Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаПатологічна фізіологія
« Попередня
Методичний посібник. Нервова трофіка при патології, 2006 - перейти до змісту підручника

Нервово-трофічні впливу і проліферація при запаленні

Нервово-трофічні впливу визначають рівень зрілості тканини та її здатність до оновлення білкового складу, Біогенез ультраструктур, проліферації клітин і міжклітинної речовини. Ці інтра-і екстрацелюлярний процеси контролюються трофогенамі, у зв'язку з чим при змінах нервових апаратів в тканини вогнища запалення можливі певні варіації в проліферативних явищах, що розвиваються в цій тканині. Важливим аргументом на користь даного положення є той факт, що в експерименті штучне пошкодження нервової системи на тому чи іншому рівні, як правило, пролонгує і утрудняє завершення запалення. За даними А.М.Чернуха (1965), інфекційне запалення у щурів при руйнуванні чутливої ??іннервації на відміну від природного розвитку процесу супроводжується безладним розростанням тканини і характеризується інертністю її відновлення. Д.Е.Альнері (1966) наводить численні дані, що свідчать про те, що при виключенні аферентних провідників значно посилюються альтеративні процеси і послаблюється репарація паренхіматозних клітин в тканини органів при запаленні.

Дослідження останніх років підтвердили ці факти і показали, що аферентні впливу відіграють важливу роль у відновленні цілісності тканини при місцевих розладах кровообігу у вогнищі запалення. Очевидно, при природному перебігу запального процесу нормалізація властивостей пошкоджених рецепторів, провідників, синаптичних контактів і нейронів є важливою умовою розвитку проліферації і відновлення цілості тканини.
Нервові впливу порушуються в разі штучного в експерименті, зміни репарації нервових апаратів в запальної тканини. Функціональні властивості нейронів нормалізуються головним чином завдяки посиленню внутрішньоклітинної регенерації ультраструктур, а пошкоджені рецепторні апарати, нервові волокна і синаптичні освіти відновлюються за рахунок внутрішньоклітинної регенерації, в тому числі компенсаторною гіперплазії, що виявляється на місці загибелі цих нервових структур. Важливим механізмом відновлення іннервації є вплив таких чинників, як фактори росту нерва, гангліозиди, циклічні нуклеотиди та інші сполуки, що вивільняються у вогнищі запалення в процесі пошкодження самих нервових утворень (Крижановський Г.Н., 1989). Проліферативний процес, особливо інтенсивний на периферії вогнища запалення, де більшою мірою і регенерують нервові волокна, характеризується високою інтенсивністю анаболізму. Трофічні нервові впливи контролюють цей процес, причому мається певна послідовність у вивільненні з нервових волокон трофогеров, що активують їх дозрівання. У нейронах дерепресія генів, що забезпечують синтез трофогенов дозрівання, клітин-мішеней, супроводжується репресією генів, що викликають синтез трофогенов проліферації клітин-мішеней (Крижанівський, 1989).

Існує думка, що трофогени різних класів, що забезпечують проліферацію і дозрівання клітин-мішеней у вогнищі запалення, реалізують вплив через різні циклічні нуклеотиди, рівень яких в інтра-або екстрацелюлярної середовищі визначає мітотичний активність клітин.
Необхідно відзначити, що в регуляції проліферації і відновлення нормальних паренхиматозно-стромальних відносин у вогнищі запалення можуть брати участь і активні нейропептиди, особливо опіоїдні пептиди. При стимуляції цими пептидами опіоїдних рецепторів аферентних С-волокон послаблюється біль, зменшується вивільнення норадреналіну з симпатичних нервових закінчень і внаслідок цього припиняється активація лаброцитів і тромбоцитів, усуваються мікроциркуляторні розлади, порушення гемостазу, що залежать від катехоламінів.

Т.ч. розлади нервово-трофічних впливів, порушуючи гомеостатические механізми, супроводжуються прогресуючим пригніченням і збоченням метаболізму клітин і тканин із зниженням їх здатності адекватно реагувати на пошкодження, що призводить до зниження адаптивних можливостей організму, органів і тканин і значною мірою визначає вираженість альтеративних змін і млявість репаративних процесів при запаленні.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Нервово-трофічні впливу і проліферація при запаленні "
 1. Методичний посібник. Нервова трофіка при патології, 2006

 2. ПАТОГЕНЕЗ ЗАПАЛЕННЯ
  Патогенетичну основу запалення складають три компоненти (стадії) - альтерація, ексудація і проліферація. Вони тісно взаємопов'язані між собою, взаємно доповнюють і переходять один в одного, між ними немає чітких меж (рис). Тому залежно від процесу, переважаючого на певному етапі запалення, виділяють наступні стадії. I. Стадія альтерації (пошкодження). А. Первинна
 3. Нервово-трофічні впливу та судинно-ексудативні змін при запаленні
  Можна вважати доведеним, що зміни нервових впливів і нейротрофічної функції у вогнищі запалення відображаються на мікроцркуляціі і беруть участь у формуванні судинно-ексудативних процесів. Проте конкретні механізми цих впливів поки неясні. Дискутується питання про те, що викликає зміну властивостей мікросудин при запаленні - порушення їх нервової регуляції. Якщо прийняти, що в
 4. Нервово-трофічні впливу та альтеративні процеси при запаленні
  Згідно існуючих уявлень, у процесі альтерації у вогнищі запалення можуть спостерігатися явища двох видів, що розрізняються за характером зміни нервової регуляції тканини і значенням у діяльності клітин. В результаті прямого і опосередкованого (порушення кровообігу, гіпоксія, ацидоз, ферментативні процеси) пошкодження рецепторів провідників і нейронів, а також їх синаптичних
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ ЗАНЯТТЯ
  Визначення поняття і загальна характеристика компонентів запалення. 2. Запалення як типовий патологічний процес. Місцеві і системні прояви запалення. 3. Етіологія запалення. Первинна і вторинна альтерація при запаленні. 4. Основні медіатори запалення, їх походження, принципи класифікації. Ендогенні протизапальні фактори. 5. Значення медіаторів запалення
 6. Перебіг запалення. Гостре і хронічне запалення
  Перебіг запалення визначається реактивністю організму, видом, силою, і тривалістю дії флогоген. Розрізняють гострий, підгострий і хронічне запалення. Гостре запалення характеризується: - інтенсивним перебігом і порівняно невеликий (зазвичай 1-2, максимально до 4-6 тижнів) тривалістю (залежно від пошкодженого органу або тканини, ступеня і масштабу їх альтерації,
 7. Порушення нервової трофіки
  Нервово-трофічна функція може порушуватися як при ураженні самої нервової системи, так і при патологічних процесах в регульованих органах. Це призводить до виражених розладів в них обміну речовин, структури та діяльності, які проявляються, в Зокрема, у формі дистрофії. Припускають, що виникнення власне нервово-трофічних розладів, тобто пов'язаних з нейроплазматіческім
 8. Роль нервової та ендокринної систем у патогенезі запалення
  Запальна реакція організму з'явилася на ранніх етапах еволюційного розвитку і надалі удосконалювалася у міру його ускладнення з утворенням і розвитком нервової і ендокринної систем. Дослідження показують, що запальна реакція з наявністю всіх ознак запалення встановлюється на 4-5 місяці внутрішньоутробного життя людини. Вплив нервової системи на запальний процес
 9. Види запалення
  Залежно від характеру домінуючого місцевого процесу (альтерація, ексудація або проліферація) розрізняють три види запалення. У разі переважання альтеративних процесів, дистрофії, некрозу , розвивається альтеративное (некротическое) запалення. Воно спостерігається найчастіше в паренхіматозних органах при інфекційних захворюваннях, що протікають з вираженою інтоксикацією (сирнистий розпад
 10. Мотиваційна ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ
  Загальний час занять : 4 академічні години - для студентів стоматологічного факультету, 6 - для студентів лікувального, медико-профілактичного та педіатричного факультетів. Мета заняття - вивчити основні причини виникнення, механізми розвитку, клінічні прояви, стадії і біологічну сутність запалення як типового патологічного процесу і на основі цих знань,
 11. Проліферація і диференціювання епітелію
  На відміну від інших відділів шлунково-кишкового тракту стравохід вистелений багатошаровим епітелієм. Проліферація клітин починається в базальному шарі епітелію. Потім клітини, дозріваючи і товщаючи, переміщаються до поверхні епітелію, утворюючи непроникний бар'єр. Більшість пухлин стравоходу становлять плоскоклітинні карциноми, що розвиваються з клітин базального шару. Аденокарциноми виникають у місці
 12. Визначення поняття і загальна характеристика запалення
  Запалення (грец. - phlogosis; лат. - inflammatio) є одним з найскладніших процесів часто зустрічаються в патології людини і нерідко є причиною багатьох порушень життєдіяльності організму людини і тварин. Запалення є важливою проблемою і предметом вивчення всіх галузей медицини і належить до тим феноменам, дискусії про сутність яких протягом століть ведуть
 13. ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ЗАПАЛЕННЯ
  Запалення це переважно місцевий прояв загальної реакції організму на дію патогенного, надзвичайного подразника. Для позначення запалення, в якій або тканини або органі використовують їх латинське або грецьке назва і додають закінчення ит (itis). Наприклад: запалення шкіри - дерматит, печінки - гепатит, міокарда - міокардит. Цього, переважно місцевий процес, в тій чи іншій
 14. ТОПІЧНА ДІАГНОСТИКА УРАЖЕНЬ
  Поразка як центральної, так і периферичної нервової системи викликає поєднані порушення соматичних і вегетативних функцій. Вегетативні розлади становлять невід'ємну частину семіотики кожного органічного або функціонального захворювання нервової системи , нерідко будучи найпершими їх провісниками. Вегетативні розлади при ураженні периферичних нервів проявляються
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека