ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія, 2012 - перейти до змісту підручника

Модель оптимального спілкування педагога з дитиноюНайважливіше значення у виникненні й розвитку у дітей спілкування мають впливи дорослого, випереджуюча ініціатива якого підносить діяльність дитини на вищий рівень. Без постійної підтримки дорослого розвиток спілкування дошкільника уповільнюється, що призводить до різноманітних психологічних порушень і труднощів.

Нормальний розвиток спілкування дошкільника має виразний позитивний вплив на прискорення загального розвитку дітей.

В одному з експериментів дорослий кожен день по 7-8 хвилин пестив, гладив, посміхався, говорив ласкаві слова малюкам віком 2-4 міс. Порівняно з іншими ці діти демонстрували краще розвинену увагу та інтерес до оточуючого.

З іншого боку, оптимізація спілкування дошкільника забезпечує усунення причин інших труднощів його психічного розвитку, насамперед у сфері:

а) мовлення (за рахунок активізації потреби у розумінні мовлення дорослого);

б) особистості (подолання несміливості, тривожності);

в) різноманітних видів діяльності.

Спілкування за означенням передбачає високу активність його учасників, взаємодію партнерів. Умовами ефективності педагогічного спілкування називають: особистісні взаємовідносини (Бодальов О. О., Ковальов О. Г.); тепле, інтимне, виразне ставлення вихователя (Котирло В. К.), позитивне, тепле, емоційно забарвлене ставлення (Кулачківська С. Є.); діалогічне спілкування з домінантою на співбесідника (Флоренська Т. О.). В основі цих характеристик лежать відносини рівності, що складаються між партнерами у спілкуванні.

Чи може дитина виступати партнером для педагога або іншого дорослого? Про таке партнерство можна говорити лише в певному розумінні.
Воно полягає у прийнятті людьми один одного як безумовних цінностей, в установці на універсальність можливостей кожної людини, у доброзичливості й взаєморозумінні. Даний аспект взаємозв'язків дитини із соціальним оточенням необхідний в єдності з іншим, таким, що акцентує відмінності у позиціях вихователя і вихованця. Останній переважно і враховується на практиці, що призводить до зниження самостійності, ініціативності, креативності дитини. Виховні впливи, орієнтовані на діалогічне спілкування,

здатні стимулювати творчість дитини, тільки починають розроблятись і не мають широкого практичного застосування.

Створення атмосфери доброзичливості, відвертості, емоціональної піднесеності, радості у спілкуванні дошкільника з дорослим залежить від змісту контактів, адекватного рівню комунікативного розвитку дитини.

С.В. Корницька пропонує три програми взаємодії дорослого з дитиною, відповідно до віку останньої. Прийняття дитиною програми виявляється у мінімумі відволікань та проявів небажання контактувати, а також у найбільш активній взаємодії.

І програма: ласка дорослого, що виражає його доброзичливу увагу до дитини, посмішка, дотик і поглажування, гойдання. Дорослий бере дитину на руки, на коліна, супроводжує дії ласкавими ніжними словами, що містять схвалення дитини. Цією програмою найбільш задоволені немовлята.

ІІ програма: спілкування, опосередковане іграшкою або набором іграшок. Спільна дія дорослого і дитини щодо іграшок із забезпеченням ініціативності малюка. Для дітей раннього віку.

ІІІ програма: вербальне спілкування.
Дорослий розмовляє з дитиною, декламує вірші, проговорює прозові тексти, уважно дивлячись на дитину. Бесіди на різноманітні теми із підтримкою і заохоченням ініціативи дітей. Для дітей дошкільного віку (3-6 р.), забезпечує найкращий емоційний настрій та найвищу активність дітей у взаємодії.

Якщо дитина погано сприймає відповідну її вікові програму, то її комунікативна потреба знаходиться за межами вікових показників спілкування. Слід встановити випередження чи відставання розвитку комунікативних потреб і підібрати адекватну програму спілкування.

ВИСНОВКИ про модель оптимального спілкування дошкільника з дорослим:

- найважливіше значення у виникненні і розвитку у дітей спілкування мають впливи дорослого, випереджуюча ініціатива якого підносить діяльність дитини на вищий рівень;

- нормальний розвиток спілкування дошкільника прискорює хід його загального розвитку;

- оптимізація дорослим спілкування дошкільника забезпечує усунення причин інших труднощів психічного розвитку;

- загальною умовою оптимізації спілкування з дошкільником є створення дорослим атмосфери доброзичливості, відвертості, емоційної піднесеності, радості;

- дорослий повинен контролювати хід розвитку спілкування дошкільника, встановлюючи випередження чи відставання розвитку його комунікативних потреб і підбираючи адекватну програму спілкування з дитиною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Модель оптимального спілкування педагога з дитиною"
 1. Тести та завдання для самоконтролю
  10-1. Автоконтрольний блок. Спілкування - це процес контактів між ________, який дає змогу________перебіг сумісної_______ за рахунок______ індивідуальних дій, розподілу або здійснити цілеспрямований вплив на формування окремих осіб. Людям Змінити Налагодження Функцій Діяльності Погодження 10-2. Яка з нижче вказаних властивостей не належить до структури спілкування?
 2. Тренінг соціальної перцепції
  При організації СПТ, орієнтованого на перцептивне спілкування, необхідно додержуватися принципу «суб'єкт-суб'єктної» парадигми, з якої випливає діалогічність форми спілкування та необхідність ухвалювати рішення про корекцію у сфері спілкування самим суб'єктом. Тренінг має бути організований таким чином, щоб кожний учасник міг самостійно діагностувати свої можливості та труднощі в конкретних
 3. Основні характеристики спілкування
  До основних характеристик спілкування, на нашу думку, слід віднести його структурні компоненти, основні форми та акти, зміст. На основі діяльнісного підходу щодо розуміння природи спілкування можна виділити такі його структурні компоненти: - предмет спілкування - це інший воїн, партнер по спілкуванню; - потребау спілкуванні - це прагнення воїна до пізнання й оцінки інших, а через них і
 4. Педагогическая акмеология
  План 1. Сущность педагогической акмеологии. Специфика труда в профессии педагога. 2. Критерии и уровни профессионализма педагога. 3. Виды профессиональной компетентности педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технологии в труде педагога. Ключевые слова: педагогическая акмеология, профессионализм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технологии в труде
 5. Педагогическая акмеология
  План 1. Сущность педагогической акмеологии. Специфика труда в профессии педагога. 2. Критерии и уровни профессионализма педагога. 3. Виды профессиональной компетентности педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технологии в труде педагога. Ключевые слова: педагогическая акмеология, профессионализм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технологии в труде
 6. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук . Акмеологические условия оптимизации информационного сопровождения формирования культуры здоровья будущего педагога, 2006
  Аннотация. Цель исследования: выявление направлений оптимизации информационного сопровождения формирования культуры здоровья будущего педагога. Объект исследования: информационное сопровождение формирования культуры здоровья будущего педагога. Предмет исследования: влияние акмеологических условий на оптимизацию информационного сопровождения формирования культуры здоровья будущего педагога.
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  11-1. Автоконтрольний блок. Тезаурус - єдина cucmeма значень, прийнята всіма членами процесу 11-2. Який із нижческазаних елементів не належить до структурних компонентів спілкування? а) предмет спілкування; б) потреба у спілкуванні; в) комунікативні мотиви; г) дія спілкування; д) завдання спілкування; е) засоби спілкування; є) продукт спілкування; ж) результат
 8. НЕ 1.5. Етика спілкування у роботі практичного психолога
  НЕ 1.5. Етика спілкування у роботі практичного
 9. Відкритість-замкненість, монологічність-діалогічність у роботі практичного психолога
  Спілкування, будучи суб'єкт-суб'єктною взаємодією, передбачає певний душевний настрій людини, моральну готовність брати у ньому участь. Звичайно, до справжнього спілкування ми готові не завжди. Вже сам вступ до спілкування є своєрідним моральним кроком людської особистості. Інколи нам цей крок дається легко і ми його й не помічаємо. Інколи вступ до спілкування стає для нас святом, радістю.
 10. Сизанов А.Н.. Типология ошибок в деятельности педагога-психолога, 2006
  Статья из журнала: Вестник практической психологии образования. Содержание. Введение. Основные причины ошибок в деятельности педагогов-психологов. Типология ошибок в работе психолога. Предупреждение ошибок начинающих педагогов-психологов. Заключение.
 11. Педагогічне спілкування
  Відомо, що всі сучасні педагогічні концепції (педагогіка співробітництва, гуманістична педагогіка, особистісно орієнтована педагогіка) ґрунтуються на демократичному, рівноправному і гуманному спілкуванні та формуванні суб'єкт-суб'єктних взаємин у педагогічному процесі. В.Г. Кремень визначає роль спілкування у діяльності педагога так: «Спілкування з дітьми для нього - особистісно значуща цінність,
 12. Акмеологические технологии в труде педагога
  На основе акмеограммы педагога осуществляется выбор акмеологических технологий. Акмеологические педагогические технологии - это процедуры, включающие систему задач, способы достижения педагогом высоких уровней профессионализма, а также подчиненную им совокупность методов, техник и приемов. Педагогические акмеологические технологии могут различаться по тому, кто их осуществляет (сам педагог или
 13. Класифікація родини ASTROVIRIDAE
  Астровіруси були вперше описані в 1975 році в результаті вивчення спалаху гострого гастроентериту в центрі матері і дитини в Шотландії. Родина має тільки один рід Astrovirus. В наш час астровіруси ізольовані від птахів, собак, котів, свиней, овець, великої рогатої худоби і людей. Від людей виділено 7 серологічних типів астровірусів. Подібно ротавірусам, астровіруси викликають гострі ентерити
 14. Заключение
  Состояние информационного сопровождения формирования культуры здоровья в педагогическом ВУЗе характеризуется дефицитарностью методологических и научно-практических разработок, ориентированных на оптимизацию современных информационных здоровьесберегающих технологий в системе подготовки будущих педагогов. 2. Базовым компонентом акмеологических условий оптимизации информационного сопровождения
 15. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
  Оптимизация процесса преодоления трудностей в становлении профессионализма педагога. М., 1999, 1 п.л. 2. Трудности в процессе становления профессионализма педагога. М., 1998, 2,3
 16. Акмеологические технологии в труде педагога
  На основе акмеограммы педагога осуществляется выбор акмеологических технологий. Акмеологические педагогические технологии - это процедуры, включающие систему задач, способы достижения педагогом высоких уровней профессионализма, а также подчиненную им совокупность методов, техник и приемов. Педагогические акмеологические технологии могут различаться по тому, кто их осуществляет (сам педагог или
 17. Критерии и уровни профессионализма педагога
  Профессионализм педагога - это интегральная характеристика личности педагога, предполагающая владение им видами профессиональной деятельности и наличие у педагога сочетания профессионально важных психологических качеств, обеспечивающих эффективное решение профессиональных педагогических задач по обучению и воспитанию (детей, взрослых обучающихся). Профессионализм педагога должен отвечать ряду
 18. Критерии и уровни профессионализма педагога
  Профессионализм педагога - это интегральная характеристика личности педагога, предполагающая владение им видами профессиональной деятельности и наличие у педагога сочетания профессионально важных психологических качеств, обеспечивающих эффективное решение профессиональных педагогических задач по обучению и воспитанию (детей, взрослых обучающихся). Профессионализм педагога должен отвечать ряду
 19. Розвиток психіки і розвиток особистості
  «Особистість - суб'єкт діяльності, інтегратор психічних процесів людини, системна властивість індивіда як соціальної істоти; особлива соціальна якість, що формується у системі соціальних стосунків, яку не можна виводити з біологічних особливостей людини. Ядро особистості - система мотивів, спрямованість» [122, с. 186]. Таке розуміння особистості передбачає її дослідження і розуміння у всій
 20. Сущность педагогической акмеологии
  Педагогическая акмеология - наука о путях достижения профессионализма в труде педагога. Содержание педагогической акмеологии определяется спецификой труда в данной профессии. Объектом труда педагога является психика другого человека, являющегося активным соучастником педагогического процесса, обладающего своими целями, мотивами, своей логикой поведения, а также находящегося в процессе
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека