ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Мобілізація особового складу на глибоке вивчення вогневої справи

У процесі організації й проведення вогневої підготовки основними задачами МПЗ у військовій частині (підрозділу) є:

роз'яснення особовому складу вимог наказів Міністра оборони України, військових статутів, курсів стрільб і настанов;

сприяння покращання якості занять і тренувань, росту методичних знань, навичок і умінь командирів взводів, екіпажів;

підвищення у військовослужбовців почуття відповідальності за власну вогневу майстерність;

їх мобілізація на глибоке вивчення зброї, основ і правил стрільби з неї, на якісне виконання всіх підготовчих стрільб і початкових вправ;

надавання допомоги командирам в удосконаленні навчально-матеріальної бази;

організовування змагання по задачам і нормативам вогневої підготовки;

забезпечення взірцевості командирів взводів, відділень, обслуг і активу у вогневій підготовці, якісному обслуговуванні зброї;

впровадження в практику вогневої підготовки досвіду кращих вогневиків;

розвинення спортивно-стрілкової роботи, примноження числа стрілків-розрядників і майстрів спорту.

Командний і виховний склад, спираючись на актив, має організувати боротьбу проти всякого роду спрощень і послаблень у ході вогневої підготовки, домогтися, щоб заняття і тренування відповідали вимогам сучасного бою, сформували у військовослужбовців необхідні знання, навички й уміння з вогневої підготовки, розвивали в них дисциплінованість, наполегливість, волю до досягнення успіхів у учінні і в бою.

Ефективність занять і тренувань з вогневої підготовки, в першу чергу, забезпечується методичною майстерністю офіцерів, прапорщиків і сержантів. Їх підготовка здійснюється на командирських, інструктивно-методичних і показних заняттях та інструктажах, а також шляхом самостійної роботи над навчально-методичною літературою. В свою чергу, командно-виховний склад підрозділів має постійно турбуватися про методичну підготовку підлеглих їм офіцерів, прапорщиків і сержантів.

Командно-виховний склад має створювати необхідні умови для того, щоб офіцери, прапорщики і сержанти регулярно відвідували методичні вогневі семінари та стрілкові конференції, приймали активну участь у обговоренні проблем, які там поставлені, регулярно читали спеціальну літературу, методичні статті у військових журналах, знайомилися з передовим досвідом застосування зброї на практиці та в сучасних збройних конфліктах.

Заступник командира з виховної роботи на заняттях по вогневій підготовці має допомогти офіцерам і сержантам раціонально використовувати навчальний час. Наприклад, він має особливу увагу звертати на витрачання часу на переміщення підрозділів з одного навчального місця на інше, на підготовку цих місць, постановку задач і розбір дій. Він має допомагати особливо молодим офіцерам правильно планувати заняття, щоб більшу частину часу відводити на практичне відпрацювання навичок і умінь, які необхідні для влучної стрільби, приймати участь у показних заняттях. Такі заходи сприяють покращенню методики занять з вогневої підготовки.

Дієвість занять і тренувань також суттєво залежить від стану навчально-матеріальної бази, її умілого використання. Обладнання навчальних полів і вогневих містечок з урахуванням вимог сучасного бою дозволяє навчати воїнів в обстановці, наближеній до бойової, створює реальну можливість зробити більш різноманітними і складними умови вогневого вишколу, уникати шаблону, скорочувати час на освоєння і практичне відпрацювання задач вогневої підготовки.


Командно-виховний склад має спрямувати творчу думку воїнів-раціоналізаторів на удосконалення старих і створення нових пристроїв для вогневих містечок, стрільбищ, полігонів, які необхідні для тренування солдатів і матросів.

Як відомо, у будь-якій військовій справі основною постаттю було і є особистість військовослужбовця. Тому успішне вирішення задач вогневої підготовки досягається вихованням у особового складу свідомого і сумлінного відношення до кожного заняття і тренування з вогневої підготовки, його прагненням досконало володіти зброєю. Ці проблеми обговорюються на загальних зборах особового складу, на заняттях з гуманітарної підготовки, в індивідуальних і колективних бесідах, відображаються в наочній агітації, висвітлюються в стінній пресі й місцевих радіопередачах.

Розвитку у воїнів любові до зброї, прагнення стати влучним стрілком, кулеметником, артилеристом тощо допомагає пропаганда бойового досвіду, накопиченого в роки Другої світові війни, а також в сучасних локальних війнах і збройних конфліктах. В своїх бесідах і виступах про минулі битви ветерани війни і збройних конфліктів, народознавці, агітатори підкреслюють, що навички й уміння, доблесть фронтовиків і ветеранів найбільш яскраво проявилися в силі їх вогню, котрий знищував противника.

Такі бесіди допомагають розвивати у молодих воїнів розуміння того, що сьогодні справа честі кожного з них - стати вправним вогневиком. Ця переконаність має підтверджуватися прикладом майстрів військової справи, які продовжують славетні традиції фронтовиків і своїм ентузіазмом у бойовій підготовці надихають оточуючих на майстерне опанування вогневою справою.

Виховання свідомого, сумлінного ставлення до вогневої підготовки дає найкращі результати, коли воно ведеться в тісному зв'язку з навчальними заняттями. В багатьох військових підрозділах стало правилом перед вивченням нових тем, виїздом на полігони і стрільбища проведення бесід про тактико-технічні дані вітчизняної зброї, досягнення кращих вогневиків.

Сучасна зброя, як правило, колективного використання. Її бойові можливості повністю розкриваються лише в тому випадку, коли кожний номер обслуги, член екіпажу досконало знає свої обов'язки по підготовці і веденню влучного огню, своє обов'язки в сучасному бою. Воїни мають знати про те, що слабкі знання ними своїх обов'язків і алгоритму творчого їх виконання, недисциплінованість лише одного із них можуть поставити у скрутне становище всю обслугу, екіпаж, відділення, взвод, роту. Командно-виховний склад має постійно нагадувати про те всім військовослужбовцям.

У вогневій підготовці, як і в усіх інших видах бойової підготовки, провідну роль повинні відігравати офіцери, прапорщики, сержанти і активісти. Тому проблема їх взірцевості у підвищенні стрілецької, артилерійської майстерності періодично обговорюються на загальних зборах, нарадах, в бесідах. Дієвість цих заходів перевіряється на бойових стрільбах.

Досягненню високих показників у вогневій підготовці сприяє добре організоване змагання, як індивідуальне - між окремими військовослужбовцями, так і групове - між відділеннями, обслугами, екіпажами, взводами, ротами. Змагання здійснюються за нормативами, які встановлені для одиночної підготовки і вишколу підрозділів.

Змагання на заняттях і тренуваннях організують командири та їх заступники з виховної роботи.
Вони роз'яснюють особовому складу план і конкретні цілі цих занять, нормативи, які заплановані для відпрацювання, і порядок змагання. Активістам даються доручення щодо надання допомоги товаришам і пропаганди досягнень передовиків. Головний же засіб впливу активістів на товаришів по службі - їх особиста взірцевість у відпрацюванні навчально-бойових задач, майстерному володінні зброєю.

У військових підрозділах рекомендується раз у два-три місяці проводити змагання, на яких визначати першість обслуг, екіпажів і окремих воїнів по виконанню нормативів з вогневої підготовки. Досягнення кращих вогневиків мають стати прикладом для всього особового складу. На цій основі має розгортатися боротьба за повторення і перекриття індивідуальних і групових показників. Таким шляхом відбувається безперервний процес удосконалення особовим складом навичок і умінь у вогневій справі. Отже, те, що недавно вважалось рекордом, стає доступним для всіх воїнів того чи іншого фаху. Заступники командирів з виховної роботи і активісти підрозділів мають оперативно і об'єктивно висвічувати хід змагання засобами усної і наочної агітації.

Активну роль у вихованні особового складу відіграють бесіди майстрів влучного вогню і практичний показ дій зі зброєю. Підготовка подібних виступів - один із обов'язків заступника командира підрозділу з виховної роботи. Адже інколи і доброму стрілку, кулеметнику, артилеристу буває важко методично вірно і зрозуміло розкрити "таємниці" своєї майстерності. В таких випадках заступник командира з виховної роботи допомагає майстру влучного вогню розказати і показати, яким шляхом досягнуті високі показники, на що слід звертати особливу увагу при підготовці зброї до стрільби і в процесі ведення вогню.

Більш складною формою пропаганди знань і навичок є вечори, присвячені вогневій підготовці. В їх програму, звичайно, входять доповіді про той чи інший вид зброї, про воїнів, які майстерно володіють нею, виступи майстрів влучного вогню, змагання на швидкий і точний розбір і збір зброї, усне вирішення вогневих задач тощо.

Для популяризації досвіду кращих вогневиків використовуються також стенди і фотоальбоми, де демонструються фотознімки і короткий опис досвіду відмінників, прийоми й способи їх майстерної стрільби, влучно вражені ними мішені. Такі матеріали дозволяють наочно закарбовувати і зберігати традиції підрозділу, передавати накопичений досвід новим і новим поповненням бійців.

Велику допомогу у вишколі особового складу вогневій справі надає стрілковий спорт. Залученню воїнів до занять цим важливим прикладним видом спорту сприяють пропаганда його патріотичного значення, роз'яснення умов присудження звань стрілка-розрядника і майстра спорту, популяризація досягнень військовослужбовців на стрілкових змаганнях, організація стрілкових секцій і проведення змагань безпосередньо в підрозділах.

Таким чином, МПЗ направляється на всібічне підвищення якості і дієвості занять, тренувань, стрілкових змагань. Воно має допомогти командирам мобілізувати воїнів на сумлінне вивчення зброї, глибоке опанування теорії вогневої справи, удосконалення навичок і умінь бойового застосування різних видів зброї.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Мобілізація особового складу на глибоке вивчення вогневої справи"
 1. Морально-психологічне забезпечення в період підготовки і проведення стрільб
  Результати наполегливої і напруженої навчальної роботи щодо освоєння матеріальної частини зброї і оволодіння навичками й уміннями майстерного володіння нею, згуртування обслуг і екіпажів у значній мірі проявляються у процесі бойових стрільб та їх результатах. У ході підготовки та проведення стрільб перевіряються, закріплюються і вдосконалюються знання, навички й уміння воїнів, які необхідні їм
 2. Особливості вияву темпераменту і характеру воїна у навчально-виховному процесі
  Психіка кожного воїна унікальна. її неповторність пояснюється як особливостями соціальних зв'язків і контактів, так і особливостями біологічної та фізичної будови й розвитку організму. До біологічно зумовлених підструктур особистості належать темперамент, а також статеві і вікові властивості психіки. Темперамент - сукупність найбільш стійких індивідуально-психічних особливостей воїна, які
 3. Актуальні проблеми психологічного забезпечення сучасних збройних конфліктів, регіональних війн і контртерористичних операцій
  На основі аналізу викладеного матеріалу у підрозділі 2.2 можна зробити висновок про те, що локальні війни і збройні конфлікти мають не тільки військові, але й істотні морально-психологічні особливості. Це такі особливості : здійснення масованого інформаційно-психологічного впливу на війська і населення сторін, що протистоять, і світове співтовариство в цілому; різко збільшення психогенних
 4. Зміст діяльності командира частини (підрозділу) та його заступника з виховної роботи щодо МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу частин і підрозділів Сухопутних військ
  Сухопутні війська (у ряді держав - армія, а Німеччині - сухопутні сили) - це вид Збройних сил, який призначений для введення бойових дій переважно на суші. Вони у нашій державі є найбільш численними, різноманітними за озброєнням і способами введення бойових дій видом збройних сил. Сухопутні війська спроможні самостійно і у взаємодії з іншими видами військ вести наступ на противника з метою його
 5. Мобілізація особового складу на глибоке вивчення бойової техніки і зброї
  Вивчення, експлуатація та обслуговування бойової техніки і зброї здійснюється на заняттях по технічній, спеціальній, тактичній і вогневій підготовці, при відпрацюванні практичних вправ на танкодромах, аеродромах, стрільбищах і полігонах, в процесі польових занять і навчань, морських походів, повітряних польотів, регламентних робіт, парково-господарських днів, у ході самостійної підготовки.
 6. Зміст морально-психологічного забезпечення бойових дій
  Сукупність функціонально пов'язаних сил і засобів, комплекс заходів, які забезпечують процес формування та підтримки в особового складу військ (сил) і населення України високого МПС-у, реалізацію духовної складової бойового потенціалу Збройних сил України, складає систему МПЗ. Основними складовими цієї системи є цілі, задачі, зміст, принципи, форми, методи, суб'єкти та об'єкти МПЗ, результат.
 7. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  Під час підготовки військовослужбовців до бойових дій, необхідно враховувати ті труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, створюються спеціально противником для досягнення в ньому перемоги. Їх усвідомлення, урахування і вміле застосування, як свідчить досвід колишніх війн і сучасних воєнних конфліктів, забезпечують успіх як окремих
 8. Методи психологічної підготовки
  Якісної психологічної підготовки й ефективного розв'язання її завдань досягають умілим застосуванням різноманітних прийомів та способів впливу на психіку військовослужбовців у бойовій і гуманітарній підготовці, називаються методами психологічної підготовки. За характером застосування й впливу на психіку військовослужбовців вони поділяються на вербальні, практичні та емоційно-вольової
 9. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВЕ САМОРЕГУЛЮВАННЯ
  Кожна людина повинна самостійно творити себе. Для того, щоб "робити себе", спочатку треба зрозуміти себе в головному, потім брати курс на поступове нарощування своїх можливостей. Ривки й "великі стрибки" швидше за все призведуть до ще більшої непевності й розчарування. Але ж будь-яку людину природа наділила величезними резервами. Відомий льотчик М. Громов писав: "Мої успіхи в авіації часто
 10. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  Певний Інтерес для розвитку системи МПЗ у Збройних силах України має вивчення досвіду його організації під час роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській Республіці. В листопаді 1994 р. Президент і Уряд Російської Федерації ухвалили рішення про використання частин і з'єднань Південнокавказьського військового округу (ПКВО) для роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській
 11. Морально-психологічне забезпечення: вітчизняний і зарубіжний досвід
  Як вітчизняний, так і зарубіжний досвід свідчить про те, що у всі часи проблема МПЗ життєдіяльності військ відігрівала надзвичайно велику роль. Підтвердження цьому знаходимо в описах воєнних походів і перемог видатних полководців: Олександра Македонського, О.В.Суворова, Наполеона, М.І.Кутузова та ін. Наполеон, наприклад, підкреслював: "Фізична сила до духовної відноситься як один до трьох".
 12. Зміст і задачі психологічної роботи у військовій частині (підрозділі)
  "Психологічна робота у Збройних силах - це діяльність командирів, штабів, офіцерів виховних структур щодо формування і розвитку у військовослужбовців психічних якостей, які необхідні для введення бойових дій, виконання службових і навчально-бойових задач, а також щодо збереження їх психічного здоров'я; складова частина МПЗ життєдіяльності військ" [1, с. 413]. Аналіз психологічної роботи в
 13. Зміст і організація МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу Військово-повітряних сил
  Військово-повітряні сили (ВПС) - це вид Збройних сил України, призначений для самостійних і спільних з іншими видами Збройних сил дій щодо розгрому авіаційних, сухопутних і морських угрупувань противника, підриву його воєнно-економічного потенціалу, дезорганізації державного і військового управління, порушення роботи тилу і транспорту, а також авіаційної підтримки своїх сухопутних військ і сил
 14. Зміст і організація МПЗ бойової підготовки особового складу Військово-Морських Сил
  Військово-Морські Сили - це вид Збройних сил, який призначений для рішення стратегічних і оперативних задач на океанському і морському ТВД. Вони спроможні наносити удари по важливим наземним об'єктам противника, знищувати його сили на море і в базах, порушувати океанські і морські перевезення, завойовувати перевагу в море, допомогти сухопутним військам у проведенні операцій на континентальному
 15. Зміст основних етапів морально-психологічного забезпечення вартової служби
  Зміст першого етапу (тривалість - перші 1,5 місяці служби). вивчення індивідуально-психічних якостей особистості молодого солдата та стану його здоров'я; психологічна підготовка військовослужбовців до ефективного виконання майбутніх завдань вартової служби; аналіз ходу адаптації військовослужбовця (соціальної, психічної, біологічної) до умов військової служби. В результаті вивчення
 16. Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин
  Поняття "порушення статутних правил взаємовідносин" сьогодні потребує уточнення, бо це надзвичайно негативне явище у військовому середовищі насправді є порушенням політичних, громадських і соціальних прав людини, злочином проти особистості, колективу й держави. Розуміння злочинної його природи і обґрунтування на цьому підґрунті концептуальних основ викорінення порушень статутних правил
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека