Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Сляднєва О.В.. Особливості організації психологічної підготовки підрозділів спеціального призначення, 2005 - перейти до змісту підручника

Несприятливі індивідуально-психологічні якості особистості до несення служби у спеціальних підрозділах

Прогнозу діяльності людини в екстремальних ситуаціях надається велике значення, як у нашій країні, так і за кордоном. Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів переконливо показують, що різні люди в умовах нервово-психічної напруги показують різну ступінь результативності своєї діяльності

Якщо у звичайних ситуаціях здоровий людський організм здатний впоратися з більшістю їй зустрічаються навантажень, успішно вирішити поставлене завдання і питання про ефективність використання ним своїх фізичних і психологічних сил не стоїть гостро, то в екстремальній ситуації акценти змінюються.

Спеціаліст, що володіє тільки професійним досвідом дії в стандартних умовах, як правило, не в змозі надійно діяти в нестандартній ситуації. Суть справи в тому, що психічні стани, що забезпечують діяльність у стандартних умовах, в екстремальній обстановці організуються за дещо іншим законам.

Навіть в ході неекстремальному професійної діяльності на психіку всіх без винятку співробітників спецпідрозділів сильний вплив робить «професійний стрес». Особливості діяльності спецпідрозділів вимагають від співробітників постійного фізичного і психологічного напруження і ряду специфічних якостей психіки, особистості, що забезпечують професійну готовність і здатність особового складу до виконання поставлених перед ними професійних завдань. Таких, як емоційно-вольова стійкість, постійна готовність до оперативної діяльності, пильність, високий самоконтроль, соціальна відповідальність, високий інтелектуальний рівень, високий рівень емоційної стабільності і інші якості.

На думку фахівців, несприятливими індивідуально-психологічними якостями особистості до дій в екстремальних умовах є:

- відсутність чітких мотиваційних установок для діяльності в екстремальних ситуаціях;

- невміння регулювати свій фізичний і психологічний стан;

- особливості темпераменту, в яких проявляються риси слабкості, інертності, неврівноваженість нервових процесів;

- легкість зриву при необхідності працювати в умовах дефіциту часу, дії перешкод і несприятливих факторів;

- підвищена емоційно-моторна і емоційно-сенсорна нестійкість;

- нестійка концентрація уваги, уповільнене переключення і розподіл його;

- сповільненість та імпульсивність сенсомоторної координації дій.


При визначенні придатності людини до тієї чи іншої професії необхідно визначити і враховувати, поряд з особливостями психічних процесів і властивостей особистості, його потенційну можливість виробляти і зберігати готовність до активних дій в екстремальних ситуаціях. При цьому слід брати до уваги, що, кожна особистість має типовими для неї психологічними особливостями, які проявляються в життєдіяльності. Ці особливості починають складається ще в дитинстві, і хоча згодом вони і зазнають змін, однак носять, як правило, вельми стійкий характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Несприятливі індивідуально-психологічні якості особистості до несення служби у спеціальних підрозділах "
 1. акмеології І ПЕДАГОГІКА
  Акмеологія, як відомо, є наукою, яка вивчає розвиток людини на щаблі дорослості і досягнення ним вершини в цьому розвитку як природного істоти (індивіда), як особистості і як суб'єкта діяльності (головним чином як професіонала). Природно, що яким буде цей розвиток, якщо мати на увазі його основні параметри, - це великою мірою залежить від конкретних
 2. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 3. Робота психолога з профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців
  Предметом особливої ??уваги посадових осіб є військовослужбовці, які перебувають у депресивному (пригніченому) стані. Досвід вивчення подій, пов'язаних з суїцидальним поведінкою військовослужбовців, показує, що напередодні самогубства (суїциду) або спроби до цього болипінство з них знаходилися в психічному стані, що може бути охарактеризоване як депресивний [20]. Причинами такого
 4. Основні завдання і методи діяльності психолога з надання психологічної допомоги військовослужбовцям
  Психологічна допомога має комплексний характер, реалізований за двома основними напрямками: 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих умов для життєдіяльності
 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 6. Вплив психічних станів моряків на виконання екіпажем корабля бойових завдань у тривалому плаванні
  Психічні стани виявляються в конкретній поведінці людини, результати її роботи, у взаємовідносини з іншими людьми, в установках, поглядах, думках. Залежно від умов діяльності їх вплив може бути різним. В одному випадку воно буде характеризуватися прагненням до успіху, творчістю, духом змагання, в іншому - байдужістю до справи, формальним виконанням своїх
 7. Індивідуальне своєрідність і типовість психічних станів моряків у поході
  Управління психічними станами військових моряків, так само як і іншими індивідуальними та соціально-психологічними явищами, неможливо без їх аналізу та узагальнення за часом і якісними показниками. Для вжиття дієвих заходів щодо попередження негативних і формуванню позитивних психічних станів необхідно знати, коли і в який період плавання, які за змістом з них
 8. Система педагогічних впливів командирів на психічні стани підлеглих
  Психічні стану особового складу впливають на поведінку воїнів, на порядок і дисципліну в екіпажі. Це особливо помітно, коли фізичні, моральні та психологічні навантаження на моряків досягають високих меж. У свою чергу і психічні стани в чому залежать від військового порядку на кораблі, від ходу виконання завдань плавання, загальної обстановки в екіпажі. Моряк не тільки виконує
 9. ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЯВИЩА, ЇХ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОГО СКЛАДУ ВМФ
  Чи варто офіцер на містку корабля, чи бачить офіцер або матрос з'явився на горизонті берег, схилився чи над працюючою апаратурою, бере участь в тренуванні або присутній на занятті, чи дивиться моряк кіно або веде бій з противником - завжди діє його психіка, проявляються її закономірності та особливості. За визначенням В. І. Леніна, «психічне, свідомість і т. д. є вищий продукт
 10. СТАТУТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ - ВАЖЛИВЕ УМОВА зміцнення військової дисципліни НА КОРАБЛІ
  Значення статутних взаємин для будь військової організації виключно велике. Засновані на принципах єдиноначальності та суворої субординації, колективізму і високого гуманізму, вони згуртовують воїнів в єдиний бойовий колектив, підвищують боєготовність частин і кораблів, створюють необхідні умови для оперативного керівництва в бою [16, с. 285-299]. На стан військової дисципліни в чому
 11. ШЛЯХИ підтримки високого ДІЄЗДАТНОСТІ ОСОБИСТОГО СКЛАДУ І зняти надмірну ПСИХОЛОГІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В далекому плаванні
  Океан суворий. Морська стихія, відповідальні навчальні завдання, які вирішуються радянськими військовими моряками в далеких походах, бойова готовність вимагають від них великої напруги. Інтенсивно витрачаються внутрішні сили, що створює передумови змін до психічної діяльності до гіршого, появи неточностей і помилок, зниження пильності. Тому офіцер повинен піклуватися про розумне витрачання сил
 12. Психологічна характеристика особистості громадян, що надходять на військову службу за контрактом
  На питання, що таке особистість, психологи відповідають по різному, і в різноманітності їх відповідей, а почасти і в розходженні думок на цей рахунок проявляється складність самого феномена особистості. Людина, що вийшов завдяки праці з тваринного світу і розвивається в суспільстві, що вступає в спілкування з іншими людьми за допомогою мови, ставати особистістю - суб'єктом пізнання і активного перетворення
 13. Робота командира з профілактики нестатутних взаємовідносин у підрозділі
  Значення статутних взаємовідносин для будь військової організації виключно велике. Засновані на принципах єдиноначальності та суворої субординації, колективізму і високого гуманізму, вони згуртовують воїнів в єдиний бойовий колектив, підвищують боєготовність частин і кораблів, створюють необхідні умови для оперативного керівництва в бою [15, с. 154]. На стан військової дисципліни в чому
 14. Командир корабельного підрозділу в бойовій обстановці
  Основною формою прояву особистості є її діяльність, результативність якої залежить від стану психіки людини. А на нього робить істотний вплив навколишнє оточення. Особливе значення це має для військової людини, особливо моряка. Адже його професійна діяльність протягом тривалого часу протікає в складній, екстремальній обстановці. Навіть звичайна повсякденна
 15. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 16. ІСТОРІЯ НЕВРОЛОГІЇ
  Перші відомості про захворювання нервової системи зустрічаються в письмових джерелах глибокої давнини. У єгипетських папірусах близько 3000 років до н.е. згадуються паралічі, порушення чутливості. У давньоіндійській книзі Аюр-Веди повідомляється про судомних нападах, непритомності, головного болю. У працях Гіппократа, Рази, Ібн-Сини описані клінічні прояви різноманітних неврологічних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека