ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Лекції. Особистість професіонала. Частина 2, 2011 - перейти до змісту підручника

Модель фахівця з А.К. Маркової

Людина в праці у міру вдосконалення з простого виконавця, працівника перетворюється на суб'єкта праці, що ставить і реалізує свої цілі в праці, далі в фахівця, кваліфіковано виконує працю на основі спеціальної підготовки, пізніше в професіонала, здійснює свою працю на основі його високих стандартів; іноді людина розвивається і далі, стаючи творцем, новатором у праці, збагачуючи досвід професії.

Суспільство прагне якомога більше число працівників зробити фахівцями, дати їм професійну освіту, спеціальну підготовку. У психології праці розробляється модель фахівця - як відображення обсягу і структури професійних і соціально-психологічних якостей, знань, умінь, в сукупності представляють його узагальнену характеристику як члена суспільства.

Розрізняють:

- модель фахівця (працюючого, що функціонує);

- модель підготовки фахівця; вважається, що модель підготовки будується для організації професійного навчання і виходить з моделі фахівця.

При побудові моделі фахівця можливі варіанти:

- модель діяльності фахівця, куди може входити опис видів професійної діяльності, сфери та структури професійної діяльності, ситуацій професійної діяльності і способів їх рішення, у тому числі типові, професійні завдання і функції, професійні труднощі, типові установи та робочі місця;

- модель особистості фахівця, куди включаються необхідні якості і властивості працівника.

Модель особистості фахівця - це опис сукупності його якостей, що забезпечують успішне виконання завдань, що виникають у виробничій сфері, а також самонавчання і саморозвиток працівника. До кожного виду професійної діяльності бажано підбирати, розробляти особистісні якості. Наприклад, для моделі діяльності інженера описані професійні завдання (спеціальні технічні, економіко-організаційні, завдання щодо добору і розстановки кадрів, підвищення своєї кваліфікації); там же в моделі особистості інженера розроблені психологічні якості, вміння та знання для кожного виду професійної діяльності; тип організації і підрозділи, посади від початкової до вищих.

Відзначається ряд побажань до моделі фахівця і до моделі підготовки фахівця:

- модель фахівця може бути різною для молодого, починаючого фахівця і досвідченого, успішного фахівця, бо в міру професіоналізації і на різних її стадіях для фахівця буде характерно різне співвідношення якостей. Одні автори вважають, що краще будувати модель діяльності й особистості вже сформованого фахівця, інші відзначають, що помилково, наприклад, в професіограмі завищувати вимоги і розраховувати тільки на ідеального, а не на середнього працівника;

- модель спеціаліста повинна включати компоненти, безумовно впливають на ефективність діяльності і забезпечують контроль за нею, легко діагностуються, що створюють можливість втручання та корекції;

- модель фахівців, що мають одну і ту ж спеціальність, але отримали різні спеціалізації, можуть дуже відрізнятися;

- модель підготовки фахівця виходить з моделі фахівця і включає види навчальної та пізнавальної діяльності з оволодіння професійною діяльністю, навчальні плани і програми, виховні заходи, форми зв'язку з виробництвом, кваліфікаційні характеристики фахівців. Треба вміти побудувати модель фахівця і переводити її в моделі підготовки фахівця.

У літературі висловлюється ряд міркувань про різновиди моделей фахівця. Варіантом моделі фахівця є професійно-кваліфікаційна модель, де відображені: види професійної діяльності на різних посадах і різних робочих місцях, обов'язки і функції, якості, знання і навички. Такі моделі необхідні для підбору і розстановки кадрів, для атестації, для складання програми підготовки та перепідготовки фахівців.

Кваліфікаційна характеристика фахівця відображає спеціальність (спеціалізації) і рівень кваліфікації. Дана характеристика може мати вигляд профілю фахівця. У профілі вказуються види професійної діяльності, зазвичай не більше двох-трьох, наприклад, інженер-дослідник-конструктор або інженер-конструктор-технолог. Можливі моделі фахівців вузького і широкого профілю. Кваліфікаційну характеристику називають ще нормативної моделлю - це узагальнені вимоги до діяльності й особистості фахівця, паспорт фахівця. Кваліфікаційний профіль - це вираз необхідних працівникові якостей у кількісному вираженні.

В цілому модель фахівця може включати наступні компоненти:

- професіограму як опис психологічних норм і вимог до діяльності й особистості фахівця;

- професійно-посадові вимоги (ПДТ) - опис конкретного змісту діяльності фахівця, що визначає, що і як він повинен робити при вирішенні професійних завдань в умовах конкретної посади. ПДТ містить перерахування мінімуму професійних умінь якими повинен володіти фахівець для забезпечення необхідного рівня професійної діяльності;

- кваліфікаційний профіль - поєднання необхідних видів професійної діяльності і ступеня їх кваліфікації, кваліфікаційні розряди для оплати.

Описана структура моделі фахівця є однією з можливих, різні дослідники в залежності від свого підходу будують різні її варіанти.

З трьох названих компонентів моделі фахівця складання професіограми в особливій мірі вимагає участі психолога. Інші компоненти - посадові вимоги, кваліфікаційні розряди встановлюються за межами психології, в рамках відповідної галузі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Модель фахівця з А.К. Маркової "
 1. Лекції. Особистість професіонала. Частина 2, 2011
  Індивідуальний стиль діяльності слід розуміти. Особистісні якості психолога. Модель фахівця з Маркової. Поняття професіограми по Маркової. Протипоказання для роботи в якості психолога. Професійна компетентність психолога. Професійні здібності психолога
 2. М
  + + + магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 3. Ветеринарія в післявоєнні роки
  У 1949 році РМ СРСР прийняв «Трирічний план розвитку громадського колгоспного і радгоспного продуктивного тваринництва» (1949-1951 ). План передбачав і завдання з розвитку ветеринарії. У вересні 1953 року Рада міністрів СРСР прийняла постанову «Про заходи щодо подальшого розвитку тваринництва в країні і зниженні норм обов'язкових поставок продуктів тваринництва державі господарствами
 4. Види фізичного забруднення навколишнього середовища та їх вплив на організм людини
  Фізичне забруднення - це забруднення, пов'язане зі зміною фізичних параметрів навколишнього середовища. Залежно від того, які саме параметри перевищують ГДК, розрізняють такі види фізичного забруднення: - теплове - світлове; - шумове; - електромагнітне; - радиактивное, - радіаційне .. Температурне (теплове) забруднення. Важливим метеоелементов
 5. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 6. Методи акмеологічних досліджень
  План 1. Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма, акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 7. Феномен "технологія"
  Сучасним технологіям відводиться роль глобального фактора, основний рухової сили розвитку суспільства, що творить нову цивілізацію. Аналізуючи суспільні явища, вітчизняні та зарубіжні дослідники використовують "соціальні", "інформаційні", "педагогічні" технології, "психотехнології", технології "управління", "прогнозування", з'являються "технології популізму", "технології
 8. Акмеологические поняття і категорії
  Акме - (від грец. АСМЕ - вершина, квітуча пора) - вища точка, період розквіту особистості, найвищих її досягнень, коли проявляється зрілість особистості в усіх сферах, максимальний розвиток здібностей і обдарувань; вважається що АКМЕ припадає на період дорослості або зрілості людини. Акмеограмма - основний метод акмеографіческого підходу, являє собою систему вимог, умов
 9. Зміст акмеологической концепції
  Проведений теоретико-методологічний аналіз можливостей застосування акмеологічних знань і підходів у вирішенні проблеми розвитку суб'єкта до рівня професіонала, професіоналізму особистості або діяльності, узагальнення проведених акмеологічних теоретичних досліджень дозволили приступити власне до задачі розробки акмеологічної концепції розвитку професіонала. Її якісно суворе
 10. Короткий акмеологический словник
  Проведення результативних акмеологічних досліджень, розуміння їх науково-практичної значущості, а також ефективна підготовка фахівців-акмеології можливі лише при однозначному і несуперечливому розумінні й тлумаченні основних акмеологічних понять і категорій. Нами були представлені та обгрунтовані деякі базисні акмеологические категорії, розкрито їх науковий зміст. У той же
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека