Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицина
Спадкові, генні хвороби
СПАДКОВІ, ГЕННІ ХВОРОБИ
Лекції Лекції та практичні завдання з генетики 2011
Історія методи Основи молекулярної генетики Закономірності успадкування ознак Мінливість Класифікація спадкових хвороб Хромосомні хвороби Спадкові генні хвороби Діагностика, лікування та профілактика спадкових хвороб
Угольникова Є.Г. (Сост.) Збірник завдань з медичної генетики 2011
Збірник завдань з медичної генетики Складено за різними літературними джерелами викладачем медичної генетики Енгельського медичного коледжу Угольникова Е. Г. Зміст: Пояснювальна записка Основні закономірності спадковості Спадковість і патологія. Генні хвороби. Спадковість і патологія. Методи вивчення спадковості людини. Медико-генетичне консультування. Додаток Складання родоводів. Додаток Спадкові захворювання. Додаток Алгоритм розв'язання задач з генетики. Додаток
Реферат Проблеми медичної генетики. Медико-генетичне консультування 2011
Медична генетика, її розвиток. Проблеми мед. генетики, етичні принципи, генетичний скринінг, пренатальна діагностика, Цілі, завдання та методи МГК, етапи МГК.
Контрольна робота Хромосомні хвороби викликані порушенням числа аутосом 2011
Поняття про аутосомах, їх кількості, функціях. Часткові і повні моносомії: синдром «котячого крику» синдром Лежена синдром де Груші Трисомії: синдром Дауна синдром Едвардса синдром Патау
Реферат Спадкові захворювання 2011
Вступ - Етіологія спадкових хвороб - Генні хвороби - Хромосомні хвороби - Хвороби з первинним біохімічним дефектом - Лікування і профілактика спадкових хвороб Висновок Література
Реферат Спадкові захворювання людини 2010
Введення Предмет і методи антропогенетики та медичної генетики. Організація спадкового апарату клітин людини (рівні організації: генний, хромосомний, геномної). Мутаційний процес і спадкові захворювання людини. Чинники, що викликають мутації спадкового апарату. Значення діагностики і лікування від спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування в профілактиці спадкових захворювань.
Реферат Хромосоми та хромосомні хвороби 2010
Хромосоми та хромосомні хвороби. Стоматологічні прояви спадкових хвороб і синдромів. Черепно - лицьові аномалії, зокрема морфологічні зміни в зубах, можуть бути обумовлені хромосомними абераціями, генною мутацією, а так само спільними діями багатьох генів і факторів середовища. такі мультифакторні захворювання є поширеною групою спадкових захворювань і вроджених вад розвитку.
Реферат Генні захворювання та їх характеристика 2009
Генні хвороби; Причини генних патологій; аутосомно-домінантні моногенні хвороби; Аутосомно-рецесивні моногенні хвороби; Зчеплені з Х-або Y-хромосомами хвороби; Класифікація: Принципи класифікації; Класифікація. Література.
Реферат Хромосомні хвороби статі (синдром Тернера, синдром трисомії X) 2009
Введення Механізм порушень розвитку при хромосомних хворобах Класифікація хромосомних хвороб Загальна характеристика болезнейСіндром Шерешевського - Тернера Синдром трисомії - X Висновок Список використаної літератури
Тюняєв А.А. Групи крові. Синдром гомеологіческо-хромосомного імунодефіциту 2009
Монографія присвячена дослідженню: чи пов'язано між собою географічний розподіл груп крові серед населення з антропологічними та медичними змінами, що відбулися в досліджуваних групах цього населення . Робота дозволяє вирішити питання про взаємодію груп крові та генетичними захворюваннями, маючи на увазі, що останні є неминучим наслідком першого. Базою для цих досліджень послужила методологія нової фундаментальної науки Організміка, розробником якої є автор. У додатку до монографії викладені короткі основи нової науки Організмікі.

Монографія призначена для дослідників - медиків, біологів і генетиків, професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів Університетів та ВНЗ цих спеціальностей. Вона може становити інтерес і для істориків, і антропологів, а також для всіх, хто цікавиться новими, нетрадиційними підходами в наукових дослідженнях
Т. П. Дюбкова Вроджені та спадкові хвороби у дітей (причини, прояви, профілактика) 2008
Посібник містить короткий опис різних форм спадкової патології людини. Велику увагу приділено питанням допологової діагностики та профілактики вроджених і спадкових хвороб. Притягнуто новітні досягнення в цій галузі знань. Запропоновано контрольно-навчальні питання для кращого засвоєння теми. Представлений короткий словник термінів. Призначено для студентів вузів, що навчаються за програмою курсу «Основи медичних знань». Може бути використано студентами медичних університетів
Асанов А. Ю. Основи генетики і спадкові порушення розвитку у дітей 2003
Навчальний посібник для студдентов вищих педагогічних навчальних заведеній.Біологіческіе основи спадковості людини Клітинна теорія Будова тваринної клітини. Основні органели і їх функції Яйцеклітина і сперматозоїд Гаметогенез Запліднення і ранні стадії ембріонального ...
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека