ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Сляднєва О.В.. Особливості організації психологічної підготовки підрозділів спеціального призначення, 2005 - перейти до змісту підручника

Методи психологічної підготовки співробітників спеціальних підрозділів

Завдання психологічної підготовки вирішуються за допомогою педагогічних і спеціальних психологічних методів:

Група педагогічних методів, як правило використовуються в процесі бойової підготовки. В основу даних методів покладено тезу про те, що за допомогою різних прийомів можна відтворювати умови подібні з бойовими, які в свою чергу, сприятимуть актуалізації у співробітників подібних з реальними бойовим мотивами, появи стану психічної напруженості різного ступеня інтенсивності.

Таким чином навички та вміння особового складу, куплені у процесі занять з різних предметів бойової підготовки зміцнюються під впливом подібних з бойовими умовами. У цьому процесі, по суті, відбувається часткова адаптація співробітників загонів міліції до можливих складний умовам оперативної обстановки, що підвищує їх ефективність, стійкість психіки до впливу психологічних факторів в безпосередньо службово-бойової обстановки.

Ефективний процес професійної підготовки до діяльності в ускладненою обстановці, до діяльності в умовах небезпеки, дефіциту інформації, часу, до дій в умовах напруженості і перенапряженності реалізується в три етапи.

На першому етапі необхідно переважно використовувати демонстраційні методи, що знижують брак інформації про умови реальної оперативно-службової діяльності та дають загальну орієнтування в освоюваних діях.

На другому етапі починати інтенсивно застосовувати умовно-ситуативні методи і окремі стрес-фактори, які спрямовані на формування орієнтовної основи професійних дій. Завершенням другого етапу слід вважати освоєння професійних дій, чітке їх виконання в нормальних умовах, тобто без моделювання різних перешкод.

На третьому етапі необхідно поєднання умовно-ситуативних методів з широким використанням імітації психологічних стрес-факторів оперативно-службової діяльності. Таке поєднання дозволяє підвищити стійкість дій до зовнішніх впливів і сформувати впевненість співробітників у своїх силах. Завершенням третього етапу формування психологічної готовності у співробітників слід вважати досягнення співробітниками такого рівня оволодіння службовою діяльністю, при якому її хід не порушується в результаті імітації різних впливів психологічних факторів оперативно-службової діяльності.

При організації процесу професійної підготовки, спрямованого на формування психологічної готовності співробітників слід керуватися таким правилами:

1. Вносити елементи, що утрудняють діяльність тільки після освоєння співробітниками порядку виконання дій в нормальних умовах.

2. Використовувані в ході занять прийоми моделювання факторів оперативно-службової діяльності повинні відповідати за змістом змістом відпрацьовуваних дій.

3. Моделювати оперативно-службові ситуації необхідно у випадковому порядку, несподівано для співробітників, щоб не було звикання до послідовності моделювання, бажано постійно змінювати вираженість і поєднання модельованих факторів екстремальних ситуацій.

4. Найбільш часто слід моделювати ті фактори, імовірність впливу яких для співробітників вище.

5. При моделюванні факторів оперативно-службової діяльності рівень психічного навантаження повинен дозволяти більшості співробітників отримати позитивний результат у подоланні напруженості і досягненні успіху. Таке дозування навантажень сприятиме формуванню впевненості у собі у співробітників, стимулювати їх бажання отримати більш складну задачу.

6. Якщо співробітник «не впорався» з екстремальною оперативно-службовою ситуацією, йому на наступному тренуванні потрібно запропонувати легшу задачу з тих модельованим факторам, які з'явилися причиною утруднення.

Для того, щоб моделювати процес оцінки та професійної підготовки, спрямований на формування психологічної готовності особового складу до оперативно-службової діяльності необхідно створювати такі ситуації, які оцінювалися б як важкі. Природно, що тільки труднощі завдання або умов її виконання буде викликати психічну напруженість співробітників. Труднощі в процесі виконання навчально-бойових завдань на заняттях можуть створюватися кількома способами, а значить, і психологічні чинники оперативно-службової діяльності можуть моделюватися цими ж способами.

Засоби моделювання психологічних факторів

По засобах моделювання психологічних факторів вони класифікуються на:

Словесно-знакові. У цьому випадку вплив на співробітників здійснюється через другу сигнальну систему за допомогою слова, знака, інформативного жесту. Це може бути розповідь про майбутні труднощі, можливості отримати травму, доведення різних «легенд», подача несподіваних вступних і т. п. Незважаючи на гадану простоту, вказане засіб моделювання буває іноді надзвичайно ефективно.

Наочні. Вплив на співробітників проводиться шляхом показу різних предметів, дій, кінофільмів, фотографій, схем і т. д. Треба сказати, що в цьому випадку створюються не самі труднощі, а частіше ці засоби застосовуються на етапі підготовки до відпрацювання різних вправ.

Так, помічено, що більше враження справляє на співробітників показ різних предметів (елементів екіпіровки, цеглин, металевих загороджень і т. п.) після впливу на них стрілецької зброї. Крім цього, співробітникам може практично здійснюється показ різних вправ, прийомів (наприклад: боротьби з озброєними злочинцями).

Тренажерні. Вплив на особовий склад виробляється з використанням різних тренажерів, технічних засобів, спортивних снарядів, призначених для відпрацювання різних дій і прийомів. На даний момент це, мабуть, найпоширеніший засіб.

Комп'ютерні. Вплив на співробітника проводиться шляхом створення труднощів у ході вирішення завдань, ігор при роботі на тренажері або ПЕОМ. Зазначене засіб є найбільш пріоритетним і поки тільки розробляється. Сенс комп'ютерних завдань та ігор зводиться до того, що в ході роботи на ЕОМ, коли задана конкретне завдання і умови її виконання, співробітник виконує діяльність подібну з реальною оперативно-службовою діяльністю (наприклад: при оцінці обстановки та прийнятті рішення на застосування зброї, найбільш зручному виборі позиції для затримання злочинця і т. п.). Найбільш ефективно даний засіб для формування психологічної готовності командирів усіх ступенів, але повинно використовуватися і для підготовки міліціонерів-бійців.

Імітаційні. Вплив на співробітника проводиться за допомогою засобів імітації зовнішніх ознак екстремальної ситуації або бойової обстановки. До даного класу відносяться не тільки вибухові пакети, холості патрони, димові шашки і т. п. Крім них зовнішня картина бойової обстановки може імітуватися шляхом створення руйнувань, завалів, муляжів трупів і т.п. Це найбільш знайомі для командирів засоби моделювання.

Бойові. Вплив на психіку співробітника виробляється з використанням спецзасобів, бойової техніки, озброєння та підривних засобів, що застосовуються в ході ведення спеціальних операцій або бойових дій. Прикладами, в даному випадку, може служити обкатка бойовою технікою, форсування перепон, метання бойових гранат і т. п. Це, мабуть, найефективніші засоби для моделювання психологічних факторів оперативно-службової діяльності, але, на жаль, вони і найбільш заборонені, і тому застосовуються дуже обмежено.

Етапи моделювання психологічних факторів.

Процес моделювання психологічних факторів оперативно-службової діяльності співробітників можна розділити на кілька етапів: підготовки, навчально-бойової діяльності, закріплення.

Етап підготовки. Головне, що має зробити на даному етапі викладач - це створення певної мотиваційної установки на проведене заняття. Від успішного вирішення цього питання в повній мірі залежить те, наскільки повно будуть змодельовані психологічні фактори заданої обстановки.

Під мотиваційної установкою розуміється, в даному випадку, схильність співробітників діяти певним, необхідним для досягнення мети заняття, спосіб. Це, в свою чергу, має на увазі бажання співробітників брати участь у заняттях, розуміння ними сенсу його проведення (для чого це треба і чого вони повинні навчитися в його ході). Крім цього, в ході підготовчого етапу створюється певний емоційний фон, сприяє появі стану психічної напруженості в ході заняття.

Прийоми створення мотиваційної установки розрізняються залежно від того, які психологічні фактори оперативно-службової діяльності планується моделювати в ході заняття.

Таблиця № 3

Прийоми створення мотиваційної установкиНаступним етапом у процесі моделювання є навчально-бойова діяльність. У ході цього етапу співробітник виконує будь-яку діяльність і на нього здійснюється вплив для моделювання психологічних факторів оперативно-службової діяльності. Метою впливу є створення труднощів у діяльності, які, в свою чергу, будуть приводити до виникнення психологічних факторів оперативно-службової діяльності.

Вплив необхідно здійснювати:

1. Через зміну зовнішніх умов. До зовнішніх умов ми відносимо умови місцевості, будівлі, фізико-хімічні умови середовища. Так, наприклад, при організації занять викладач може вибирати важкопрохідні ділянки місцевості чи створювати завали, пожежі і т. п. Можна змінити мікроклімат у будинку чи бойових машинах шляхом імітації загоряння, при ураженні бойової техніки противником, за допомогою димової шашки, підкладеною під транспортний засіб і т. п.

2. Через постановку, формування навчально-бойових завдань і їх зміна в ході виконання навчальної діяльності. Як говорилося раніше навчально-бойове завдання, як правило, задається зовні, тобто ставиться викладачем. У процесі її рішення вона може коригуватися або повністю змінюватися керівником заняття. Крім цього, він може задавати певний темп її виконання за часом, що приводить до збільшення психічних і фізичних навантажень. Сюди ж може відноситися і постановка несподіваних ввідних. Постановка завдання може здійснюватися перед початком або змінюватися викладачем в ході занять у певній формі. У той же час можуть створюватися такі умови, коли співробітник, поставлений в умови невизначеності (задача поставлена ??в самій приблизною формі або не поставлена ??зовсім) змушений сам сформулювати завдання і прийняти рішення на її виконання.

3. Через зміну побутових умов. Йдеться, насамперед, про режим сну і відпочинку, а іноді і про харчування особового складу. У цьому випадку труднощі виникають тоді, коли особовий склад виконує навчально-бойові завдання на межі своїх фізичних сил. Цей принцип закладений у системі підготовки багатьох спецпідрозділів правоохоронних структур різних країн світу. Природно, що в цьому випадку психічна і фізичне навантаження не повинна приводити до повного зриву діяльності, тобто навантаження повинні бути посильні для співробітників, незважаючи на їх втому (принцип адекватності навантажень).

Такий вплив найбільше характерно для багатоденних занять, навчань, нічних виходів тощо Після них, коли співробітники, в силу спеціально створених умов не можуть повністю відновити сили, необхідно надавати додатковий час для відпочинку і організовувати його.

Окремим питанням, завжди виникають у процесі формування психологічної готовності до оперативно-службової діяльності в екстремальних ситуаціях, є питання про те, як необхідно моделювати «противника». Важливо, щоб противник не просто відрізнявся стріляниною холостими патронами, іншими імітаційними засобами. Це, звичайно, теж потрібно робити, але головне, щоб «противник» був активно протидіє. Моделювання протидії необхідно здійснювати двома способами. У цьому зв'язку необхідно зауважити наступне:

- протидія супротивника може імітуватися не в явній формі. У даному випадку як би є одне протидія, але немає самого «противника». Як, наприклад, при імітації поразки техніки «противником» за допомогою димової шашки і т. п.;

- протидія «противника» здійснюється в явній формі. У цьомувипадку є «реальний» чинний супротивник. Для ілюстрації цього положення найкраще підходить приклад яких спортивних змагань між двома командами. Зазвичай таке «протидія противника» може моделюватися на заняттях з фізичної підготовки при відпрацюванні прийомів рукопашного бою і т. п. Але в якості «явного супротивника» може виступати і ЕОМ (як на комп'ютерних іграх).

Важливо також, щоб «противник» відтворював дії можливої ??протидіє сторони з урахуванням психологічних, національних та інших її особливостей.

Протидія «противника» в поєднанні з певними зовнішніми умовами створює можливість до виникнення психологічних факторів оперативно-службової діяльності, у процесі занять, близьких за своїм змістом до реальних.

Таким чином, труднощі створюються рядом способів, класифікація яких наводилася вище. У кожному конкретному випадку той чи інший засіб моделювання психологічних факторів оперативно-службової діяльності спрямоване на зміну або вибір зовнішніх умов, постановку і зміна навчально-бойових завдань, або на зміну побутових умов. Труднощі, за певних обставин, виглядають як протидія супротивника. Вони можуть створюватися і за допомогою певних конкретних прийомів психологічної підготовки. Кожний прийом, створюючи труднощі у виконанні дій в процесі занять, сприяє моделюванню психологічних факторів оперативно-службової діяльності, спрямованих на формування психологічної готовності співробітників спеціальних подраздленій до оперативно-службової діяльності. Тому власне моделювання полягає у включенні в заняття тих чи інших прийомів формування психологічної готовності за часом, місцем та з урахуванням рівня підготовленості співробітників.

  Заключним етапом цього процесу є етап закріплення, основне завдання якого - психологічне підкріплення досягнутих результатів. Для того щоб у працівників формувалися і закріплювалися необхідні для оперативно-службової діяльності якості, кожен співробітник, долаючи труднощі, повинен досягати успіху, долаючи себе. У цьому випадку підвищується його самооцінка, він відчуває задоволення. Саме тут важлива проста похвала, підбадьорювання або схвалення з боку командира підрозділу.

  У тому випадку, коли з якихось причин співробітникам не вдалося подолати виниклі труднощі, але при цьому він докладає всіх зусиль для їх подолання, слід також його підбадьорити.

  Крім цього, на даному етапі необхідно провести детальний розбір всього заняття, вказуючи на помилки і причини їх вчинення. Матеріал заняття доцільно пов'язувати з прикладами з оперативно-службової практики, з тим, до чого можуть призводити допущені помилки в реальному оперативно-службової діяльності. Важливо, щоб у процесі розбору у співробітників формувалося чітке уявлення про те, як краще виконувати ту чи іншу дію в сформованій обстановці і, головне, чому це дія повинна виконуватися саме так, а не інакше.

  Таким чином, моделювання психологічних факторів оперативно-службової діяльності в процесі професійної підготовки є одним з найважливіших шляхів підвищення ефективності процесу формування психологічної готовності співробітників спеціальних підрозділів МВС Росії до оперативно-службової.

  Спеціальні методи психологічної підготовки призначені для вирішення конкретного, відносно вузького кола завдань: навчання співробітників способам свідомого контролю негативних емоційних станів, подолання страху і боязні, больових відчуттів, психічної та фізичної втоми, способам досягнення самовладання в гострих жізнеопасних ситуаціях.

  За останні роки аналогічні методи широко використовуються в спортивній психології для підготовки спортсменів до відповідальних змагань. Що ж до практики правоохоронних органів то тут вони, на жаль, не знайшли поки точно широкого застосування, не дивлячись на достатню ефективність і універсальність.

  Спеціальні методи психологічної підготовки розглянуті на чолі посібники. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Методи психологічної підготовки співробітників спеціальних підрозділів"
 1.  Додаток 5.3
    КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРЯ-трансфузіолог (Затверджена Наказом МОЗ РФ N 172 від 29 травня 1997 р.) Відповідно до вимог фахом лікар-трансфузіолог повинен знати і вміти: 1. Загальні знання: - основи законодавства про охорону здоров'я та директивні документи, що визначають діяльність органів і установ охорони здоров'я Російської Федерації; - організація
 2.  Система організації медичної допомоги
    Російська структура громадської охорони здоров'я Охорона здоров'я як система лікувально-профілактичних, протиепідемічних, реабілітаційних медичних заходів та установ різних форм власності має наступну структуру: - лчебно-профілактичні установи (амбулаторії, поліклініки, лікарні, диспансери тощо)? установи охорони здоров'я та МП жінкам і дітям? установи
 3.  Управління якістю продукції в промисловості економічно розвинених країн
    В останні десятиліття в економіці розвинених країн відбулися значні зміни, які викликані, перш за все, посиленням науково-технічного характеру конкуренції, її інтернаціоналізацією і диференціацією споживчого попиту. Перед промисловими фірмами постає проблема більш гнучкої адаптації до швидких змін у зовнішніх умовах господарювання. Адаптивність все більше пов'язується з
 4.  Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
    Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив, що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
 5.  ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ (ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я)
    Менеджмент - це наука управління. Менеджмент - це вміння (наукове обгрунтування уміння) домагатися цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших. Менеджмент (П. Друкер) - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідних для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації. Це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в
 6.  Процесуально-технологічний аспект удосконалення професійної діяльності кадрів управління
    Як ми вказували, одним з найбільш істотних методичних моментів пропонованого акмеологічного тренінгу є попереднє забезпечення його програмно-цільової спрямованості шляхом вивчення технологічного складу відповідного виду професійної діяльності, побудови робочого варіанту ідеальної функціональної моделі даного виду діяльності, виявлення тенденцій розвитку
 7.  БУТИ ПРОФЕСІОНАЛОМ В ПСИХОЛОГІЇ - ЦЕ ОБОВ'ЯЗКОВО
    У кожній професії (а заняття психологією - це теж професія) є просто працівники, фахівці, професіонали екстра класу. Під працівниками слід розуміти зайнятих в даній конкретній сфері діяльності людей, що допомагають основним фахівцям виконувати їх основні функції. Наприклад, якщо мати на увазі психологію, вони обслуговують апаратуру, застосовувану у своїй діяльності психологом.
 8.  Фактори, що забезпечують продуктивний розвиток аутопсихологической компетентності держслужбовців
    Важливим методологічним підгрунтям комплексно-цільової програми розвитку аутопсихологической компетентності з'явилося положення про єдність зовнішніх і внутрішніх факторів (С.Л.Рубинштейн). Фактори продуктивного розвитку АК є активними детермінантами та ініціаторами процесу становлення АК. Їх вплив може надавати як позитивне, так і негативний вплив на розвиток АК. Наприклад,
 9.  Акметехнологіческое забезпечення особистісно-професійного розвитку людини акмеологической службою
    План 1. Акмеологическая служба як форма забезпечення особистісно-професійного розвитку людини. 2. Структура цілей і завдань акмеологічної служби. 3. Напрямки діяльності і функції акмеологічної служби. 4. Технологічне оснащення акмеологической служби. 5. Акмеології як суб'єкт діяльності в акмеологической службі. Ключові слова: акметехнологіческое забезпечення
 10.  ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
    Як зрозуміло з сказаного, в психології-як і в більшості інших наук-є області, орієнтовані переважно на отримання знання, на дослідження (хоча і там можливе вироблення практичних рекомендацій), и1 області, спеціально «обслуговуючі» практику-трудову, навчально-виховну , медичну та ін або спрямовані на допомогу людям, що переживають труднощі в особистому житті. На базі
 11.  Основні галузі психології
    При обговоренні зв'язку психології з іншими науками ми окреслили - хоча й далеко не повністю - коло різних психологічних дисциплін, тобто галузей психології, торкнувшись тим самим питання про структуру сучасної психології. Постараємося зробити це більш система-тизированной, хоча це не завжди легко: галузі психології виникають і розвиваються не з волі єдиного методолога, розпорядчого науці
 12.  Психодиагност в управлінні персоналом
    Професійна психологічна діагностика - один з напрямків діяльності, до якого можна підготуватися в рамках спеціалізації «Психологія праці та організаційна психологія» факультету психології МГУ. Познайомимося ближче з цією формою роботи психолога-практика на прикладі роботи психолога в якості менеджера з підбору персоналу в рекрутинговій агенції «Гуманітарні технології» при
 13.  Організаційний психолог
    (Консультант з управління, оргконсультант). Організаційний та управлінський консалтинг для Росії справа нова. Широке поширення він почав отримувати з початком реформ. Перші аудиторсько-консалтингові групи (АКГ) з'явилися в Росії на початку 90-х років, коли під видані кредити західні банки та інвестори вимагали зі своїх російських партнерів під їх бізнес-проекти укладення
 14.  Структура сучасної психології
    Сучасна психологія являє собою досить розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних щаблях формування, пов'язаних з різними областями практики. В якості підстави класифікації галузей психології може бути обрана психологічна сторона: 1) конкретної діяльності, 2) розвитку, 3) відносини людини (як суб'єкта розвитку і діяльності) до суспільства
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека