Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВнутрішні хвороби
« Попередня Наступна »
Методичний посібник. Використання Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, десятого перегляду (МКБ-10) у практиці вітчизняної медицини, 2002 - перейти до змісту підручника

Деякі терміни і умовні позначення, які використовуються в МКБ-10

Включені діагностичні терміни

За назвами значного числа рубрик, підрубрик і блоків рубрик слід слово "Включені:" з подальшим переліком ряду діагностичних термінів, як приклад хвороб і порушень здоров'я , що класифікуються в цих рубриках і підрубриках. Включені терміни перераховані як вказівка ??до змісту рубрик і відносяться до найбільш часто використовуваних в практиці термінам, що належать до даної рубриці, або характеризують прикордонні стани, указуючи де проходить межа між однією і іншою рубрикою.

Необхідно враховувати, що включені терміни є лише прикладами діагнозів, включених в рубрику, і не вичерпують перелік всіх станів, кодується її кодом. Тому при кодуванні діагнозів слід в першу чергу звертатися до Алфавітного покажчика (том 3), де наведені й інші діагностичні терміни, що відносяться до даної рубрики.

Прикладом можливого помилкового використання терміну «включено» може служити блок рубрик I20-I25, де фраза "Включено: із згадкою про гіпертензію (I10-I15)" деякими сприймається як вказівка ??на використання даних кодів лише за наявності гіпертензії. Насправді, ця фраза приведена з метою підкреслити, що рубриками цього блоку кодуються всі випадки ішемічних хвороб серця, включаючи і ті, які протікають у поєднанні з гіпертензією.Виключені діагностичні терміни

Належність окремих подібних за характером хворобливих станів до того чи іншого класу МКБ, його блоку або рубриці, визначена в основному з урахуванням можливості обгрунтування та організації специфічних заходів профілактики та медичної допомоги групам хворих, а також на основі тривалого досвіду використання МКБ при статистичному аналізі результатів основних епідеміологічних досліджень. Саме тому, в класифікації є значне число діагностичних термінів, які, враховуючи назву конкретної рубрики, імовірно могли б бути віднесеними до неї. Однак, з урахуванням вищевказаних цілей, вони насправді віднесені до інших рубриках або включені в інші класи МКБ.

Прикладом може служити рубрика I80 "Флебіт і тромбофлебіт", з якої виключені ці стани, якщо вони розвинулися як ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду або проведеного аборту. У цьому випадку до них застосовуються відповідні коди 15 класу (О00-о07, О08.7, О22. - Або О87. -).

Саме тому, слідом за назвою переважного числа класів хвороб, багатьох рубрик, блоків рубрик і навіть ряду підрубрик слід слово "Виключені:" і дається перелік виключених станів із зазначенням кодового номера другий рубрики або підрубрики, до яких слід віднести кодоване стан.


Таким чином, привласнюючи діагностичному терміну код конкретної рубрики, щоб уникнути помилки слід уважно вивчити весь перелік виключених з неї станів, якщо такий є.Круглі дужки

Значне число діагностичних термінів, включених в 1 і 3 томи МКХ-10, супроводжується доповнюючими визначеннями, укладеними в круглі дужки.

Наприклад: G91.9 Гідроцефалія (придбана) (зовнішня) (внутрішня) (злоякісна) (рецидивуюча).

Ув'язнені в круглі дужки уточнюючі визначення не впливають на кодовий номер даного діагностичного терміну. Це означає, що якщо в медичній документації діагноз гідроцефалії був сформульований з яким-небудь із слів, укладених в круглі дужки (наприклад, "Злоякісна гідроцефалія") або без них ("Гідроцефалія") статистичний код цього захворювання в будь-якому випадку буде G91.9 .

Особливо слід звернути увагу на рубрику I10 «Есенціальна гіпертензія». Сюди включена: Гіпертензія (артеріальна) (доброякісна) (есенціальна) (злоякісна) (первинна) (системна). Якщо в статистичному документі діагноз позначено як «Злоякісна гіпертензія» і немає вказівок на наявні (або були в разі смерті) порушення з боку серця або нирок, то використовується рубрика I10. Якщо ж формулювання діагнозу містить вказівки на наявність уражень серця або нирок, то використовуються рубрики I11-I13 залежно від наявних поразок.Абревіатури НКДР і БДУ

Абревіатура НКДР, яка розшифровується як фраза "не класифікований (а) (е) в інших рубриках", у назві тризначних рубрик служить попередженням про тому, що деякі більш уточнені форми даного стану мають інший код і відповідно поміщені в інші розділи класифікації.

Абревіатура БДУ розшифровується як фраза "без інших вказівок", що рівнозначно визначень: "невстановлений" і "неуточнений".

Як правило, діагностичний термін, супроводжуваний абревіатурою "БДУ", кодується відповідним кодом, мають четвертий знак - .9.

У більшості випадків використовувати .9 як четвертий знаки коду змушують дві обставини. По-перше, з якої-небудь об'єктивної причини (відсутність матеріально-технічної бази, особливості стану хворого і т.д.) не проведені поглиблені діагностичні процедури, що не дозволяє провести градацію захворювання за передбаченими четвертим знакам його коду. Наприклад: неможливо використовувати будь-якої з четвертих знаків коду J20 крім знака .9, якщо в лікувальній установі не проводиться діагностика збудника, що викликав "Гострий бронхіт" (J20.
9)).

По-друге, причиною, що змушує медичного статистика використовувати в якості четвертого знака коду .9, є випадки недостатньо уважного заповнення лікарями облікових статистичних документів. Наприклад: рубрика С15 "Злоякісне новоутворення стравоходу" має сім підрубрик, що ідентифікують локалізацію пухлини, а в обліковому статистичному документі є запис "Рак стравоходу". У цьому випадку використовується залишкова підрубрика С15.9, що призводить до втрати необхідної охороні здоров'я статистичної інформації.Система подвійного кодування деяких станів

Починаючи з дев'ятого перегляду МКБ, деякі захворювання кодуються двома кодами. Перший з них позначений значком "хрестик" (+) і ідентифікує інформацію про наявний загальному хворобливому процесі. Другий позначений значком "зірочка" (*) і ідентифікує інформацію про конкретному прояві цієї хвороби в окремому органі або області тіла.

Основним кодом є код загального захворювання, помічений позначкою "хрестик" (+). Тільки цей код використовується в державній статистиці причин смерті та захворюваності населення.

Кодування тільки по основної хвороби не задовольняло потреби збору статистичної інформації, що стосується надання медичної допомоги лікарями різних спеціальностей. Тому був введений другий код, помічений позначкою "зірочка" (*), який використовується в статистичних розробках, що стосуються діяльності в межах конкретної лікарської спеціальності.

Прикладом може служити рубрика Н28 * "Катаракта та інші ураження кришталика при хворобах, класифікованих в інших рубриках", яка може використовуватися при статистичному вивченні складу хворих, госпіталізованих в офтальмологічні стаціонари.

Необхідно пам'ятати, що код з "зірочкою" ніколи не повинен вживатися самостійно і йому завжди повинен передувати код з "хрестиком". Так, наприклад, катаракту у хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом необхідно кодувати Е10.3 + Н28.0 *. У цьому випадку в офіційну статистику увійде тільки код Е10.3. У статистичних розробках по офтальмології може бути використаний код Н28.0 *.

У МКБ-10 виділені 83 спеціальні рубрики, помічені позначкою "зірочка", які наведені на початку відповідних класів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Деякі терміни і умовні позначення, які використовуються в МКБ-10 "
 1. Лейоміома матки
  деякими компонентами дієтичного режиму та виявленням ЛМ було здійснено на основі принципу випадок-контроль в одному з науково-дослідних інститутів Мілана (Італія) з включенням у дослідження 843 жінок з ЛМ, виявленої в межах 2-х останніх років до включення в дане дослідження, і 1557 жінок контрольної групи молодше 55 років з екстрагенітальною патологією, що не страждали
 2. Генітальний ендометріоз
  деяких з розглянутих вище аномалій можуть розвиватися ті чи інші клініко-патогенетичні форми захворювання. Феномен ретроградної менструації виявляється в черевній порожнині частіше в фолликулиновой фазі циклу, ніж в лютеїнової. Прикріплення до очеревини, процеси проліферації та інвазії клітинних елементів в підлеглі тканини відбуваються за участю молекул адгезії (інтегринів) завдяки
 3. КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
  деякі пацієнти і в цьому випадку продовжують давати щирі, але суперечливі відповіді на питання, які в один і той же день задають різні опитувальні. Задаючи зрозумілі і в міру можливості конкретні питання, можна підвищити відтворюваність і інформативність даних анамнезу, але не можна проте повністю уникнути різночитанні. Оцінюючи відтворюваність даних при фізикальному
 4. . Світлочутливих ТА ІНШІ РЕАКЦІЇ НА СВІТЛО
  деякі з наших щоденних біоритмів. Разом з тим сонячне світло може надавати і шкідливий вплив, пошкоджуючи або вбиваючи живі клітини. Він викликає опіки, руйнує дезоксирибонуклеїнову кислоту (ДНК), призводить до раку шкіри, її сморщиванию і передчасного старіння, запаленню очей і, можливо, катаракті. Протягом останнього 10-річчя інтерес до реакції шкіри людини на світлове
 5. ОСНОВИ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ
  деяким факторам росту і їх рецепторів. Досліди на мишах, підданих генної мутації (миші вводилися поодинокі копії онкогенів шляхом вставки в запліднену яйцеклітину), забезпечили відкриття важливого шляху для виявлення каскаду генів, активованих для кожного гістологічного типу раку, і застосовні для контролю експресії цих генів як майбутніх засобів попередження, діагностики або лікування
 6. стафілококової інфекції
  деякі штами поширюються повітряно-крапельним шляхом, передача від людини до людини через забруднені руки служить найбільш важливим шляхом передачі інфекції. Госпіталізовані хворі з гострою стафілококової інфекцією або з інтенсивною колонізацією, особливо на шкірі (хірургічні рани, опіки, виразки від пролежнів) представляють собою найважливіше джерело для виникнення внутрішньолікарняних
 7. КАТЕТЕРИЗАЦІЯ порожнин серця та ангіографії
  деяких випадках катетеризацію правих порожнин серця виконують особам, які знаходяться у відділенні інтенсивної терапії з приводу гіпотензії або серцевої недостатності внаслідок гострого інфаркту міокарда. При цьому для вимірювання тиску в легеневій артерії, легеневого тиску заклинювання, що відображає тиск наповнення лівого шлуночка, і серцевого викиду часто використовують флотационний катетер
 8. судинних захворювань головного мозку
  деякі можливі варіанти будови віллізіева кола, обумовлені атрезією однієї або більше складових його артерій. Стрілки А, Б, В, Г вказують на рівні чотирьох зрізів стовбура мозку, наведених на схемах нижче (Г - рис. 343-7, А - рис. 343-8, Б - рис. 343-9, В - рис. 343 -10). Зони поразки при типових судинних синдромах ураження мозку і довгастого мозку показані штрихом на рис.
 9. Аліментарний ТА МЕТАБОЛІЧНІ ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
  деяких вроджених захворюваннях пацієнти виживають до підліткового і навіть дорослого віку або ж дебют хвороби спостерігається саме в ці вікові періоди. В останніх випадках необхідно проводити диференціальну діагностику з деякими дегенеративними і набутими хворобами обміну речовин, і ці питання коротко обговорюються тут і в інших розділах даного керівництва, на які даються
 10. ТУБЕРКУЛЬОЗ
  деякі культури ростуть за цих умов, інші ні. У природі крім туберкульозних існують умовно-патогенні атипові і сапрофітні мікобактерій. Тварини, інфіковані ними, можуть реагувати на туберкулін для ссавців, що викликає труднощі при алергічній діагностиці туберкульозу. Мікобактерій дуже стійкі до впливів хімічних речовин і різних факторів
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека