ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БОЙОВОЇ ТЕХНІКИ І ЗБРОЇ

Висока технічна оснащеність Збройних сил розвинених країн привела до надзвичайної технізації ведення сучасної війни. Яскравим прикладом цьому є дії американських і союзних військ проти талібів у Афганістані під час здійснення ними антитерористичної операції. Водночас, відбувається інтелектуалізація усіх сфер військової діяльності у зв'язку із застосуванням високоточної зброї для досягнення рішучої переваги над противником.

Військово-професійна діяльність в сучасних умовах стала більш диференційованою і складною. Наприклад, якщо в роки Першої світової війни число основних військових спеціальностей дорівнювалось 15-20, в роки Другої світової війни - 160, то зараз їх нараховується вже біля 2000. У Збройних силах України нараховується більше як 1000 зразків техніки і озброєння.

У цих умовах відмінне знання і майстерне володіння військовослужбовцями зброєю і бойовою технікою, правильна їх експлуатація й уміле збереження - одна із найважливіших передумов підтримання постійної бойової готовності військових підрозділів і частин. Бойова техніка і зброя багаторазово приумножують фізичні та інтелектуальні сили військовослужбовця у бою, розширюють його бойові можливості у збройній боротьбі з противником. Аналіз сучасних збройних конфліктів, локальних війн і антитерористичних операцій свідчить про суттєве збільшення фактору технізації у досягненні рішучої переваги над противником. Наприклад, аналіз дій військ НАТО у Югославії, американських і союзних військ під час антитерористичної операції проти талібів у Афганістані свідчить про те, що вони з метою зменшення людських втрат основну увагу звертали на повне досягнення своєї воєнно-технічної переваги над противником в районі бойових дій і тільки після цього застосовували живу силу. Тому в сучасних умовах значення зброї й бойової техніки, вміле їх використання безперервно зростає і, відповідно, все більше підвищуються вимоги до оволодіння засобами збройної боротьби.

Через те відмінне освоєння, ретельне обслуговування зброї і бойової техніки, підтримання їх у постійній бойовій готовності має займати значне місце у МПЗ життєдіяльності військ.

МПЗ процесу вивчення, експлуатації і збереження бойової техніки і зброї являє собою комплекс взаємопов'язаних і узгоджених організаційних, виховних, психологічних, технічних та інших заходів командирів та їх заступників, начальників відповідних служб і родів військ, органів виховної роботи, спрямованих на ефективне застосування особовим складом бойової техніки і зброї під час виконання бойових, навчально-бойових і інших завдань.


Якісна організація МПЗ у цьому процесі має сприяти:

усвідомленню кожним військовослужбовцем важливості майстерного опанування ним сучасною бойовою технікою і зброєю;

формуванню, підтриманню й розвитку у них мотивації до майстерного опанування сучасною бойовою технікою і зброєю та ефективного їх застосування у різноманітних умовах бойової і навчально-бойової діяльності;

оптимальному опануванню ними сучасною бойовою технікою і зброєю за допомогою сучасних концепцій навчання, наприклад, теорії поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна і Н.Ф.Тализіної;

всебічному психологічному насиченню занять з вивчення бойової техніки і зброї, формування практичних технічних навичок і умінь їх експлуатації;

формуванню почуття особистої відповідальності за їх підтримання у постійній бойовій готовності, правильну експлуатацію і збереження тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БОЙОВОЇ ТЕХНІКИ І ЗБРОЇ"
 1. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  морально підготуватися та мобілізувати свої можливості, переборюючи при цьому психічну напруженість, і виконувати поставлене завдання. Досвід подолання труднощів, набутий у результаті багаторазового повторення вправ в умовах небезпеки, поступово зміцнюється. Контроль воїнів за своїм психічним станом та діями стає стабільнішим. З'являються перші навички і вміння управління своїм психічним
 2. Основні напрями виховної роботи в Збройних силах України
  морально-психологічного і релігійного стану у військах, їх можливого впливу на виконання військовими формуваннями поставлених завдань; визначення оптимальних напрямів професійної та службової діяльності кожного військовослужбовця строкової служби і за контрактом, забезпечення психологічної адаптації молодого поповнення відповідно до військового фаху, індивідуальних нервово-психічних
 3. Актуальні проблеми психологічного забезпечення сучасних збройних конфліктів, регіональних війн і контртерористичних операцій
  морально-психологічні особливості. Це такі особливості : здійснення масованого інформаційно-психологічного впливу на війська і населення сторін, що протистоять, і світове співтовариство в цілому; різко збільшення психогенних втрат, що можуть призвести до значного зниження боєздатності військ; ускладнення розв'язання проблем підтримки сприятливої соціально-психологічної обстановки в
 4. Зміст діяльності командира частини (підрозділу) та його заступника з виховної роботи щодо МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу частин і підрозділів Сухопутних військ
  морально-бойових і фізичних якостей, психічної стійкості, навичок і вмінь стійко переносити труднощі навчально-бойової діяльності, сміливо і рішуче діяти в навчальному бою. Реалізація цих можливостей - головна задача заступника командира з виховної роботи. Основою польової виучки військ, бойового загартовування, підготовки військовослужбовців і військових підрозділів до вмілих і злагоджених
 5. Методика аналізу та підведення підсумків стану військової дисципліни у військовій частині та підрозділі
  морально-психологічним кліматом та станом військової дисципліни в підрозділах (частині); провідні тенденції у МПС-і та військовій дисципліні; характер порушень військової дисципліни військовослужбовцями; категорії військовослужбовців, які допустили порушення військової дисципліни; обставини, за яких скоєні порушення та які сприяють їх здійсненню; детермінанти цих порушень;
 6. Зміст діяльності заступника з виховної роботи щодо морально-психологічного забезпечення маршу
  морально-психологічну обстановку та умови виконання завдань маршу; розробляє і доповідає командиру свої пропозиції з питань МПЗ маршу; визначає заходи, які потрібно провести з офіцерами, сержантами, бойовим активом, з водіями бойових вантажних машин, іншими спеціалістами; розподіляє офіцерів виховних структур за елементами похідного порядку; проводить їх інструктаж; безпосередньо
 7. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  морально підготуватися та мобілізувати свої можливості, переборюючи при цьому психічну напруженість, і виконувати поставлене завдання. Набутий досвід подолання труднощів у результаті багаторазового повторення вправ в умовах небезпеки, інтелектуальних утруднень, що постійно ускладнюється, поступово зміцнюється. Стабільнішим стає контроль воїнів за своїм психічним станом та діями. З'являються
 8. Додаток Б
  моральних вимог суспільства, в якому він працює, він розуміє, що порушення прийнятих моральних і правових стандартів з його боку може втягнути його клієнтів, студентів чи колег в ганебні особистісні конфлікти і нанести шкоду його власному імені та репутації його професії. Принцип 4. Помилкові уявлення. Психолог уникає помилкового уявлення про свою власну професійну кваліфікацію, зв'язки і
 9. Методика психологічного дослідження
  морально-психологічної практики, втілення у військову практику. Така логіка військово-психологічного дослідження має сприяти досягненню основної мети наукового пошуку, яка полягає в розкритті об'єктивних закономірностей функціонування психіки воїна, психології військового колективу (малих груп) і різних соціально-психологічних явищ, що мають місце на полі,бою. 7.1.4. Алгоритм
 10. Методи емпіричного психологічного дослідження
  морально-патріотичні та психічні якості. Спостереження стає науковим методом тоді, якщо воно не обмежується тільки констатацією фактів, а науково роз'яснює психічне явище, яке вивчається. Методика спостереження включає: - вибір ситуації та об'єкта спостереження; - узагальнення теоретичних уявлень про досліджувану реальність і виділення мети дослідження; - побудову програми або
 11. Досвід психологічного забезпечення в сучасних воєнних конфліктах
  моральний дух військовослужбовців, сприяти поширенню чуток у суспільстві. Під час здійснення операції «Буря в пустелі» підрозділи «психологічних операцій» активно застосовували такі засоби психологічного впливу і пригнічення супротивника, як широке введення супротивника в оману, дезінформація в ЗМІ, психологічна обробка населення і військовослужбовців Іраку. З початку бойових дій проти Іраку
 12. Основні напрями психологічного забезпечення
  морально-психологічного забезпечення можуть використовуватися дії сил І засобів РЕБ, військ і спеціальних сил, вогневі і радіоелектронні удари. Важливою складовою бойової готовності військ є вирішення завдання Зниження психогенних втрат серед особового складу і ослаблення їхніх наслідків. За своєю масштабністю вони можуть бути досить суттєвими, а в окремих випадках можуть призвести до втрати
 13. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  морально-психічною нестійкістю, потенційних панікерів і дезертирів. Психологами частин у військових підрозділах були здійснені опитування, що дало можливість скласти чітку картину морально-психічного стану військовослужбовців і організувати конкретну індивідуальну роботу з ними. При цьому роз'яснювалися їхні пільги і соціальні гарантії і доводилась інформація про кримінальну відповідальність
 14. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
  моральних і фізичних сил; - у ситуаціях, що викликають побоювання за правильність ухвалених рішень, тощо. Для цього необхідно, щоб особовий склад під керівництвом офіцерів самостійно навчався розкривати задум супротивника та організовувати йому ефективну протидію; вводити його в оману щодо справжніх намірів та дій своїх підрозділів; уміло застосовувати маскування, дезінформацію
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека