ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Л.С.Виготський. Психологія розвитку людини, 2005 - перейти до змісту підручника

Мислення і мова Передмова

Ця робота представляє собою психологічне дослідження одного з найважчих, заплутаність і найскладніших питань експериментальної психології - питання про мислення й мови. Систематична експериментальна розробка цієї проблеми, скільки нам відомо, взагалі не робилася ще ніким з дослідників. Рішення задачі, що стояла перед нами, хоча б з первинним наближенням могло бути здійснено не інакше як шляхом ряду приватних експериментальних досліджень окремих сторін даного нас питання, як, наприклад, дослідження експериментально утворюваних понять, дослідження письмової мови і її відносини до мислення, дослідження внутрішнього мовлення і т.д.

Крім експериментальних досліджень ми неминуче повинні були звернутися до теоретичного і критичному дослідженню. З одного боку, нам належало шляхом теоретичного аналізу та узагальнення великого накопичився в психології фактичного матеріалу, шляхом зіставлення, звірення даних філо-і онтогенезу намітити відправні пункти для вирішення нашої проблеми і розвинути вихідні передумови для самостійного добування наукових фактів у вигляді загального вчення про генетичні коренях мислення й мови. З іншого боку, потрібно було піддати критичному аналізу самі ідейно потужні з сучасних теорій мислення й мови для того, щоб відштовхнутися від них, усвідомити собі шляху власних пошуків, скласти попередні робочі гіпотези і протиставити з самого початку теоретичний шлях нашого дослідження тому шляху, який привів до побудови панують у сучасній науці, але неспроможних і тому потребують перегляду та подоланні теорій.

У ході дослідження довелося ще двічі вдаватися до теоретичного аналізу. Дослідження мислення й мови з неминучістю зачіпає цілий ряд суміжних і прикордонних областей наукового знання. Зіставлення даних психології мови та лінгвістики, експериментального вивчення понять і психологічної теорії навчання виявилося при цьому неминучим. Всі ці попутно зустрічаються питання, нам здавалося, усього зручніше вирішувати в їх чисто теоретичної постановці, без аналізу самостійно накопиченого фактичного матеріалу. Слідуючи цьому правилу, ми ввели в контекст дослідження розвитку наукових понять розроблену нами в іншому місці і на іншому матеріалі робочу гіпотезу про навчання і розвиток. І, нарешті, теоретичне узагальнення, зведення воєдино всіх експериментальних даних виявилося останньою точкою докладання теоретичного аналізу до нашого дослідження.

Таким чином наше дослідження виявилося складним і різноманітним за своїм складом і будовою, але разом з тим кожна приватна завдання, яке стояло перед окремими відрізками нашої роботи, була настільки підпорядкована спільної мети, настільки пов'язана з попереднім і подальшим відрізком, що вся робота в цілому - ми сміємо сподіватися на це - являє собою, по суті, єдине, хоча і розчленоване на частини дослідження, яке все цілком, в усіх своїх частинах спрямоване на вирішення основної та центральної завдання - генетичного аналізу відносин між думкою і словом.

Згідно з цією основним завданням визначилася програма нашого дослідження і справжньої роботи. Ми почали з постановки проблеми і пошуків методів дослідження.

Потім ми спробували у критичному дослідженні піддати аналізу дві самі закінчені і сильні теорії розвитку мови і мислення - теорію Піаже і В. Штерна, з тим щоб з самого початку протиставити нашу постановку проблеми і метод дослідження традиційної постановці питання і традиційному методу і тим самим намітити, чого, власне, слід нам шукати в ході нашої роботи, до якого кінцевого пункту вона повинна нас привести. Далі, нашим двом експериментальним дослідженням розвитку понять і основних форм мовного мислення ми повинні були предпослать теоретичне дослідження, що з'ясовує генетичні корені мислення й мови і тим самим намічати відправні точки для нашої самостійної роботи з вивчення генезису мовного мислення. Центральну частину всієї книги утворюють два експериментальних дослідження, з яких одне присвячено з'ясуванню основного шляху розвитку значень слів в дитячому віці, а інше - порівняльного вивчення розвитку наукових і спонтанних понять дитини. Нарешті, в заключній главі ми намагалися звести воєдино дані всього дослідження і представити в зв'язковому і цілісному вигляді весь процес мовного мислення, як він малюється в світлі цих даних.

Як і відносно якого дослідження, що прагне внести щось нове у вирішення досліджуваної проблеми, і щодо нашої роботи природно виникає питання, що вона містить в собі нового і, отже, спірного, що потребує ретельного аналізі та подальшій перевірці. Ми можемо в небагатьох словах перерахувати те нове, що вносить наша робота в загальне вчення про мислення й мови. Якщо не зупинятися на кілька новій постановці проблеми, яку ми допустили, і у відомому сенсі новому методі дослідження, застосованому нами, - нове в нашому дослідженні може бути зведене до наступних пунктів: 1) експериментальне встановлення того факту, що значення слів розвиваються в дитячому віці , і визначення основних ступенів у їх розвитку; 2) розкриття своєрідного шляху розвитку наукових понять дитини в порівнянні з його спонтанними поняттями і з'ясування основних законів цього розвитку; 3) розкриття психологічної природи письмової мови як самостійної функції мови і її відносини до мислення; 4) експериментальне розкриття психологічної природи внутрішнього мовлення і її відносини до мислення. У цьому перерахування тих нових даних, які містяться в нашому дослідженні, ми мали на увазі насамперед те, що може внести даний дослідження в загальне вчення про мислення і мови в сенсі нових, експериментально встановлених психологічних фактів, а потім вже ті робочі гіпотези і ті теоретичні узагальнення, які неминуче повинні були виникнути в процесі тлумачення, пояснення та осмислення цих фактів. Не право і не обов'язок учасника, зрозуміло, входити в оцінку значення та істинності цих фактів і цих теорій. Це - справа критики і читачів цієї книги.

Ця книга являє собою результат майже десятилітньої безперервної роботи автора і його співробітників над дослідженням мислення й мови. Коли ця робота починалася, нам ще не були ясні не тільки її кінцеві результати, а й багато виникли в середині дослідження питання. Тому в ході роботи нам неодноразово доводилося переглядати раніше висунуті положення, багато чого відкидати і відсікати як виявилося невірним, інше перебудовувати і поглиблювати, третій, нарешті, розробляти і писати зовсім наново. Основна лінія нашого дослідження весь час неухильно розвивалася в одному основному, взятому з самого початку напрямку, і в справжній книзі ми спробували розгорнути explicite багато чого з того, що в попередніх наших роботах містилося implicite, але разом з тим - і багато з того, що нам колись здавалося правильним, виключити з цієї роботи як пряме оману.

Окремі її частини були використані нами раніше в інших роботах і опубліковані на правах рукопису в одному з курсів заочного навчання (гл. V). Інші глави були опубліковані в якості доповідей або передмов до робіт тих авторів, критиці яких вони присвячені (гл. II і IV). Інші глави, як і вся книга в цілому, публікуються вперше.

Ми відмінно усвідомлюємо всі неминуче недосконалість того першого кроку в новому напрямку, який ми намагалися зробити в цій роботі, але ми бачимо його виправдання в тому, що він, на наше переконання, просуває нас вперед у дослідженні мислення й мови в порівнянні з тим станом цієї проблеми, яке склалося в психології до моменту початку нашої роботи, розкриваючи проблему мислення і мовлення як вузлову проблему всієї психології людини, безпосередньо приводить дослідника до нової психологічної теорії свідомості. Втім, ми торкаємося цю проблему лише в небагатьох заключних словах нашої роботи і обриваємо дослідження у самого її порога.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мислення і мова Передмова "
 1. Передмова
  Введення
 2. Передмова до 3-го ізданіюsssn
  Список
 3. Пізнавальні психічні процеси змісту: пам'ять, мислення, уява, мова
  Пізнавальні психічні процеси змісту: пам'ять, мислення, уяву,
 4. Зміст
  Передмова 9 Введення Глава I. Хвороби органів дихання 16 Глава II. Хвороби органів кровообігу 105 Глава III. Хвороби органів травлення 291 Глава IV. Хвороби нирок 391 Глава V. Хвороби системи крові 422 Глава VI. Системні васкуліти 50 ° Глава VII. Дифузні захворювання сполучної тканини ... 525 Глава VIII Хвороби
 5. Розумовий розвиток
  Розвиток мислення. У ранньому дитинстві закладаються основи розвитку мислення дитини: при вирішенні завдань, що вимагають встановлення зв'язків і відносин між предметами і явищами, дитина поступово переходить від зовнішніх орієнтованих дій до розумовим діям, використовуючи образи. Іншими словами, на основі наочно-діючої форми мислення починає складатися наочно-образна форма
 6. ТРЕТІЙ РІК ЖИТТЯ
  Сенсорні реакції. Сенсорні реакції носять диференційований і виборчий характер. У зоровому сприйнятті починає домінувати одне око (зазвичай правий). Дитина диференціює предмети за масою, формою, кольором, величиною. Починає складати розрізну картинку з двох частин. Рухові функції. Удосконалюються реакції рівноваги при ходьбі і стоянні. Дитина може ходити з предметом в
 7. ПОРУШЕННЯ ВИМОВИ І МОВИ
  Джей П. Мор, Реймонд Д. Адамі (Jay P. Mohr, Raymond D. Adams) Мова і спонтанна мовна продукція - це основні функції, необхідні як для соціального спілкування, так і для інтелектуального життя. Втрата мови при ураженні головного мозку перевершує по тяжкості сліпоту, глухоту і параліч. Поняття вимова і мова відносяться до складних і мало вивченим видам діяльності головного
 8. Теми семінарських занять
  1-й семінар. Новорожденность і дитинство. 1 тема. Новорожденность. Вроджені форми психіки (безумовні рефлекси, смакова і нюхова чутливість, рухова активність, зорова чутливість). 2 тема. Новорожденность. Психічне життя новонародженого (дозрівання мозку, цикл неспання, слухове і зорове зосередження, «комплекс пожвавлення»). 3 тема.
 9. XV
  Надзвичайно цікавим прикладом чисто комплексного мислення є мова глухонімих дітей, у яких відсутній основна причина утворення дитячих псевдопоняттями. Ми зазначали вище, що в основі утворення псевдопоняттями лежить та обставина, що дитина не вільно утворює комплекси, об'єднуючи предмети в цілісні групи, але що він знаходить в мові дорослих слова, пов'язані з певними
 10. Функціональна асиметрія півкуль мозку
  Відкриття межполушарной функціональної асиметрії мозку було такою ж революцією у фізіології та психології, як відкриття ділення атомного ядра у фізиці. Вона почалася зі сміливою операції американського дослідника Р Сперрі. В процесі операції, нині Нобелівський лауреат Р. Сперрі, для позбавлення пацієнта від страждань, для запобігання поширення судомної активності по всьому мозку у
 11. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Пізнавальна діяльність - необхідна складова частина життя людини, умова його формування і розвитку як особистості, що виконує конкретний вид професійної та іншої діяльності, що грає певну роль в суспільстві, колективі. В її основі знаходяться психічні процеси - відчуття, сприйняття, уявлення, уява, увага, пам'ять, мислення і мова. Відповідно до вирішуваних
 12. Періодизація психічного розвитку, розроблена Д. Б. Ельконіна
  В основу періодизації психічного розвитку дитинства Д. Б. Ельконін взяв обгрунтовані Л. С. Виготським критерії - соціальну ситуацію розвитку і психічне новоутворення, а також провідну діяльність, виділену А.Н. Леонтьєвим, як механізм розвитку. Етапи психічного розвитку визначені наступні. I. Дитячий вік (до 1 р.): - соціальна ситуація розвитку - батьки; -
 13. Мислення і мова
  Своїми найбільшими досягненнями людський рід зобов'язаний здатності породжувати складні думки, обмінюватися ними і діяти відповідно до них. Мислення включає широкий діапазон видів розумової діяльності. Ми мислимо, коли намагаємося вирішити завдання, задану в класі; мислимо, коли маримо в очікуванні цих занять у класі. Ми мислимо, коли вирішуємо, що купити в бакалії, коли плануємо відпустку,
 14. Психофізіологічні закономірності розвитку АК
  Психофізичні закономірності АК засновані на дії функціональної асиметрії півкуль (ФАП) і відображають взаємозв'язок рівня розвитку АК і типу ФАП. Виходячи з відмінностей в типі мислення, здатності до навчання, рівні тривожності, необхідно підбирати стратегії і технології розвитку АК. Так, для правопівкульних людей доцільно навчання різним видам АК із застосуванням образного мислення, для
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека