ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Моделювання розвитку в іграх

Процес моделювання в розвиваючих ділових іграх (організаційно-діяльнісних іграх) передбачає проходження шляху від знайомства з ситуацією принципових утруднень в тій чи іншій організації, інституті, системі діяльності до розвиваючої трансформації діяльності, що веде до трансформації організаційних структур і необхідності перетворення ділових здібностей тих, хто включений в систему діяльності.

На першому етапі здійснюється вивчення діяльності, нормативної основи системи діяльності і, зокрема, норм, регулюючих становлення, функціонування і розвиток організаційної структури. Будуються попередні версії характеру та причин труднощів, а також, якщо вдається отримати достатню ясність, визначеність, версії шляхів виходу зі скрутної ситуації. Отримані попередні результати кладуться в основу задуму майбутньої гри, її організаційної структури, включаючи склад персонажів, сюжет і сценарій.

На етапі проектування схеми гри відбувається поєднання вже зафіксованих ситуаційних уявлень про буття організації, системи діяльності, основних учасників, особливо - лідерів, з абстрактними уявленнями про організаційно-діяльнісної гри і ігромоделірованіі взагалі.

В рамках абстрактного уявлення передбачається концептуально-технологічна та функціоналізованих схема гри. Вона включає інсталяційний доповідь керівника гри, в якому викладається група особливостей тих явищ в системах діяльності, які зустрінуті і у фіксованій організації, а потім - загальнотеоретична оцінка характеру проблем, які відповідають цим явищам. У зв'язку з проблематізацію намічається установка на ігрове відтворення специфічних сторін явищ та пошук шляхів депроблематізаціі. Пропонується модельно значуща взаємодія ключових персонажів, які розміщені в умови, відповідні сюжету. Іноді зміст сюжету не пропонується, а створюється на перших етапах гри самими учасниками гри, спираючись на їх професійний досвід. Обгрунтування персонажного складу та принципу відносин між персонажами виходить з узагальненого розуміння сутності явища, глибинної основи взаємодії реальних осіб в системі діяльності, а також використання теоретико-діяльнісних розрізнень як критеріїв моделювання, сценарірованія. Пред'явлення складу персонажів дозволяє розкрити, в установчому доповіді, типові особливості відносин між персонажами і створити установку на комплектування ігрових груп, розподіл гравців по "Персонажних" місцях.
Разом з цим вводиться характеристика типу буття гравця і ігротехніка як підстава для майбутнього ігрового самовизначення. Пояснюється стратегічна форма ігропроцесса, що включає переходи від однієї ігрофази до іншої і принцип зміни установок для кожної фази. У цій формі виражена природа динаміки будь ігромоделі - зав'язка, кульмінація, розв'язка, що відповідає переходам в рефлексії від проблематизації до депроблематізаціі. Саме в такому переході, через посередництво пошуку підстави для проблематизації і депроблематізаціі, концептуального уявлення про сутність явища і базових понятійних розрізнень, створюється можливість проходження циклу розвитку. Чим більш істотний передбачається відрив нового від колишнього, а також звернення до сутності того, що обговорюється по темі в сюжетному матеріалі, тим швидше створюється передумова до зміни змісту заснування в об'єкті вивчення. Це стосується нормативної основи діяльності, ресурсної бази, включаючи "людський ресурс".

Керівник підкреслює, що зміна фокусувань для кожної фази гри (презентація "звичайної" практики, пошук головних причин труднощів, оформлення утруднень в проблеми, пошук підстав проблематизації, породження проектно-депроблематізаціонних ідей і конструкцій) стосується як системи діяльності, так і самих учасників діяльності і проблемне поле стосується як об'єктивної частини (діяльності), так і суб'єктивної частини (працівники, їх мислення, мотиви, свідомість, самосвідомість, самовизначення, воля тощо).

Для створення ефекту руху гри в рамках стратегічної форми на установчому доповіді розкривається внутрішня структура фази гри. Вона складається спочатку з групової роботи по "темі дня", в якій узгоджуються версії рішення задачі, обговорюються способи вирішення, організовується самовизначення гравців щодо фази гри, її теми, завдання, проблеми, виділяються доповідачі на пленарний дискусію або демонстратори дій на пленарному етапі. Потім всі групи зустрічаються на пленарному межгрупповом взаємодії у формі або дискусії за темою дня, або демонстрування ігродействій і їх рефлексивної оцінки з боку інших груп. Під час пленарного етапу ведучий створює проблемні ситуації, які спонукають до сумніву в правильності версією групи, її способу демонстрування і т.п. Ці ситуації їм створюються або за посередництвом його критичних зауважень і корекційних впливів, або через підтримку і модифікацію виникає взаємної критики в межгрупповом взаємодії.
До кінця пленарного етапу обсяг і глибина проблематизації повинні бути достатніми для створення потреби осмислити критику і все, що сталося, включаючи і підготовку до пленарних взаємодій в групах. На наступному етапі відбувається рефлексія перших двох етапів фази в групах. Виявляються характерні труднощі у вирішенні завдання, їх причини та звертається увага як на об'єктивні сторони причин, так і на суб'єктивні, індивідуальні та групподинамических. Створюються версії як причин, так і шляхів їх подолання, а індивідуальні версії узгоджуються. Крім того, готуються питання до методичної консультації, що стосуються сутності того, що обговорювалося у вирішенні завдань, як обговорювалося, які способи участі особистості гравців у вирішенні завдань, в комунікативній взаємодії, в спілкуванні, ідентифікації один з одним, узгодженні і т.п., які способи рефлексивної самоорганізації. Саме розуміння реального ходу рефлексивної самоорганізації гравців, сутності рефлексії та самоорганізації, способів і критеріїв досконаліших форм самоорганізації виступають в ролі ведучих умов проходження циклу розвитку, корекції свого "Я" і цілісності його прояви. У матеріал обговорення входить аналіз проявів інших груп, особливо їх критика версії своєї групи. Вся ця складна робота організовується ігротехніка, який і створює з безлічі окремих гравців згуртовану команду, яка стелиться шлях розвитку на тлі розвитку окремих гравців. Останній етап фази гри складається з методологічного консультування як особливого реагування на рефлексивні питання груп. Специфіка роботи консультанта полягає в тому, щоб не тільки роз'яснити сутність досвіду рефлексії, його змісту, включаючи утримання предметне (за темою гри), спираючись на понятійні засоби теорії діяльності та логічні форми пояснення і докази в дискусії, але і підпорядковує своє мислення необхідності допомогти побачити хід гри, невипадковість руху та перспективу наступної фази, а також ігри в цілому.

Результати консультування, розуміння та участі в колективному розумовому процесі, використовуються на початку наступної фази гри. Насамперед це стосується корекції самовизначення і бачення нормативної бази гри.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Моделювання розвитку в іграх "
 1. Технології ігромоделірованія
  План 1. Функції ігромоделірованія у розвитку діяльності, особистості і груп. 2. Механізм ігромоделірованія. 3. Моделювання розвитку в іграх. 4. Управління ігромоделірованіем як акмеологічна модель управлінської діяльності. 5. Технологічні форми управління ігромоделірованіем. 6. Управління розвитком професійних якостей управлінців у ігромоделірованіі. 7.
 2. Ігромоделірованіе в системі акмеологической служби в управлінських структурах
  При зацікавленості управлінських структур та осіб, що приймають рішення, їх кадрових служб в невипадковість кадрової політики і в реалізації ідеї зростання професіоналізму, ідеї приходу до більш високих, можливим для реального управлінського корпусу "вершин" професіоналізму і творчої самореалізації, виникають акмеологические служби як специфічне ланка кадрового сервісу. В оформленні
 3. Програма тренінгу, екзаменаційна процедура
  Вхідний процедурою тренінгу є вибір учасниками ігрових імен та розробка ними спільно з тренерами-керівниками груп ігрових іміджів. Ігровий імідж, виступаючи, з одного боку, як елемент створення ігрової макроситуації тренінгу, а з іншого, - істотно необхідним інструментом впровадження та відбору ефективних психотехнологій, є важливим методичним елементом тренінгу.
 4. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 5. Генітальний ендометріоз
  Визначення поняття. Поняття ендометріоз включає наявність ендометріоподобние розростань, що розвиваються поза межами звичайної локалізації ендометрію - на вагінальної частини шийки матки, в товщі м'язового шару матки і на її поверхні, на яєчниках, тазовій очеревині, крижово-маткових зв'язках і т.п. У зв'язку з тим що анатомічно і морфологічно ці гетеротипії не завжди ідентичні слизової
 6. ЦИКЛ сон-неспання І ПОРУШЕННЯ СНУ
  Вільям Дж. Швартц, Джон В.Стейкс, Джозеф Б.Мартін (William J. Schwartz, John W. Stakes, Joseph B. Martin) Зовнішній прояв сну - пасивність, відносна нерухомість і зниження чутливості до зовнішніх подразників - дає невірне уявлення про основну організованою активності мозку, складною і різноманітною. Робочі характеристики і взаємини входять і виходять
 7. ЕНДОГЕННІ опіатної ПЕПТИДИ
  Майкл Розенблатт (Michael Rosenblatt) Ендогенні опіатні пептиди - енкефаліни і ендорфіни - присутні в гіпоталамусі і в головному мозку, в ендокринних залозах (гіпофізі, надниркових залозах, яєчниках і сім'яниках) і в травному тракті (включаючи підшлункову залозу). Ці пептиди складають клас, що складається приблизно з 10-15 речовин, молекула кожного з яких включає в себе від 5
 8. ІМУНІТЕТ ПРИ паразитарних хвороб
  Джон Р. Девід (John R. David) Протягом останнього десятиліття постійно підвищувався інтерес до паразитарним хворобам людини і новим підходам в боротьбі з ними. Однією з причин цього був величезний масштаб проблеми. Понад мільярд людей у ??світі уражено паразитарними хворобами. Хоча отримання точних статистичних даних утруднено, за приблизними оцінками, більше 200 млн людей хворі
 9. Пневмоцистоз
  Петер Д. Вальцер (Peter D. Walzer) Визначення. Pneumocystis carinii відносяться до опортуністичних патогенним мікроорганізмам, місцем природного проживання яких в нормальних умовах є легені. Пневмоцисти служать важливою причиною пневмонії у осіб з ослабленим імунітетом. Етіологія. Таксономічне положення Р. carinii залишається невстановленим, разом з тим ухвалено
 10. діаліз і трансплантації нирок ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З нирковою недостатністю
  Чарльз Б. Карпентер, Дж. Майкл Лазарус ( Charles В. Carpenter, /. Michael Lazarus) В останні три десятиліття діаліз і трансплантація стали ефективними методами лікування, що продовжує життя страждаючим нирковою недостатністю хворим. Підхід до лікування при гострій нирковій недостатності відрізняється від підходу до лікування при хронічній нирковій недостатності через незворотного характеру
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека