Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаПатологічна фізіологія
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Типові патологічні процеси. Патофізіологія обміну речовин., 2008 - перейти до змісту підручника

НЕДОСТАТНІСТЬ ХАРЧУВАННЯ

Недостатність харчування - стан, що виникає в результаті неповноцінного харчування внаслідок дефіциту в організмі будь-якого з незамінних поживних речовин (нутрієнтів - білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро-і мікроелементів). Відповідно до сучасної концепції недостатність харчування впливає на структуру і функції всіх органів і систем організму, сама по собі здатна викликати важкі розлади метаболізму, а також надавати негативний вплив на основне захворювання.

Недостатність харчування може бути первинною, обумовленої неадекватним споживанням харчових речовин, і вторинною, пов'язаної з порушенням прийому, асиміляції або метаболізму нутрієнтів внаслідок захворювання або травми.

За даними інституту харчування РАМН, велика частина пацієнтів, що надходять в стаціонари, мають суттєві порушення харчового статусу, які проявляються у 20% виснаженням і недоїданням, у 50% - порушеннями ліпідного обміну. Практично у 90% хворих виявляються ознаки гіпо-та авітамінозів, більш, ніж у половини - зміни імунного статусу.

Вихідні порушення харчового статусу значною мірою знижують ефективність лікувальних заходів, негативно позначаються на результатах лікування. При цьому слід зазначити, що у багатьох пацієнтів через неадекватність клінічного харчування в стаціонарі явища живильної недостатності можуть прогресувати і чинити негативний вплив на ефективність лікувальних заходів і на перебіг захворювання.

У зв'язку з цим очевидно, що у більшості терапевтичних хворих, і особливо, у хворих хірургічного профілю, одне з центральних місць в комплексі лікувальних заходів повинна займати нутритивная підтримка (лікувальне харчування), що реалізується поєднаним застосуванням дієтотерапії і ентерального харчування.


Так, частота розвитку недостатності харчування (нутритивная недостатність) у різних категорій хворих представлена ??такими даними:

- Критичні стани - 70-80%;

- Хірургія - 27-48%;

- Терапія - 46-59%;

- Ортопедія і травматологія - 39-45%

- Онкологія - 46-88%;

- Інфекції - 59%;

- Пульмонологія - 33-64%;

- Гастроентерологія - 46-60%;

- Нефрологія - 31-50%;

Накопичений досвід вітчизняних клініцистів свідчить про те, що усунення живильним недостатності істотно покращує результати лікування різних категорій хворих і постраждалих, знижує частоту післяопераційних ускладнень і летальність, значно скорочує терміни перебування в стаціонарі і період реабілітації, підвищує якість життя хворих з хронічними захворюваннями, зменшує в 2 рази вартість лікувально-діагностичного процесу і на 15-30 % - витрата дорогих препаратів.

У той же час встановлено, що вирішити проблему усунення живильної недостатності тільки за рахунок дієтотерапії досить складно, так як із загальної калорійності розрахованого лікарняного раціону фактичне надходження хворому не перевищує 60%.

Істотне значення в недостатньому засвоєнні лікарняного раціону, прогресуванні живильної недостатності має і стан хворого-зниження апетиту, біль нудота, диспепсичні розлади, що призводить до зменшення фактичного споживання їжі або повної відмови від її прийому. Крім того, після оперативних втручань, травм, особливо за наявності пошкоджень або функціональної недостатності шлунково-кишкового тракту, хворий не тільки не може або не хоче, але і не повинен приймати звичайну їжу.


У період, коли природний шлях поповнення прогресуючих дефіцитів основних харчових речовин виключений або гранично обмежений, особливе значення в комплексі лікувальних заходів набуває призначення парентерального або ентерального харчування. З цих позицій лікувальне харчування можна розглядати як фармакотерапію метаболічних порушень і єдиний шлях забезпечення енерго-пластичних потреб організму хворого, що вимагають використання спеціально підібраних композицій поживних сумішей і способів їх введення.

Нутритивная підтримкою називають процес забезпечення повноцінного харчування за допомогою ряду методів, відмінних від звичайного прийому їжі. Цей процес включає в себе додаткове оральное харчування, ентеральне харчування через зонд, часткове або повне парентеральне харчування.

Відповідно до наказу МОЗ РФ № 330 від 05.08. 2003 обсяг і склад призначається нутритивной підтримки повинні припускати адаптацію складу дієти до особливостей патогенетичних механізмів захворювання з урахуванням:

- особливостей клінічного перебігу, фази і стадії захворювання;

- характеру та тяжкості метаболічних розладів;

- порушення процесів травлення і всмоктування харчових речовин.

Вибір будується на обгрунтуванні показань до застосування знову вводиться відповідно до наказу МОЗ РФ № 330 номенклатури дієт.

У випадках необхідності дієти можуть бути частково доповнені або повністю замінені сумішами для ентерального харчування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НЕДОСТАТНІСТЬ ХАРЧУВАННЯ "
 1. Вплив недостатнього харчування на соціальний та інтелектуальний розвиток
  Порушення харчування залишаються найбільш поширеними факторами, що завдають шкоди нервовій системі. Приблизно 150 мільйонів дітей у світі отримують недостатнє харчування. Це тривожні факти, що вказує на кількість дітей планети, що мають ризик мати проблеми навчання та поведінки! Але яким чином харчування впливає на свідомість і поведінку? Концепції про механізми впливу недостатнього
 2. ПЛАН ЛЕКЦІЇ
  Поняття санітарного режиму підприємства громадського харчування. Санітарно-епідеміологічні «фактори ризику» в громадському харчуванні. 2. Санітарні вимоги до змісту території і приміщень підприємств громадського харчування. 3. Мета, способи і засоби дезінфекції в підприємствах загально-жавного харчування. 4. Санітарні вимоги до миття та знезараження посуду, обладнання,
 3. Санітарно-епідеміологічне обстеження підприємств громадського харчування
  Мета заняття: Ознайомитися з методикою санітарно-епідеміологи-чеського обстеження підприємств громадського харчування . Зміст роботи: 1. Знайомство з цілями і завданнями санітарно-епідеміологічного обстеження підприємств громадського харчування. 2. Підготовка до обстеження. 3. Основні питання, що підлягають вивченню при обстеженні підприємств громадського харчування.
 4. Лабораторні методи
  Білковий статус організму визначається станом двох основних пулів протеїнів - соматичного (м'язового білка) і вісцерального (білків крові і внутрішніх органів). Оцінка соматичного пулу білка заснована на антропометричних показниках. Лабораторні методи характеризують, в першу чергу, вісцеральний пул протеїнів, який відображає білково-синтетичну функцію печінки, стан органів
 5. Контрольні питання
  1. Що таке санітарний режим? 2. Які санітарні вимоги пред'являються до утримання приміщень підприємств громадського харчування? 3. Що таке дезінфекція? 4. Які види дезінфекції використовуються на підприємствах громадського харчування? 5. Які хімічні дезінфікуючі засоби застосовуються на підприємствах громадського харчування? 6. Що таке дезінсекція? 7. Що таке
 6. Стаття 39. Лікувальне харчування
  1. Лікувальне харчування - харчування, яке забезпечує задоволення фізіологічних потреб організму людини в харчових речовинах і енергії з урахуванням механізмів розвитку захворювання, особливостей перебігу основного і супутнього захворювань і виконує профілактичні і лікувальні завдання. 2. Лікувальне харчування є невід'ємним компонентом лікувального процесу та профілактичних заходів,
 7. Раціональне харчування
  «Все є добро і все є зло - говорив великий лікар стародавності Парацельс - важлива тільки міра» . Ці слова належать до харчування, напевно, більше, ніж до якого або іншого явища людського життя. Те, що від характеру харчування залежить якість людського існування, сьогодні є банальною істиною. Проблема, однак, тут, в тому, що абсолютно будь-який продукт може бути для нашого
 8. ЛІТЕРАТУРА (додаткова)
  Педенко А.І. та ін Гігієна і санітарія громадського харчування: Підручник для техн. фак. торг. вузів / - М.: Економіка, 1991.-270 с. 2. Ванханен В.Д., Ванханен В.В., Денисенко В.І. та ін Гігієна і санітарія підприємств громадського харчування / під ред. В.Д. Ванханена: Донецьк, 1995. 74 с. '3. «Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства,
 9. ВИСНОВКИ
  Харчування - незамінний фактор життя. Харчові речовини цілком забезпечують фізичну і розумову працездатність, визначають здоров'я до тривалість життя людини. Раціональне харчування - це харчування здорової людини, спрямоване на профілактику алементарних (серцево-судинних, шлунково-кишкових, алергічних) захворювань. Раціональним називається харчування, яке задовольняє
 10. Контрольні питання
  Як класифікуються підприємства громадського харчування? 2. Перелічіть основні вимоги до ділянки під будівництво підприємств громадського харчування. 3. Які санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до проектування різних функціональних груп приміщень підприємств громадського харчування? 4. Які санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до проектування
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека