ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Т.Н. Берг. Нервово-психічна нестійкість і способи її виявлення, 2005 - перейти до змісту підручника

Методи оцінки й виявлення нервово-психічної стійкості / нестійкості у військовослужбовців

- Необхідність комплексного підходу в діагностиці можливих ознак НПН передбачає врахування результатів:

- медичного обстеження (здоров'я, фізичний розвиток, оцінка фізіологічних резервів організму);

- соціально-психологічного вивчення (умови розвитку, характер навколишнього середовища, виховання, освіту, звички - в т. ч. і згубні, отримані професійні навички, успішність оволодіння знаннями та вміння їх використовувати на практиці і т. д.);

- психологічного обстеження (риси характеру, що переважають мотиви, комунікабельність, вольові задатки, інтелект, спеціальні знання і пр.);

- психофізіологічного обстеження (здатність до швидкого відновлення функцій, ступінь виснаження нервових процес-сов, перевага гальмових або збудливих імпульсів, помехо-і стресостійкість та ін.)

В даний час для виявлення та оцінки НПУ і НПН у військовослужбовців широко застосовуються такі методи:Малюнок 3. Методи виявлення нервово-психічної нестійкості у військовослужбовців

Основними методами виявлення та оцінки НПН у військовослужбовців є: вивчення документів, спостереження за поведінкою військовослужбовців, індивідуальна бесіда, психологічне тестування.

Вивчення документів

У результаті вивчення документів можуть бути отримані непрямі ознаки нервово-психічної нестійкості: психічні захворювання у батьків і близьких родичів, перенесені травми та інфекційні захворювання головного мозку, спостереження в психоневрологічному диспансері, нічне нетримання сечі, виховання у неблагополучній сім'ї, відсутність одного з батьків, наявність відстрочки від призову за станом здоров'я, приводи в міліцію, труднощі у навчанні та освоєнні професії, залучення в антисоціальні групи, складні відносини з товаришами, низька громадська активність, вузькість і невідповідність віку інтересів і захоплень, запальність, дратівливість, нестійкість настрою, образливість, замкнутість, безініціативність, зайва принциповість, театральність, манірність, слабовілля, раннє пристрасть до алкоголю, паління, вживання нарковмісних препаратів (Додаток).

За наявності 1-2 ознак військовослужбовець заслуговує більш пильної уваги і спостереження. При наявності 3-5 ознак - військовослужбовець заноситься в списки для більш глибокого обстеження психологом частини.

Спостереження за поведінкою військовослужбовців

Спостереження за військовослужбовцем здійснюється як під час індивідуальної бесіди, так і в процесі проходження служби.

У процесі індивідуальної бесіди слід звертати увагу на зовнішньо-ситуативні прояви такі як:

- значне почервоніння, поява плям, блідість, жовтизна шкіри обличчя;

- сумовитий незадоволений погляд, горящі неспокійні очі;

- страдницький вираз обличчя, порушення координації;

- закрепощенность, скутість, метушливість, сильний тремор рук .


Особливе місце відводиться спостереженню в процесі професійно-психологічного супроводу т. к. в цей період з'являється можливість спостерігати за поведінкою воїнів у складних, незвичних для них умовах, коли ознаки нервово-психічної нестійкості проявляються з усією очевидністю .

Спостереження за військовослужбовцями повинен передувати інструктаж психологом посадових осіб, які безпосередньо працюють з особовим складом на етапі прибуття молодого поповнення. Пропонується звернути увагу на недисциплінованих, болісно реагують на зауваження, невиконавчий, легко збудливих, запальних, конфліктних, що вступають в суперечки, відмовляються виконувати накази, що порушують розпорядок дня, розв'язаних в поведінці або, навпаки, замкнутих, образливих, надмірно боязких, схильних до замкнутості, самоти, сором'язливості, нерішучості, плаксивості військовослужбовців.

Підлягають виявленню особи, виявляють зарозумілість, які прагнуть у що б то не стало виділитися серед оточуючих або, навпаки, стали об'єктом жартів, насмішок, які вчиняють безглузді вчинки, що мають дивацтва, ненормальності в поведінці, неохайний зовнішній вигляд . Необхідно виділяти воїнів, які проявляють під час різних занять незібраність, незручність, порушення координації рухів, зайву напруженість, химерність рухів і поз, відзначати непритомність, випадки частого звернення за медичною допомогою з різноманітними скаргами, фіксувати відстаючих, з великими труднощами освоюють військову спеціальність, відзначати випадки невірного виконання наказів і розпоряджень.

Заслуговує уваги інформація про осіб з вадами артикуляції (недорікуватість, шепелявість), погано знають російську мову, з м'язовими посмикуваннями, тремтінням кінцівок, незручністю, незграбністю рухів, постійно спізнюються. При наявності навіть одного з перерахованих ознак, стійко проявляється в процесі всього спостереження, особливо у осіб, що вже мали за результатами вивчення документів 1-2 непрямих ознаки НПН, військовослужбовець заноситься в список для поглибленого вивчення психологом частини. При епізодичному прояві тієї чи іншої ознаки, військовослужбовець вимагає особливої ??уваги при подальшому вивченні.

Зібравши і проаналізувавши всю наявну інформацію, можна переходити до заключного етапу вивчення - індивідуальні співбесіди.

Індивідуальна бесіда

У ході індивідуальної бесіди з прибулими військовослужбовцями рекомендується звертати увагу на ознаки нервово-психічної нестійкості, які можна зафіксувати в повідомленнях співрозмовника і в особливостях його поведінки в ході розмови (перелік ознак НПН дивися в план-схемі бесіди). У процесі бесіди уточнюються наявні відомості, оцінюються ті сторони особистості, які неможливо було оцінити за допомогою спостереження або документів, наявних на військовослужбовця. Особлива увага звертається на осіб, у яких на етапі вивчення документів виявлені 1-2 непрямих ознаки НПН, а так само з епізодичними проявами НПН в поведінці.


При побудові плану бесіди необхідно передбачити такі теми обговорення як: умови виховання і розвитку; ставлення до алкоголю, наркотиків; стан здоров'я; ставлення до оточуючих та особам протилежної статі і ін

На завершення бесіди доцільно висловити побажання, дати корисні поради, які допоможуть прискорити адаптацію обстежуваного до умов військової служби. Слід пам'ятати, що в результаті бесіди важливо не тільки почерпнути потрібну інформацію про військовослужбовця, а й надати на нього позитивне психолого-педагогічний вплив.

Виявлені факти бажано відображати в план-схемі обліку ознак НПН відразу після бесіди, при обов'язковій відсутності співрозмовника, а також сторонніх осіб.

Данная інформація призначена для службового користування, є конфіденційною і розголошенню серед особового складу не підлягає.ПЛАН-СХЕМА індивідуальної бесіди з військовослужбовцями з виявлення у них ознак нервово-психічної нестійкості

У ході аналізу збираються відомості за результатами бесіди з військовослужбовцем, при цьому наявність ознаки відзначається у відповідній графі знаком "+".

При обробці результатів підраховується загальна кількість "+" в графі номера відповідного конкретному військовослужбовцю.

Якщо загальна сума фактів фіксації ознак нервово-психічної нестійкості (знаків "+") перевищує 45 од. даний військовослужбовець вимагає особливого контролю та уваги в ході подальшого спостереження і вивчення документів з метою виявлення у нього ознак нервово-психічної нестійкості.

Якщо загальна сума фактів фіксації ознак нервово-психічної нестійкості (знаків "+") більше 60 од., Даний військовослужбовець явно має ознаки нервово-психічної нестійкості і заноситься в списки для подальшого поглибленого обстеження психологом частини.

Якщо загальна сума фактів фіксації ознак нервово-психічної нестійкості (знаків "+") перевищує 75 од., Даного військовослужбовця вимагається негайного представити на обстеження до невропатолога, пси-хіатру.

За результатами проведеної роботи командирами підрозділів, їх заступниками з виховної роботи складається список військовослужбовців, які потребують поглибленому психологічному обстеженні. Психолог проводить анкетування прибулого поповнення за допомогою анкети "Прогноз-2" (Додаток 1). Особи, які потребують в поглибленому психологічному обстеженні, вивчаються за допомогою особистісного опитувальника'' Адаптивність'' (Додаток 3) і "НПН-А" (Прил. 3), а також інших психологічних методик. Конкретний набір яких визначається рівнем професійної підготовленості психолога.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи оцінки й виявлення нервово-психічної стійкості / нестійкості у військовослужбовців "
 1. . Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997
  Нервово-психічна нестійкість. Вивчення документів. У період прибуття поповнення. Спостереження за поведінкою військовослужбовців. Проведення індивідуальних співбесід. Анкета Прогноз-2. Текст анкети
 2. Нервово-психічна нестійкість.
  Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами
 3. Додаток № 6 Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості
  до ст. 20 керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості {foto6} * дивись Додаток № 3; ** вказуються поточний стан військовослужбовця на момент чергового консультування, а також заходи (при їх
 4. Лекція. Психологічна корекція, 2012
  Загальні положення. Психологічна корекція. Психологічні реакції. Патологічні психогенні реакції. нозоспеціфіческіе психічні розлади. Методи дослідження психічного здоров'я. Клініко-психопатологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Експериментально-психологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Організація проведення
 5. У період прибуття поповнення.
  З прибуттям поповнення до військової частини психолог проводить інструктивно-методичне заняття з посадовими особами пункту прийому поповнення, командирами підрозділів, офіцерами вихователями. На цьому занятті він у доступній формі розповідає про сутність і ознаки прояву нервово-психічної нестійкості в спілкуванні, поведінці, діяльності, зовнішньому вигляді військовослужбовців, а також вказує,
 6. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 7. Поняття "нервово-психічна нестійкість" ( НПН)
  Визначення об'єднує цілий комплекс предпатологіческіх (крайні варіанти психічної норми) і частково патологічних особливостей особистості, які обумовлюють схильність нервової системи та психічної діяльності людини до зривів при незначних психічних або фізичних навантаженнях. Найбільш часто НПН проявляється при акцентуація характеру, алкоголізмі, наркоманії та деяких
 8. ВСТУП
  В даний час виходячи з аналізу демографічної обстановки в Російській Федерації особливе значення у Збройних Силах набуває якісне вивчення поповнення прибуває для укомплектування військових частин. Це перший етап, що забезпечує боєготовність, впевненість командирів усіх рівнів у можливості виконання завдань за призначенням, грамотно організувати роботу по зміцненню
 9. Анкета "Прогноз-2".
  Розроблено В.Ю.Рибніковим. Вона призначена для визначення рівня нервово-психічної стійкості (НПУ) у військовослужбовців і дозволяє виявити окремі ознаки особистісних порушень, а також оцінити ймовірність виникнення нервово-психічних зривів. Якісний аналіз відповідей дозволяє уточнити окремі біографічні відомості, особливості поведінки та стану психічної
 10. П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997
  Загальні положення. Організація та утримання психологічної роботи. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення психологічної роботи. Підготовка кадрів. Етичні норми професійної діяльності психолога ЗС РФ. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово- психічної нестійкості. Психологічна методика «Прогноз-2»
 11. Обов'язки психолога полку (корабля 1 рангу) військової частини
  Психолог військової частини в мирний і воєнний час відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а зі спеціальних питань -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека