Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
Косован А.П., Поландова Р.Д., Квєтний Ф.М.. Методичні вказівки по нормуванню, обліку і контролю викидів забруднюючих речовин від хлібопекарських підприємств, 1996 - перейти до змісту підручника

ОБСЯГИ РОБІТ ПО НОРМУВАННЮ, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ викидів забруднюючих речовин

Визначення категорії небезпеки підприємства

На основі даних про викиди підприємства проводиться розрахунок його категорії небезпеки. Відповідно до "Рекомендаціями по діленню підприємств на категорії небезпеки залежно від маси та видового складу викидаються в атмосферу забруднюючих речовин" [9] категорії небезпеки підприємства (КОП) розраховують за формулоюКОП=

[Mi / ПДКi] ai, де

Mi - маса викиду i-гo речовини (т / рік),

ПДКi - середньодобова ГДК i-гo речовини (мг / куб. м),

n - кількість забруднюючих речовин, що викидаються підприємством,

ai - коефіцієнт, що враховує клас небезпеки i-гo речовини (для речовин 1-го класу небезпеки ai=1,7; 2-го -1,3; 3-го -1,0; 4-го - 0,9).

За відсутності середньодобової ГДК для розрахунків беруть максимальну разову ГДК, ОБРВ або зменшені в 10 разів ГДК повітря робочої зони. За

суті, категорія небезпеки підприємства є сумою категорій небезпеки забруднюючих речовин. Для речовин, за якими відсутня інформація про ГДК або ОБРВ, значення категорій небезпеки речовин прирівнюють до маси

викидів даних речовин. При значеннях Мi / ПДКi менше 1 значення категорії небезпеки речовини не розраховують і в розрахунок не приймають.

По величинам КОП підприємства ділять на 4 категорії небезпеки:

1-й категорії при КОП> I06,

2-й категорії при значеннях 106> КОП> I04,

3-й категорії при значеннях 104> КОП> I03,

4-ї категорії при значеннях КОП <103.

Приклад розрахунку КОП наведено у додатку 3.

Залежно від категорії небезпеки підприємства визначається обсяг робіт з нормування, обліку і контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві (таблиця 2).

Таблиця 2

Обсяг робіт з нормування, обліку і контролю викидів

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємствах в

залежності від їх категорій небезпекиНормування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що є основною мірою з охорони атмосферного повітря, проводиться шляхом

'Основна кількість хлібопекарських підприємств відноситься до 4-ої категорії небезпеки, і тільки найбільші - до 3-ої

встановлення гранично допустимих викидів цих речовин на рівні, що забезпечує дотримання встановлених гранично допустимих концентрацій їх у атмосферному повітрі.

Так як викиди підприємств 4-ої категорії небезпеки не створюють концентрацій більше ГДК, нормативи ПДВ для них встановлюються на рівні фактичних викидів. Про викиди в атмосферу такі підприємства можуть звітувати 1 раз на 5 років при проведенні інвентаризації джерел викидів або при збільшенні викидів у зв'язку з розширенням виробництва.

Зміст проектів ПДВ підприємств більш високої категорії небезпеки підприємств, ніж 4-ая, визначається згідно з додатком 1 до "Рекомендацій з оформлення та змісту проекту нормативів ПДВ для підприємства" (додаток до "Інструкції .. . "[5]).

У зв'язку з тим, що викиди етилового спирту, оцтового альдегіду і оцтової кислоти від переважної більшості хлібобулочних підприємств не створюють концентрацій більше 0.5 ГДК і не регулюються, нормативи викидів по цих інгредієнтів встановлюються на рівні фактичних за будь-якої категорії небезпеки підприємства, виробничий контроль цих викидів не ведеться.

Виробничий контроль за дотриманням нормативів викидів інших речовин ведеться на підприємствах вищої категорії небезпеки, ніж 4-ая, просторові і тимчасові параметри контролю джерел викидів при цьому обгрунтовуються в проекті томи ПДВ відповідно до "Керівництва з контролю джерел забруднення атмосфери. ОНД-90 "[7] і" Типовою інструкцією з організації системи контролю промислових викидів в атмосферу в галузях промисловості "[8].
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОБСЯГИ РОБІТ ПО НОРМУВАННЮ, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ викидів забруднюючих речовин "
 1. Введення
  В даний час нормативно-методична база щодо охорони атмосферного повітря продовжує розвиватися на основі науково-дослідної та методичної діяльності НДІ Атмосфера з обгрунтування та розвитку методичних аспектів охорони атмосферного повітря. Це стосується широкого кола питань: процедури інвентаризації викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря з використанням як
 2. Загальні положення
  1. У Федеральний заколемо «Про охорону атмосферного повітря» [1] вперше (у порівнянні з раніше діючим Законом «Про охорону атмосферного повітря») введена стаття, що стосується інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря. Відповідно до статті 22 «Інвентаризація викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел» цього ФЗ і ст. 121 ФЗ №
 3. Методи визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів забруднюючих речовин в атмосферу
  1. Для визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів ЗР у атмосферу використовуються інструментальні та розрахункові (розрахунково-аналітичні) методи. Інструментальні методи є превалює для джерел з організованим викидом забруднюючих речовин в атмосферу (ГОСТ 17.2.3.02-78). До основних джерел з організованим викидом відносяться: - димові та
 4. Загальні положення
  1. Нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться для кожного діючого, що реконструюється, будується або проектованого підприємства або іншого об'єкта, що має стаціонарні джерела забруднення атмосфери [1,3]. 2. Метою нормування викидів забруднюючих речовин від об'єкта, від якого вони надходять в атмосферу, є забезпечення дотримання критеріїв якості
 5. Рекомендований склад і зміст «Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства»
  «Проект нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства» повинен включати наступні розділи: - Титульний лист. - Відомості про розробника і список виконавців. - Реферат. - Зміст. -
 6. В
  + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 7. Зведені розрахунки забруднення атмосфери викидами промисловості та автотранспорту та їх застосування при нормуванні викидів підприємств
  Зведені розрахунки забруднення атмосферного повітря є необхідним елементом державного управління в галузі охорони атмосферного повітря, що дозволяє врахувати вимоги системності та комплексності підходу до такого управління, а також його наукової обгрунтованості. Зведені розрахунки забруднення атмосфери можуть бути використані при вирішенні рада завдань, пов'язаних з охороною атмосферного повітря. К
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Федеральний Закон «Про охорону атмосферного повітря» М, 1999. 2. Федеральний Закон «Про охорону навколишнього середовища». М., 2002. 3. Постанова Уряду Російської Федерації № 182 від 2 березня 2000 р. «Про порядок встановлення і перегляду екологічних і гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря, гранично допустимих рівнів фізичних впливів на атмосферне повітря та
 9. ДОДАТКИ до« Методичного посібника з розрахунком, нормування і контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря »
  Додаток 1 Вибір кодів і критеріїв якості атмосферного повітря для шкідливих (забруднюючих) речовин 1. В даний час відсутні обгрунтовані експериментально питомі показники виділення індивідуальних компонент вуглеводнів при спалюванні палива автотранспортом. Тому рекомендується класифікувати вуглеводні, які у атмосферу від автотранспорту, працюючого:
 10. Косован А.П., Поландова Р.Д., Квєтний Ф.М.. Методичні вказівки по нормуванню, обліку і контролю викидів забруднюючих речовин від хлібопекарських підприємств, 1996
  Цей документ розроблений відповідно до чинного законодавства з охорони атмосферного повітря і конкретизує його норми стосовно підприємств хлібопекарської промисловості з метою уніфікації робіт з нормування, обліку і контролю викидів на цих
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека