ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА

НЕ 2.2. Етичні стандарти у роботі психолога

План:

1. Поняття етичного стандарту.

2 Етичні стандарти психолога, прийняті Американською психологічною асоціацією у січні 1963 року.

3. Етичні стандарти для психолога, прийняті у Мадриді, Іспанія.

4. Порівняльна характеристика «європейських» та «американських» стандартів.

5. Проблема впровадження подібного роду стандартів психолога в Україні.

Література:

1. Этические стандарты для психолога. - Мадрид. Испания, 1987 // Вопросы психологии. - 1990. - №5. - С.158-162.

2. Этические стандарты психолога // Американский психолог. - 01.1963 // Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие - М.: Изд-во МПСИ, 2004. - 464с.НЕ 2.3. Етичний кодекс психолога

План:

1. Характеристика окремих розділів Етичного кодексу психолога:

1.1. Кваліфікована пропаганда психології. Шляхи та умови здійснення пропаганди психології.

1.2. Професійна кооперація. Роль психологічний асоціацій у вирішенні етичних проблем діяльності практичного психолога.

2. Порівняння етичного кодексу психолога в Україні з етичними кодексами психологічних асоціацій інших країн.

Література:

1. Етичний кодекс психолога / Психолог. - 2004. - №43 (139). - С.1-4 (вкладка).

2. Положення про психологічну службу системи освіти України (03.05.1999)

3. Профессиональный кодекс этики для психолога. Бонн, ФРГ//Вопросы психологии.-1990.-№6.

4. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. Пособие / Под ред. И.Б.Гриншпуна. - 3-е изд., стер. - М. - Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. - 464с.

5. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. - М.: Педагогика, 1991. - 232с.

6. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытиё человека (Современная немецкая практическая философия). - К., 1994. - 200с.

7. Психологическая диагностика в системе образования и права ребенка («Круглый стол» редакции журнала «Человек» и Института человека РАН) // Человек.
- 2000. - №6; 2001. - №1.

8. Социальные и этические аспекты психологической диагностики. Этический кодекс психолога-диагноста / Акимова М.К., Берулава Е.М. Психологическая диагностика детей и подростков: Учебное пособие для студентов. - М.: Международная педагогическая академия, 1995, - С.270-280.НЕ 2.5. Модульна контрольна робота №2

План:

1. Тестування за матеріалом пройденого модулю.

2. Контрольні питання до модулю 2.Тематика рефератів та доповідей:

1. Поняття «моралі» у працях філософів Античності (М.1, НЕ 1.1).

2. Етичні вчення Древнього Сходу. Конфуціанство та даосизм, брахманізм і буддизм про моральні основи життя (М.1, НЕ 1.1.)

3. Гуманізм як основний принцип етики епохи Ренесансу. Роль ідей гуманістів у професійній діяльності практичного психолога (М.1, НЕ 1.1.)

4. Етичні концепції ХХ століття (М.1, НЕ 1.1.)

5. Етика екзистенціалізму. Свобода вибору та відповідальність у роботі психолога (М.1, НЕ 1.1.)

6. Етика у дзеркалі психоаналізу (М.1, НЕ 1.2.)

7. Фрейдизм та неофрейдизм про психологічну детермінацію поведінки особистості (М.1, НЕ 1.2.)

8. Етичні установки Е.Фромма (М.1, НЕ 1.2.)

9. Нові етичні цінності ХХ століття: «благоговіння перед життям» (А.Швейцер), «вітальні орієнтири» (Х.Ортега-і-Гассет), «новий гуманізм» (А.Печчеі), «любов до себе» (Е.Фромм) та їх вплив на особистість психолога (М.1, НЕ 1.3., 1.4.)

10. Християнська етика: основні моральні цінності та їх роль у формуванні духовності особистості психолога (М.1, НЕ 1.3.)

11. Десять заповідей та їх значення у роботі психолога (М.1, НЕ 1.3.)

12. Моральна культура особистості психолога (М.2, НЕ 1.4.)

13. Патософія (учення про страждання) та її значення для роботи психолога (М.1, НЕ 1.5.)

14. Суб'єкт-об'єктні характеристики моральних якостей особистості психолога (М.1, НЕ 1.5.)

15. Ситуативна етика як гуманістичний спосіб саморегуляції особистості психолога (М.
1, НЕ 1.5.)

16. Спілкування у роботі психолога: мистецтво чи наука? (М.1,НЕ 1.5.).

17. Мовна культура як елемент професійної етики практичного психолога (М.1, НЕ 1.5.)

18. Принципи спілкування у взаємодії «психолог-клієнт» (М.1, НЕ 1.5.)

19. Професійна етика психолога як спосіб регуляції поведінки в його професійній діяльності (М.2, 2.1.)

20. Загальні принципи професійної етики психолога: професійна солідарність та корпоративність, професійний обов'язок і особлива форма відповідальності (М.2, НЕ 2.1.)

21. Морально-етичні проблеми міжособистісного спілкування у взаємодії типу «психолог-клієнт» (М.2, НЕ 2.1.).

22. Професійна етика психолога: вимоги до особистісних якостей психолога (М.2, НЕ 2.2.).

23. Етика психолога при вирішенні сімейного конфлікту в процесі сімейного консультування (М.2, НЕ 2.2.).

24. Проблема відповідальності психолога-дослідника перед суспільством (М.2, НЕ 2.3.).

25. Проблема відповідальності у психології (М.2, НЕ 2.3.).

26. Свобода і відповідальність у роботі практичного психолога (М.2, НЕ 2.3.).

27. Проблема дистанції у взаємодії «психоконсультант-клієнт» (М.2, НЕ 2.4.).

28. Морально-етичні проблеми науково-технічного прогресу в психології (М.2, НЕ 2.2.).

29. Рівні та бар'єри моральної культури психоконсультанта (М.2, НЕ 2.4.).

Вимоги до написання реферату:

- об'єм - 9 сторінок друкованого тексту,

- 1-ша сторінка - титульна;

- 2-га сторінка - зміст;

- 3-тя сторінка - вступ;

- 4-7-ма сторінки - виклад матеріалу;

- 8-ма сторінка - висновки;

- 9-та сторінка - список використаної літератури;

- посилання у тексті ([порядковий номер у списку літератури; сторінка, з якої процитовано])

Вимоги до написання доповіді: об'єм - 1-2 сторінки друкованого тексту; наявність постановки проблеми та висновків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА"
 1. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 2. Предмет, функції та завдання дисципліни
  Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції. Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися
 3. Етичні стандарти психолога
  Усі етичні стандарти у роботі психолога ґрунтуються на етичних принципах психолога та спрямовані на дотримання прав і свобод людини, досягнення гуманітарних та соціальних цілей (благополуччя, здоров'я, високої якості життя, повного розвитку індивідів чи груп у різних формаціях чи соціальному житті і т.д.). В Україні поки що немає окремо визначених етичних стандартів психолога. Тому дане
 4. Професійний кодекс етики для психологів
  (Бонн, ФРН, 1986 р.) [2, с.148-153] Даний кодекс трохи відрізняється від аналогічних текстів, наприклад від «Етичних принципів психолога», опублікованих Американською психологічною асоціацією: як це прийнято в ФРН для всіх вільних професій, кодекс містить не тільки етичні принципи, але й інтерпретацію деяких законодавчих положень, які стосуються психологів. Зокрема, закон про фармакологічну
 5. МОДУЛЬ 2. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  НЕ 2.1. Основні етичні проблеми та «зваби» у практичній та науково-дослідницькій діяльності психолога План: 1. Етичні проблеми типу «психолог-клієнт», «психолог-колеги», «психолог-адміністрація/адміністратори». 2. Основні етичні «зваби» практичної психології. 3. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психолога. Домашнє завдання: Охарактеризуйте «синдром емоційного
 6. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Проблема етики та етичності у психології. 2. Поняття «професійної етики психолога». 3. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога. Література: 1. Етичний кодекс психолога / Психолог. - 2004. - №43 (139). - С.1-4 (вкладка). 2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И.Вачков,
 7. Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007
  У виданні висвітлено основні етичні проблеми, їх рівні, принципи, протиріччя, зваби, які трапляються у роботі психолога, подано зразки етичних стандартів, норм, правил та кодексів інших країн, етичний кодекс психолога, прийнятий Товариством психологів України. Навчальний матеріал викладено за модульним принципом. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності
 8. Історія становлення етичних кодексів психолога у світі та в Україні
  Як ми вже зазначали, діяльність психолога-професіонала пов'язана з так званим «людським фактором», тому вона вимагає слідувати певним нормам, які регламентують у першу чергу взаємостосунки з клієнтами та колегами, своєрідному «кодексу честі» професіонала. Від того, як побудує свою роботу психолог, залежать долі його клієнтів. Тому він особливо відповідальний у виборі моральної позиції, принципів,
 9. Етичні проблеми та зваби практичної психології
  Здоровою є людина не вільна від проблем, а та, котра вміє з ними поводитись. Н. Пезешкіан Якщо у психолога немає професійної гідності й совісті, то в нього немає й етичних проблем. Наслідки спілкування з психологом мають велику особистісну значимість для клієнта. Яким буде втручання психолога - розвиваючим чи руйнуючим особистість клієнта - залежить від дотримання психологом етичних
 10. Етичні принципи у роботі психолога
  Сучасний рівень науки і практики та їх зростаючий вплив на соціальні та економічні процеси вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій. Підвищення ефективності роботи психологів у різних галузях, виключення випадків дискредитації психології вимагають введення в практику етичних принципів і правил роботи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека