ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Моральна референція особистості

Моральні цінності та норми здатні впливати на людей, якщо вони втілюються у конкретній людській особі, образі мистецтва.

Невід'ємною проблемою моральної свідомості є проблема морального ідеалу та референції , тобто віднесення власної поведінки до тих чи інших унаочнених, персоніфікованих форм реалізації людьми певних моральних цінностей. Моральний ідеал нікому не можна накинути, нав'язати. Змушувати іншого до визнання тих чи інших моральних ідеалів - аморально.

Ідеали - складова спрямованості особистості.

Ідеал (з лат. idealis, грецьк. ???? - образ, ідея, з франц. ideal - ідея, першообраз) - уявлення про найвищу досконалість, що, як взірець, норма і найвища мета визначає певний спосіб і характер дії людини чи суспільного класу; найвища мета, до якої прагнуть люди [6, с. 353]; вища цінність; найкращий, завершений стан того чи іншого явища, зразок особистих якостей, здібностей; вища норма моральної особистості; досконалість у стосунках між людьми та ін.

Ідеал виступає у всіх галузях суспільного життя: соціальній, політичній, моральній, естетичній та ін.

Людина не може жити без ідеалів. Вони як дороговкази на її шляху. На жаль, сьогодні у багатьох людей переважають не моральні, а матеріальні ідеали, затуманюючи все моральне, духовне, вічне, чисте.

Моральний ідеал - це сукупність форм моральної референції особистості.

Виділяють три форми моральної референції [5, c.204-207]:

1) міфологізація людського життя або міфологічна життєтворчість: людина прагне втілити, повторити у своєму житті деякий образ, що видається їй носієм абсолютної моральної цінності.
Наприклад, наслідування улюблених героїв літератури та мистецтва;

2) ставлення до ідеалу: людина відтворює певні моральні позитивні якості в індивідуальній неповторній формі, а не буквально копіює життєву реальність згаданого образу;

3) орієнтація на співрозмовника: ідеальний моральний зміст не сприймається як предмет відтворення, як безпосередня готова відповідь на проблеми власного життя, а розкривається у своїй «іншості» як точка зору, в діалогічній напрузі, при якій особа творчо й самостійно осмислює власне буття, визначає свої моральні цінності. Людина самостійно формує свій ідеал.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Моральна референція особистості"
 1. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Проблема етики та етичності у психології. 2. Поняття «професійної етики психолога». 3. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога. Література: 1. Етичний кодекс психолога / Психолог. - 2004. - №43 (139). - С.1-4 (вкладка). 2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И.Вачков,
 2. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 3. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ
  На думку лікаря з Чернігова Н. Дейкун, однією із стратегічних помилок є те, що під системою охорони здоров'я населення в Україні та й колишньому СРСР мали на увазі мережу санітарно-профілактичних, лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих, санаторно-курортних, аптечних, науково-медичних та інших установ (Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 р., ст. 16). Таке
 4. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Адаптація (лат. adaptatio - пристосування) - сукупність реакцій пристосування живого організму до зміни умов існування, вироблених в процесі тривалого еволюційного розвитку (філогенезу) і здатних перетворюватись, удосконалюватись протягом індивідуального розвитку (онтогенезу). Термін запропоновано канадським ученим Г. Сельє в 1936 році. Адаптація - це цілеспрямована системна реакція організму, що
 5. Валеологія як наука
  Сучасна епоха ставить перед біологічним видом Ноmо sapiens складні завдання, що випливають із тенденції та напрямку суспільного розвитку* Це, перш за все, прискорений суспільний розвиток і пов'язані з ним глобальні зміни - соціальні, економічні, технологічні і навіть кліматичні. Усе це ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Тому характерною
 6. Статевий цикл людини та статева поведінка
  Менструальний цикл - це сукупність морфологічних і фізіологічних змін в організмі жінки від однієї менструації до наступної. Менархе (перша менструація) виявляється у період статевого дозрівання, переважно у віці 12-14 років, інколи значно раніше (у 9-10 років) або пізніше (15-16 років). Незалежно від національності, середня тривалість менструального циклу (від першого дня попередньої до першого
 7. Внесок в розвиток валеології українських вчених
  Засновником науки про здоров'я людини в сучасному її розумінні справедливо вважають І.І.Брехмана, який працював у Владивостоку. Саме він сформулював методологічні основи збереження та зміцнення здоров'я практично здорових осіб. Під час своїх досліджень ролі адаптогенів, наслідком чого став запропонований ним новий науковий напрям - фармакосанація ("ліки" для здорових), він дійшов висновку про
 8. Основні поняття дисципліни
  Оскільки психологи знаходять все більше і більше механізмів впливу на поведінку людини, природним чином постає питання етичності подібного роду впливів на іншу людину. Одні вважають, що це обмежує свободу особистості. Інші заявляють, що з допомогою обумовлення наш світ стане кращим, оскільки люди не будуть здійснювати небажаних та егоїстичних вчинків, і бачатимуть у можливості цілеспрямованої
 9. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога
  Особистісні якості спеціаліста-психолога мають першочергове значення для клієнтів. Чимало з них, які вважаються важливими у роботі, мають етичні та моральні компоненти і, відповідно, розглядаються як достоїнства особистості. Неприйнятно говорити, щоб всі спеціалісти володіли цими якостями, оскільки дуже важливо, щоб ці особистісні якості, які глибоко вкоренилися у людині, випливали та розвивалися
 10. Рівні етичних проблем у психології
  У нашій дисципліні можна виділити три основні поняття: «право», «мораль» та «моральність». Право - це фіксовані норми поведінки, за порушення яких людина несе суворо встановлену відповідальність (при цьому хороше право завжди повинне відображати існуючі суспільні норми і відповідати загальному рівню розвитку даного суспільства). Мораль - це неформальні (неписані) норми поведінки, які
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека