Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Напрямок акмеологічного супроводу діяльності персоналу

Як свідчать дані досліджень останніх років, интегративное оформлення даної ідеї знаходить втілення в психолого-акмеологічному супроводі сукупного праці та всіх його компонентів. У зв'язку з цим, потрібне уточнення важливих понять, а саме сутності, змісту та організації психолого-акмеологічного супроводу. Акмеологический характер моделі психолого-акмеологічного супроводу полягає в забезпеченні розкриття творчого потенціалу керівника в єдиному контексті праці, продуктивної саморегуляції психічної стійкості та здорового способу життя. Знання моделі психолого-акмеологічного супроводу є основою і орієнтиром, що вносить визначеність в оптимізацію психічної стійкості персоналу.

Вивчення практики діяльності управлінців та аналіз їх функціональних (посадових) обов'язків дозволили виділити найбільш характерні боку їх поточної роботи. Виявлено, що в процесі управління тільки 13,5% керівників системно пізнають, аналізують і прогнозують свою діяльність і результати, приділяючи увагу підтримці свого здоров'я і психічної стійкості. При цьому тільки кожен другий займається даною роботою понад встановлені посадових обов'язків. Тому модель психолого-акмеологічного супроводу має цінність не тільки як теоретична розробка, а й виняткова актуальна для практики функціонування організацій. Ефективність її використання у вирішальній мірі залежить від системи акмеологічного забезпечення.

Акмеологическое супровід у сфері професійної діяльності персоналу доцільно вести за такими напрямами:

- акмеологическое моделювання професійної діяльності, пріоритетне місце в якій займає управлінська діяльність;

- експертний моніторинг професіоналізації персоналу і розвиток їх творчого потенціалу в процесі праці;

- акмеологічний сервіс - соціально-психологічне, психотехнологических і педагогічне забезпечення ефективної професійної діяльності керівника;

- актуалізація саморегуляції психічної стійкості в рамках психолого-акмеологічного супроводу;

- організація системної діяльності акмеологической служби в конкретній структурі.

Для людини важливо бачити можливості психолого-акмеологічного супроводу професійної діяльності як для її оптимізації, так і для забезпечення здорового способу життя, ефективної саморегуляції психічної стійкості суб'єктів праці. Дослідження показують, що зміст психолого-акмеологічного супроводу повністю обумовлено цілями професійної діяльності персоналу та інтересами конкретної людини. Отримані дані вказують на те, що кожне виділений напрям психолого-акмеологічного супроводу доцільно наповнити конкретним змістом.

Акмеологічне моделювання професійної діяльності керівника державних структур включає:

- аналіз цілей, завдань, об'єктивно необхідних управлінських функцій і передумов продуктивного виконання всієї діяльності керівника в загальному контексті праці та з урахуванням життєвих інтересів конкретного управлінця;

- розробка та апробація прогностичної та нормативної моделей управлінської діяльності керівників, а також цілісної концепції оптимізації реальних сторін їх праці (всіх видів виконуваної діяльності, повсякденних відносин, індивідуального розвитку і сукупних результатів життєдіяльності);

- підготовка обгрунтованих пропозицій щодо використання продуктивних алгоритму, технології і процедури здійснення праці у взаємозв'язку всіх його сторін, а також вироблення критеріїв, показників оцінки рівнів його ефективності;

- здійснення системно-структурного аналізу іміджу, менталітету і стилю управлінської діяльності керівників, а також формулювання вимог до них у відповідності з інтересами праці та утвердження здорового способу життя.

Така принципова позиція, заснована на результатах дослідження, полягає в тому, що при реалізації всіх цих напрямків слід звертати постійну увагу на зміцнення психічного ресурсу суб'єктів праці та забезпечення їх здорового способу життя.

Експертний моніторинг професіоналізації керівників і розвиток їх творчого потенціалу передбачає вирішення таких питань, як:

- розробка дослідницько-діагностичних та експертних процедур соціально-психологічного аналізу і прогнозування управлінської діяльності керівників, оцінка їх професійної компетентності та сприяння у виробленні стратегії продуктивного розвитку власного творчого потенціалу;

- створення і використання інструментарію та методик розвитку творчого потенціалу і якостей керівників, необхідних їм для ефективної управлінської діяльності;

- розробка соціально-психологічних основ добору, розстановки кадрів, їх професійного становлення та підготовки, а також методики оцінки рівня професійної компетентності згідно з виробленими критеріями і показниками;

- виявлення загальних соціально-психологічних закономірностей розвитку професійної компетентності керівників і врахування конкретних результатів їх професіоналізації, а також розробка науково-практичних рекомендацій з діагностики та експертизи.

Акмеологчіескій сервіс, що включає соціально-психологічне, психотехнологических і педагогічне забезпечення життєдіяльності керівників здійснюється за такими напрямами:

- вивчення умов і факторів, що впливають на результативність управлінської діяльності конкретного керівника , які суттєво впливають на соціально-психологічну обстановку в колективі;

- формування і розвиток акмеологічної культури у персоналу, потреби у них до творчої самореалізації і здібності до здійснення оптимальної управлінської діяльності, комунікації, поведінки;

- підготовка керівників до творчого використання продуктивних технологій в повсякденних і нестандартних умовах;

- забезпечення комфортних умов діяльності, а також відновлення психологічного ресурсу керівників;

- психологічне сприяння при вирішенні проблем в психологічно складних ситуаціях (конфлікти, протиріччя у професійній діяльності, у взаєминах та ін.)

Створення організаційно-психологічних передумов для активізації саморегуляціонной діяльності персоналу:

- теоретична та методична підготовка з проведення саморегуляціонной діяльності;

- практичне розвиток саморегуляціонной культури;

- здійснення саморегуляціонной діяльності в рамках цілісної психолого-акмеологічної моделі;

- моніторингова діагностика, оцінка та корекція саморегуляціонной діяльності держслужбовців відповідно до критеріїв оптимальності;

- вдосконалення саморегуляціонной діяльності психічної стійкості.

Організація системної роботи психолого-акмеологічної служби в конкретній держструктурі передбачає системно-цілісне рішення завдань професійної діяльності, оптимізації всього праці та життя, які орієнтовані на конкретного службовця і весь персонал. Весь комплекс жізнедеятельностних питань вирішується відповідно до прийнятих моделлю, алгоритмом і цілісної технологією. У психолого-акмеологічному супроводі функціонування організацій однією з центральних завдань виступає оптимізація професійної діяльності та процес професіоналізації. При цьому в коло основних питань включаються:

- діагностика і аналіз соціальних, соціально-психологічних процесів, загального здоров'я і психічної стійкості та прогнозування їх розвитку;

- вироблення оптимальної моделі, алгоритму та технології реалізації персоналом управлінських функцій і продуктивної комунікації у процесі життєдіяльності;

- розробка механізму оптимізації та гармонізації цілей і завдань професійної діяльності з інтересами і потребами людей;

- здійснення психодіагностики, психотерапії та корекції психологічних характеристик і поведінки персоналу для сприяння їм в оволодінні оптимальним стилем управління, високою культурою спілкування і комфортного психічного стану;

- участь у плануванні та відпрацюванні програм професіоналізації та сприяння у практичному вирішенні соціально-психологічних проблем;

- надання психологічної допомоги співробітникам і підготовка їх до самостійного саморегуляції з використанням продуктивних технологій оптимізації та ефективної практики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Напрямок акмеологічного супроводу діяльності персоналу "
 1. Технології оптимізації емоційної стійкості
  План 1. Напрями акмеологічного супроводу діяльності персоналу. 2.Развитие творчого потенціалу керівників. З.Актівація саморегуляціонной діяльності. 4.Целевие програми оптимізації психічної стійкості. Ключові слова: психічна стійкість, продуктивна саморегуляція психічної стійкості, оптимізація психічної стійкості. - Психічна
 2. Розвиток творчого потенціалу керівників, активація саморегуляціонной діяльності, цільові програми оптимізації психічної стійкості
  В цілому сучасний досвід показує, що здійснення психолого-акмеологічного супроводу професійної діяльності дозволяє більш ефективно вирішувати багатопланові практичні завдання, що відображають інтереси суспільства, колективу та конкретної людини. Його реально склалася основа - соціально-психологічний супровід праці та життя людини і групи ефективно використовується в
 3. Психолого-акмеологічна служба: статус, функції, організація діяльності
  При обговоренні питань зв'язку акмеології з практикою особливу увагу слід приділити необхідності створення акмеологічних або психолого-акмеологічних служб. Психолого-акмеологические служби покликані стати важливою сполучною ланкою між психологічної та акмеологической наукою і практикою. Саме вони в першу чергу повинні продемонструвати можливості акмеології в ефективному вирішенні
 4. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10 / у -97) в цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025 - 4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 5. Організація анестезіологічної і реаниматологической допомоги в початковий період великомасштабної війни
  У великомасштабних війнах з масовими санітарними втратами визначальним моментом організації анестезіологічної і реаниматологической допомоги є невідповідність можливостей медичної служби обсягом покладеної на них роботи. Ця обставина диктує необхідність максимального спрощення та стандартизації змісту наданої допомоги. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі
 6. Введення
  «Війна ... Охорона здоров'я ... Яка незмірно глибока прірва лежить між цими поняттями! Війни є найбільшим лихом для народів. Вони неминуче супроводжуються незліченними жертвами, призводять до зубожіння і збільшенню захворюваності. Одним з найважчих наслідків війни є океан людських бід і страждань. Загибель та інвалідність людей, розруха, хвороби, осиротіння дітей
 7. Укази Президента Російської Федерації, що регламентують питання мобілізаційної підготовки
  3.2.1. Указ Президента Російської Федерації від 2 жовтня 1998 року № 1175 «Про затвердження Положення про військово-транспортного обов'язку» Військово - транспортний обов'язок встановлюється для своєчасного, якісного та в повному обсязі забезпечення транспортними засобами Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, а також створюваних на воєнний час
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека