ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Калюжний А.С.. Психологія взаємин у підрозділі, 2004 - перейти до змісту підручника

Спостереження взаємин

Характер взаємовідносин у колективі можна оцінити, спостерігаючи зміст і форми спілкування воїнів між собою. Вже за характером розмов, які ведуть офіцери, мічмани (прапорщики), старшини і матроси (сержанти і солдати), можна визначити, як вони ставляться один до одного. Доброзичливий тон бесід, готовність надати товаришеві посильну допомогу, співпереживання тих проблем, які турбують співрозмовника, свідчать про хороших взаєминах у колективі. Зауваження, висловлені в категоричній формі, прагнення в розмові зачепити один одного, показати свою перевагу, небажання допомогти співрозмовнику у чому б то не було, говорять про напруженості у взаєминах підлеглих.

Застосування розглянутої комплексної методики для вивчення соціально-психологічних явищ в невеликих колективах, в тому числі і у військово-морських підрозділах, має свої особливості як на етапі збору та накопичення інформації, так і під час обробки даних та їх інтерпретації. Офіцер, який проводить вивчення, постійно включений в систему взаємодій з військовослужбовцями. Якщо, спілкуючись з обстежуваними, він виступає в якості експерта, то, оперуючи отриманими результатами, він проявляє вже свої організаторські якості керівника колективу. У цьому випадку його високий статус, як ефективного керівника особового складу, об'єктивно обумовлюється наступним:

по-перше, він здійснює безпосередній збір, обробку та інтерпретацію отриманої інформації;

по-друге, він може, накопичуючи психологічну інформацію, відслідковувати динаміку соціально-психологічних процесів у підпорядкованих колективах;

по-третє, він уповноважений не тільки вивчати колектив, а й здійснювати його психологічну корекцію як на рівні особистості, так і на рівні контактної групи.


Одночасно офіцеру необхідно це пам'ятати і повністю реалізовувати не тільки свої службові повноваження, а й об'єктивно існуючі психологічні механізми вивчення та управління взаємовідносинами в підпорядкованих підрозділах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спостереження взаємин "
 1. Реферат. Діагностика нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями, 2009
  Вимоги до досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Напрями досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Форми прояви "нестатутних взаємин". Причини "живучості" нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями (на думку офіцерів). Портрет "авторитета" серед військовослужбовців строкової служби (у%). Діагностика нестатутних взаємин.
 2. Профілактика нестатутних взаємовідносин у військових колективах
  Профілактика нестатутних взаємин як предмет постійної уваги командирів усіх рівнів вимагає врахування психологічних аспектів самого негативного явища і тер його нейтралізації. У свою чергу, розуміння психології становлення і функціонування нестатутних взаємовідносин, а також шляхів їх локалізації становить серцевину всієї системи дисциплінування військ, забезпечення пильності
 3. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців, 2010
  Дисципліна - Конфліктологія Зміст. Введення. Військовий колектив. Міжособистісні відносини в середовищі військовослужбовців. Взаємовідносини як соціально-психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємовідносин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування. Висновок. Список
 4. Реферат. Взаємовідносини військовослужбовців, 2009
  Введення. Вивчення міжособистісних відносин в колективі і діагностика нестатутного поведінки. Профілактика - основне засіб попередження нестатутних взаємин. Висновок. Додатка. Список використаної
 5. ВСТУП
  Безліч проблем існує сьогодні в нашій країні і в Збройних Силах. Деякі з армійських проблем можливо вирішити тільки на Державному рівні, інші на рівні Міністерства Оборони, треті можливо вирішити силами командирів і особового складу. Проблема нестатутних взаємовідносин відноситься до того типу, які повинні вирішуватися на всіх згаданих рівнях. Падіння моральних устоїв в
 6. Основні особливості взаємовідносин у військовому колективі
  1. Нормативно-вольові взаємини будуються на основі вимог законів РУз і статутів 2. Пізнавальні пов'язані з процесом належать до службової діяльності. Так створюються гуртки любителів техніки, книголюбів, вивчення шляхів частини, її традицій. 3. Емоційні відносини виникають на грунті певних почуттів: оптимізму, вдячності, задоволеності або навпаки
 7. Клініко-психопатологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців
  Метод забезпечує отримання досить повного обсягу відомостей про військовослужбовця , його стан та умови життя; необхідної глибини і достовірності клінічної інформації; можливості чіткої, лаконічної й точної фіксації виявлених порушень. Включаючи в якості складових частин дослідження (розпитування), зовнішній огляд, спостереження за поведінкою, аналіз об'єктивних ознак розладів або
 8. Транскрипція. Процес трансляції у еукаріот
  Знання структури і функцій ДНК необхідно для розуміння суті деяких генетичних процесів, що протікають в клітині. Було ясно, що сама ДНК не може грати роль матриці при синтезі білків з амінокислот, оскільки майже вся ДНК знаходиться в хромосомах, розташованих в ядрі, в той час як майже всі клітинні білки синтезуються в цитоплазмі. Таким чином, генетична інформація, укладена в
 9. Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
  Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині
 10. . Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі, 2010
  Поняття діагностики в теорії та практиці сучасної соціальної роботи. Цілі, принципи та основні напрями діагностичної діяльності офіцера виховних структур. Діагностика військової дисципліни у підрозділі як напрям діяльності офіцера-вихователя (на прикладі виявлення порушень статутних правил взаємовідносин). Технологічна карта діагностики стану військової
 11. Конфлікти міжособистісних відносин
  Відомо, що відносини і взаємини в групах і колективах залежать не тільки від входять до них людей, а й від соціально- психологічних умов, в яких вони формуються. Але загальна закономірність полягає в тому, що чим ближче за рівнем свого розвитку група знаходиться до колективу, тим більш сприятливі умови вона створює для прояву кращих сторін в особистості і гальмування того, що
 12. Форми прояви "нестатутних взаємовідносин "
  o перекладання старослужащими своїх обов'язків на солдатів молодшого періоду служби (42%); o нанесення побоїв (27%); o словесні образи (29%); o відбирання грошей, продуктів харчування (17% ). Причини "живучості" нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями (на думку офіцерів): o безкарність кривдників (50%); o низький авторитет і дієвість роботи
 13. Експеримент в системі методів психологічного дослідження
  Організація психологічного дослідження. Класифікації методів психологічних досліджень (класична систематика, своєчасна систематика). Метод спостереження і постулат безпосередності. Види психологічного спостереження. Контроль суб'єктивних факторів у звітах спостерігачів. Методики спостереження в експериментальних схемах. Типи емпіричних даних у психологічному
 14. . Анатомо-топографічне взаємовідношення плоду і пологових шляхів матері під час пологів
  Взаємовідносини плоду і пологових шляхів матері визначається за чотирма показниками: позиція, положення, предлежа-ня і членорасположеніе плода. Під позицією плода розуміють відношення його спини до стінок живота матері. Розрізняють верхню (правильну), нижню і бічну (неправильні) позиції. Положення плоду - відношення поздовжньої осі його тіла до поздовжньої осі матері. Правильне положення -
 15. Епідеміологія
  Найбільш об'єктивно показники популяційної частоти захворювання відображені в межклініческом аутопсійного дослідженнях, відповідно до яких на 100 тис. розтинів феохромоцитома виявляється в 20-150 спостереженнях (в середньому - 50 спостережень). При екстраполюванні секційної статистики США та Австралії на чисельність населення Росії кількість хворих у нашій країні може скласти близько 70 тис.
 16. Вивчення психологічних особливостей військового колективу
  Якщо командир знає особливості очолюваного колективу, то він легко зуміє знайти найбільш ефективні методи управління, він отримує можливість з великим успіхом реалізувати прийняті рішення в будь-яких умовах обстановки. Для вивчення психологічних особливостей військового колективу командир підрозділу, як правило, користується методами спостереження, опитування, аналізу результатів групової
 17. ВИСНОВОК
  В даний час реформування Російської армії досягло свого піку, але вносяться зміни стосуються лише зовнішніх структур і кількісних показників, у той час, як внутрішня структура системи незмінна і страждає від різного роду криз. Велику проблему викликає адаптація призовників до умов військової служби, що вимагає постійної уваги фахівців. Одним з факторів,
 18. Ведення вагітних з резус-негативною кров'ю
  . Завдання спостереження 1. Виявити наявність сенсибілізації у вагітної. 2. Оцінити фактори ризику виникнення гемолітичної хвороби плода. 3. Провести неспецифічну десенсибілізуючу і специфічну профілактику резус-сенсибілізації. 4. Віднести вагітну до однієї з диспансерних груп спостереження для визначення обсягу оптимального обстеження і лікування. Виділяють три групи
 19. Диспансерне спостереження пацієнтів
  {foto6} Диспансеризація - це організація медичної діяльності, в основу якої покладені постійне, активне спостереження за станом здоров'я людей, виявлення захворювань на ранніх стадіях, вивчення та усунення причин їх виникнення, цілеспрямоване проведення соціальних, лікувально-оздоровчих, санітарно-гігієнічних і господарських заходів, спрямованих на поліпшення
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека