загрузка...
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »

Порушення ритму

134. ПРИ синусова тахікардія НЕ ХАРАКТЕРНО

1) відстань RR укорочено пропорційно прискоренню

ритму

2) інтервал TP коротшає

3) комплекс QRS має тенденцію до розширення

4) збільшення значення кута альфа

5) вкорочення інтервалу QT135. ПРИ синусова брадикардія МОЖЛИВО

1) подовження інтервалу PQ

2) збільшення амплітуди зубця Т

3) розширення зубця Р

4) подовження інтервалу QT

5) всі відповіді правильні136. Синусова брадикардія СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ

1) збільшенням інтервалу PP і RR

2) подовженням інтервалу PQ

3) подовженням інтервалу QT

4) всі відповіді правильні

5) правильної відповіді немає137. Синусовааритмія

1) нерідко спостерігається у молодих людей

2) може бути проявом порушення функції

синусового вузла

3) у більшості випадків пов'язана з актом дихання

4) може бути обумовлена ??порушеннями синоатриальной

провідності

5) всі відповіді правильні138. НАЙБІЛЬШ достовірні ознаки

вислизає імпульсу є

1) розширення комплексу QRS

2) подовження інтервалу PQ

3) тривалість інтервалу від нормального

імпульсу до ектопічеського перевищує нормальне

відстань RR

4) всі відповіді правильні

5) правильної відповіді немає

29

139. Найчастіший ознака ектопічної

РИТМУ з нижньої частини правого передсердя

Є

1) наявність інвертованого зубця Р перед комплексом

QRS

2) розширення зубця Р

3) збільшення амплітуди Р

4) збільшення інтервалу РР

5) всі відповіді правильні140. ПРИ ектопічної ритм з АВ-з'єднання НА ЕКГ

МОЖЕ ВІДЗНАЧАТИМЕТЬСЯ

1) ретроградний зубець Р за комплексом QRS

2) відсутність зубця Р

3) тахікардія

4) брадикардія

5) всі відповіді правильні141. ПРИ МІГРАЦІЇ ВОДІЯ РИТМУ ПО передсердь НА

ЕКГ ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ

1) зміни відстані РР

2) зміни амплітуди і полярності Р

3) відсутність зубців Р у деяких комплексів QRS

4) всі відповіді правильні

5) правильної відповіді немає142. ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО идиовентрикулярного РИТМУ

ХАРАКТЕРНО

1) наявність ретроградного зубця Р перед комплексом QRS

2) розширення комплексу QRS

3) ЧСС> 60 в хв

4) все перераховане вірно

5) правильно 2 і 3143. ПРИ АВ-дисоціація У ХВОРИХ З ШЛУНОЧКОВОЮ

тахікардії

1) інтервал RR менше, ніж інтервал РР

2) можна виявити зливні комплекси QRS

3) періодично можуть з'являтися синусові комплекси

4) спостерігається все перераховане

5) правильної відповіді немає144. ДЛЯ екстрасистолою з АВ-з'єднання ХАРАКТЕРНО

1) наявність неповної компенсаторної паузи

2) зазвичай не розширення комплексу QRS

30

3) відсутність зубця Р перед комплексом QRS

4) все перераховане

5) нічого з перерахованого145. ПРИ ТАХІКАРДІЇ А ЧАСТОТОЮ ВОЗБУЖДЕНИЯ

ЖЕЛУДОЧКОВ 160 В МІН І розширення комплексу

QRS СЛІД предпологаются

1) пароксизм шлуночкової тахікардії

2) пароксизм тріпотіння передсердь

3) пароксизм фібриляції передсердь

4) часту шлуночкову екстрасистолію

5) часту суправентрикулярну екстрасистолію146. ПРИ ТАХІКАРДІЇ А ЧАСТОТОЮ ВОЗБУЖДЕНИЯ

ЖЕЛУДОЧКОВ 160 В МІН І розширення комплексу

QRS СЛІД предпологаются

1) пароксизм суправентрикулярної тахікардії з

аберацією внутрішньошлуночкової провідності

2) пароксизм тріпотіння передсердь

3) пароксизм фібриляції передсердь

4) часту желудочковую екстрасистолію

5) часту суправентрикулярну екстрасистолію147. ПРИ ТАХІКАРДІЇ А ЧАСТОТОЮ ВОЗБУЖДЕНИЯ

ЖЕЛУДОЧКОВ 160 В МІН І розширення комплексу

QRS СЛІД предпологаются

1) пароксизм тріпотіння передсердь

2) пароксизм фібриляції передсердь

3) часту шлуночкову екстрасистолію

4) часту суправентрикулярну екстрасистолію

5) пароксизм антідромной тахікардією при синдромі

WPW148. Синоатріальна тахікардії ВІД синусового

ТАХІКАРДІЇ можна відрізнити за

1) зміни полярності зубця Р

2) значного вкорочення інтервалу PQ

3) вкорочення інтервалу QT

4) зміни конфігурації комплексу QRS

5) правильної відповіді немає149 . ОЗНАКОЮ пароксизмально синоатріальну

тахікардії є (д):

1) раптовий початок і раптовий кінець тахікардії

31

2) позитивний зубець Р перед комплексів QRS в

більшості відведень

3) у деяких випадках наявність АВ-блокади

4) нічого з перерахованого

5) все перераховане150. ОЗНАКОЮ пароксизмальної шлуночкової

тахікардії є

1) розширення комплексу QRS> 0,14 сек

2) наявність синусових зубців Р, які не пов'язаних з

комплексом QRS

3) поява дротових синусових імпульсів (захоплень)

4) поява зливних комплексів QRS

5) все перераховане151. ПРИ синусова тахікардія МОЖЛИВО

1) вкорочення інтервалу PQ

2) збільшення значення кута альфа

3) вкорочення інтервалу QT

4) зміна форми сегментів РQ і ST -

«якореобразний» форма PQRST

5) всі відповіді правильні152. ОСНОВНИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ

АРИТМІЇ за механізмом повторного входу ХВИЛІ

збудження є

1) наявність двох шляхів проведення збудження,

роз'єднаних функціонально або анатомічно

2) блокада проведення імпульсу по одному з них

3) відновлення провідності в певний термін

або схраненіе її лише в ретроградним напрямку.

4) все перераховане

5) тільки 1 і 2153. НАЯВНІСТЬ АРИТМІЇ У ХВОРОГО ВКАЗУЄ НА

1) захворювання серця

2) поганий прогноз життя у даного хворого

3) може виявлятися у практично здорових людей

4) все перераховане

5) тільки 1 і 2154. ВТОРИННІЙ КЛІНІЧНОЇ ФОРМОЮ ПОРУШЕННЯ РИТМУ

СЕРЦЯ Є

1) екстрасистолія

2) атріовентрикулярна дисоціація

32

3) прискорені ектопічні ритми

4) АВ-блокада

5) жодне з перерахованих155. Екстрасистолою НАЗИВАЮТЬ

1) передчасні імпульси

2) імпульси, що з'являються після паузи

3) групу з понад 10 імпульсів

4) вірно 1 і 2

5) все перераховане156. До вислизати скороченнями відносить

1) ектопічні імпульси

2) передчасні імпульси

3) імпульси, що з'являються після паузи

4) все перераховане

5) правильно 1 і 2157. У ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ВОЛЬФА-ПАРКІНСОНА-

УАЙТА НАЙЧАСТІШЕ ВИНИКАЄ

1) фібриляція передсердь

2) пароксизмальна АВ-тахікардія

3) шлуночковатахікардія

4) АВ-блокада

5) правильно 2 і 4158. ОЗНАКОЮ ДИСФУНКЦІЇ СИНУСОВОГО ВУЗЛА

Є

1) виражена синусова брадикардія

2) фібриляція передсердь

3) передсердна екстрасистолія

4) АВ-болкада I ступеня

5) все перераховане159. Розширення комплексу QRS НА ЕКГ МОЖЕ

спостерігається при

1) ектопічному освіту імпульсів в шлуночках

2) порушенні внутрішньошлуночкової провідності

3) синдромі предвозбужденія шлуночків

4) при всіх перерахованих станах

5) правильно 2 і 3160.
трусы женские хлопок
ТАХИКАРДИЯ З розширення комплексу QRS (г):

1) завжди є шлуночкової33

2) може бути наджелудочковой - при порушенні

внутрішньошлуночковіпровідності

3) може бути наджелудочковой - у хворих з

синдромом предвозбужденія шлуночків

4) правильно 2 і 3

5) правильної відповіді немає161. При частих РИТМІ З широкого комплексу QRS,

ОЗНАКАМИ ШЛУНОЧКОВОЮ тахікардії є

1) наявність «зливних» і / або проведених шлуночкових

комплексів (так званих «захоплень»)

2) наявність АВ-дисоціації

3) наявність ретроградних зубців Р

4) відсутність зубців Р

5) правильно 1 і 2162. ПРИ надшлуночкова тахікардія С

«ТАХІЗАВІСІМИМ» ПОРУШЕННЯМ

внутрішньошлуночковіпровідності КОМПЛЕКСИ

QRS НАЙЧАСТІШЕ

1) мають форму блокади правої ніжки пучка Гіса

2) мають форму блокади лівої ніжки пучка Гіса

3) розширені більше 0,14 сек

4) розширені менше 0,14 сек

5) правильно 1 і 4163. НОРМАЛІЗАЦІЯ уширеннями ШЛУНОЧКОВИХ

КОМПЛЕКСІВ ПІД ЧАС ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ АБО

ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ новокаїнамідом МОЖЕ

спостерігається у хворих з

1) предвозбужденія шлуночків

2) великовогнищевого рубцевим змінами

3) блокадою гілок пучка Гіса

4) при всіх перерахованих станах

5) ні при одному з перерахованих станів164. Фактори ризику виникнення ШЛУНОЧКОВОЮ

ТАХІКАРДІЇ типу "пірует» НА ТЛІ ПРИЙОМУ

Хінідину, НОВАКАІНАМІДА АБО Дизопірамід

Є

1) вихідне подовження інтервалу QT

2) гіпокаліємія

3) брадикардія

4) все перераховане

5) нічого з перерахованого

34165. СЛІДСТВОМ ИНТОКСИКАЦИИ СЕРЦЕВИМИ

глікозиди МОЖЕ БУТИ:

1) передсердна тахікардія з АВ-блокадою II ступеня

2) непароксізмальная тахікардія з АВ - сполуки

3) двунаправленная шлуночковатахікардія

4) все перераховане

5) нічого з перерахованого166. Імовірність виникнення аритмогенність

ЕФЕКТУ ЗА НАЯВНОСТІ АНТИАРИТМІЧНИХ

більш високої У ХВОРИХ З

1) екстрасистолією

2) надшлуночковими аритміями

3) важкими шлуночковими аритміями

4) вираженим ураженням міокарда

5) правильно 3 і 4167. ЗАСТОСУВАННЯ Електрокардіостимуляція ДЛЯ

купіруванняпароксизмальної тахіаритміями

НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНО ПРИ

1) фібриляції передсердь

2 ) пароксизмальних надшлуночкових тахікардіях

3) пароксизмальних шлуночкових тахікардіях

4) всіх перерахованих тахиаритмиях

5) ні при одному з перерахованих168. ДЛЯ передсердних екстрасистоли ХАРАКТЕРНО

1) Наявність уширения комплексу QRS

2) Наявність неповної компенсаторної паузи

3) Наявність повної компенсаторної паузи

4) Збільшення інтервалу РР

5) Відсутність зубця Р перед комплексом QRS169. ДЛЯ екстрасистолою з АВ-з'єднання ХАРАКТЕРНО

1) наявність неповної компенсаторної паузи

2) зазвичай неушіренний комплекс QRS

3) відсутність зубця Р перед комплексом QRS

4) все перераховане

5) нічого з перерахованого170. При екстрасистолії з лівого шлуночка

1) форма комплексу QRS екстрасистоли у відведеннях V1-

6 нагадує блокаду правої ніжки пучка Гіса.

35

2) форма комплексу QRS екстрасистоли у відведеннях V1-

6 нагадує блокаду лівої ніжки пучка Гіса.

3) правильної відповіді немає

4) може бути будь-яка форма комплексу QRS

5) не відрізняється від звичайного комплексу QRS171. При екстрасистолії з правого шлуночка

 1) форма комплексу QRS екстрасистоли нагадує в

 відведеннях V1-6 блокаду правої ніжки пучка Гіса.

 2) форма комплексу QRS екстрасистоли у відведеннях V1-

 6 нагадує блокаду лівої ніжки пучка Гіса

 3) правильної відповіді немає

 4) може бути будь-яка форма комплексу QRS

 5) не відрізняється від звичайного комплексу QRS 172. Найхарактернішою ознакою політопную

 Екстрасистолою Є

 1) змінюється форма комплексу QRS

 2) однакова форма комплексу QRS

 3) зміна тривалості інтервалу зчеплення

 4) не відрізняється від звичайного комплексу QRS

 5) правильної відповіді немає 173. ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕННЯ РИТМУ ПО ТИПУ

 Парасистолії МОЖЛИВО ПРИ

 1) існування 2 - х водіїв ритму

 2) наявності блокади входу ектопічеського центру

 автоматизму

 3) синдромі WPW

 4) правильно 1 і 2

 5) правильно 2 і 3 174. ОЗНАКОЮ парасистолії Є

 1) зазвичай мінливий інтервал зчеплення між

 нормальним і ектопічним імпульсом

 2) періодична поява зливних комплексів QRS

 3) наявність кратних відносин інтеректопіческіх

 інтервалів

 4) всі відповіді правильні

 5) правильної відповіді немає 175. Тріпотіння передсердь НАЙБІЛЬШ СКЛАДНО

 ДИФЕРЕНЦІЮВАТИ З

 1) тріпотінням шлуночків

 36

 2) пароксизмальної антідромной тахікардією при

 синдромі WPW

 3) вузловий пароксизмальної тахікардією

 4) передсердної тахікардією з АВ-блокадою II ступеня

 5) фібриляцією передсердь 176. У диференціальної діагностики тріпотіння

 ПЕРЕДСЕРДЬ І передсердна тахікардія З АВ-

 БЛОКАДОЮ II СТУПЕНЯ НАЙБІЛЬШ найважливіших ознак

 Є

 1) зміна конфігурації передсердних комплексів

 2) висока частота передсердних комплексів

 3) висока частота шлуночкових комплексів

 4) наявність вторинних змін кінцевої частини

 шлуночковогокомплексу

 5) правильної відповіді немає 177. ПРИ тріпотіння передсердь збуджує З

 ЧАСТОТОЮ

 1) 100 в хв.

 2) 150 в хв.

 3) 200 в хв.

 4) 250-350 в хв.

 5) 600 в хв. 178. АВ-блокади з ПРОВЕДЕННЯМ 2:1 при тріпотіння

 ПЕРЕДСЕРДЬ

 1) можна розглядати як фізіологічну

 2) слід розглядати як прояв прихованого

 порушення АВ-провідності

 3) слід розглядати як показання до тимчасової ЕКС

 4) слід розглядати як показання до постійної

 ЕКС

 5) правильної відповіді немає 179. КЛАСИЧНІ ХВИЛІ F ПРИ тріпотіння передсердь

 ЧАСТІШЕ можна спостерігати в

 1) V1-2 відведеннях

 2) II, III і aVF відведеннях

 3) V3-4 відведеннях

 4) V4-6 відведеннях

 5) I, aVL відведеннях 180. ДЛЯ ВУЗЛОВИЙ реципрокним пароксизмально

 ТАХІКАРДІЇ НАЙБІЛЬШ ХАРАКТЕРНО

 37

 1) наявність негативного зубця P в II, III, aVF

 відведеннях перед комплексом QRS

 2) різке подовження PQ в момент виникнення

 тахікардії

 3) наявність позитивного зубця Р відразу за комплексом

 QRS

 4) все перераховане

 5) нічого з перерахованого 181.
 Негативний зубець Р ПРИ ВУЗЛОВИЙ

 Пароксизмальнатахікардія частіше розташовані

 1) за комплексом QRS

 2) перед комплексом QRS

 3) збігається з комплексом QRS

 4) зубець Р відсутній

 5) правильної відповіді немає 182. Негативний зубець Р при пароксизмальній

 ТАХІКАРДІЇ У ХВОРОГО З СИНДРОМОМ WPW ЗВИЧАЙНО

 РОЗТАШОВАНИЙ

 1) за комплексом QRS

 2) перед комплексом QRS

 3) збігається з комплексом QRS

 4) зубець Р відсутній

 5) правильної відповіді немає 183. НАЙБІЛЬШ достовірні ознаки ФЕНОМЕНА WPW

 Є

 1) укорочений інтервал PQ

 2) наявність хвилі дельта

 3) розширення комплексу QRS

 4) наявність пароксизмальних тахікардій

 5) обтяжений сімейний анамнез 184. Дозволяє виключити пароксизмально

 Суправентрикулярної тахікардії

 1) раптовий початок і припинення

 2) комплекси QRS НЕ розширені

 3) поліурія наприкінці нападу

 4) частота серцевих скорочень до 120 в хвилину

 5) може бути куповані при масажі каротидного

 синуса 185. Дозволяє виключити пароксизмально

 Суправентрикулярної тахікардії

 38

 1) раптове почастішання серцевих скорочень до 160-220

 в хвилину

 2) збереження правильного ритму

 3) відсутність хвилі Р перед шлуночковими

 комплексами

 4) комплекси QRS неушірени

 5) розширені, деформовані шлуночкові

 комплекси 186. Дозволяє виключити пароксизмально

 Суправентрикулярної тахікардії

 1) встановлено факт інтоксикації дигіталісом

 2) комплекс QRS не змінений

 3) показана вичікувальна тактика, седативні засоби

 4) лікування вибору -?-Блокатори внутрішньовенно

 5) може бути за відсутності органної патології серця 187. ПРЕПАРАТ ВИБОРУ ДЛЯ уражень шлуночкового

 РИТМУ ПРИ тахісістоліческая ФІБРИЛЯЦІЇ

 ПЕРЕДСЕРДЬ

 1) кордарон

 2) верапаміл (изоптин)

 3) хінідин

 4) дігоксин

 5) новокаїнамід 188. У ХВОРОГО РАПТОМ ВОЗНИК ПРИСТУП

 Серцебиття (160 уд / хв), ЯКИЙ ЛІКАР купірувати

 Масажукаротидного синуса. НАПАД

 Серцебиття ШВИДШЕ ЗА ВСЕ був обумовлений

 1) синусовою тахікардією

 2) пароксизмальної миготливої ??аритмією

 3) пароксизмальним тріпотінням передсердь

 4) пароксизмальної надшлуночкової тахікардією

 5) пароксизмальної шлуночкової тахікардією 189. ПРИ ШЛУНОЧКОВОЮ ТАХІКАРДІЇ МОЖЕ БУТИ

 Використовувати

 1) лідокаїн

 2) дігоксин

 3) строфантин

 4) изоптин

 5) ніфедипін 39

 190. МАСАЖ каротидного синуса ПРИ ТАХІКАРДІЇ 184 В

 ХВИЛИНУ З правильний ритм призвело до уражень

 РИТМУ ДО 80 В ХВИЛИНУ. Найімовірнішим ДІАГНОЗ

 1) синусова тахікардія

 2) тріпотіння передсердь з блоком 2:1

 3) пароксизмальна шлуночкова тахікардія

 4) пароксизмальна передсердна тахікардія

 5) фібриляція передсердь 191. ДЛЯ тріпотіння передсердь ХАРАКТЕРНО

 1) передсердний ритм зазвичай 200-400 в хвилину

 2) дігоксин здатний попереджати рецидиви

 3) медикаментозне лікування - єдиний

 ефективний метод

 4) прогноз пацієнта несприятливий

 5) не призводить до розвитку серцевої недостатності

 192. ДЛЯ тріпотіння передсердь ХАРАКТЕРНО

 1) не може викликати або спровокувати серцеву

 недостатність

 2) хвилі тріпотіння найкраще видно у відведеннях П,

 Ш, aVF

 3) передсердний ритм зазвичай 100-150 в хвилину

 4) медикаментозне лікування - єдиний

 ефективний метод

 5) прогноз пацієнта несприятливий 193. ВИКЛЮЧИТИ ФІБРІЛЛЦІЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ДОЗВОЛЯЄ

 1) різні проміжки між шлуночковими

 комплексами

 2) можливий дефіцит пульсу

 3) зубці Р відсутні

 4) наявність регулярних передсердних комплексів у формі

 "Пили"

 5) можуть бути хвилі фібриляції передсердь 194. У ХВОРОГО 42 років, що страждають МІТРАЛЬНОГО

 Пороки серця, ПІСЛЯ АНГІНИ З'ЯВИЛИСЯ ЧАСТІ

 Передсердних екстрасистоли. МОЖНА ПРОГНОЗУВАТИ

 1) розвиток недостатності кровообігу

 2) поява фібриляції передсердь

 3) поява коронарної недостатності

 4) зменшення ступеня стенозу

 40

 5) підвищення артеріального тиску 195. Депресія сегмента ST може спостерігатися при

 1) дигіталісної інтоксикації

 2) артеріальної гіпертензії

 3) тривалому прийомі тіазидів

 4) ішемії міокарда

 5) всіх перерахованих станах 196. РИЗИК ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ЛІКУВАННІ глікозиди

 ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ПРИ

 1) гіперкальціємії

 2) гіперкаліємії

 3) лікування антагоністами кальцію

 4) гіпокаліємії

 5) все правильно 197. ВИДОВЖЕННЯ ІНТЕРВАЛУ Q-Т НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

 1) серцевої слабкості

 2) зниженні рівня кальцію в крові

 3) зниженні рівня калію в крові

 4) ацидозі

 5) гіпоксії 198. Виключити гострі МІОКАРДИТ МОЖЛИВО ПРИ

 ВИЯВЛЕННІ НА ЕКГ

 1) подовженого інтервалу P-Q

 2) депресії сегмента S-T

 3) інверсії зубця Т

 4) підйому сегмента S-T

 5) збільшення зубця Q 199. У ХВОРИХ клімактеричного

 Міокардіодистрофією зниження сегмента ST І

 Інверсія зубця Т частіше зустрічаються:

 1) у відведеннях V1-V4

 2) у відведеннях V5-V6

 3) у відведеннях I, аVL, V5-V6

 4) не зустрічається

 5) може зустрічатися при наявності гіпертрофії лівого

 шлуночка 200. НАПЕРСТЯНКА МОЖЕ ВИКЛИКАТИ

 1) розширення комплексу QRS

 2) скорочення інтервалів PQ 41

 3) збільшення вольтажу зубця Т

 4) скорочення інтервалу Q-T

 5) поява зубця U 201. НАПЕРСТЯНКА МОЖЕ ВИКЛИКАТИ

 1) збільшення інтервалу Q-T

 2) скорочення інтервалів PQ

 3) збільшення вольтажу зубця Т

 4) скорочення інтервалу Q-T

 5) поява зубця U 202. ІМПЛАНТАЦІЯ кардіостимулятор ВВАЖАЄТЬСЯ

 Показали навіть за відсутності клінічних

 СИМПТОМІВ У ХВОРИХ З

 1) СА-блокадою II ступеня

 2) АВ-блокадою II ступеня типу 2

 3) придбаної повної АВ-блокадою

 4) вродженої повної АВ-блокадою

 5) правильно 2 і 3 203. ПРИ ВИНИКНЕННІ АВ-блокада II ступеня ІЗ

 ПЕРЕРАХОВАНИХ пароксизмально

 Надшлуночкової тахікардії ЗАВЖДИ

 ПРИПИНЯЄТЬСЯ (г):

 1) передсердна тахікардія

 2) АВ-вузлова тахікардія

 3) АВ-тахікардія з участю додаткових шляхів АВ-

 проведення (синдром WPW)

 4) правильно 2 і 3

 5) правильної відповіді немає 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Порушення ритму"
 1.  ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ
    Порушеннями ритму серця, або аритміями, називають зміни частоти серцевих скорочень вище або нижче нормального межі коливань (60 - 90 в хвилину) і локалізація джерела збудження (водія ритму), тобто будь несінусовий ритм; нерегулярність ритму серця будь-якого походження; порушення або повне припинення провідності електричного імпульсу по різних ділянках провідної системи
 2.  Порушення ритму, викликані серцевимиглікозидами
    Зв'язок між введенням серцевих глікозидів, рівнем дигоксину в сироватці крові і частотою порушень ритму, які вважаються проявом інтоксикації серцевими глікозидами, вивчалася в проспективному дослідженні Goren і Denes [53]. За даними авторів, викликані серцевимиглікозидами порушення ритму спостерігалися у 10 з 69 хворих при холтерівське моніторування. Не було виявлено зв'язку
 3.  Серцева хірургія
    У хворих, які перенесли операцію на відкритому серці, в післяопераційний період часто відзначаються передсердні та шлуночкові порушення ритму. Dewar і співавт. [54] опублікували результати ретельного передопераційного, інтраопераційного та постоперационного холтерівського моніторування в групі з 52 хворих, які перенесли хірургічне втручання на серці. Дослідники відзначили: 1) високу частоту
 4.  Передсердні порушення ритму: клінічні концепції
    П.В.Л.Каррі і М.Шеназа (Р. VL Curry and M. Shenasa) Приблизно в 60% клінічних випадків порушення ритму серця або виникають у передсердях, або захоплюють їх [1]. Повний спектр таких порушень ритму включає в себе, з одного боку, поодинокі екстрасистоли передсердь, що не представляють якої-небудь загрози, і з іншого - хронічне, необоротне мерехтіння (фібриляцію)
 5.  Бабунц І.В., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А.. Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму, 2011
    У книзі дані механізми регуляції серцевого ритму, методи аналізу варіабельності серцевого ритму, функціональні проби з протоколами, педіатричні
 6.  Протипоказання ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ
    Протипоказань до проведення ВСР як методу дослідження немає. Однак існують деякі протипоказання до інтерпретації результатів дослідження ВСР. Таким абсолютним про-тівопоказанія є наявність у пацієнта штучного водія ритму у випадку, якщо він є-ється основним джерелом СР (немає сенсу в аналізі СР). Відносними протипоказаннями є при-ляють: - велика кількість
 7.  Передсердні порушення ритму: основні концепції
    М. А. Алесси і Ф. І. М. Банк (М. A. Allessie and FI М. Bonke) При обговоренні концепцій передсердних екстравозбужденій і тахіаритмії виникає ряд проблем. Основна складність полягає в тому, що, незважаючи на глибокі і блискучі дослідження в даній області, механізми, що лежать в основі більшості порушень ритму у людини, до кінця неясні. Тому ми не можемо дати тут повне
 8.  Визначення
    ФП - різновид надшлуночкової тахіаритмії, що характеризується некоординованою електричною активністю передсердь з подальшим погіршенням їх скорочувальної функції. ФП є найбільш поширеним стійким порушенням серцевого ритму, частота якого підвищується з віком. На частку ФП припадає близько І госпіталізацій з приводу порушень серцевого ритму. ФП часто супроводжується
 9.  Показання до проведення холтерівського моніторування ЕКГ
    1. Наявність у хворого скарг, які можуть бути наслідком порушень ритму серця (серцебиття, епізоди втрати свідомості, запаморочення, перебої в роботі серця). 2. Оцінка ризику розвитку небезпечних для життя аритмій у пацієнтів без вищеперелічених скарг при наступних патологіях: а) ГКМП, б) перенесений інфаркт міокарда, ускладнений СН або порушенням ритму; в) синдром подовженого
 10.  Оцінка синусового ритму
    Умовою розпізнавання синусового ритму на ЕКГ, зареєстрованої при проведенні холтерівського моніторування, є наявність позитивних зубців Р. Зміни амплітуди зубців Р, часто виявляються на холтерівської записи, є переважно вираженням дихальних або позиційних змін ЕКГ, але можуть бути також ознакою міграції водія ритму по передсердям. Якщо зміни аплітуди
 11.  Класифікація порушень ритму серця
    Порушення ритму діляться на три основні групи: - порушення утворення збудження; - порушення проведення збудження; - поєднання порушеного освіти і порушеного проведення збудження. Порушення утворення збудження I. Гомотопічні порушення ритму. 1.Порушення освіти імпульсів в СУ. 2.Сінусовая тахікардія. 3.Сінусовая брадикардія. 4.Отказ
 12.  Імплантні кардіовертери-дефібрилятори (ІКД, ІКВД)
    Зупинка кровообігу у пацієнта може відбутися не тільки при зупинці водія ритму серця або розвитку порушень проведення (блокад), а й при фібриляції шлуночків або при шлуночкової тахікардії. Якщо людина з цієї причини має високий ризик зупинки кровообігу, йому імплантують кардіовертер-дефібрилятор. Крім функції стимуляції при брадисистолической порушеннях ритму
 13.  Синусова аритмія
    При синусової аритмії водієм ритму є синусовий вузол, але ритм збудження нерегулярний. Визначення синусових порушень ритму не стандартизовані; деякі автори вважають, що діагноз синусової аритмії можна поставити, якщо відмінність між найкоротшим і найдовшим. Інтервалами Р-Р перевищує 120 мс [89]. Інші критерії, що визначають синусовую аритмію, включають зміни
загрузка...

© medbib.in.ua - Медична Бібліотека
загрузка...