому;

стежити за вертикальністю стін і колон;

організувати постійне спостереження за станом захисного шару в залізобетонних конструкціях, особливо перебувають в агресивному середовищі;

постійно стежити за станом швів і з'єднань металевих конструкцій (зварних, клепаних, болтових);

організувати ретельне спостереження за станом стиків збірних залізобетонних конструкцій;

не допускати пробивання отворів у перекриттях, балках, колонах і стінах без письмового дозволу осіб, відповідальних за правильну експлуатацію будівлі або споруди;

приділяти особливу увагу спостереженню за конструкціями, які підпадають динамічним навантаженням, термічних дій або перебувають в агресивному середовищі; не допускати перевантажень будівельних конструкцій. Для запобігання перевантажень будівельних конструкцій не допускається встановлення, підвіска і кріплення технологічного обладнання, транспортних засобів, трубопроводів та інших пристроїв, не передбачених проектом.

У виробничих приміщеннях має підтримуватися проектний температурно-вологісний режим.

Усі виробничі будівлі та споруди організації або їх частини (проліт, поверх) наказом керівника організації закріплюються за підрозділами, які займають зазначені площі.

Начальники відповідних підрозділів (цех, відділ тощо) є особами, відповідальними за правильну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт закріплених за підрозділом будівель, споруд або окремих приміщень.
Крім систематичного спостереження за експлуатацією будівель і споруд спеціально на те уповноваженими особами, всі виробничі будівлі та споруди піддаються періодичним оглядам. Огляди можуть бути загальними і приватними.

При загальному огляді обстежується вся будівля або споруда в цілому, включаючи всі конструкції будівлі або споруди, в тому числі інженерне обладнання, різні види оздоблення і всі елементи зовнішнього благоустрою, або всього комплексу будівель і споруд (наприклад , залізничні колії з штучними спорудами).

При приватному огляді обстеженню піддаються окремі будівлі або споруди комплексу або окремі конструкції, або види обладнання (наприклад, ферми і балки будівлі, мости і труби на автомобільній дорозі, колодязі на каналізаційній або водопровідній мережі).

Як правило, чергові загальні технічні огляди будівель здійснюються двічі на рік - навесні і восени.

Весняний огляд проводиться після танення снігу. Цей огляд повинен мати своєю метою опосвідчення стану будівлі або споруди після танення снігу чи зимових дощів:

ретельно перевірити стан несучих і огороджувальних конструкцій і виявити можливі пошкодження їх внаслідок атмосферних та інших впливів;

встановити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;

перевірити механізми і відкриваються елементи вікон, ліхтарів, воріт, дверей та інших пристроїв;

перевірити стан і впорядкувати водостоки, відмостки і зливоприймальники.

Осінній огляд проводиться з метою перевірки підготовки будівель і споруд до зими:

ретельно перевірити несучі та огороджувальні конструкції будівель і споруд та вжити заходів щодо усунення всякого роду щілин і зазорів ;

перевірити підготовленість покриттів будівель до видалення снігу та необхідних для цього коштів, а також стан жолобів і водостоків;

перевірити справність і готовність до роботи в зимових умовах елементів, що відкриваються вікон, ліхтарів, воріт, дверей та інших пристроїв.

Крім чергових оглядів, можуть бути позачергові огляди будівель і споруд після стихійних лих (пожеж, ураганних вітрів, великих злив чи снігопадів і т.д.) або аварій.

Склад комісії із загального огляду будівель і споруд призначається керівником організації. Як правило, очолює комісію із загального огляду керівник організації або його заступник, а у великих організаціях - головний архітектор, начальник ВКБ. До складу комісії включаються особи, які спеціально займаються спостереженням за експлуатацією будівель, представники служб, що відають експлуатацією окремих видів інженерного устатковання будівель (санітарно-технічними пристроями і електроосвітленням), і залізничного або транспортного цеху (за наявності залізничного в'їзду в будівлю), а також начальники цехів , майстерень, відділів, безпосередньо експлуатують будівлю.

Результати всіх видів оглядів оформляються актами, в яких зазначаються виявлені дефекти, а також необхідні заходи для їх усунення із зазначенням строків виконання робіт.

« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Забезпечення безпечного стану будівель і споруд "
+ + + каверна (від лат. caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 1. К
  + + + магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 2. М
  + + + фавус (Favus) тварин, парша, «білий гребінь», інфекційна хвороба птахів, рідше ссавців, що характеризується ураженням шкіри, пір'я, волосся, кігтів, внутрішніх органів. У СРСР зустрічається рідко. Збудники Ф. - недосконалі гриби роду Achorion. Ф. птахів викликається грибом A. gallinae (Trichophyton gallinae). A. quinckeanum (T. quinckeanum) - збудник Ф. мишоподібних гризунів,
 3. Ф
  ВИМОГИ ДО Будівлі й виробничих цехах
 4. Вибір місця для боенских підприємств. При будівництві підприємств по забою і переробці худоби та птиці на м'ясо виникає питання про місця будівництва. Їх раціонально розміщувати в зонах розвиненого скотарства і товарного птахівництва, в місцях вирощування і відгодівлі худоби та птиці, тобто недалеко від сировинних баз (50-150 км). Це дозволяє скоротити далекі й нераціональні перевезення тварин і
  Територіальні управління
 5. Територіальне управління здійснює свою діяльність на певній території суб'єкта РФ (наприклад, територіальне управління Кемеровської області) безпосередньо і через територіальні відділи, що створюються в районах і містах. Повне найменування територіального управління Федеральної служби - Територіальне управління Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів
   Розгляд питань санітарії та гігієни праці в Трудовому Кодексі Республіки Білорусь
 6.   Трудовий кодекс Республіки Білорусь є основоположним законодавчим актом, що регулює трудові та пов'язані з ними відносини. Питання санітарії та гігієни на виробництві розглядаються в Главі 16 «Охорона праці»: Стаття 222. Право працівника на охорону праці Кожен працівник має право на: робоче місце, що відповідає правилам з охорони праці, захищене від впливу
   Шкідливі фізичні фактори
 7.   1. Виробничий шум Шум, як специфічна форма звуку - сукупність звуків, несприятливо впливають на організм людини. Дія на організм Шум утрудняє працівника працювати нормально, розмовляти або відпочивати. Від нього настає швидка стомлюваність, виникають хвороби найрізноманітнішого характеру. Інтенсивний шум є общебиологическим подразником, що
   Опалення, вентиляція, кондиціонування. Види вентиляції. Основні вимоги до експлуатації
 8.   Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря призначені для забезпечення нормованих метеорологічних умов і чистоти повітря на робочих місцях. За способом організації повітрообміну вентиляція може бути загальнообмінної, місцевої та комбінованої. Загальнообмінну вентиляцію, застосовують у тих випадках, коли шкідливі речовини виділяються в невеликих кількостях і рівномірно по всьому
   ВСТУП
 9.   В історично сформованій сукупності окремих дисциплін є галузі фундаментальних наук, таких, як математика, фізика, хімія, біологія та ін У кожній області є окремі дисципліни зі специфічним об'єктом вивчення. Наприклад, у такій фундаментальній області, як біологія, є специфічні дисципліни: ботаніка, зоологія, екологія, гідробіологія, грунтознавство, медицина та ін
   Наукове обгрунтування гігієнічних нормативів (стандартів) якості питної води
 10.   Позитивну роль у збереженні та зміцненні здоров'я людей, у профілактиці інфекційних і неінфекційних хвороб, у створенні належних санітарно-побутових умов вода може виконувати лише при відповідності її якості певним вимогам. До кожного типу води висувають певні гігієнічні вимоги. Є свої науково обгрунтовані гігієнічні нормативи якості води та правила
  Положительную роль в сохранении и укреплении здоровья людей, в профилактике инфекционных и неинфекционных болезней, в создании надлежащих санитарно-бытовых условий вода может выполнять лишь при соответствии ее качества определенным требованиям. К каждому типу воды предъявляют определенные гигиенические требования. Имеются свои научно обоснованные гигиенические нормативы качества воды и правила
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека