ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Деякі педагогічні прийоми індивідуального впливу на особистість

Схвалення виражається короткою реплікою, яка підтверджує, що військовослужбовець діє правильно, його вчинок позитивний («Молодець», «Правильно», «Мабуть», «Так тримати» і т.д.)

Похвала - більш розгорнута оцінка з аналізом дій, вчинків військовослужбовців («Курсант Петров постарався, почав ставитися до виконання своїх службових обов'язків значно краще колишнього»).

Нагорода (заохочення). Вона застосовується в тих випадках, коли необхідно відзначити серйозні досягнення і вчинки.

Заохочення робить позитивний вплив тільки в тому випадку, якщо військовослужбовець розуміє, що він дійсно його заслужив своєю старанністю і ретельністю у службі, ініціативою у виконанні наказів і розпоряджень командирів, вимог загальновійськових статутів.

Вираз позитивного ставлення. Розташування до підлеглого: привітна посмішка, дружній жест, спільна гра та відвідування місць відпочинку сприймаються підлеглими як заохочення за умови, що командир користується у них авторитетом.

Засудження. Засудження має бути справедливим, тоді воно сприймається військовослужбовцям як належне. Воно може бути різної сили, залежно від мотиву проступку і індивідуальних особливостей провинився. Якщо військовослужбовець легко ранимий, то засудження виражається в більш делікатній формі, а якщо грубий, самовпевнений, безтурботний, засудження може бути більш суворим.

Заборона. Військовослужбовця позбавляють якогось задоволення: можливості брати участь в цікавому для нього заході, екскурсії тощо Таке покарання не варто застосовувати до недисциплінованому військовослужбовцю в тих випадках, коли улюблена справа і цікавий захід є опорою у її вихованні.

Довіра. Його сутність полягає в дорученні підлеглому певної відповідальної справи. Довіра радує і надихає військовослужбовця, розвиває почуття обов'язку і відповідальності, зміцнює дисципліну, організованість, ініціативу, активність.

При реалізації прийому важливо правильно вибрати доручення. Воно має бути для військовослужбовця цікавим, відповідати його здібностям. Процес виконання повинен бути захоплюючим, посильним, але не легким, інакше завдання не викличе необхідного во-лівого зусилля. Непосильне ж завдання призведе до охолодження і втрати інтересу до неї. Іноді краще поставити завдання, яка виконується в порівняно короткий термін, щоб він відразу побачив результати своєї праці.

Діяльність в умовах довіри характеризується великим напруженням почуттів, створюється психологічний стан, сприятливе для формування позитивних рис характеру.


Вправа. Суть прийому полягає в організації обставин, що потребують від військовослужбовців правильних вчинків, спрямованих своїм змістом на прояв рис характеру, що підлягають коригуванню.

Багаторазове правильна поведінка може послужити вправою для формування моральних якостей. Військовослужбовець не повинен підозрювати, що пропоноване йому справа носить спеціальний виховний характер. Воно повинно виглядати як справа, природно виникло в повсякденній діяльності.

Діапазон прийомів, форм і методів, що застосовуються у практиці індивідуально-виховної роботи, досить широкий. Від правильного вибору того чи іншого з них залежить результат індивідуальної виховної роботи. Тому при їх виборі важливо враховувати сформовану в колективі обстановку, розв'язувані їм питання, стан самого воспитуемого, особливості його характеру і поведінки.

Аналіз досягнутих результатів індивідуальної виховної роботи повинен здійснюватися командиром підрозділу щодня. Для цього необхідно володіти постійною, своєчасної, правдивої та об'єктивної інформацією про стан справ у підрозділі і поведінці особового складу.

У цих цілях треба використовувати доповіді підлеглих командирів, чергових та днювальних, інформацію командирів сусідніх підрозділів, аналіз виступів військовослужбовців на зборах особового складу, результатів індивідуальних і групових бесід, проведених вечорів питань і відповідей, врахування поведінки військовослужбовців на заняттях, в їдальні, автопарку і т.д. і т.п. Важливо не тільки вчасно отримувати інформацію, а й аналізувати її і приймати необхідні заходи для організації ефективної виховної роботи з конкретними людьми.

Аналіз результатів індивідуальної виховної роботи повинен бути неодмінним елементом тих Підведення підсумків навчання і дисципліни з офіцерами, прапорщиками, молодшими командирами, які проводяться в підрозділі за тиждень і місяць. При цьому командир підрозділу надає можливість виступити командирам груп, а потім підводить підсумки сам. При цьому нагадується, якими є завдання індивідуальної роботи, і оцінюється, як вони виконані, що зроблено з вивчення та вихованню тих чи інших військовослужбовців, які є в цій справі успіхи і недоліки. На основі проведеного аналізу намічаються заходи щодо поліпшення індивідуальної роботи.

У повному обсязі аналіз цієї роботи проводиться з офіцерами, а до сержантів і курсантів доводиться тільки те, що їх стосується.

Керувати військовим колективом підрозділу - це значить не тільки командувати підлеглими, наказувати їм, а й здійснювати систематичне індивідуальне, військове і моральне виховання особового складу.
А для цього треба всебічно вивчити і знати особисті якості, інтереси, потреби кожного, довіряти людям, поважати їх гідність.

Зрозуміло, нелегко навчитися важкому мистецтву індивідуальної роботи з людьми, надання впливу на них з урахуванням психології кожного. Крім вищевикладених рекомендацій, радимо систематично займатися самоосвітою. Без цього немислимо становлення командира як вихователя.

Придивляйтеся до того, як працюють з людьми досвідчені офіцери, переймайте у них все цінне, потрібне. Використання для підвищення рівня психолого-педагогічних знань заняття з методики навчання і військового виховання на різних зборах, що проводяться в училищі.

В індивідуальній роботі немає універсальних, на всі випадки життя рецептів і правил. Кращий засіб впливу на особистість військовослужбовця - чуйність, зацікавленість, бажання бути поруч, приймати і на себе його турботи. Потрібна звичайна людська доброта. Людина влаштована так, що на добре до нього ставлення відповідає добром.

На закінчення наведемо слова письменника Л.М. Леонова. Він, зокрема, сказав, що «... всяка робота над людською душею вимагає розуму, такту, індивідуального підходу та вмілої руки ... Ні в якій іншій операційній не потрібна така стерильність, як тут, щоб не занести в розсічене тіло інфекцію бездушності, нещирості або брехні ».

Підводячи короткий підсумок, можна впевнено зауважити, що:

а) основними способами вивчення особового складу в групі, на курсі є:

- спостереження;

- інформація старших начальників;

- доповіді сержантів, активу про поведінку курсантів;

- виступ на зборах;

- вивчення документів у підрозділах;

- індивідуальні бесіди;

- листування з батьками;

- визначення індивідуальних завдань;

б) основними формами індивідуально-виховної роботи на курсі є:

- індивідуальні бесіди;

- індивідуальні завдання;

- індивідуальний контроль;

- індивідуальна допомога;

- пред'явлення індивідуальних вимог;

- листування з батьками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Деякі педагогічні прийоми індивідуального впливу на особистість "
 1. Критерії та рівні професіоналізму педагога
  Професіоналізм педагога - це інтегральна характеристика особистості педагога, що припускає володіння ним видами професійної діяльності та наявність у педагога поєднання професійно важливих психологічних якостей, що забезпечують ефективне вирішення професійних педагогічних завдань з навчання і виховання (дітей, дорослих навчаються). Професіоналізм педагога повинен відповідати ряду
 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога
  Професіоналізм педагога - це інтегральна характеристика особистості педагога, що припускає володіння ним видами професійної діяльності та наявність у педагога поєднання професійно важливих психологічних якостей, що забезпечують ефективне вирішення професійних педагогічних завдань з навчання і виховання (дітей, дорослих навчаються). Професіоналізм педагога повинен відповідати ряду
 3. Акмеологические технології в праці педагога
  На основі акмеограмми педагога здійснюється вибір акмеологічних технологій. Акмеологические педагогічні технології - це процедури, що включають систему завдань, способи досягнення педагогом високих рівнів професіоналізму, а також підпорядковану їм сукупність методів, технік і прийомів. Педагогічні акмеологические технології можуть відрізнятися по тому, хто їх здійснює (сам педагог або
 4. Євсюкова Н.И.. Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в збройних силах: монографія, 2009
  Представлена ??монографія присвячується дослідженню психолого-педагогічних умов формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах. Особлива увага приділяється особистісно-діяльнісного підходу у вихованні та формуванні особистості майбутнього воїна. У змісті аналізуються історико-педагогічні основи патріотичного виховання , педагогічні концепції
 5. Види професійної компетентності педагога
  Професіоналізм педагога включає три сторони: - ефективне з високою результативністю виконання видів педагогічної діяльності (навчальної, розвиваючої, виховної, діагностичної , корекційної, самообразовательной та ін); - повноцінне гуманістично орієнтоване педагогічне спілкування, спрямоване на забезпечення співробітництва з іншими учасниками педагогічного
 6. Види професійної компетентності педагога
  Професіоналізм педагога включає в себе три сторони: - ефективне з високою результативністю виконання видів педагогічної діяльності (навчальної, розвиваючої, виховної, діагностичної, корекційної, самообразовательной та ін); - повноцінне гуманістично орієнтоване педагогічне спілкування, спрямоване на забезпечення співробітництва з іншими учасниками педагогічного
 7. Акмеограмма педагога
  Акмеограмма педагога - це документ, в якому відображена індивідуальна "траєкторія" сходження даного конкретного педагога до вершин професіоналізму, програма переходу від одного рівня професіоналізму до іншого, більш високого. Акмеограмма педагога є засобом просування педагога до професіоналізму, до досягнення педагогом свого професійного акме, а також засобом самоконтролю
 8. Акмеограмма педагога
  Акмеограмма педагога - це документ, в якому відображена індивідуальна "траєкторія "сходження даного конкретного педагога до вершин професіоналізму, програма переходу від одного рівня професіоналізму до іншого, більш високого. Акмеограмма педагога є засобом просування педагога до професіоналізму, до досягнення педагогом свого професійного акме, а також засобом самоконтролю
 9. Акмеологические технології в праці педагога
  На основі акмеограмми педагога здійснюється вибір акмеологічних технологій. Акмеологические педагогічні технології - це процедури, що включають систему завдань, способи досягнення педагогом високих рівнів професіоналізму, а також підпорядковану їм сукупність методів, технік і прийомів. Педагогічні акмеологические технології можуть відрізнятися по тому, хто їх здійснює (сам педагог або
 10. Застосування психолого-педагогічних знань у діяльності командира корабельного підрозділу. Методи психопедагогики
  Метод1 - це шлях, спосіб вивчення навколишньої дійсності, універсальний для даної галузі знань спосіб отримання фактів, відповідний певної методології. Являє собою сукупність прийомів і операцій, підпорядкованих вирішенню конкретної задачі. Методологія, метод і методика співвідносяться, відповідно, як ієрархія цілого і частин двох рівнів, тобто метод - поняття, що визначає
 11. Теми рефератів, есе
  Аналіз освітньої технології з позиції акмеологічного знання (на вибір). 2. Використання педагогічних методів дослідження з метою виявлення динаміки прогресивного поступального розвитку студентів. 3. Акмеологические закономірності та їх відображення в цілях робочих програм навчальних дисциплін. 4. Організаційно-педагогічні умови по акмеологическое підстав.
 12. Корекція нервово-психічних порушень у дітей
  Як правило, з такими дітьми проводяться лікувально-оздоровчі та психолого-педагогічні заходи. Безперервність лікувально-корекційного процесу забезпечується наступністю у роботі різних служб та установ, в яких перебуває дитина (пологові будинки, спеціалізовані лікарні, дитячі садки , будинки, школи-інтернати та ін.) Комплексна лікувально-корекційна робота включає
 13. Педагогічна майстерність
  Величезна суспільна значущість педагогічної праці, про яку йшлося на початку розділу, обумовлює ще одну особливість педагогічних професій: залишає слід у душі маленької людини, визначає її майбутнє тільки хороший вчитель, Вчитель з великої літери. Сірість, буденність, несумлінність несумісні з педагогічною діяльністю. Кожен, хто ставить перед собою мету стати
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека