Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

МУТАЦІЇ ГЕНОВ С-KIT І PDGFRA ЯК ФАКТОР ПРОГНОЗУ СТРОМАЛЬНИХ ПУХЛИН ШКТ

Циганова І.В.

РОНЦ ім.Н.Н.Блохіна РАМН, м. Москва

Завдання дослідження: Експресія рецептора CD117 (KIT) за рахунок мутації в гені c-Kit є характерною особливістю стромальних пухлин ШКТ (ГІСО) і показанням до призначення молекулярно-спрямованої (таргетной) терапії. Аналіз мутацій необхідний при виборі тірозінкіназная інгібіторів, так, до іматинібу найбільш чутливі пухлини з мутаціями 11 екзона гена c-Kit. Однак прогностична роль власне мутацій досі не вивчена. Метою роботи є аналіз мутаційного статусу та клініко-морфологічних особливостей ГІСО для оцінки виживаності хворих залежно від типу і локалізації мутації до призначення таргетной терапії.

Матеріали і методи: Досліджено мутації генів c-Kit (9, 11, 13 і 17 екзони) і PDGFRA (12, 14 і 18 екзони) в ДНК з 120 стромальних пухлин ШКТ. Проведено аналіз клініко-морфологічних даних 120 ГІСО, з яких 56% локалізовані в шлунку, 36% - у тонкій кишці, 5% - в товстій кишці і 3% - внеорганние. Загальну виживання хворих ГІСО оцінювали після операції до початку таргетной терапії.

Результати: Вивчення клініко-морфологічних даних показало, що сприятливими факторами прогнозу є локалізація пухлини в шлунку (р=0,0167), розмір менше 10см (р=0,0011) і I ступінь злоякісності по системі FNCLCC (0,0015), яка враховує число мітозів, некроз і рівень диференціювання.

Аналіз ДНК 120 стромальних пухлин ШКТ виявив мутацію гена c-Kit в 84,2%, гена PDGFRA - в 9,2% ГІСО, решта 6,6% пухлин мали c-Kit і PDGFRA дикого типу. При аналізі цих груп найбільш висока загальна виживаність відзначена у хворих ГІСО з мутаціями 18 екзона PDGFRA, а найнижча - у хворих ГІСО без мутацій.

Найбільш частими мутаціями в ГІСО різної локалізації є мутації 11 екзона гена c-Kit (69,2%): делеции 5'-кінця, центральні делеции, точкові заміни та дуплікації 3'-кінця.
Мутації 9 екзона з-Kit виявлені в 14,9% пухлин, переважно тонкої кишки, а первинні мутації в 13 і 17 екзонах - в 3 пухлинах шлунка. Аналіз виживаності хворих ГІСО з мутацією гена с-Kit показав найбільш високий рівень виживання хворих з дуплікації і точковими замінами 11 екзона (р=0,0 б80). Найнижча виживаність у хворих ГІСО з центральними делециями в 11 екзоні гена с-Kit, а також у хворих з мутаціями 9 екзона. Отримані дані можуть представляти інтерес при призначенні ад'ювантної терапії.

Висновки: Тип і локалізація мутації генів c-Kit і PDGFRA є факторами прогнозу стромальних пухлин ШКТ поряд з розміром пухлини, її локалізацією та ступенем злоякісності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МУТАЦІЇ ГЕНОВ С-KIT І PDGFRA ЯК ФАКТОР ПРОГНОЗУ СТРОМАЛЬНИХ ПУХЛИН ШКТ "
 1. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 2. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 3. I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
  I триместр вагітності в свою чергу поділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти (9-12 тижнів вагітності). 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
 4. БІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗДОРОВ'Я
  Під біологічним потенціалом здоров'я розуміється сукупність функціональних властивостей систем організму, підтримують процеси життєдіяльності на необхідному рівні існування живого. Звідси випливають інші поняття, що характеризують і забезпечують біологічний потенціал здоров'я. Гомеостаз, або гомеостазис, - властивість організму підтримувати свої параметри та фізіологічні функції в
 5. Генітальний ендометріоз
  Визначення поняття. Поняття ендометріоз включає наявність ендометріоподобние розростань, що розвиваються поза межами звичайної локалізації ендометрію - на вагінальної частини шийки матки, в товщі м'язового шару матки і на її поверхні, на яєчниках, тазовій очеревині, крижово-маткових зв'язках і т.п. У зв'язку з тим що анатомічно і морфологічно ці гетеротипії не завжди ідентичні слизової
 6. Амілоїдоз
  веш ^ ^! *? 2Е, 2? Г захворювання> характеризується порушенням обміну ЛОВД) котоппеУпТ1 З чег ° чином нове для організму речовина (ами-^ poLTnZeL ^ ^ IBaeJCa B Різних органах, приводячи до склерозу і лфофіі паренхіми і порушення їх функції 408 ком явЗ ™ Й ^ Г ^ ^ Фічесіш нерозчинним фібрилярні білком, є складним гликопротеидом, в якому фібрилярні і Глобу-оні білки тісно пов'язані
 7. Хронічний мієлолейкоз
  Хронічний мієлолейкоз (ХМЛ) - мієлопроліферативному хронічне захворювання, при якому спостерігається підвищене утворення Гранули-цитов (переважно нейтрофілів, а також промиелоцитов, мієлоцити-тов, метамиелоцитов), які є субстратом пухлини. У більшості випадків закономірним результатом хвороби є владний криз, що характеризується появою великої кількості бластних клітин,
 8. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА гипе-РАНДРОГЕНІІ
  Стероїд-продукують залози, до яких відносяться статеві залози і надниркові залози, мають спільне ембріональний походження, формуючись з урогенітального гребінця. В результаті складного процесу диференціювання кожна залоза спеціалізується на домінуючому синтезі андрогенів, естрогенів або кортикостероїдів. Характер стероїдогенезу в них детермінований набором різних ферментів. Визначальним
 9. II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий)
  6.3.1. Загальні положення У I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку
 10. ОСНОВИ неоплазією
  Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластических захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека