ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Д.Б. Ельконін. Вибрані психологічні праці, 1989 - перейти до змісту підручника

Деякі особливості підлітків-п'ятикласників (аналіз матеріалів)

Індивідуальні характеристики п'ятикласників, підготовлені нашими співробітниками, у своїй сукупності складають своєрідну гаму варіантів розвитку підлітків цього віку: від конфліктного розвитку з яскраво вираженими труднощами в поведінці, через цілий ряд проміжних форм, до відносно спокійного перебігу. Незважаючи на всі відмінності між дітьми - настільки великі і яскраві, що здається, ніби їх (відмінностей) більше, ніж подібності, - всі діти проходять один і той же період розвитку. Вони перейшли - одні раніше, інші дещо пізніше - верхню межу молодшого шкільного віку, і більшість з них знаходяться в тому періоді розвитку, який носить назву перехідного до підліткового, а деякі - у власне підлітковому. Це і є те спільне, що дозволяє узагальнювати матеріали характеристик, незважаючи на всі їх відмінності.

Надзвичайно важливо вже сама наявність варіантів відносно спокійного розвитку, що проходить без конфліктів і труднощів у вихованні. Це з усією переконливістю свідчить, що так звана криза у розвитку дітей при переході від молодшого шкільного до підліткового віку зовсім не обов'язковий, що перехід може відбуватися без особливих труднощів у вихованні, що труднощі визначаються не внутрішніми процесами, зокрема

не перебувають у прямій і безпосередній зв'язку з статевим дозріванням. Труднощі викликаються, з одного боку, індивідуальними особливостями особистості, сформованими до початку переходу в підлітковий період, і, з іншого, - конкретною ситуацією розвитку кожної окремої дитини. З'ясування умов, при яких перехід від молодшого шкільного віку до підліткового відбувається без криз і зривів, без труднощів у вихованні, дуже важливо, бо допоможе знайти таку систему виховання в сім'ї і в школі, при якій цей період проходитиме з оптимальним використанням тенденцією розвитку при повному виключенні труднощів.


Перш ніж перейти до аналізу отриманих матеріалів, необхідно відзначити два моменти. По-перше, навіть при побіжному знайомстві з індивідуальними характеристиками дуже рельєфно виступає необхідність розглядати умови розвитку як у школі, так і в сім'ї не в якості автоматично діючих і прямо визначають формування тих чи інших індивідуальних якостей. У матеріалах надзвичайно чітко виступає той факт, що умови розвитку надають або не роблять вплив на формування особистості, залежно від того, в якому відношенні до них стоїть сам дитина.

Чи не самі по собі умови розвитку, а фактичне місце дитини в цих умовах, його ставлення до них і характер діяльності в них, тобто те, що Л. С. Виготський називав соціальною ситуацією розвитку , визначають формування особистості, як в цілому, так і окремих її якостей. Тому при аналізі індивідуальних варіантів розвитку, по-перше, необхідно звертати основну увагу на соціальну ситуацію розвитку дитини, тобто на його положення в системі об'єктивно існуючих умов і його ставлення до них. Саме діяльність дитини в конкретних умовах і його ставлення до них - визначальні для формування особистості.

По-друге, зіставлення індивідуальних варіантів розвитку показує, що до дослідження процесів розвитку і особливо формування особистості навряд чи взагалі застосовне положення про середньостатистичну нормі, яка виводиться в результаті застосування статистичних методів обробки матеріалу.

Наше дослідження виявило надзвичайну різноманітність у рівнях розвитку підлітків-п'ятикласників за всіма параметрами. Що в такому випадку вважати нормою? Наприклад, за рівнем сформованості навчальної діяльності в нашому матеріалі представлені крайні варіанти. Аналогічне положення спостерігалося і по інших параметрах.
Ми вважаємо, що як завгодно високі досягнення в будь-якій діяльності, найбільш виражений рівень сформованості тієї чи іншої сторони особистості - норма розвитку. Аналіз саме таких випадків у зіставленні з варіантами найнижчого рівня дозволяє виокремити умови оптимального розвитку, показуючи всі можливості даного періоду.

До початку навчання в V класі спостерігається дуже строката і неоднорідна картина за такими основним моментам: 1) місце школи і вчення у житті дитини - від відповідальності і старанності в навчанні до майже байдужого ставлення до вчення і відмітками , 2) рівень сформованості навчальної діяльності - від дуже високого рівня з переходом до самостійної роботи по засвоєнню навчального матеріалу до майже повної відсутності умінь самостійно працювати при виконанні навчальних завдань; 3) загальний розвиток - від дуже високого рівня та обізнаності в самих різних областях до надзвичайної обмеженості кругозору; 4) інтереси - від чітко сталих у галузі техніки, історії, мистецтва до майже повної відсутності пізнавальних.

Ці особливості, включаючи, звичайно, і індивідуальні якості особистості, стали тією точкою відліку, з якої почалося індивідуальне вивчення дітей. Ми не можемо в даний час повністю узагальнити і проаналізувати наявні і навіть публікуємо матеріали у всіх можливих напрямках. Ми обмежуємося розглядом наступних питань: 1) навчальна діяльність; місце школи і вчення в житті п'ятикласників; 2) спілкування з товаришами як особлива сфера життя підлітків; 3) дорослість, її зміст і форми прояву; 4) етичні норми поведінки і оволодіння ними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Деякі особливості підлітків-п'ятикласників (аналіз матеріалів) "
 1. Агресивність і агресивна поведінка підлітка
  Психологічний портрет підлітка був би явно неповним, якщо в ньому буде відсутня така важлива деталь як агресія. На жаль, в останні роки відзначається значне зростання, як агресивності підлітків, так і проявів ними протиправної поведінки. За даними І.А.Горьковой за період з 1989 по 1996 р.р. зростання числа підлітків з підвищеною агресивністю серед їхніх однолітків з асоціальною
 2. Достовірність результатів дослідження та особистий внесок автора
  Достовірність наукових положень і висновків, сформульованих у дисертації, забезпечена застосуванням комплексу взаємодоповнюючих діагностичних методик, адекватних меті та завданням дослідження, залученням великого фактичного матеріалу і його різнобічним аналізом, репрезентативністю вибірки обстежених, ретельним кількісним і якісним аналізом, а також коректним застосуванням
 3. «Психолого-акмеологические критерії соціально-психологічної реабілітації підлітків у трудовому колективі »
  В 4-му розділі дисертації наведені матеріали емпіричних досліджень, що відображають результати оцінки психологічних (характерологічних, типологічних) особливостей особистості підлітків з делінквентною поведінкою, а також оцінки інформативності комплексу психодіагностичних методик і розробки на основі цих даних багатовимірного діагностичного алгоритму прогнозування реабілітаційного
 4. Основні сфери психічного розвитку підлітка
  На рис.18 зазначені основні сфери психічного розвитку підлітка, рознесені на осі часу. {Foto44} 9 років Рис. 18. Основні сфери розвитку
 5. Міфи і реальності підліткового віку
  Не помилюся, якщо скажу, що з усіх періодів розвитку дитини самим головоломним, важким і навіть небезпечним є підлітковий. Це той самий період, що приносить найбільший головний біль батькам і педагогам, обивателям і правоохоронним органам. Це той самий період, що породив поняття «проблема батьків і дітей» і «конфлікт поколінь». Нарешті, це той самий вік щодо якої у
 6. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  Для підвищення ефективності процесу реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві пропонується реалізувати наступні науково -обгрунтовані рекомендації: 1. Керівникам та психологам центрів соціально-психологічної підтримки підлітків з делінквентною поведінкою необхідно оцінювати рівень реабілітаційного потенціалу
 7. під ред. В. Н. Кардашенко. Гігієна дітей та підлітків, 1980
  Література. Гігієна дітей та підлітків під ред. В. Н. Кардашенко - М. - Медицина - 1980р. - С. 41-115. Керівництво до лабораторних занять з гігієни ДіП - під ред. В. Н. Кардашенко - М., Медицина - 1983р. - С.
 8. «Обсяг, організація та методики дослідження»
  У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження. Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психолого-акмеологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності підлітків з делінквентною поведінкою в умовах спеціалізованого підприємства, психолого-акмеологічних якостей
 9. Заняття № 12 АРХІВ МУЗЕЮ. ПРАКТИКА
  Розбір і опис архівних матеріалів. Складання каталогів і каталожних карток. Систематизація наявних матеріалів за різними критеріями (портрети, особисті документи, листування, мемуари, нагороди тощо) та занесення в облікові журнали. Розкладка матеріалів за відповідними розділами і формування окремих фондів для подальшого застосування в експозиції та навчальному процесі. Підбір матеріалів до
 10. Результати психолого-акмеологічної діагностики соціально-психологічних особливостей підлітків з делінквентною поведінкою в умовах спеціалізованого підприємства »
  У третьому розділі дисертації представлені матеріали теоретичного аналізу та результати емпіричних досліджень, присвячені опису психолого-соціального портрета підлітків, що працюють на майданчиках спеціалізованого підприємства «Нове покоління»; психолого-акмеологічних проявам дозвільної активності у підлітків з делінквентною поведінкою; психолого-акмеологічних особливостям
 11. Контрольні питання
  1. Які види матеріалів можуть контактувати з харчовими продуктами? 2. Які гігієнічні вимоги пред'являються до матеріалів, що контактують з харчовими продуктами? 3. Що входить в гігієнічні показники якості полімерних матеріалів? 4. Що впливає на гігієнічні показники якості полімерних матеріалів? 5. Що таке модельні розчини? 6. Як оцінюються
 12. ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в якому відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
  Статті та публікації в журналах за переліком ВАК Росії: 1. Бєлов, В.Г. Стереотипи функціонування психіки і тенденції особистісного розвитку вихованців колонії для неповнолітніх / В.Г. Бєлов / / Зап. психол. журн. - 2007, № 1. - С. 117-125. 2. Бєлов, В.Г. Основні принципи та сучасні напрями оцінки делінквентної поведінки у підлітків / В.Г. Бєлов / / Вісник Росс.
 13. Особливості спілкування з дорослими
  Зазвичай вважається, що в підлітковому віці відбувається дистанціювання і відчуження від дорослих. Дійсно, прагнення протиставити себе дорослому, різко виділити свою, особливу позицію і свої права як незалежної суб'єкта проявляються дуже чітко. Але сучасні дані говорять про те, що ставлення підлітка до дорослого складне і двоїсте. Підліток одночасно і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека