ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012 - перейти до змісту підручника

Напрями профес.дея-ти практіч.псіхолога

Основними напрямками діяльності практичного психолога в установі системи освіти, передбачені « Положенням про психологічну службу освіти »є:

Психопрофілактична робота передбачає діяльність по:

o розробки, апробації та впровадження розвиваючих програм для дітей різного віку з урахуванням завдань кожного вікового етапу ;

o контролю за дотримання психогігієнічних умов навчання і розвитку дітей в освітніх установах і сім'ї, забезпеченням гармонійного, психічного розвитку та формування особистості дітей на кожному етапі їх розвитку; елімінування несприятливих психологічних факторів в освітньому середовищі, родині ;

o забезпечення умов оптимального переходу дітей на наступну вікову ступінь, попередження можливих ускладнень у психічному розвитку і становленні особистості дітей і підлітків в процесі безперервної соціалізації;

o підготовці дітей і підлітків до свідомості тих сфер життя, в яких вони хотіли б реалізувати свої здібності і знання;

o своєчасного попередження можливих порушень психосоматичного і психічного здоров'я дітей.

Психодиагностическая робота

Розвиваюча та психокорекційна робота передбачає діяльність по:

o активної взаємодії психолога з дітьми та дорослими, що забезпечує психічний розвиток і становлення особистості дітей, реалізації вікових та індивідуальних можливостей розвитку дітей;

o участі в розробці, апробації та впровадженні комплексних психолого-медико-педагогічних розвиваючих і корекційних програм;

o реалізації комплексу індивідуальних орієнтованих заходів з ослаблення, зниження або усунення відхилень фізичному, психічному, моральному розвитку неповнолітнім.

Консультативна робота передбачає діяльність по:

o консультування адміністрації освітнього закладу з питань управління педагогічним колективом, адміністрації та педагогів, з питань розвитку, навчання і виховання і освіти дітей;

o консультування батьків і членів сімей дітей з питань виховання, сімейних і міжособистісних взаємодій;

o консультування представників інших служб та державних органів, що звертаються в освітній заклад з питаннями, пов'язаними з розвитку дітей з проблем вікових та індивідуальних особливостей психічного, особистісного розвитку дітей та молоді.
Соціалізації та соціальної адаптації неповнолітніх.

Психологічне просвітництво передбачає діяльність:

o отримання своєчасної інформації про індивідуально-психологічних особливостях дітей і підлітків, динаміку процесу розвитку, необхідної для надання психологічної допомоги дітям. Їх батькам педагогам;

o виявлення можливостей. інтересів, здібностей і схильностей дітей для забезпечення найбільш повного особистісного і професійного самовизначення;

o визначення причин порушень у навчанні, поведінці та розвитку неповнолітніх.

Психологічна реабілітація передбачає діяльність по:

o психологічного супроводу дітей, членів їх сімей в процесі консультативної та психокорекційної роботи з ним;

o конструювання адаптивних моделей поведінки та соціальних взаємодій, що забезпечують найбільш повну соціалізацію та інтеграцію в суспільство проблемних дітей та їх сімей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Напрями профес.дея-ти практіч.псіхолога "
 1. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 2. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
  Діагностичні методи. У акмеології застосовуються всі основні діагностичні методи, які використовуються в психології, психіатрії, педагогіки, соціальної психології та деяких інших суміжних науках. При цьому було б невірно недооцінювати такі перевірені методи, як бесіда, спостереження, експеримент, тестові методики та ін Ці методи володіють потужними діагностичними функціями.
 3. Актуальність і завдання акмеології
  У наш час багато уваги приділяється проблемам прогресивного і поступального розвитку зрілої особистості, її вищих професійних та особистісних досягнень, проблемам професіоналізму особистості. Але при цьому, хоча люди у віці від 30 до 50 років становлять більшість активно трудящих, в традиційній психології до недавнього часу в основному розвивалися напрямки підліткової і старечої
 4. Профессіограма і Вимоги до особистості педагога-психолога
  Вплив однієї особистості на іншу - це вплив на свідомість, волю, емоції, через них - на поведінку і діяльність людини в цілому. Воно здійснюється за допомогою різних психологічних механізмів. Вплив - це процес і результат зміни однією людиною іншої, його установок і інших сторін психічної реальності в ході взаємодії з ним. Переконання - інтелектуально-емоційна
 5. К
  КАР'ЄРА - процес самореалізації особистості, своїх можливостей у професійній діяльності, сутнісної характеристикою якого є просування, що розглядається в широкому сенсі у вигляді загальної послідовності етапів розвитку людини в основних сферах життя: сімейної, трудової; а у вузькому - пов'язується з динамікою соціального стану, статусу та активності особистості. К. - посадова
 6. Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
  Монографії 1. Деркач А.А., Соловйов І.О., Асєєв В.Г. Акмеологические основи оптимізації прийняття економічних та управлінських рішень. Воронеж: РАГС, 2000 - 4 д.а. 2. Соловйов І.О., Соловйова Н.В., Вішіна Г.В. Музейна педагогіка: традиційні та інноваційні процеси. Воронеж: Наукова книга, 2005 - 10,1 д.а. 3. Деркач А.А., Соловйов І.О. Акмеологическая середу розвитку
 7. Список літератури
  Агаджанян Н.А., Дегтярьов В.П., Русанова Є.І. Здоров'я студентів. - М.: Російський університет дружби народів, 1997. - 199 с. 2. Айзман Р.І. Валеологическая педагогіка / Актуальні проблеми валеології в освіті. / / Матеріали другої Всеросійської науково-практич. конф. - Липецьк, 1999. - С. 9-11. 3. Акмеологія: Підручник. / К.А. Абульханова, А.А. Бодальов, А.К. Маркова та ін; під заг. ред.
 8. ВСТУП
  Нині помітно интенсифицировался процес інтеграції наукових знань про людину, про особистість. Поступово долаються вузько соціологічні, психологічні, педагогічні і т.д. підходи до людини, все більшою мірою комплексируются знання про особистість, все більш очевидною стає необхідність усвідомлення, осмислення інтеграційних тенденцій в человековедении. У цьому відношенні
 9. Основні положення дисертації відображені в наступних публікаціях
  Монографії і глави у колективних монографіях: 1. Манойлова, М.А. Акмеологія етнічної толерантності суб'єктів фундаментальної освіти. Монографія / М.А. Манойлова. - Львів: ПДПУ, 2010. - 300 с. (18,75 д.а.). ISBN 978-5-87854-570-9 2. Манойлова, М.А. Стратегії совладания як механізм саморегуляції та адаптації в ТЖС. / М.А. Манойлова / / Психологічна стійкість молоді до негативного
 10. Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора
  Публікації в наукових виданнях, рекомендованих ВАК РФ: 1. Софіїну, В. Н. Системний підхід до роботи з командою резерву керівників на технічних підприємствах / В. Н. Софіїну / / Акмеологія. - 2004. - № 4. - С. 65-69. 2. Софіїну, В. Н. Акмеологический підхід до розвитку професійної компетентності фахівця / В. Н. Софіїну / / Прикладна психологія. - 2005. - № 6. - С. 65-71.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека