ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Морально-психологічне забезпечення ММО: мета, зміст і основні напрямки

Морально-психологічне забезпечення ММО, спеціальних дій - це один із основних видів всебічного забезпечення підготовки миротворчих підрозділів та персоналу. Воно представляє комплекс соціально-політичних, міжнародно-правових, організаційних, воєнно-соціальних, гуманітарно-освітніх і соціально-психологічних заходів, спрямованих на формування та морально-психологічне злагодження миротворчого контингенту, його всебічну підготовку і участь в операціях (спеціальних діях) з підтримання та відновлення миру під егідою ООН, ОБСЄ.

Його метою є формування та підтримка оптимального МПС-у особового складу, високих бойових та морально-психічних якостей, дисциплінованості та правопорядку, згуртованості військових колективів на рівні, необхідному для успішного виконання, всіх покладених завдань. Воно здійснюється у тісній взаємодії з оперативним (бойовим), правовим, технічним, тиловим і медичним забезпеченням.

Головним змістом МПЗ МО, спеціальних дій, підготовки миротворчих підрозділів та персоналу є морально-психологічна підготовка особового складу до виконання самостійних, пов'язаних з ризиком для життя завдань у іноземній державі, переважно у відриві від основних сил військової частини, психологічної готовності, при необхідності, вступити у бій, морально-психологічний супровід життєдіяльності і військової дисципліни.

Під час безпосередньої підготовки та вході проведення миротворчих операцій основні зусилля МПЗ зосереджуються на морально-психологічній підтримці підрозділів та персоналу та морально-психологічному відновленні їх боєздатності.

В ході підготовки та під час виконання миротворчих завдань безперервно ведеться інформаційно-психологічна протидія.

Основними завдання МПЗ підготовки миротворчих підрозділів та персоналу є:

аналіз та роз'яснення особовому окладу воєнно-політичної, економічної, екологічної обстановки у країні, де виконуються миротворчі завдання, мети і завдань миротворчого підрозділу, місця та ролі кожного військовослужбовця щодо їх успішного виконання;

організація психологічної, гуманітарної підготовки особового складу, вплив на його спеціальну підготовку;

створення сприятливих соціально-психологічних умов підготовки миротворчих підрозділів та персоналу;

підтримання правопорядку і військової дисципліни, зміцнення МПС-у особового складу,

здійснення заходів соціального та правового забезпечення особового складу підрозділів та членів їхніх сімей;

правове виховання особового складу;

здійснення інформаційно-пропагандистського забезпечення;

проведення культурно-виховної та просвітницької роботи, організація дозвілля особового складу;

забезпечення військ (сил) технічними засобами виховної роботи, поліграфічним обладнанням та продукцією, іншим культпросвітмайном;

організація взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об'єднаннями щодо підтримання сприятливої морально-психологічної обстановки в районах виконання завдань;

морально-психологічний супровід виконання завдань у миротворчих операціях, спеціальних діях, забезпечення психічної стійкості воїнів, нейтралізація психогенного впливу на особовий склад;

забезпечення адаптації особового складу миротворчих підрозділів та персоналу до умов країни перебування;

інформаційно-психологічний захист особового складу;

постійний аналіз морально-психологічної обстановки, управління соціально-психологічними процесами у колективах миротворчих підрозділів.


МПЗ МО, спеціальних дій включає:

інформаційно-пропагандистське забезпечення;

психологічне забезпечення;

воєнно-соціальну роботу;

культурно-виховну роботу;

інформаційно-психологічну протидію.

Крім того, здійснюються військові соціологічні дослідження, організується забезпечення технічними засобами виховання.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення - це система цілеспрямованих заходів щодо формування стійкого і керованого МПС-у на підставі оперативного інформування особового складу про зміст воєнно-політичної, морально-психологічної обстановки, покладені на миротворчі підрозділи та персонал завдання та умови їх виконання.

Психологічне забезпечення - це комплекс заходів щодо формування, підтримання та відновлення у особового складу миротворчих підрозділів та персоналу духовних, психічних і фізичних якостей, формування і підтримання у нього позитивної мотивації щодо миротворчої діяльності, які забезпечують високу психічну стійкість військовослужбовців, їх готовність виконувати поставлені завдання в будь-яких умовах обстановки, у тому числі з ризиком для життя.

Основні якості, які слід формувати у особового складу для участі у МО (спеціальних діях): толерантність, гнучкість, самодисциплінованість, професіоналізм, неупередженість, тактовність, пильність, обізнаність з місцевими традиціями і звичаями, знання мови населення регіону, стійкість до впливу умов надзвичайних ситуацій, здібність до прискореної акліматизації, вірність ідеалам гуманізму, витримка.

Основними елементами психологічного забезпечення є психологічна підготовка та психологічний супровід виконання завдань під час підготовки та проведення МО.

Завданнями психологічної підготовки особового складу є:

формування у військовослужбовців психічної стійкості до факторів, що травмують психіку;

навчання особового складу методам саморегуляції, прийомам і способам попередження психотравмування;

виявлення ознак отримання психічних травм і надання першої самодопомоги;

створення передумов для високої бойової активності воїнів;

їх адаптація до умов обстановки, що склалася.

В залежності від задач, які стоять перед миротворчими підрозділами та персоналом проводиться загальна, спеціальна або цільова психологічна підготовка.

Воєнно-соціальна робота - це діяльність щодо створення та забезпечення необхідних соціальних і правових умов для виконання особовим складом миротворчих підрозділів завдань; реалізації установлених законодавством України гарантій і пільг військовослужбовцям, службовцям Збройних сил України, членам їх сімей; вживання заходів щодо забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату, підтримання єдиноначальності, дисципліни, організованості та правопорядку, забезпечення виконання особовим складом норм міжнародного гуманітарного права (права війни).

Культурно-виховна робота - це діяльність, яка спрямована на відновлення духовних, психічних і фізичних сил особового складу, його мобілізацію на виконання миротворчих завдань, задоволення духовних (культурних) потреб військовослужбовців.

Інформаційно-психологічна протидія -це комплекс заходів щодо прогнозування, профілактики та зриву інформаційно-психологічного впливу зацікавленої у зриві миротворчої операції сторони, нейтралізації її намагань дезінформувати та деморалізувати особовий склад миротворчих підрозділив та персонал, дезорганізувати його діяльність.

Спеціальні соціологічні дослідження проводяться з метою виявлення об'єктивно існуючих настроїв, думок, потреб і запитів особового складу миротворчих підрозділів та персоналу, тенденції їх розвитку, а також факторів, які негативно впливають на МПС, знижують їх боєздатність та боєготовність.


МПЗ під час підготовки миротворчих підрозділів та персоналу організовується і здійснюється на підставі розпоряджень начальника Генерального Штабу, відповідального за підготовку підрозділу командувача, рішення командира миротворчого підрозділу. Безпосереднім його організатором є відповідний начальник органу виховної роботи (заступник командира миротворчого підрозділу з виховної роботи), який розробляє план МПЗ й організує його виконання.

Ефективність МПЗ під час підготовки миротворчих підрозділів і персоналу та в ході виконання ними завдань досягається:

своєчасною постановкою задач на організацією його виконання;

постійним аналізом та прогнозуванням розвитку морально-психологічної обстановки, якісним плануванням та проведенням заходів МПЗ, визначенням їх найбільш ефективних форм і способів,

безпосередньою організаторською діяльністю з метою формування у військовослужбовців високої морально-психічної стійкості та високої активності;

підтримуванням постійної взаємодії органів виховної роботи з відповідними штабами та іншими органами управління щодо організації МПЗ під час підготовки і в ході миротворчих операції;

стійким і безперервним управлінням силами і засобами МПЗ.

Організація МПЗ безпосередньої підготовки підрозділів до участі у МО (спеціальних діях) включає:

організацію і проведення професійно-психологічного відбору особового складу (під час сертифікації миротворчого підрозділу);

збір інформації про воєнно-політичну, морально-психологічну обстановку в зоні відповідальності, в районах розташування підрозділів, в районі (пунктах) постійної дислокації, навколо пунктів контролю, КПП, блокпостів і на маршрутах патрулювання;

оцінку морально-психологічної обстановки району (зони);

підготовку та доповідь пропозицій з МПЗ до рішення командира батальйону на виконання миротворчих завдань;

розробку плану МПЗ міжнародної миротворчої операції.

План МПЗ миротворчої операції розробляється текстуально. На робочій карті заступника з виховної роботи мають бути нанесені:

зона відповідальності (безпеки, буферна, демілітаризована);

населені пункти (райони) нестабільною соціально-політичною, морально-психологічною, криміногенною обстановкою;

населені пункти, де спільно мешкають представники ворогуючих боків;

лінія протистояння сторін;

положення підрозділів ворогуючих сторін;

пункти розташування представників місій ООН, її спостерігачів;

розташування штабів і підрозділів багатонаціональних сил, та їх пункти управління;

маршрути висування миротворчих сил і гуманітарних конвоїв;

маршрути патрулювання особовим складом контингенту;

пункти контролю;

небезпечні об'єкти, мінні поля та ін.

Загальний алгоритм (послідовність) роботи заступника командира з виховної роботи щодо МПЗ під час підготовки миротворчих підрозділів і персоналу та в ході виконання ними завдань аналогічний алгоритму організації МПЗ бойових дій, який представлений у таблицях 13.1 і 13.2. Тільки слід обов'язково враховувати специфіку миротворчих операцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Морально-психологічне забезпечення ММО: мета, зміст і основні напрямки"
 1. Основні напрями виховної роботи в Збройних силах України
  Основними напрямками виховної роботи згідно Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України є: МПЗ бойової і мобілізаційної готовності військ (сил), бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності військових формувань; МПЗ військової дисципліни та профілактика правопорушень; інформаційно-пропагандистське
 2. Управління морально-психологічним забезпеченням бойових дій
  Управління МПЗ здійснюється в загальній системі військового управління особисто командиром (начальником) через структури виховної роботи. Воно під час підготовки та ведення бойових дій повинно забезпечити повне використання морально-психологічного потенціалу своїх військ для виконання поставлених перед ними бойових завдань у встановлені терміни. Характер їх діяльності визначається наказами та
 3. Спрямованість особистості та особливості її змісту у військовослужбовців
  Провідна психічна властивість особистості - спрямованість. Спрямованість особистості - це система спонукань і ціннісних орієнтацій, яка визначає вибіркове ставлення та активну поведінку воїна, тобто спрямованість,Тю суті, стійка система мотивів, яка орієнтує життєдіяльність особистості [95, с. 230]. Причому, залежно від ситуації, система може бути провідною і супутньою. В цілому, визначаючи
 4. Методика психологічного дослідження
  В уніфікованому вигляді технічна методологія являє собою синтез методик психологічного дослідження. Поняття «.методика» визначає конкретні форми і способи використання методів дослідження, за допомогою яких відбувається глибоке пізнання різних психічних явищ. Порівняно з методологією, методика вирішує тактичні проблеми і має на меті розроблення певного алгоритму дослідницької діяльності в
 5. Методи емпіричного психологічного дослідження
  Спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціо-метрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик тощо - це емпіричні методи психологічного дослідження. Розглянемо деякі з них докладніше. . Спостереження Метод спостереження широко використовується у військовій психології. Він полягає в
 6. Поняття малої групи і колективу
  Вихідним є поняття «мала група». Як у повсякденній мові, так і в літературі, ми часто стикаємося з хибним ототожненням понять «мала група» і «колектив». Отже, є потреба в чіткому розмежуванні цих понять і наповненні їх конкретним соціально-психологічним змістом. Про складність такої простої, здавалося б, проблеми свідчить як достатньо повне визначення цього поняття у західній соціальній
 7. Розвиток малої соціальної групи як колективу та її основні характеристики
  То які ж фактори лежать в основі виникнення малої соціальної групи? Яка етапність її розвитку? Для офіцера дуже важливо розумітися на стадіях розвитку колективу, передумовах і механізмах його переходу від одного якісного стану в інший. Вирішення цих проблем допомагає офіцерові цілеспрямовано, конкретно і більш змістовно організувати управління своїм підрозділом. Нарешті, кожний офіцер має чітко
 8. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  Військовий підрозділ, сформований з воїнів з різними індивідуально-психічними особливостями, розв'язує різноманітні службово-бойові завдання. На якість розв'язання цих завдань безпосередньо впливають різноманітні соціально-психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних
 9. Концепція виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України про виховну роботу і МПЗ
  З метою підвищення рівня виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України, визначення напрямів і засад її перебудови відповідно до сучасних вимог Президент України затвердив Концепцію виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України. Згідно цього Указу Міністрові оборони, Командувачу Національної гвардії, Голові Державного комітету у справах охорони
 10. Морально-психологічне забезпечення: вітчизняний і зарубіжний досвід
  Як вітчизняний, так і зарубіжний досвід свідчить про те, що у всі часи проблема МПЗ життєдіяльності військ відігрівала надзвичайно велику роль. Підтвердження цьому знаходимо в описах воєнних походів і перемог видатних полководців: Олександра Македонського, О.В.Суворова, Наполеона, М.І.Кутузова та ін. Наполеон, наприклад, підкреслював: "Фізична сила до духовної відноситься як один до трьох".
 11. Зміст діяльності командира частини (підрозділу) та його заступника з виховної роботи щодо МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу частин і підрозділів Сухопутних військ
  Сухопутні війська (у ряді держав - армія, а Німеччині - сухопутні сили) - це вид Збройних сил, який призначений для введення бойових дій переважно на суші. Вони у нашій державі є найбільш численними, різноманітними за озброєнням і способами введення бойових дій видом збройних сил. Сухопутні війська спроможні самостійно і у взаємодії з іншими видами військ вести наступ на противника з метою його
 12. Зміст і організація МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу Військово-повітряних сил
  Військово-повітряні сили (ВПС) - це вид Збройних сил України, призначений для самостійних і спільних з іншими видами Збройних сил дій щодо розгрому авіаційних, сухопутних і морських угрупувань противника, підриву його воєнно-економічного потенціалу, дезорганізації державного і військового управління, порушення роботи тилу і транспорту, а також авіаційної підтримки своїх сухопутних військ і сил
 13. Визначення, зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення бойового чергування
  Бойове чергування - це особливий вид чергування засобів і сил, що спеціально виділені і знаходяться у більш високих у порівняні з іншими силами і засобами ступенях бойової готовності до рішення задач і введення бойових дій, що заплановані або неочікувано виникають. Бойове чергування у Збройних силах України є виконанням бойового завдання з охорони державного кордону в повітряному просторі
 14. Основні етапи планування і проведення заходів морально-психологічне забезпечення виконання завдань бойового чергування
  МПЗ виконання завдань бойового чергування планується та проводиться в три етапи: перший етап: проводиться вивчення та відбір серед військовослужбовців, які прибули до підрозділу, тих, хто за своїм індивідуальними морально-психічними якостями та станом здоров'я можуть бути допущені до виконання завдань бойового чергування; другий етап - це створення збалансованих за психічними показниками
 15. Система роботи щодо зміцнення військової дисципліни
  Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України. Вона ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі. Необхідність
 16. Зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення військової дисципліни та профілактики правопорушень
  МПЗ військової дисципліни та профілактики правопорушень серед усіх категорій військовослужбовців є важливим напрямом діяльності органів військового управління, командирів (начальників) усіх ступіней. Пріоритетними напрямами роботи посадових осіб щодо зміцнення військової вважаються: практичне втілення в життя Указу Президента України "Про Концепцію виховної роботи у Збройних силах та інших
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека