ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Непараметрична соціометрія

Особливості здійснення непараметричної соціометрїї полягають у тому, що вона дає змогу вибирати будь-яку кількість осіб. Визначається конкретний критерій для опитування. Бажано, щоб він був формального характеру (для виконання певного спільного завдання). Кожному бійцеві пропонується подумки проаналізувати здібності та компетентність кожного воїна підрозділу і позначити своє ставлення до нього відповідним знаком (наприклад, «+» - позитивний вибір для сумісного виконання завдання, «-» - негативний вибір, «0» - не визначився або не знаю).

Спочатку офіцер заготовляє алфавітні списки членів підрозділу відповідно до чисельності досліджуваних. Праворуч від прізвища виділяється одна колонка, в якій досліджуваний проставляє свій вибір. Потім на основі цих відповідей офіцер вибудовує соціоматрицю непараметричного опитування (табл. 9-4).

Основна перевага цього методу полягає в тому, що офіцер має можливість визначити, вивчити та проаналізувати взаємини між усіма воїнами підрозділу.

У результаті соціометричного опитування офіцер отримує багато корисної інформації про неформальні стосунки між військовослужбовцями підрозділу, на основі якої він може дійти відповідних висновків для подальшої роботи з ними. Наприклад, можна чітко з'ясувати статус кожного члена підрозділу. Ті воїни, які отримали найбільшу кількість позитивних виборів, є лідерами цього підрозділу, й навпаки, ті воїни, які не отримали жодного взаємного вибору або отримали найбільшу кількість негативних виборів, є «ізольованими».

Численні дослідження психолога Я.Л. Коломийського виявили, що в групах із чисельністю до 30 осіб у найпопулярніші лідери потрапляють не більше 3-4 осіб, до «ізольованих» -до 5 осіб [32]. За наявності у підрозділі «ізольованих» воїнів офіцерові необхідно з'ясувати причини такого ставлення до них і допомогти їм змінити власну поведінку у системі міжособистісних стосунків. У противному разі такі воїни можуть скоїти різні порушення військової дисципліни, шукати інші способи задоволення потреб спілкування, вибрати девіантний стиль поведінки.

У такий самий спосіб слід проаналізувати й інші персональні соціометричні індекси. За аналізу групових соціометричних індексів особливу увагу офіцер звертає на норівняльний аналіз цих індексів у різних відділеннях, екіпажах, взводах. Бажано, щоб такий аналіз був виконаний для військовослужбовців різного періоду служби.


Після цього офіцер починає аналізувати склад неформальних мікро-груп у підрозділі, їхніх лідерів і характер діяльності та планує своюроботу з ними. З негативної спрямованості таких мікрогруп необхідно з'ясувати причини цього становища і вжити психологічно обгрунтованих заходів для виховного впливу на них.

Таким чином, у результаті соціометричного опитування офіцер визначає:

* неформальну структуру свого підрозділу та морально-психологічну атмосферу в ньому;

* ступінь згуртованості підрозділу;

* виділяє неформальні угруповання і характер їхньої діяльності;

* оцінює ступінь авторитетності кожного воїна;

* виявляє воїнів, які вносять у морально-психологічну атмосферу підрозділу елементи недоброзичливості, чвар, ворожнечі тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Непараметрична соціометрія"
 1. Загальна схема дій офіцера при соціометричному дослідженні
  соціометрія дає змогу відповісти на запитання соціометричної картки без обмежень кількості виборів досліджуваного, коли він, безумовно, позитивно ставиться до цього опитування. Якщо в групі нараховується, скажімо, 12 воїнів, то в цьому разі кожен із досліджуваних може вибрати 11 осіб (крім самого себе). Перевагою цього варіанта є тс, що він дає змогу виявити так звану експансивність кожного
 2. Методи психологічного дослідження
  соціометрія - також і в соціології. Проте у психологічному дослідженні ці методи є спеціальними. Функціональна диференціація методів психологічного дослідження здійснюється за ознакою змісту пізнавальних та перетворювальних дій, що реалізуються дослідником під час професійної взаємодії з предметом дослідження. Структурно ця диференціація відповідає етапам психологічного дослідження, на кожному
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  соціометрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик; б) спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціометрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, моделювання, реконструювання і типологізація; в) соціометричне
 4. Розвиток малої соціальної групи як колективу та її основні характеристики
  соціометрія не дає можливості з'ясувати причини й зміст тих чи інших стосунків та їх мотивацію. Для цього потрібно застосувати інші методи. Таким чином, показниками згуртованості групи є: стиль лідерства; процес прийняття групових рішень; характер взаємин між членами групи; ступінь подібності в настановах і поглядах щодо спільної діяльності та емоційних переживань; особистісні особливості
 5. Методика соціометричного опитування (параметричний варіант)
  непараметричного соціометричного опитування). З групових соціометричних індексів найважливішими є: індекс емоційної експансивності групи, індекс психологічної взаємності у групі (згуртованість групи) та індекс групової роз'єднаності. Індекс емоційної експансивності групи розраховується за формулою (9-4): N N Ag=E ( E (Rj+ - )) j=1 i=1
 6. Шкала прийнятності як метод вивчення взаємин (за М.Н. Корнєвим, А.Б. Коваленко)
  непараметричного соціометричного опитування, кожному воїну підрозділу пропонується прорангувати інших, позначаючи у спеціальній картці (табл. 9-5) прийнятність для себе брати участь в одному з різновидів військової діяльності: бойове навчання, відбування вартової служби, спортивні ігри та ін. Відповідь має починатися так: «Цього воїна я ... 1) залишив би в першу чергу; 2) теж бажав би
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  непараметричного соціометричного опитування. 9-3. Розкрийте методику параметричного і непараметричного соціометричного опитування. 9-4. Зробіть соціометричне опитування у власному відділенні та проаналізуйте його результати з товаришами по службі. 9-5. Виберіть тест з вивчення певної психічної якості особистості, що має безпосередній вплив на життєдіяльність військового колективу та
 8. Додатоки
  Додаток 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Формула темпераменту (за А. Бєловим) Обіжник-Айзенка Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (за Б. Федоришиним) Обіжник FPI Психологічна характеристика темпераменту Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В. Бодровим) Додаток 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека