ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Спостереження

Метод спостереження - один з найбільш об'єктивних і надійних методів психології. Він являє собою цілеспрямоване і систематичне вивчення дій, вчинків, поведінки в цілому, ставлення до служби і різних явищ навколишньої дійсності з метою виявлення, реєстрації та аналізу тих фактів, які можуть характеризувати спрямованість, характер, здібності та інші особистісні якості військовослужбовців.

При індивідуальному спостереженні предметом обстеження є практичні дії (вчинки) окремої людини. При цьому виявляються ставлення до військової служби, сформованість моральних, індивідуально-психологічних та інших якостей військовослужбовця, що мають важливе значення для успішного проходження військової служби.

Предметом спостереження можуть виступати міжособистісні контакти членів колективу, підрозділу, бойового розрахунку: їх кількість, тривалість, характер, активність, пристосування, ініціатива, домінування і інші показники внутрішньогрупової взаємодії.

Крім цього спостереження допомагає вирішити і ряд питань вивчення індивідуальних особливостей військовослужбовців (спрямованості особистості, організаторських, педагогічних, комунікативних, лідерських, емоційних, вольових та інших якостей).

До вивчення військовослужбовця методом спостереження необхідно залучати найрізноманітніші категорії осіб, які мають з ним прямий контакт.

Для підвищення ефективності спостереження рекомендується створювати ситуації, в яких військовослужбовець міг би в максимальному ступені і в короткий термін проявити ті якості, які необхідно у нього оцінити. Наприклад, ставити завдання, вирішення яких вимагає технічних, організаторських, лідерських, емоційно-вольових та інших якостей.

При визначенні відношення до військової служби слід звертати увагу на дотримання норм і правил поведінки, регламентованих статутами Збройних Сил, виконання розпорядку дня, функціональних обов'язків, дисциплінованість, старанність, взаємини з командирами. Інформацію про якості характеру, здібностях військовослужбовця та ступеня його нервово-психічної стійкості дають дії в складних і небезпечних ситуаціях, що вимагають витримки, самовладання та психологічної гарту. Швидкість, точність і якість виконання різного роду нормативів і завдань з бойової та спеціальної підготовки дають можливість оцінити рівень сформованості індивідуально-психологічних якостей.

Спостереження в ході бесіди або проведення психологічного обстеження також дає можливість виділити ряд ознак, які говорять про незадовільний рівень нервово-психічної стійкості військовослужбовця.
До таких ознак слід віднести розв'язна поведінка, легку дратівливість, запальність, нетерплячість і метушливість, театральність, демонстративність, сором'язливість, замкнутість, плаксивість, незручність, незграбність і різкість рухів, скутість пози, незручну посадку, невмотивовані рухи руками і ногами, часте моргання, сіпання повік і щік, закусиваніе губ, почервоніння шкірних покривів обличчя і шиї, підвищену пітливість. Недостатню кмітливість і тямущість характеризують питання не по суті, вираз розгубленості й переляку, часте звертання до товаришів за роз'ясненнями, запізнення, затримка з початком роботи або її припинення при тестуванні, примітивність висловлювань.

Існує кілька різновидів методу спостереження в залежності від: ступеня формализованности - контрольоване і неконтрольоване; ступеня участі спостерігача в досліджуваній ситуації - включене і включене; умов організації - відкрите і приховане; місця проведення - польове і лабораторне , регулярності проведення - систематичне і випадкове.

Контрольоване спостереження заздалегідь передбачає ситуації спостереження і конкретні способи реєстрації фактів. Найчастіше воно застосовується в дослідженнях описового і експериментального плану, коли психолог знайомий з досліджуваним явищем і його цікавлять тільки описові характеристики. Наприклад, при вивченні відхиляється військовослужбовців з числа поповнення може бути передбачене спостереження конкретних форм самораспределенія обов'язків між ними в процесі службової діяльності, а також взаємовідносин між ними.

Неконтрольоване спостереження застосовується з метою попереднього знайомства з проблемою. При його проведенні відсутня детальний план дій спостерігача, визначені лише найзагальніші риси ситуації. Цей різновид спостереження широко застосовується на початковому етапі вивчення особового складу і доповнюється іншими методами збору інформації.

Відкрите спостереження передбачає оповіщення спостережуваних про те, що за ними ведеться спостереження. Таке спостереження особливо характерно при формуванні команд, що виконують завдання у відриві від частини. Особовий склад заздалегідь знає, що психологом та іншими офіцерами проводяться ряд заходів, в тому числі і спостереження, з метою вивчення психологічної сумісності команди, а також виявлення військовослужбовців з незадовільним рівнем нервово-психічної стійкості.

При прихованому спостереженні військовослужбовці не знають, що є об'єктом вивчення. Цей різновид спостереження найбільш ефективна, але може застосовуватися при вивченні воїнів у вільне проведення часу.
У цій ситуації можна виявити інтереси та захоплення окремих військовослужбовців, систему відносин в підрозділі, наявність мікрогруп, їх спрямованість, неформальних лідерів, знедолених і т.д.

Включене спостереження передбачає безпосередню участь психолога (спостерігача) в події, що. Дослідник може не виділятися, як спостерігач (приховане включене спостереження), здійснюючи вивчення групи військовослужбовців як би зсередини, що дозволяє йому спостерігати приховані соціальні явища. Так, при виявленні військовослужбовців з числа поповнення з незадовільним рівнем нервово-психічної стійкості психологом може бути підготовлений досвідчений сержант або солдатів, призначений для роботи з таким поповненням. У разі попереднього інформування особового складу про проведеному спостереженні говорять, про включений відкритому спостереженні (спільне з спостерігачем виконання навчально-бойових завдань, спортивні ігри і т.д.).

Чи не включене спостереження здійснюється з боку. Спостерігач не є учасником подій, що відбуваються. Воно може бути як прихованим, так і відкритим.

Польове спостереження - спостереження, здійснюване в природних для військовослужбовців умовах життєдіяльності (у полі, на полігоні, в поході, парку і т.д.).

Лабораторне спостереження характеризується штучними умовами, які тільки моделюють природні. Умови, місце і час проведення спостереження визначаються психологом (іншим спостерігачем). Така організація спостереження дозволяє більш глибоко вивчити цікавлять сторони життєдіяльності військовослужбовців.

Систематичне спостереження проводиться регулярно з заданою періодичністю. Зазвичай воно здійснюється за детально розробленою методикою з високим ступенем конкретизації роботи спостерігача.

Випадкове спостереження зазвичай не планується, але є багатим джерелом інформації. У повсякденному житті часто виникають психологічно значимі і інформативні ситуації, які неможливо змоделювати в лабораторних умовах. Такі ситуації вимагають від психолога (спостерігача) високої готовності, оскільки трудність спостереження полягає в непередбачуваності та випадковості їх виникнення.

Всі дані спостереження повинні записуватися, систематизироваться, оброблятися з урахуванням інформації, отриманої за допомогою інших методів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спостереження "
 1. ХВОРОБА (СИНДРОМ) Шегрена
  спостереження подібної тріади або окремих проявів секреторною залозистої недостатності описувалися і раніше. За минулі півстоліття склалося чітке уявлення, що синдром Шегрена часто поєднується не тільки з поліартритом (ревматоїдний), але і різними дифузними хворобами сполучної тканини, лімфопроліфератівнимі, аутоімунними (гепатит, фіброзуючий альвеоліт, тиреоїдит Хашимото та.
 2. ЕТІОЛОГІЯ
  спостереження відоме протягом більше ста років. Сенс його полягає в наступному: хворому БА у якого напад виникав після вдихання аромату свіжих червоних троянд, показували штучну троянду, природно без жодного запаху. І всякий раз тільки при одному вигляді квітки у хворого розвивався пароксизм утрудненого дихання. Рефлекторний механізм при даному варіанті астми не викликає сумнівів,
 3. КЛІНІЧНА КАРТИНА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
  спостереження за хворими. Захворювання гортані і трахеї (пухлини, запальні процеси, рубцеві стенози, опіки, ожиріння гортані) супроводжуються кашлем, задишкою, сухими хрипами і можуть викликати діагностичне утруднення. - Однак при всіх цих станах спостерігається стридорозное порушення дихання (утруднення дихання на вдиху більше ніж на видиху), відсутні клінічні прояви
 4. ревматоїдний артрит. ХВОРОБА БЕХТЕРЕВА
  наглядом лікаря мінімум протягом року, так як це захворювання може бути нерозпізнаним дебютом ревматоїдного артриту, ревматизму та інших запальних захворювань сусутавов, за відсутності ознак цієї патології хворий знімається з обліку і
 5. деформуючого остеоартрозу. ПОДАГРА.
  спостереження, згідно з якими захворюваність на подагру у жінок значно збільшується в клімактеричному періоді, а у чоловіків після настання статевої зрілості. У жінок, які страждають подагрою часто спостерігаються вторинні статеві ознаки чоловічого типу: низький голос, грубуваті риси обличчя, гіпертрихоз, надлишковий розвиток м'язової системи. Харчування. Значення аліментарного фактора є
 6. ПАТОГЕНЕЗ
  спостереження і дослідницький досвід, накопичений до теперішнього часу, свідчить про те, що генетичний вплив на артеріальний тиск має полигенную природу. Зараз вже ідентифіковані ген калікреїну, локалізований в 1-й хромосомі, ген ангіотензинперетворюючого ферменту (10 - я хромосома), комплекс гістосумісності (6-а хромосома), які внесли певну ясність у питання
 7. КЛАСИФІКАЦІЯ
  спостереження для визначення прогнозу і тактики лікування. Але при виписці з стаціонару діагноз "вперше виникла стенокардії" повинен бути уточнений і змінений. - СТАБІЛЬНА форма СТЕНОКАРДІЇ НАПРУЖЕННЯ характеризується відносною сталістю клінічної картини та перебігу захворювання без помітної зміни числа і вираженості ангінозних нападів протягом трьох місяців з моменту виникнення
 8. ПІЄЛОНЕФРИТ
  наглядом терапевтів та урологів. Під інфекцією сечових шляхів мається на увазі наявність істинної бактеріурії, що супроводжується ознаками тотального запального процесу в нирках і сечових шляхах. У таких випадках крім ураження нирок є цистит, простатит і захворювання сечовипускального каналу. Цей термін використовують, коли неможливо діагностувати ознаки локального ураження
 9. ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
  спостереження за такими хворими, з їх допомогою вдається оцінити співвідношення паренхіми нирки та її синуса, стан мисок і чашечок, виявити наявність конкріментов в тому числі і рентгеннегатівних. Застосування радіоізотолуих методів (ренографія, сцинтиграфія нирок) дозволяє відзначити порушення васкулярного і секреторного сегментів кривої реограми, асиметрію і зміна характеру ренограмм,
 10. ВТОРИННІ ГОСТРІ ПНЕВМОНІЇ
  спостереженні можна простежити розвиток запального вогнища, поява вологих хрипів на обмеженій ділянці, притуплення перкуторного звуку зареєструвати буває дуже складно, заважає емфізема легенів. Важливим діагностичним критерієм є рентгенографічне дослідження, що дозволяє визначити що з'явилися ділянки інфільтрації. Найбільш частими збудниками є: пневмококи,
 11. ЛІКУВАННЯ.
  спостереження за цією групою хворих з використанням сучасних інструментальних методів дослідження (рентгенологічних та
 12. СИСТЕМНІ ВАСКУЛІТИ
  спостереження за хворим. По суті поєднана терапія середніми дозами преднізолону і циклофосфаміду є найбільш ефективною при гострому прогресуючому перебігу УП. Через 10-14 днів дозу преднізолону повільно знижують з переходом на альтернативний режим прийому. Дозу піклофосфаміда також повільно знижують під контролем аналізів крові. Для запобігання геморагічного циститу рекомендується
 13. КЛІНІЧНА КАРТИНА
  Симптоматика та особливості перебігу некалькулезного Хроні-чеського холециститу пов'язані з низкою факторів, які обумовлені інтенсивністю запального процесу, супутніми порушен-нями моторики жовчних шляхів, а так само хронічними захворюваннями інших органів травлення. Захворювання починається поволі, поступово, нерідко в юнакові-ському віці. Помірно виражені скарги виникають не
 14. Гостра ниркова недостатність
  наглядом і поступили в стаціонар з вираженими явищами недостатності нирок. Виражена олігурія у хворих без тривалого захворювання нирок в анамнезі свідчить на користь ОПН. Діагноз ОПН полегшується при наявності етіологічного фактора (важка травма, шоковий стан, переливання несумісної крові, сепсис, отруєння НЕФРОТИЧНИМ отрутами, токсико-алергічна реакція,
 15. хронічна серцева недостатність
  спостережень прийти до пізнання більшості медичних істин, якщо він не спирається на досвід попередників. Лікаря виховує не тільки читання, але і здатність обмірковувати прочитане, а також уміння застосовувати засвоєні істини у подібних випадках ». Але, тим не менш, як свідчать результати наведених вище Трайл, інгібітори АПФ мають унікальну здатність збільшувати виживання
 16.  Хронічний ентерит
    спостереження проводиться терапевтом (огляд 2 рази на рік), 1 раз на рік хворі консультуються гастроентерологом і проходять гастроентерологічне обстеження (ФГДС, УЗД, стан білкового, ліпідного, вуглеводного, мінерального обміну, копроціто-грама, функціональний стан печінки, всмоктувальна здатність кишечника, бактеріологічне дослідження калу). При появі вираженої
 17.  Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
    спостережень про патогенних властивостях Helicobacter pilori, CS Goodwin висунув теорію, названу концепцією "протікає дах" ("leaking roof" concept), згідно якої, Helicobacter pilori продукує ферменти муциназа та ліпазу, що розкладають захисну шлунковий слиз. Тим самим порушується цілісність слизового гелю, який стає менш в'язким і частково втрачає свої протективного властивості,
 18.  1.4. Хронічним легеневим серцем (ХЛС)
    спостереження за сатурацією крові в процесі оксигенотерапії. Пульсоксиметрія визначає ступінь насичення гемоглобіну крові киснем (SPO). Нормальна величина SPO - 94-98%. Тривалість інгаляції кисню від 30 до 60 хвилин і проводиться декілька разів на день. У домашніх умовах використовуються переважно портативні респіратори, регульовані за обсягом (PLY-100) і регульовані по тиску
 19.  2.4. Гострий коронарний синдром без підйому сегмента ST (ОКС БП ST)
    спостереження рекомендується: - Моніторинг ЕКГ - Повторне визначення тропонінів через 6 годин Хворі з високим ризиком смерті або розвитку ІМ (5-7 балів за TIMI) за результатами початкового спостереження (8-12 годин): 1. Рання постінфарктна стенокардія; 2. Підвищення змісту тропонінів або КФК MB в крові (в нормі КФК у жінок 24-170 ОД / л, у чоловіків-24-195 ОД / л; КФК MB - 24 ОД / л);
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека