ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008 - перейти до змісту підручника

Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

СТБ 22.0 .1-96 Система стандартів у сфері освіти. Основні положення

СТБ ІСО 9000-2000 Система менеджменту якості. Основні положення і сл
оваріо

ОКРБ 011-2001 Спеціальності та кваліфікації
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Нормативні посилання "
 1. Профілактика вірусних гепатитів
  посилання. Федеральний закон від 30 березня 1999 р. № 2-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення". "Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян", прийняті Верховною Радою Російської Федерації та підписані Президентом Російської Федерації 22.07.93 № 5487-1. Федеральний закон від 17 вересня 1998 р. № 157-ФЗ "Про імунопрофілактику
 2. Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008
  посилання. Основні терміни та визначення. Загальні положення. Кваліфікаційна характеристика фахівця. Вимоги до рівня підготовки випускника. Вимоги до освітній програмі. Склад освітньої програми. Вимоги до розробки освітньої програми. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми. Типовий навчальний план. Вимоги до обов'язкового
 3. ПЕРЕДМОВА
  нормативні документи, відповідно до яких проводять лабораторну діагностику, і обов'язкові показники, за якими діагноз вважається встановленим. У плані диференціальної діагностики перераховані назви основних хвороб (заразних і незаразних), що мають схожість з описуваної. Далі для кожної хвороби в «імунітет, специфічну профілактику» відзначені можливості, терміни
 4. СЕРТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  нормативні документи, на відповідність яким здійснюється сертифікація; процедури (схеми) сертифікації ; порядок інспекційного контролю. Системи сертифікації можуть діяти на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Якщо система сертифікації займається доказом відповідності певного виду продукції - це система сертифікації однорідної продукції, яка у своїй
 5. САНІТАРНІ ВИМОГИ ДО МИТТЯ та знезараження посуду, обладнання, ИНВЕНТАРЯ.
  Нормативно-технічну документацію, спосіб приготування і порядок застосування миючих засобів. Для механізованого миття посуду застосовують посудомийні машини різних марок і продуктивності періодичної і безперервної дії. У машинах безперервної дії (наприклад ММУ-2000, продуктивність 2000 тарілок на годину) ванни розділені на чотири зони технологічної обробки посуду. В
 6. Рекомендований склад і зміст «Звіту з інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел для підприємства»
  нормативно-методичних документів та переліку використаних методик виконання вимірювань забруднюючих речовин і розрахункового визначення викидів. Додаток 1. Карта-схема території підприємства (в масштабі) з джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Додаток 2. Характеристики джерел виділення і джерел викидів забруднюючих речовин, показники роботи газоочисних і
 7. Рекомендований склад і зміст «Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства»
  нормативний розмір санітарно-захисної і екозахисних зон (СЗЗ і Езз), із зазначенням документів, що регламентують цей розмір; - фактичний розмір СЗЗ і Езз; - категорія підприємства по впливу його викидів на атмосферне повітря (визначається згідно Додатку 6 даного Посібники). До даного розділу додаються:
 8. Посилання на нормативні документи
  нормативний документ "Керівництво з контролю источ ників забруднення атмосфери. ОНД-90" (затверджений постановою Держ компріроди СРСР від 30.10 .90 № 8). 8. Типова інструкція з організації системи контролю промислових викидів в атмосферу в галузях промисловості (затверджена Держком-Гідромету СРСР 10.06.86). 9. Рекомендації по діленню підприємств на категорії небезпеки в зави
 9. Технічні нормативні правові акти, що діють у сфері санітарії та гігієни праці
  нормативні правові акти, так і міждержавні. Міждержавні (регіональні) стандарти застосовуються в Республіці Білорусь, якщо їх вимоги не суперечать законодавству Республіки Білорусь і вводяться в дію в якості державних стандартів у порядку, передбаченому для державних стандартів. Міждержавні (регіональні) стандарти можуть застосовуватися на
 10. Державний санітарний нагляд та лабораторний контроль в галузі водопостачання населених місць
  нормативними документами, на підставі яких буде проводитися експертиза проекту. 4. Санітарна експертиза наданих матеріалів. На цьому етапі лікар-гігієніст перевіряє розрахунки водоспоживання населеного пункту, дає гігієнічну оцінку правильності вибору джерела водопостачання і місця водозабору, робить висновок про правильність вибору технологічної схеми обробки води та місця
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека