ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Моральні виміри спілкування та їх значення у роботі практичного психолога

До моральних вимірів спілкування відносяться толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов [10, c.328-358].

Повага - таке ставлення до людини, яке реалізує на практиці (у діях, у поведінці) визнання людської гідності іншого.

Поважати - утверджувати ціннісний статус іншого. Близьким до поняття «повага» є поняття «пошана» та «самоповага». Високий рівень самоповаги людини - це той бар'єр, проти якого безсиле будь-яке побутове чи адміністративне хамство.

Для психолога важливо поважати і самого себе, і клієнта.

Співчуття (емпатія, співпереживання) - екзистенційно-моральна парадигма входження у світ внутрішніх переживань іншого. Люди, здатні до співчуття, реагують на зміни у внутрішньому світі інших людей, «заражаються» їх самопочуттям.

Милосердя - діяльне прагнення допомогти кожному, хто має в тому потребу. Милосердя - висока етична цінність, вільне дарування іншому можливостей буття та самореалізації.

Складність милосердя в тому, що, допомагаючи іншому, слід бути та залишатися собою. Милосердя повинно поєднуватися з толерантністю та повагою. Здатність до милосердя - прояв морального здоров'я особистості.

Любов. М.Бубер говорив: «Любов - відповідальність Я за Ти».

Толерантність (від лат. tolero - несу, витримую, терплю) - «чин терплячої стриманості в присутності чого-небудь, що не полюбляється або не схвалюється... Вона передбачає існування того, що не вважається неприйнятним або злим». Е.Кренстон пише: «Толерувати - значить спершу засудити, а потім миритися... з тим, що засуджується» [10, c.331].

Бути толерантним - означає терпіти, витримувати іншого таким, яким він є, визнавати за ним право жити, мислити й чинити по-своєму [14, c.329-330].

Для того, щоб повноцінно спілкуватися, люди повинні вміти співіснувати один з одним, миритися з неминучими розбіжностями поглядів, орієнтацій, стилів життя.

Вимоги толерантності, здавалося б, елементарні. «Тільки» толерантність нас в жодному відношенні цілком задовольнити не може: як правило, людям замало того, що їх тільки «терплять», і вони прагнуть до більш змістовних домінант спілкування. Абстрактність толерантності пов'язана зі змістовою нерозвиненістю її етичних перспектив, з двозначністю її висновків щодо самого процесу спілкування, суперечністю, пов'язаною з її практичним застосуванням і визначенням принципових меж спілкування.


Інтелігентність - певна моральна позиція, опозиційність всьому антигуманному, небайдужість до всього, що відбувається у суспільстві; розвинуте почуття обов'язку перед своїм народом, суспільством, яке лежить в основі такої важливої якості як скромність.

Найстрашніший гріх для освіченої людини, та ще й з вищою гуманітарною освітою, - це соціальна, моральна байдужість, а для психолога - це перша ознака професійної неспроможності, адже він, за родом своєї діяльності, як раз і повинен допомагати людині самовизначатися у суспільстві та в складному ціннісно-смисловому просторі культури.

Тому важливою проблемою для самих психологів є усвідомлення реальної небезпеки стати «професійним дурнем», тобто ризик перетворитися в освічених спеціалістів, які розбираються в різних екзотичних концепціях особистісного розвитку, знають багато розумних та таких, що важко вимовляються слів, і т.д., але не вміють (чи бояться) використовувати все це для допомоги людині у справжньому особистісному та професійному самовизначенні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Моральні виміри спілкування та їх значення у роботі практичного психолога"
 1. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Проблема етики та етичності у психології. 2. Поняття «професійної етики психолога». 3. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога. Література: 1. Етичний кодекс психолога / Психолог. - 2004. - №43 (139). - С.1-4 (вкладка). 2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И.Вачков,
 2. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 3. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога
  Особистісні якості спеціаліста-психолога мають першочергове значення для клієнтів. Чимало з них, які вважаються важливими у роботі, мають етичні та моральні компоненти і, відповідно, розглядаються як достоїнства особистості. Неприйнятно говорити, щоб всі спеціалісти володіли цими якостями, оскільки дуже важливо, щоб ці особистісні якості, які глибоко вкоренилися у людині, випливали та розвивалися
 4. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
 5. МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  НЕ 2.2. Етичні стандарти у роботі психолога План: 1. Поняття етичного стандарту. 2 Етичні стандарти психолога, прийняті Американською психологічною асоціацією у січні 1963 року. 3. Етичні стандарти для психолога, прийняті у Мадриді, Іспанія. 4. Порівняльна характеристика «європейських» та «американських» стандартів. 5. Проблема впровадження подібного роду стандартів психолога в
 6. Предмет, функції та завдання дисципліни
  Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції. Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися
 7. Психологічна деонтологія та її основні напрямки
  Етичний кодекс сьогодні є основою, на яку слід нарощувати відповідні статті та нові положення. Він нерозривно пов'язаний з деонтологією - наукою, яка вивчає етичні засади професійної діяльності в певній сфері. Психологічна деонтологія - вивчає етичні засади професійної діяльності психологів [6]. Ці питання досить актуальні та проблемні: далеко не всі психологи дотримуються вимог і норм
 8. Мораль та її соціально-психологічна детермінація. Психологічне підґрунтя моральності особистості
  Мораль є тією частиною філософії, яку значно більше тлумачать, але щонайменше виконують А.Б.Княжнін Проблема сучасного суспільства - падіння морального рівня людей - загальна причина багатьох соціальних проблем. Частково проблема моральності пов'язана з економічними труднощами, але в будь-якому випадку психологія не може залишатися осторонь від процесів, які протікають у суспільстві та
 9. Спілкування як царина людської моральності та соціально-психологічний процес. Парадигма спілкування у сучасній культурі
  Єдина справжня розкіш - це розкіш людського спілкування (А. де Сент-Екзюпері) Спілкування у його людинотворчій функції - одна з центральних тем філософії ХХ ст., за своїм походженням і змістом воно - продукт вітчизняної психології та філософії. Різноманітний світ людських відносин виступає сферою безпосередньої реалізації моральності, насамперед у тому своєму аспекті, в якому він
 10. Етичні принципи у роботі психолога
  Сучасний рівень науки і практики та їх зростаючий вплив на соціальні та економічні процеси вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій. Підвищення ефективності роботи психологів у різних галузях, виключення випадків дискредитації психології вимагають введення в практику етичних принципів і правил роботи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека