ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Карандашев В.Н.. Психологія: Введення в професію., 2000 - перейти до змісту підручника

Наукова діяльність професійних психологів

Наукова психологія - одна з найважливіших сфер діяльності професійних психологів.

Психологи, які працюють в галузі наукової психології, проводять наукові дослідження психічних явищ, закономірностей психічних процесів, станів, властивостей. Особливістю наукових досліджень психіки є об'єктивність і велика достовірність психологічних знань. Дослідження спрямовані на пошук нових психологічних знань (пояснення, доказ і прогнозування психологічних явищ). За допомогою різноманітних методів - систематичних спостережень, експериментів, бесід, тестування - психологи отримують об'єктивні знання про психічне світі. Для вивчення і характеристики психічного світу людини вчені використовують абстрактні наукові категорії, такі як, наприклад, діяльність, індивід, особистість, індивідуальність, суб'єкт діяльності, спілкування, здібності, сенсорика і перцепція, рівень домагань, афект, фрустрація і т.п. Для опису взаємозв'язків і механізмів психічної діяльності вони розробляють наукові теорії та концепції, які допомагають пояснювати і передбачати ті чи інші психічні явища. Науково-психологічні дослідження характеризуються їх узагальненістю, систематичністю, доказовістю, опорою на наукові факти і поняття. Науково-психологічні знання і результати досліджень звичайно викладаються мовою наукової психології, зрозумілому для професійних психологів, і не завжди доступні для розуміння непідготовленого читача.

Наукову психологію ще нерідко називають академічної. У той же час існує і особливий напрямок наукової психології - прикладна психологія, яка займається вивченням шляхів практичного застосування (додатки) науково-психологічних знань для вирішення практичних завдань.


Психологи, які працюють у сфері наукової психології, проводять психологічні дослідження. Основні завдання їх дослідницької діяльності:

- пояснення психологічних феноменів,

- доказ тих чи інших теоретичних положень (гіпотез),

- прогнозування певних психологічних фактів.

Вони повинні вміти працювати з науковою літературою, виявляти на цій основі існуючі підходи до вивчення тих чи інших психологічних проблем, систематизувати наукові факти, отримані іншими вченими і описані в книгах і статтях. Для вченого, що працює в сфері науки, важливо володіти мовою і стилем письмової та усної наукової мови. Результати досліджень він повинен викладати в публікаціях і виступах на наукових конференціях і симпозіумах. Психологи-науковці повинні вміти розробити, організувати і провести психологічне дослідження, спрямоване на збір емпіричних даних. Термін "емпірія" (емпірика) походить від грецького слова "empeiria" (досвід). В даний час в багатьох науках під емпірією (емпірикою) розуміють будь-яку сукупність наукових фактів, даних. Емпіричним називають таке дослідження, мета якого - отримання даних різними способами: методами спостереження і самоспостереження, лабораторного та природного експерименту, моделювання (Куликов, 1994, с.5).

Часом психологи плутають такі поняття як емпіричний і експериментальний. Термін "експеримент" походить від латинського слова "experimentum" (проба, досвід) і означає науково поставлений досвід, спостереження досліджуваного явища в точно враховуються умовах, що дозволяють стежити за ходом явища і багаторазово відтворювати його при повторенні цих умов (там же).
Експериментальні дані, одержувані психологами в дослідженнях, є в той же самий час і емпіричними. Однак крім експериментальних до емпіричних відносяться також дані, отримані за допомогою інших методів психологічного дослідження (в результаті спостереження, бесіди, анкетування, тестування).

Необхідною професійним умінням психологів-науковців можна вважати володіння методами математичної статистики, які необхідні для кваліфікованої обробки емпіричних даних, отриманих у дослідженні, для надійного докази наукових гіпотез. Крім того, важливо навчитися правильному аналізу, систематизації та інтерпретації (поясненню) отриманих та оброблених даних.

Таким чином, психологи, що працюють в науці, виявляють наукові факти, що поглиблюють наші знання про психічному світі людей (або тварин), вивчають закономірності психічного життя, розробляють теорії, що дозволяють пояснити психологічні факти і закономірності, створюють методи психологічного дослідження. Психологи-дослідники працюють у наукових інститутах та центрах, в психологічних лабораторіях університетів та інститутів, у відділах прикладної психології галузевих науково-дослідних інститутів та університетів. Наукові дослідження служать також важливим видом професійної діяльності викладачів університетів і навчальних інститутів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наукова діяльність професійних психологів "
 1. ХІРУРГІЯ ВЧИТЬ, виховує, розвиває
  З чого починається хірургія - Шлях у чудовий світ хірургії починається з мрії, інтересу і схильності до неї. Н.І. Мирон - Мрія! Як багато з'єднуємо ми в цьому слові надій і бажань. Мрія завжди окрилює людину. П.К. Ощепков - Інтерес до хірургії, яка творить чудеса, в усі часи величезний. Н.І. Мирон - Щоб схильність до хірургії проявилася,
 2. Основні принципи виходу з критичних ситуацій в анестезіології
  «Годинник нудьги і миті жаху». Для більшості лікарів ця формула відображає суть роботи, виконуваної Анестезист. Нашу роль в операційній і менталітет, необхідний для успішного виконання нашого боргу, визначають саме ці миті жаху, напруги, а не годинник нудною рутини. Це - один аспект анестезії, завдяки якому поле нашої діяльності (як і область інтенсивної терапії або
 3. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  У зв'язку зі своїми цілями і завданнями валеологія має особливе соціальне значення, оскільки найважливішою функцією держави є турбота про своїх громадян. Якщо Л. Фейєрбах вважав, що «людина, включаючи сюди і природу як базис людини, - єдиний, універсальний і вищий предмет філософії», то можна сказати, що вищим «предметом» держави має бути добробут людини. В ряду
 4. Умови і спосіб життя
  Останнім часом, коли стало зрозуміло, що медицина не може не тільки запобігти, але і впоратися з обрушився на неї обвалом патології, інтерес до здорового способу життя привертає все більш пильну увагу і фахівців, і широких кіл населення. Це не в останню чергу зумовлено усвідомленням істинності і серйозності стародавнього вислову: мистецтво продовжити життя - це мистецтво
 5. Біологічне і соціальне в природі людини - єдність і протиріччя
  Поява людини стало логічною ступенем еволюції тваринного світу на Землі. У ньому втілилося все те краще, що за час свого розвитку накопичила природа. Разом з тим людина з'явився принципово новим явищем в природі, що відразу ж поставило його над усіма іншими представниками тваринного світу. Суть відмінності людини від останніх можна звести до наступних положень. Перехід
 6. Раціональне харчування
  Харчування продуктами, які могла в еволюції запропонувати живому організму природа, зумовило в кінцевому підсумку і формування організму людини, фізіологічні механізми якого орієнтовані на природні комплекси харчових речовин. Багато мільйонів років предки людини були вегетаріанцями, використовуючи достатню по білку, порівняно багату жирами і бідну вуглеводами їжу. Саме ці речовини
 7. Організація валеологических послуг. Центри та служби
  Тривале порушення балансу між роботою і відпочинком, хронічна дія шкідливих екологічних і виробничих факторів , що призводять до виснаження компенсаторно-пристосувальних механізмів, неправильний вибір поля професійної діяльності, коли з віком починають з'являтися розбіжності між вимогами професії та індивідуально-типологічними (конституціональними) властивостями
 8. ВСТУП
  Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
 9. Проблеми, про які не говорять вголос
  Чоловіки мріють, і цілком серйозно, володіти досконалим фалосом. Вважається, що це фізичний доказ їх здібностей, як коханців, і викликає захоплення з боку задоволених, які розуміють толк в інтимності, жінок. Начебто примітивно стоїть питання про чоловічої компетентності, але ... так воно часто буває. Фалос (penis ) завжди вважався характеристикою мужності, якщо хочете
 10. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви вчіться, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека