Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Керівництво до практичних занять по громадському здоров'ю та охорони здоров'я, 2007 - перейти до змісту підручника

непараметричних методів оцінки достовірності результатів статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ. Критерій відповідності (ХІ-КВАДРАТ)

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Засвоїти методику обчислення та використання критерію відповідності для визначення достовірності розбіжності між кількома порівнюваними групами досліджуваних явищ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: Студенти самостійно готуються до практичного заняття за рекомендованою літературі і виконують індивідуальне домашнє завдання. Викладач протягом 10 хвилин перевіряє правильність виконання домашнього завдання і вказує на допущені помилки, перевіряє ступінь підготовки з використанням тестування та усного опитування. Потім студенти самостійно обчислюють критерій відповідності для визначення достовірності розбіжності між кількома порівнюваними групами досліджуваних явищ, оцінюють отримані дані і формулюють висновок. Наприкінці заняття викладач перевіряє самостійну роботу студентів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Коли застосовується показник відповідності «хі-квадрат»?

2. На чому заснований розрахунок показника? 2?

3. Що таке «нульова гіпотеза»?

4. З яких етапів складається числення критерію відповідності «хі-квадрат»?

5. Як визначається число ступенів свободи при розрахунку критерію відповідності?

6. Як оцінюється отриманий результат показника відповідності?

7. Коли відмінності між декількома порівнюваними групами оцінюються як суттєві?

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ:

Достовірність відмінностей і взаємозв'язок явищ з чинниками можна визначати при розрахунку критерію відповідності. Критерій відповідності? 2 застосовується для статистичної оцінки закону розподілу емпіричних варіаційних рядів і для доказу достовірності відмінностей між двома або кількома вибірковими сукупностями. Критерій відповідності застосовується коли результати дослідження представлені абсолютними величинами і результат результату має багато градацій (одужав, виписаний з поліпшенням, з погіршенням, помер), а також якщо в підметі є кілька ознак (кілька вікових груп, кілька методів лікування). Критерій заснований на припущенні (нульовій гіпотезі) про відсутність різниці між величинами, отриманими в результаті вибіркового спостереження і теоретично обчисленими. Чим більше фактичні величини відрізняються від очікуваних, тим більше впевненість, що досліджуваний фактор робить істотний вплив.

Обчислюється критерій відповідності за формулою

? 2=Першим етапом в обчисленні критерію відповідності є формулювання нульової гіпотези та обчислення очікуваних величин. При визначенні очікуваних чисел рекомендується для більшої точності розрахунку? 2 обчислювати їх до десятих. На наступному етапі визначається різниця між фактичними і очікуваними числами по всіх групах (? -? 1). Потім визначають квадрат різниць (? -? 1) 2 і ділять його на очікуване число в кожній групі

.
Критерій відповідності визначається шляхом підсумовування всіх попередніх результатів по всіх групах. Отриману величину? 2 оцінюємо по таблиці критичних значень (додаток 3), для чого визначають число ступенів свободи n=(S - 1) (R - 1), де S - число рядків, R - число рядів. Нульова гіпотеза підтверджується, якщо? 2 менше критичного (табличного значення) і спростовується, якщо отримана величина? 2 дорівнює або більше табличного значення (додаток, табл. 3).

Приклад розрахунку критерію відповідності. 1 етап - формулюємо нульову гіпотезу - введення протигрипозної вакцини не вплинуло на захворюваність грипом. У цьому випадку розподіл на захворілих і не хворих у двох групах спостереження має бути однаковим і відповідати підсумкового розподілу.

Чи впливає введення протигрипозної вакцини на захворюваність на грип

З 94 людина незалежно від проведеної вакцинації не захворіли - 61, а з 73 вакцинованих скільки могло бути не хворих, якби вакцинація не впливала на захворюваність?

=47,4 Очікуване число хворих серед вакцинованих буде визначатися за пропорції:Так само обчислюються очікувані величини для хворих і не хворих на грип з числа невакцинованих.

Потім визначається різниця між фактичними і очікуваними числами, результати зводяться в квадрат і кожен з них ділиться на очікуване число в групі. ? 2 визначається шляхом підсумовування отриманих результатів. Оскільки? 2 у нашому прикладі дорівнює 11,7, що більше табличного значення при числі ступенів свободи n=(2-1) х (2-1)=1, то нульова гіпотеза виявилася недолугою, отже, введення протигрипозної вакцини впливає на рівень захворюваності грипом.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання № 1. Обчислити критерій відповідності? 2 і визначити, істотна або несуттєва різниця між числами, отриманими в процесі статистичного дослідження і «очікуваними величинами».

Завдання 1.

Встановити, чи впливає сімейний стан на успішність студентівЗавдання 2.

Встановити, чи впливає участь у військових діях на частоту виникнення посттравматичних стресових розладів у військовослужбовцівЗавдання 3.

Встановити, чи впливають рекламні кошти на вирішення пацієнтів звернутися до стоматологаЗавдання 4.

Встановити, чи впливає наявність інфекції Helicobacter pylori на частоту передпухлинної патології та злоякісних новоутворень шлункаЗавдання 5.


Встановити, чи впливає сезон на характер зміни ваги у дітейЗавдання 6.

Встановити чи впливає професія на рівень поширеності клінічних форм пограничних психічних розладів (ППР)Завдання 7.

Встановити, чи впливає вік на прийом заспокійливих і снодійних засобівЗавдання 8.

Встановити, чи впливає нозологічна форма захворювання на ефективність використання демінералізованої кісткових імплантатів в дитячій травматології та ортопедіїЗавдання 9.

Встановити, чи впливає стаж роботи на частоту виникнення гіпертонічної хвороби у вчителівЗавдання 10.

Встановити, чи відрізняється стан здоров'я студентів, що навчаються на різних факультетах медичних вузівЗадача 11.

Встановити, чи впливає сімейний стан на рівень фізичного розвитку дітей молодшого шкільного вікуЗавдання 12.

Встановити, чи впливає на характер перебігу виразкової хвороби шлунка ретельність виконання пацієнтом рекомендацій лікаряЗавдання 13.

Встановити, чи впливає кислотність шлункового соку на стан крові у хворих на рак шлункаЗавдання 14.

Встановити, чи впливає вгодованість на розумовий розвиток дитиниРекомендована література для студентів:

- Лісіцин Ю.П. Соціальна гігієна (медицина) і організація охорони здоров'я. Казань, 1999, с. 307 - 308

- Серенко А.Ф., Єрмаков В.В. Соціальна гігієна і організація охорони здоров'я, М, 1984, с.139 - 149.

- Юр'єв В.К., Куценко Г.І. Громадське здоров'я та охорону здоров'я. С-П, 2000, с. 197 - 199.

- Громадське здоров'я та охорону здоров'я. Под ред. В.А. Міняєва, Н.І. Вишнякова М. «Вища школа»., 2002. - С. 108-109, 113-114.

- Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринчині В.І. Прикладна медична статистика. З.-П. «Фоліант», 2003.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Непараметричні методи оцінки достовірності результатів статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ. критеріювідповідності (ХІ-КВАДРАТ) "
 1. Б
  методів лабораторної діагностики сказу. + + + Базидіоміцети (Basidiomycetes), базндіальние гриби, клас вищих грибів, що характеризується багатоклітинних міцелієм, освітою базидий в результаті статевого розмноження н екзогенних спороношенням. Відомо більше 20 тис. видів Б., серед яких є дереворазрушающие гриби, паразити хлібних злаків (головешка, іржа) і сапрофіти. До Б.
 2. Сучасний етап розвитку теорії експертних оцінок
  непараметричних методів, заснованих на «люсіанов» (Большев Л.Н., Смирнов Н.В., 1968) . З метою штучно домогтися узгодженості намагаються зменшити вплив думок «експертів-дисидентів». Жорсткий спосіб боротьби з дисидентами полягає в їх виключення зі складу експертної комісії. Відбраковування експертів, як і відбраковування різко виділяються результатів спостережень, призводить до процедур,
 3. хронічна серцева недостатність
  метод у поєднанні з імпульсно-хвильової допплерографією. Приблизний сценарій розвитку змін серцевого м'яза і розвитку серцевої декомпенеаціі може виглядати наступним чином: При наявності систолічної дисфункції лівого шлуночка відбувається зниження серцевого викиду, однак, завдяки включенню серцево-судинних і нейрогуморальних механізмів компенсації цей показник
 4. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
  методично правильно проведена пальпація живота. Не варто обмежуватися пальпацією живота тільки в горизонтальному по-ложении хворого, субкардіального відділ і мала кривизна краще промацуються в положенні стоячи. При поверхневій (орієнтовною пальпації) особливо в період загострення виразкової хвороби часто визначається локальна болючість в епігастральній ділянці, причому при
 5. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  методів ерадикаційної терапії (Мalfertheiner P. et al, 2002), застосуванням потужних антисекреторних препаратів (блокаторів Н2-рецепторів гістаміну та інгібіторів протонної помпи). Результатом такого успіху стало зниження частоти ВХ і смертності від неї в індустріально розвинених країнах (Singh G. et al, 2004). У Росії, на жаль, показники захворюваності ВХ не тільки не мають тенденції до
 6. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  методу (або методів) лікувального впливу і визначення послідовності проведення окремих терапевтичних заходів. Раціональний гігієнічний режим, рекомендований жінкам перехідного та похилого віку, потребує широкої популяризації як з метою попередження розвитку потенційних ускладнень клімактерію, так і в якості основи для проведення коригуючого лікування. Завдання
 7. Якість життя гінекологічних хворих
  методів лікування при різного роду захворюваннях [1]. 714 Глава 6. Якість життя гінекологічних хворих У процесі проведення досліджень у цьому напрямку використовуються спеціальні опитувальники, за допомогою яких можна отримати уявлення про стан фізичного і психологічного здоров'я населення, рівня незалежності в повсякденної життєдіяльності окремих суб'єктів,
 8. КОМБІНОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ пероральніконтрацептиви (КОК)
  методам регуляції народжуваності і містять у своєму складі естроген ний і геста-генний компоненти. В якості естрогенного компонента КОК використовується синтетичний естроген етинілестрадіол (ЇЇ), в якості прогестагенного - різні синтетичні прогестагени. В даний час КОК користуються великою популярністю у всьому світі, забезпечуючи: - високу контрацептивну надійність;
 9. системний ефект КОК
  методу і зводять до мінімуму ризик виникнення можливих змін з боку згортання сістемьл крові. Ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень як на тлі використання КОК, так і до їх призначення з'являється лише тоді, коли відзначаються одночасно гіперкоагуляція, гіперліпідемія, гіперглікемія і порушення стану смокчу-дієтою стінки. Таке поєднання може визначатися у жінок групи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека