ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ

НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога»

План:

1. Проблема етики та етичності у психології.

2. Поняття «професійної етики психолога».

3. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога.

Література:

1. Етичний кодекс психолога / Психолог. - 2004. - №43 (139). - С.1-4 (вкладка).

2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И.Вачков, И.Б.Гриншпун, Н.С.Пряжников; Под ред. И.Б.Гриншпуна. - М. - Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. - 464с.

3. Квинн В. Прикладная психология. - СПб: Изд-во «Питер», 2000. - 560с. - С.115.

4. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 384с.

5. Братусь Б.С. Должное неизбежно связано с сущим // Человек. - 1998. - № 4.

6.Братусь Б.С. Психологія и этика. Возможна ли нравственная психология? // Человек. - 1998. - № 1.

7. Возможна ли нравственная психология? [Материалы обсуждения проблемы соотношения психологии и этики] // Человек. - 1998. - № 2-3.НЕ 1.3. Мораль як соціально-психологічний феномен

План:

1.Поняття моралі та її соціально-психологічна детермінація.

2. Проблема моральності у психології. Психологічне підґрунтя моральності особистості.

3. Поняття, структура та категорії моральної свідомості.


4.Моральна референція особистості

Література:

1. Бербешкина З.А. Совесть как этическая категория. - М., 1986. - 101с.

2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. Пособие / Под ред. И.Б.Гриншпуна. - 3-е изд., стер. - М. - Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. - 464с.

3. Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический очерк. - М., 1974. - С.349-374.

4. Зеленкова И.Л. Основы этики. Мн., 1998.

5. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. Ростов н/Д., 1999.

6. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 384с.

7. Мур Дж. Принципи етики. - М., 1984. - С.66-79.

8. Словарь по этике. М., 1989.

9. Толстых А.В. Морально-этические проблемы психологической практики. - М.: Знание, 1988.

10. Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994. - С.259-337.

11. Кант И. Из лекций по этике // Этическая мысль: научно-публицистические чтения. М., 1990.

12. Кормнова Н.А. Основы профессиональной этики. Горки, 1993.

13. Шопенгауер А. Две основные проблемы этики // Шопенгауер А. Свобода воли и нравственность. - М., 1992. - С.46-124.НЕ 1.5. Етика спілкування у роботі практичного психолога

План:

1.
Моральні виміри людського спілкування (толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов) та їх значення у професійній діяльності психолога.

2. Культура спілкування та етикет у роботі психолога.

3. Бар'єри і труднощі спілкування у роботі психолога та їх подолання.

Література:

1. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. Пособие / Под ред. И.Б.Гриншпуна. - 3-е изд., стер. - М. - Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. - 464с.

2. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. - М., 1988.- 319с.

3. Браим И.Н. Этика делового общения. - Мн., 1994.

4. Горянина В.А. Психологія общения: Учеб. пособие. - М., 2002.

5. Добрович А. Общение: наука и искусство. - М., 1980.

6. Доценко Е.Л. Психологія манипуляции: феномены, механизмы, защита.- М., 2000.

7. Красникова Е.А., Смоленцев Ю.М. Этика деловых отношений. - СПб., 1992.

8. Лукьян Я.А. Барьеры общения. Конфликты. Стресс. - Мн., 1986.

9. Потылико Г.И. Этико-психологические основы общения. - М., 1988.

НЕ 1.6. Модульна контрольна робота №1

План:

1. Тестування за матеріалом пройденого модулю.

2. Контрольні питання до модулю 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ"
 1. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 2. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У
 3. Історія становлення етичних кодексів психолога у світі та в Україні
  Як ми вже зазначали, діяльність психолога-професіонала пов'язана з так званим «людським фактором», тому вона вимагає слідувати певним нормам, які регламентують у першу чергу взаємостосунки з клієнтами та колегами, своєрідному «кодексу честі» професіонала. Від того, як побудує свою роботу психолог, залежать долі його клієнтів. Тому він особливо відповідальний у виборі моральної позиції, принципів,
 4. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психологів
  Серед етичних проблем у науково-дослідницькій діяльності психолога виокремимо такі [6, c.289-294]: 1) Надмірне експериментування. Психолог заради отримання «цікавих результатів» ставить інтереси науки чи свої кар'єрні інтереси вище за інтереси клієнтів. Звичайно, і психолог-дослідник, і психолог-практик повинні вести науковий пошук, але як тільки вони відчують, що почали ставитися до клієнтів
 5. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
 6. МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  НЕ 2.2. Етичні стандарти у роботі психолога План: 1. Поняття етичного стандарту. 2 Етичні стандарти психолога, прийняті Американською психологічною асоціацією у січні 1963 року. 3. Етичні стандарти для психолога, прийняті у Мадриді, Іспанія. 4. Порівняльна характеристика «європейських» та «американських» стандартів. 5. Проблема впровадження подібного роду стандартів психолога в
 7. ВПЛИВ СПОСОБУ ЖИТТЯ НА СТАН ЗДОРОВ'Я
  Спосіб життя включає в себе основну діяльність людини, куди входять трудова, соціальна, психоінте-лектуальна діяльність, рухова активність, спілкування й побутові взаємини. Значний внесок у визначення структури способу життя зробив російський академік Ю. Лисицин (1987). Поряд із виробничою, соціальною та фізичною активністю було сформульовано й доведено роль так званої медичної активності та
 8. Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології, задачі,напрямки розвитку.
  Валеологія - комплекс знань в їх практичному доповненні про фізичне, психічне і моральне здоров'я людини при її взаємодії з оточуючим середовищем; про збереження і закріплення здоров'я з моменту народження і до глибокої старості, профілактику захворювань, про повернення до стану здоров'я після хвороби, про продовження здорового життя. Валеологію як науку про здоров'я індивідуума, суспільства
 9. Предмет, функції та завдання дисципліни
  Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції. Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися
 10. Основні поняття дисципліни
  Оскільки психологи знаходять все більше і більше механізмів впливу на поведінку людини, природним чином постає питання етичності подібного роду впливів на іншу людину. Одні вважають, що це обмежує свободу особистості. Інші заявляють, що з допомогою обумовлення наш світ стане кращим, оскільки люди не будуть здійснювати небажаних та егоїстичних вчинків, і бачатимуть у можливості цілеспрямованої
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека